Підручники для студентів

Освітні матеріали для студентів на українській мові.
 • Екологія - Васюкова Г. Т
 • Банківський маркетинг - Лютий І. О
 • Екологія - Джигирей B. C
 • Західноєвропейський банківський бізнес - Кравець В. М
 • Екологія - Потіш Л. А
 • Екологія - Юрченко Л. І
 • Екологія довкілля. Охорона природи - Грицик В
 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г
 • Основи екології - Мягченко О. П
 • Основи екології - Олійник Я. Б
 • Промислова екологія - Апостолюк C. O
 • Адміністрування податків - Калінеску Т. В
 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я
 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В
 • Бюджетна система - Федосов В. М
 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є
 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В
 • Вексельна справа - Демківський А. В
 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3
 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М
 • Державне регулювання економіки - Калетнік Г. М
 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В
 • Економіка підприємства - Гетьман О. О
 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І
 • Економіка підприємства - Іванілов О. С
 • Економіка підприємства - Ковальчук І. В
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А
 • Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О. І
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г
 • Економіка розвитку - Царенко О. М
 • Економіка торгівлі - Марцин B. C
 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О
 • Економічна безпека - Користін О. Є
 • Економічна безпека підприємств, організацій та установ - Ортинський В. Л
 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В
 • Економічна злочинність в Україні - Кравчук С. Й
 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д
 • Економічна політика - Бєляєв О. О
 • Економічна теорія - Мочерний С. В
 • Економічна теорія управління фірмою - Іванова Н. Ю
 • Економічний аналіз - Грабовецький Б. Є
 • Економічний аналіз - Мних Є. В
 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я
 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В
 • Кредитування і контроль - Вовк В. Я
 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В
 • Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А. П
 • Організація виробництва - Гриньова В. М
 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д
 • Основи економіки та організації підприємництва - Тирпак І. В
 • Основи експертизи продовольчих товарів - Малигіна В. Д
 • Основи зовнішньоекономічної діяльності - Зінь Е. А
 • Основи підприємницької діяльності - Варналій З. С
 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В
 • Оцінювання майна - Калінеску Т. В
 • Підприємництво - Гой І. В
 • Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б. Є
 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г
 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В
 • Проектний аналіз - Митяй О. В
 • Ринок праці - Волкова О. В
 • Ринок праці - Чернявська О. В
 • Смета. Проектирование. Строительство - Машошина Т. В
 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л. С
 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І
 • Україна і світове господарство - Філіпенко А. С
 • Фандрайзинг - Чернявська О. В
 • Франчайзинг - Кузьмін О. Є
 • Дипломатичний протокол та етикет - Сагайдак О. П
 • Естетика - Газнюк Л. М
 • Естетика - Мовчан В. С
 • Безпека життєдіяльності людини - Лапін В. М
 • Етика - Вознюк Н. М
 • Етика - Тофтул М. Г
 • Корпоративна культура: діловий етикет - Тимошенко Н. Л
 • Педагогічна етика - Васянович Г. П
 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г
 • Професійна етика - Бралатан В. П
 • Історія української преси - Животко А. П
 • Банківський нагляд - Васюренко O. B
 • Масові комунікації - Квіт С
 • Основи журналістики - Михайлин І. Л
 • Теорія журналістики - Приступенко Т. О
 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В
 • Інвестиційний аналіз - Боярко І. М
 • Безпека життєдіяльності людини та суспільства - Мягченко О. П
 • Інвестування - Гриньова В. М
 • Інвестування - Мойсеєнко І. П
 • Електронна комерція - Шалева О. І
 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л
 • Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О. М
 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П
 • Митні інформаційні технології - Пашко П. В
 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І. В
 • Всесвітня історія - Гончар Б. М
 • Основи охорони праці - Атаманчук П. С
 • Всесвітня історія. Історія цивілізацій - Орлова Т. В
 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С
 • Історія нових незалежних держав - Орлова Т. В
 • Історія Стародавнього Сходу - Крижанівський О. П
 • Історія України - Гарін В. Б
 • Історія України - Коваль М. В
 • Історія України - Кормич Л. І
 • Історія України - Лазарович М. В
 • Кримінальне право України - Кузнецов В. В
 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. Т2 - Тацій В. Я
 • Uncategorized
 • Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С. В
 • Судоустрій - Молдован В. В
 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф
 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В
 • Загальна психологія - Максименко С. Д
 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В
 • Організація готельного господарства - Головко О. М
 • Філософія - Щерба С. П
 • Гроші та кредит - Михайловська І. М
 • Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків - Мишкін Ф. С
 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І
 • Ділова українська мова - Горбул О. Д
 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М
 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В
 • Місцеві фінанси - Сунцова О. О
 • Налоговый процесс - Кучерявенко Н. П
 • Банківське кредитування - Владичин У. В
 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В
 • Нумізматика - Шуст P. M
 • Основи фінансового менеджменту - Рясних Є. Г
 • Платіжні системи - Вовчак О. Д
 • Платіжні системи - Пиріг С. О
 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В
 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В
 • Ринок фінансових послуг - Сич Є. М
 • Теорія фінансів - Федосов В. М
 • Фінанси - Лондар С. Л
 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М
 • Фінанси країн Європейського Союзу - Карлін М. І
 • Фінанси підприємств - Aзаренкова Г. М
 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д
 • Менеджмент - Питер Друкер
 • Менеджмент - Рульєв В. А
 • Менеджмент организаций - Киржнер Л. А
 • Менеджмент організацій - Федулова Л. І
 • Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г
 • Менеджмент персоналу - Мурашко M. I
 • Охорона праці - Третьяков O. B
 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І
 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю
 • Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б
 • Міжнародний менеджмент - Юхименко П. І
 • Операційний менеджмент - Капінос Г. І
 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В
 • Охорона праці в авіації - Буріченко Л. А
 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф
 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М
 • Організація праці менеджера - Скібіцька Л. І
 • Основи менеджменту - Федоренко В. Г
 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є
 • Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В
 • Стратегічне управління - Дикань В. Л
 • Стратегічне управління - Порохня В. М
 • Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І
 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г
 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В
 • Теорія організації - Монастирський Г. Л
 • Управління людськими ресурсами - Воронкова В. Г
 • Управління персоналом - Балабанова Л. В
 • Управління персоналом - Виноградський М. Д
 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г
 • Вступ до педагогічної професії - Мешко Г. M
 • Діагностика і корекція "Я-концепції" молодших школярів - Співак Л. М
 • Основи дидактики - Чайка В. М
 • Основи педагогічної ергономіки - Карапузова Н. Д
 • Основи педагогічної техніки - Пихтіна Н. П
 • Основи соціально-педагогічної діяльності - Шевців З. М
 • Цивільна оборона та цивільний захист - Стеблюк М. І
 • Педагогіка - Зайченко І. B
 • Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І
 • Педагогіка - Максимюк С. П
 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є
 • Педагогіка - Пальчевський С. С
 • Педагогіка - Фіцула М. М
 • Аналіз фінансової звітності - Тігова Т. М
 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н
 • Педагогіка вищої школи - Ортинський В. Л
 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I
 • Психологічні джерела виховної майстерності - Бех І. Д
 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М
 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В
 • Історія економіки та економічної думки - Шевченко О. О
 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І
 • Історія економічних вчень - Золотих І. Б
 • Історія економічних вчень - Тарасевич В. М
 • Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П. П
 • Історія західних політичних вчень - Романюк А. С
 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С
 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О
 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д
 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б
 • Основи економічної теорії - Козак Ю. Г
 • Основи економічної теорії - Крупка М. І
 • Основи економічної теорії - Мамалуй О. О
 • Політична економія - Ніколенко Ю. В
 • Політична економія - Федоренко В. Г
 • Політична економія - Щетинін А. І
 • Экономическая теория: политэкономия - Базилевич В. Д
 • Экономическая теория - Бутук А. И
 • Адміністративне право - Алфьоров С. М
 • Адміністративне право - Кісіль З. Р
 • Банківське право - Костюченко О. А
 • Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В
 • Господарське право - Вінник О. М
 • Господарське право - Задихайло Д. В
 • Господарське право - Щербина В. С
