Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - Передмова

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - Розділ 1. Сутність і роль маркетингового управління

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - 1.1. Сутність і роль маркетингу в управлінні сучасною фірмою

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - 1.2. Маркетингове середовище фірми

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - 1.3. Завдання і функції маркетингового управління фірмою

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - Якісні підприємницькі цілі

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - Кількісні підприємницькі цілі

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - 1.4. Концепції управління підприємством в умовах ринку

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - Концепція вдосконалення виробництва

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - Концепція вдосконалення товару

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - Концепція інтенсифікації комерційних зусиль

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - Концепція виробництва

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - Концепція товару

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - Концепція інтенсифікації комерційних зусиль (концепція збуту)

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - Концепція класичного маркетингу

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - Концепція соціально-етичного маркетингу

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - Концепція маркетингу взаємодії

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - 1.5. Основні етапи процесу маркетингового управління фірмою

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - Аналіз ринкових можливостей

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - Відбирання цільових ринків

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - Розроблення комплексу маркетингу

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - Втілення в життя маркетингових заходів

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - 1.6. Тенденції еволюції маркетингового управління при переході до інформаційної цивілізації

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - Розділ 2. МАРКЕТИНГОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - 2.1. Роль інформації в маркетинговому управлінні

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - Внутрішня вторинна інформація

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - Зовнішня вторинна інформація

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - 2.2. Маркетингові інформаційні системи

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - 2.3. Маркетингові дослідження

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - 2.4. Сегментація і вибір цільових ринків

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - Розділ 3. ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - 3.1. Суть, цілі і принципи маркетингового планування

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - 3.2. Характеристика плану маркетингу фірми та його складових

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - 3.3. Планування в системі управління маркетингом

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - Розділ 4. Маркетингове стратегічне планування

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - 4.1. Сутність і зміст стратегічного планування

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - 4.2. Аналіз середовища підприємства

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - 4.3. Визначення місії та цілей фірми

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - 4.4. Вибір стратегії фірми

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - 4.5. Виконання стратегії

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - 4.6. Оцінка і контроль виконання стратегії

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - 4.7 Використання CRM-технологій у маркетинговому стратегічному плануванні

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - Операційний CRM

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - CRM взаємодії (Collaborative CRM)

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - Аналітичний CRM

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - CRM і методика планування маркетингу

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - Розділ 5. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ В МАРКЕТИНГОВОМУ УПРАВЛІННІ

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - 5.1. Принципи й підходи до управління сучасною фірмою

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - Корпоративні культурні цінності

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - Інструментарій формування і розвитку корпоративної культури підприємств

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - 5.2. Організаційне проектування маркетингових фірм і служб

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - Функціональна структура

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - Товарна структура організації маркетингу

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - Територіальна структура організації

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - Споживацька ознака (організація структури маркетингу за цільовими ринками)

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - Матричні організаційні структури

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - 5.3. Завдання і функції маркетингових підрозділів фірми

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - 5.4. Управління торговельним персоналом маркетингової фірми

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - 5.5. Ділова етика в маркетинговому управлінні

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - Розділ 6. УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЄЮ ПЛАНІВ МАРКЕТИНГУ

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - 6.1. Управління ринком і конкурентною перевагою

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - 6.2. Управління товарною політикою фірми

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - 6.4. Управління політикою руху товару фірми

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - 6.5. Управління комунікаційною політикою фірми

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - 6.6. Управління процесом продажу

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - Розділ.7. КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - 7.1. Сутність і зміст процесу контролю й аналізу маркетингової діяльності

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - 7.2. Види маркетингового контролю та їхня характеристика

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - 7.3. Маркетинговий аудит

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - 7.4. Оцінка ефективності маркетингового управління

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - ДОДАТКИ

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - Додаток А. АНАЛІЗ СИЛЬНИХ І СЛАБКИХ СТОРІН ФІРМИ

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - Додаток Б. Завдання, права й обов'язки співробітників основних підрозділів маркетингової системи

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - Додаток В. АНКЕТА СИТУАЦІЙНОГО АНАЛІЗУ

 • Маркетинговий менеджмент - Белявцев М. І. - ЛІТЕРАТУРА