Музеєзнавство - Рутинський М. Й

 • Музеєзнавство - Рутинський М. Й. - ПЕРЕДМОВА

 • Музеєзнавство - Рутинський М. Й. - Розділ 1. ОСНОВИ МУЗЕЄЗНАВСТВА

 • Музеєзнавство - Рутинський М. Й. - 1.1. Музейні установи в системі освіти, культури і туризму

 • Музеєзнавство - Рутинський М. Й. - 1.2. Музеєзнавство як наука. Об'єкт, предмет та структура науки

 • Музеєзнавство - Рутинський М. Й. - 1.3. Історія розвитку музейної справи в Україні

 • Музеєзнавство - Рутинський М. Й. - 1.4. Класифікація музеїв України

 • Музеєзнавство - Рутинський М. Й. - Розглянемо коротко основні профілі музеїв

 • Музеєзнавство - Рутинський М. Й. - Краєзнавчі музеї

 • Музеєзнавство - Рутинський М. Й. - Музеї літературного профілю

 • Музеєзнавство - Рутинський М. Й. - Музеї природничого профілю

 • Музеєзнавство - Рутинський М. Й. - Екомузеї

 • Музеєзнавство - Рутинський М. Й. - Науково-технічні музеї

 • Музеєзнавство - Рутинський М. Й. - Музеї-заповідники

 • Музеєзнавство - Рутинський М. Й. - Віртуальні музеї

 • Музеєзнавство - Рутинський М. Й. - Розділ 2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ МУЗЕЇВ

 • Музеєзнавство - Рутинський М. Й. - 2.1. Фондова робота

 • Музеєзнавство - Рутинський М. Й. - 2.2. Експозиційна діяльність

 • Музеєзнавство - Рутинський М. Й. - 2.3. Комерційна та фандрайзингова діяльність

 • Музеєзнавство - Рутинський М. Й. - Послуги платного відвідування установи

 • Музеєзнавство - Рутинський М. Й. - Електронна комерція

 • Музеєзнавство - Рутинський М. Й. - Виставково-експозиційна діяльність

 • Музеєзнавство - Рутинський М. Й. - Фандрайзингова діяльність

 • Музеєзнавство - Рутинський М. Й. - 2.4. Нові інформаційні технології музейної справи

 • Музеєзнавство - Рутинський М. Й. - Розділ 3. РИНКОВІ ЗАСАДИ МУЗЕЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Й МАРКЕТИНГУ

 • Музеєзнавство - Рутинський М. Й. - 3.1. Суть та завдання музейного менеджменту

 • Музеєзнавство - Рутинський М. Й. - 3.2. Організація ефективного музейного маркетингу

 • Музеєзнавство - Рутинський М. Й. - 3.3. Налагодження PR-комунікацій між музеєм та суспільством

 • Музеєзнавство - Рутинський М. Й. - 3.4. Організація взаємовигідної співпраці музеїв із туристичними фірмами

 • Музеєзнавство - Рутинський М. Й. - Розділ 4. ГЕОГРАФІЧНО-ТУРИСТИЧНА ПАМ'ЯТКОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИЗНАЧНИХ МУЗЕЇВ УКРАЇНИ

 • Музеєзнавство - Рутинський М. Й. - 4.1. Музейна мережа півдня та сходу держави

 • Музеєзнавство - Рутинський М. Й. - 4.2. Визначні музеї Середнього Подніпров'я й Поділля

 • Музеєзнавство - Рутинський М. Й. - 4.3. Музейна мережа Полісся й Карпатського регіону України

 • Музеєзнавство - Рутинський М. Й. - Івано-Франківський обласний краєзнавчий музей

 • Музеєзнавство - Рутинський М. Й. - Івано-Франківський художній музей

 • Музеєзнавство - Рутинський М. Й. - Чернівецький краєзнавчий музей

 • Музеєзнавство - Рутинський М. Й. - Львівський історичний музей

 • Музеєзнавство - Рутинський М. Й. - Розділ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСКУРСІЙНОЇ СПРАВИ У МУЗЕЯХ ТА В ПРАКТИЦІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ

 • Музеєзнавство - Рутинський М. Й. - 5.1. Сутність та основні поняття екскурсійної діяльності

 • Музеєзнавство - Рутинський М. Й. - 5.2. Класифікація екскурсій

 • Музеєзнавство - Рутинський М. Й. - 5.3. Технологія розробки екскурсії

 • Музеєзнавство - Рутинський М. Й. - 5.4. Технологічні основи проведення екскурсії

 • Музеєзнавство - Рутинський М. Й. - Показ і розповідь як головні елементи проведення екскурси

 • Музеєзнавство - Рутинський М. Й. - Наочність як елемент проведення екскурсії

 • Музеєзнавство - Рутинський М. Й. - Хронологічні особливості проведення екскурсії. Паузи в екскурсії

 • Музеєзнавство - Рутинський М. Й. - Розділ 6. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МУЗЕЙНОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ

 • Музеєзнавство - Рутинський М. Й. - 6.1. Музеї та екскурсійно-туристичний рух. Основні показники та тенденції відвідуваності музеїв держави

 • Музеєзнавство - Рутинський М. Й. - 6.2. Перспективи інтеграції українських музеїв у регіональні, національні та міжнародні музейні організації

 • Музеєзнавство - Рутинський М. Й. - 6.3. Пріоритетні напрями та завдання розбудови національної музейної мережі

 • Музеєзнавство - Рутинський М. Й. - ЛІТЕРАТУРА

 • Музеєзнавство - Рутинський М. Й. - СЛОВНИК ОСНОВНИХ МУЗЕЙНИХ ТА ЕКСКУРСІЙНИХ ТЕРМІНІВ