 • Господарське право України - Несинова С. В
 • Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень - Базилюк А. В
 • Громадські об'єднання в Україні - Бесчастний В. М
 • Екологічне право України - Шуміло О. М
 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е
 • Земельне право - Корнєєв Ю. В
 • Історія вчень про державу і право - Кормич А. І
 • Історія вчень про державу і право - Мироненко О. М
 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю
 • Історія держави і права зарубіжних країн - Маймескулов Л. М
 • Історія держави і права України - Музиченко П. П
 • Історія держави і права України - Терлюк І. Я
 • Право - Оуенз К
 • Право Європейського Союзу - Муравйов В. І
 • Право соціального захисту - Болотіна Н. Б
 • Правознавство - Копиленко О. П
 • Правознавство - Кунченко-Харченко В. І
 • Правознавство - Молдован В. В
 • Облік і аудит податків в Україні - Малишкін О. І
 • Правознавство - Олійник А. Ю
 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І
 • Проблеми теорії держави і права - Машков А
 • Профілактика злочинів - Джужа О. М
 • Референдне право України - Погорілко В. Ф
 • Розслідування навмисних вбивств - Комаринська Ю. Б
 • Судова влада в Україні - Чернишова Н. В
 • Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В
 • Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А
 • Теорія держави і права - Кириченко В. М
 • Теорія держави та права - Гіда Є. O
 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я
 • Техніко-криміналістичне дослідження підробленого паспорта громадянина України - Патик Л. Л
 • Трудове право - Жернаков В. В
 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В
 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В
 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О
 • Українське цивільне право - Ромовська З. В
 • Фінансове право - Лучковська С. I
 • Фінансове право - Мацелик М. О
 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й
 • Фінансове право - Роль В. Ф
 • Фінансове право України - Воронова Л. К
 • Цивільне право - Майданик P. A
 • Цивільне право України - Дзера О. В
 • Цивільне право України - Харитонов Є. О
 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й
 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М
 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І
 • Цивільне право. Том 2 - Борисова В. І
 • Цивільний процес України - Логінов О. А
 • Основи психології - Киричук О. В
 • Патопсихологія - Мартинюк І. А
 • Педагогічна психологія - Сергєєнкова О. П
 • Поведінка споживачів - Прокопенко О. В
 • Практична психологія - Дуткевич Т. В
 • Психодіагностика - Галян І. М
 • Психология развития и возрастная психология - Кулагина И. Ю
 • Психологічне консультування та корекція - Цимбалюк І. М
 • Психологія - Варій М. Й
 • Основи аудиту - Ільіна С. Б
 • Психологія - Русинка Іван
 • Психологія - Трофімов Ю. Л
 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В
 • Психологія людини з обмеженими можливостями - Бочелюк В. Й
 • Психологія особистості - Столяренко О. Б
 • Психологія праці - Баклицький І. О
 • Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В
 • Психологія сексуальності - Діденко С. В
 • Психологія спілкування - Філоненко М. М
 • Психологія управління - Кулініч І. О
 • Психологія управління - Ходаківський Є. І
 • Психотерапія - Каліна Н. Ф
 • Психофізіологія - Кокун О. М
 • Соціальна психологія - Орбан-Лембрик Л. Б
 • Сугестивні технології маніпулятивного впливу - Петрик В. М
 • Судова бухгалтерія - Дондик Н. Я
 • Юридична психологія - Александров Д. О
 • Юридична психологія - Бочелюк В. Й
 • Історія релігії в Україні - Колодний А. М
 • Управлінський облік - Карпенко О. В
 • Історія релігій - Лубський В. І
 • Релігієзнавство - Кислюк К. В
 • Релігієзнавство - Лубський В. І
 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І
 • Релігієзнавство - Сидоренко О. П
 • Еристика - Хоменко І. В
 • Риторика - Колотілова Н. А
 • Риторика - Мацько Л. І
 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В
 • Риторика - Олійник О. Б
 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І
 • Регіональна економіка - Зінь Е. А
 • Регіональна економіка - Качан Є. П
 • Регіональна економіка - Манів З. О
 • Регіональна економіка - Шевчук Л. Т
 • Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів - Малахова Ж. Д
 • Загальна соціологія - Примуш М. В
 • История социологии - Зборовский Г. Е
 • Людина і світ - Юрій М. Ф
 • Фінансовий облік - Сук Л. К
 • Социальная теория и кадровая политика - Щекин Г. В
 • Провідники духовності в Україні - Курас І. Ф
 • Українська культура в європейському контексті - Богуцький Ю. П
 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц
 • Українське народознавство - Лозко Г. С
 • Філософія родознавства - Черепанова С. О
 • Історія зарубіжної літератури XIX - XX ст - Давиденко Г. Й
 • Історія зарубіжної літератури XX століття - Давиденко Г. Й
 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К
 • Основи літературознавства - Ференц Н. С
 • Логістика - Банько В. Г
