Політичні системи світу - Кириченко В. М

 • Політичні системи світу - Кириченко В. М. - Передмова

 • Політичні системи світу - Кириченко В. М. - Змістовий модуль 1. Держава в політичній системі суспільства

 • Політичні системи світу - Кириченко В. М. - Тема 1. Теорія політичних систем

 • Політичні системи світу - Кириченко В. М. - 1.1. Поняття політичної системи

 • Політичні системи світу - Кириченко В. М. - 1.2. Структура політичної системи

 • Політичні системи світу - Кириченко В. М. - 1.3. Функції та типологія політичних систем

 • Політичні системи світу - Кириченко В. М. - 1.4. Політична система України

 • Політичні системи світу - Кириченко В. М. - Тема 2. Держава як основний інститут політичної системи

 • Політичні системи світу - Кириченко В. М. - 2.1. Основні теорії походження держави

 • Політичні системи світу - Кириченко В. М. - 2.2. Поняття та основні ознаки держави

 • Політичні системи світу - Кириченко В. М. - 2.3. Типологія держав

 • Політичні системи світу - Кириченко В. М. - 2.4. Функції держави

 • Політичні системи світу - Кириченко В. М. - Тема 3. Форми держави

 • Політичні системи світу - Кириченко В. М. - 3.1. Поняття та структура форми держави

 • Політичні системи світу - Кириченко В. М. - 3.2. Форма державного правління

 • Політичні системи світу - Кириченко В. М. - 3.3. Форма державного устрою

 • Політичні системи світу - Кириченко В. М. - 3.4. Форма політичного режиму

 • Політичні системи світу - Кириченко В. М. - Тема 4. Глава держави

 • Політичні системи світу - Кириченко В. М. - 4.1. Поняття і місце глави держави у системі органів державної влади

 • Політичні системи світу - Кириченко В. М. - 4.2. Порядок заміщення посади глави держави у монархіях

 • Політичні системи світу - Кириченко В. М. - 4.3. Порядок заміщення посади глави держави у республіках

 • Політичні системи світу - Кириченко В. М. - 4.4. Повноваження глави держави

 • Політичні системи світу - Кириченко В. М. - Змістовий модуль 2. Основні інститути політичної системи суспільства

 • Політичні системи світу - Кириченко В. М. - Тема 5. Законодавча влада (парламент)

 • Політичні системи світу - Кириченко В. М. - 5.1. Поняття, функції та місце парламенту в системі органів державної влади

 • Політичні системи світу - Кириченко В. М. - 5.2. Порядок формування парламенту і строк його повноважень

 • Політичні системи світу - Кириченко В. М. - 5.3. Внутрішня структура парламенту

 • Політичні системи світу - Кириченко В. М. - 5.4. Конституційно-правовий статус члена парламенту

 • Політичні системи світу - Кириченко В. М. - Тема 6. Виконавча влада (уряд)

 • Політичні системи світу - Кириченко В. М. - 6.1. Поняття і місце виконавчої влади у системі органів державної Влади

 • Політичні системи світу - Кириченко В. М. - 6.2. Порядок формування, структура та склад уряду

 • Політичні системи світу - Кириченко В. М. - 6.3. Компетенція уряду

 • Політичні системи світу - Кириченко В. М. - 6.4. Конституційно-правова відповідальність уряду

 • Політичні системи світу - Кириченко В. М. - Тема 7. Місцеве самоврядування

 • Політичні системи світу - Кириченко В. М. - 7.1. Поняття місцевого самоврядування

 • Політичні системи світу - Кириченко В. М. - 7.2. Система місцевого самоврядування

 • Політичні системи світу - Кириченко В. М. - Англосаксонська (англо-американська) система

 • Політичні системи світу - Кириченко В. М. - Романо-германська (континентально-європейська) система

 • Політичні системи світу - Кириченко В. М. - Іберійська система

 • Політичні системи світу - Кириченко В. М. - "Радянська" система (система рад)

 • Політичні системи світу - Кириченко В. М. - 7.3. Структура та порядок формування органів місцевого самоврядування

 • Політичні системи світу - Кириченко В. М. - 7.4. Компетенція органів місцевого самоврядування та їх відносини з центральними органами держави

 • Політичні системи світу - Кириченко В. М. - Тема 8. Політичні партії та партійні системи

 • Політичні системи світу - Кириченко В. М. - 8.1. Політичні партії: поняття, сутність, функції

 • Політичні системи світу - Кириченко В. М. - 8.2. Класифікація політичних партій

 • Політичні системи світу - Кириченко В. М. - 8.3. Партійні системи

 • Політичні системи світу - Кириченко В. М. - Однопартійна система

 • Політичні системи світу - Кириченко В. М. - Двопартійна система (біпартизм)

 • Політичні системи світу - Кириченко В. М. - Багатопартійна система

 • Політичні системи світу - Кириченко В. М. - 8.4. Політичні партії та основні типи сучасних виборчих систем

 • Політичні системи світу - Кириченко В. М. - Мажоритарна виборча система

 • Політичні системи світу - Кириченко В. М. - Пропорційна виборча система

 • Політичні системи світу - Кириченко В. М. - Виборча квота

 • Політичні системи світу - Кириченко В. М. - Метод дільників

 • Політичні системи світу - Кириченко В. М. - Змішана виборча система

 • Політичні системи світу - Кириченко В. М. - Рекомендована література