 • Логістика туризму - Смирнов І. Г
 • Основи логістики - Дудар Т. Г
 • Правове регулювання міжнародних перевезень - Столярський О. В
 • Логіка - Дуцяк І.3
 • Логіка - Жеребкін В. Є
 • Логіка - Карамишева Н. В
 • Логіка - Конверський А. Є
 • Логіка - Мозгова Н. Г
 • PR для менеджерів і маркетолога - Примак Т. О
 • Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М. І
 • Інфраструктура товарного ринку - Шубін О. О
 • Маркетинг - Бутенко Н. В
 • Маркетинг - Гаркавенко С. С
 • Основи охорони праці - Запорожець О. І
 • Маркетинг - Зозулев A. B
 • Маркетинг - Корж М. В
 • Маркетинг - Липчук В. В
 • Маркетинг - Петруня Ю. Є
 • Маркетинг - Турченюк М. О
 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В
 • Маркетингова політика розподілу - Біловодська O. A
 • Маркетингова товарна політика - Криковцева Н. О
 • Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В
 • Охорона праці - Москальова В. М
 • Маркетингова цінова політика - Окландер М. А
 • Маркетинговий аналіз - Липчук В. В
 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І
 • Маркетинговий менеджмент - Біловодська O. A
 • Міжнародний маркетинг - Барановська М. І
 • Організація торгівлі - Апопій В. В
 • Основы маркетинга - Блайт Дж
 • Планування маркетингу - Овєчкіна О. А
 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф
 • Промышленный маркетинг - Зозулев А. В
 • Реклама - Джефкінс Ф
 • Рекламные процедуры Клеппнера - Рассел Дж. Т
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М
 • Зовнішньоекономічний менеджмент - Дахно І. І
 • Зовнішньоекономічні операції і контракти - Козик В. В
 • Інноваційний менеджмент - Захарченко В. І
 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П
 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А
 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д
 • Логістика - Тридід О. М
 • Мале підприємництво: основи теорії і практики - Варналій З. С
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності - Кириченко O. A
 • Механізм економічної політики - Уманців Ю. М
 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д
 • Мировая экономика: глобальный финансовый кризис - Бураковский И. В
 • Митна справа - Дубініна А. А
 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П
 • Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В
 • Міжнародна економіка - Козак Ю. Г
 • Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г
 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С
 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г
 • Міжнародна торгівля та інвестиції - Павленко І. І
 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В
 • Банківський маркетинг - Романенко Л. Ф
 • Міжнародні економічні відносини - Передрій О. С
 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К. Ф
 • Міжнародні організації - Кучик О. С
 • Міжнародні організації - Мокій А. І
 • Мікроекономіка - Буряк П. Ю
 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І
 • Мікроекономіка - Лісовий A. B
 • Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П. В
 • Національна економіка - Мельник А. Ф
 • Національна економіка - Мельникова В. І
 • Національна економіка - Носова О. В
 • Національна економіка - Савченко В. Ф
 • Національна економіка - Старостенко Г. Г
 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л. І
 • Історія України - Левицька Н. М
 • Історія України - Литвин В. М
 • Основи охорони праці - Березуцький В. В
 • Історія України - Мельник А. І
 • Історія України - Пасічник М. С
 • Історія України - Світлична В. В
 • Історія України - Юрій М. Ф
 • Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M. B
 • Козацькі вожді України - Сушинський Богдан
 • Козацькі вожді України Т.2 - Сушинський Богдан
 • Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки - Баран 3.А
 • Новітня історія країн Європи та Америки - Газін В. П
 • Політична історія України - Танцюра В. І
 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П
 • Археологія України - Залізняк Л. Л
 • Історичне краєзнавство - Уривалкін О. М
 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й
 • Історія світової культури - Левчук Л. Т
 • Історія української культури - Павлова О. Ю
 • Культура міжособистісних стосунків - Сайтарли І. Л
 • Культурология - Берестовская Д. С
 • Культурологія - Безвершук Ж. О
 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М
 • Культурологія - Матвєєва Л. Л
 • Культурологія - Шейко В. М
 • Музеєзнавство - Рутинський М. Й
 • Основи культурології - Сандюк Л. О
 • Фінанси підприємств - Непочатенко О. О
 • Фінанси підприємств - Славюк P. А
 • Фінанси підприємств - Шило В. П
 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б
 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І
 • Фінанси регіону - Коваленко М. А
 • Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М. І
 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І
 • Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В. І
 • Фінансова система України - Карлін M. I
 • Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О
 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М
 • Фінансовий ринок - Еш С. М
 • Фінансовий ринок - Шелудько В. М
 • Мова ділових паперів - Кацавець Г. М
 • Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М
 • Правове письмо - Стефанчук Р. О
 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В
 • Сучасна українська літературна мова - Шевчук С. В
 • Українська мова за професійним спрямуванням - Галузинська Л. І
 • Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С. В
 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк
 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В
 • Ботаніка - Неведомська Є. О
 • Екогеографія України - Гавриленко О. П
 • Екологічне управління - Шевчук В. Я
 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф
 • Екологічні знання - Добровольський В. В
 • Соціальна педагогіка - Пальчевський С. С
 • Аудит - Немченко В. В
 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О
 • Теорія і методика виховання - Омеляненко В. Л
 • Технологія і техніка шкільного уроку - Кузьмінський А. І
 • Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД - Дорошко М. С
 • Європейська та євроатлантична інтеграція України - Кордон М. В
 • Зовнішня політика України - Кучик О. С
 • Зовнішня політика України - Чекаленко Л. Д
 • Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В. А
 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В
 • Інформаційна політика - Почепцов Г. Г
 • Інформаційна політика України - Губерський Л. В
 • Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть - Горбань Ю. А
 • Аудит - Рядська В. В
 • Національна безпека України - Ліпкан В. А
 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В
 • Політичні системи світу - Кириченко В. М
 • Політологія - Вегеш М. М
 • Політологія - Гелей С. Д
 • Політологія - Гелей С. Д., Рутар С. М
 • Політологія - Гетьманчук М. П
 • Аудит - Утенкова К. О
 • Політологія - Логвина В. Л
 • Політологія: наука про політику - Горлач М. І
 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М
 • Економічна теорія - Білецька Л. В
 • Економічна теорія - Чепінога В. Г
 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М
 • Аудит: організація і методика - Огійчук М. Ф
 • Економічна теорія: Політекономія - Базилевич В. Д
 • Банківські операції - Коцовська P. P
 • Історія держави та права України - Трофанчук Г. І
 • Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В. М
 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф
 • Конституційне право України - Совгиря О. В
 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М. Г
 • Конституційне право України - Шаптала Н. К
 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф
 • Криміналістика - Сабадаш В. П
 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В
 • Кримінальне право України - Вереша Р. В
 • Державний аудит - Дікань Л. В
 • Кримінальний процес України - Молдован А. В
 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В. Я
 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д
 • Міжнародне приватне право - Довгерт A. C
 • Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б
 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С
 • Міжнародне публічне право - Репецький В. М
 • Місцеве самоврядування - Камінська Н. В
 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф
 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П
 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті - Гаркуша Н. М
 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л
 • Податкове право - Бандурка О. М
 • Порівняльне конституційне право - Кириченко В. М
 • Цивільний процес України - Харитонов Є. О
 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д
 • Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю. П
 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С
 • Облік у зарубіжних країнах - Губачова О. М
 • Амбівалентність особистості - Зелінська Т. М
 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М
 • Вікова психологія - Павелків Р. В
 • Вікова психологія - Савчин М. В
 • Вікова психологія - Сергеєнкова О. П
 • Вікова та педагогічна психологія - Видра О. Г
 • Вікова та педагогічна психологія - Кутішенко В. П
 • Вікова та педагогічна психологія - Скрипченко О. В
 • Геронтопсихологія - Долинська Л. В
 • Облікова політика - Давидов Г. М
 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В
 • Дитяча психологія - Павелків Р. В
 • Диференціальна психологія - Палій А. А
 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д
 • Етнопсихологія - Савицька О. В
 • Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П
 • Загальна психологія - Павелків Р. В
 • Загальна психологія - Сергєєнкова О. П
 • Загальна психологія - Скрипченко О. В
 • Загальна психологія: Хрестоматія - Скрипченко О. В
 • Інженерна психологія - Трофімов Ю. Л
 • Історія психології - Жуков С. М
 • Класичні експерименти в психології - Копець Л
 • Конфліктологія - Орлянський B. C
 • Конфліктологія - Прибутько П. С
 • Конфліктологія та теорія переговорів - Яхно Т. П
 • Логопсихологія - Конопляста С. Ю
 • Основи конфліктології - Гірник А. М
 • Банківські операції - Прасолова С. П
 • Основи психології - Вітенко І. С
 • Географія - Гілецький Й. Р
 • Социология - Бачинин В. А
 • Соціальна географія - Шевчук Л. Т
 • Соціальна робота - Тюптя Л. Т
 • Соціологія - Вербець В. В
 • Соціологія - Герасимчук А. А
 • Соціологія - Гіденс Ентоні
 • Соціологія - Жоль К. К
 • Соціологія - Кузьменко Т. М
 • Соціологія - Макеєв С. О
 • Соціологія - Сірий Є. В
 • Соціологія - Танчин I.3
 • Соціологія культури - Юрій М. Ф
 • Соціологія праці - Лукашевич М. П
 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А
 • Спеціальні та галузеві соціології - Пилипенко В. Є
 • Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України - Лісовець О. В
 • Математична статистика - Руденко В. М
 • Статистика - Опря А. Т
 • Теорія статистики - Мармоза А. Т
 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О
 • Ринкове ціноутворення - Мазур О. Є
 • Стратегічне управління - Міщенко А. П
 • Товарна інноваційна політика - Сумець О. М
 • Управління збутовою політикою - Балабанова Л. В
 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O
 • Банківські операції - Васюренко O. B
 • Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури - Антонік В. І
 • Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи - Маруненко І. М
 • Валеологія - Грибан В. Г
 • Менеджмент у галузі охорони здоров'я - Баєва О. В
 • Основи фізіології та гігієни харчування - Зубар Н. М
 • Педіатрія - Тяжка O. B
 • Стимуляція здоров'я та інтелекту - Чепига М. П
 • Ділова кар'єра - Дахно І. І
 • Етика ділового спілкування - Гриценко Т. Б
 • Інноваційний менеджмент - Скрипко Т. О
 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А
 • Корпоративне управління - Мальська М. П
 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л
 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І
 • Менеджмент - Дикань Н. В
 • Страхова справа - Вовчак О. Д
 • Страхові послуги - Яворська Т. В
 • Страхування - Базилевич В. Д
 • Страхування - Плиса В. Й
 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О
 • Методи визначення фальсифікації товарів - Дубініна А. А
 • Ринок і ресурси споживчих товарів - Офіленко Н. О
 • Стандартизація та сертифікація товарів і послуг - Салухіна Н. Г
 • Товарознавство м'яса - Бірта Г. О
 • Товарознавство продовольчих товарів - Бірта Г. О
 • Товарознавство цукру, меду, кондитерських виробів - Сирохман І. В
 • Товарознавча характеристика продукції свинарства - Бірта Г. О
 • Формування якості товарів - Назаренко В. О
 • Географія туризму - Кузик С. П
 • Готельний бізнес - Мальська М. П
 • Країнознавство - Мальська М. П
 • Маркетинг туризму - Правик Ю. М
 • Географія - Олійник Я. Б
 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є
 • Маркетинг турпродукту - Мунін Г. Б
 • Менеджмент туризму - Кіптенко В. К
 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є
 • Міжнародний туризм і сфера послуг - Мальська М. П
 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П
 • Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П
 • Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства - Пятницька Н. О
 • Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства - Архіпов В. В
 • Організація ресторанного господарства - Архіпов В. В
 • Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей - Пангелов Б. П
 • Основи готельної справи - Руденко В. П
 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П
 • Рекреаційна географія - Масляк П. О
 • Ресторанна справа - Мальська М. П
 • Сучасні різновиди туризму - Кляп М. П
 • Туристичне краєзнавство - Петранівський В. Л
 • Туристичне країнознавство. Європа - Мальська М. П
 • Туристичний бізнес - Мальська М. П
 • Вступ до філософії - Лузан А. О
 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В
 • Загальне землезнавство - Олійник Я. Б
 • Філософія - Сидоренко О. П
 • Філософія - Губерський Л. В
 • Філософія - Данильян О. Г
 • Філософія - Касьян В. І
 • Філософія - Осічнюк Ю. В
 • Землеробство - Гудзь В. П
 • Філософія - Пазенок В. С
 • Філософія - Петрушенко В. Л
 • Філософія - Подольська Є. А
 • Філософія історії - Бойченко І. В
 • Філософія культури - Гатальська C. M
 • Філософія освіти - Базалук О. О
 • Бюджетна система - Чала Н. Д
 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В
 • Країнознавство - Масляк П. О
 • Гроші і кредит - Колодізєв О. М
 • Гроші та кредит - Алєксєєв I. В
 • Гроші та кредит - Круш П. В
 • Гроші та кредит - Щетинін А. І
 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В
 • Вступ до мовознавства - Кочерган М. П
 • Казначейська справа - Попова Л. М
 • Контролінг - Давидович І. Є
 • Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А
 • Контролінг процесів господарської діяльності - Ільїна С. Б
 • Кредитні спілки в Україні - Дадашев Б. А
 • Курс фінансів - Кудряшов В. П
 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І
 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я
 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І