Інвестування - Гриньова В. М

 • Інвестування - Гриньова В. М. - ПЕРЕДМОВА

 • Інвестування - Гриньова В. М. - ВСТУП

 • Інвестування - Гриньова В. М. - Розділ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТУВАННЯ

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 1.1. Розвиток інвестиційних теорій

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 1.2. Економічна сутність інвестицій

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 1.3. Класифікація інвестицій

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 1.4. Інвестиційна діяльність підприємства

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 1.5. Мета, завдання та функції інвестиційної діяльності

 • Інвестування - Гриньова В. М. - Розділ 2. СУБ'ЄКТИ ТА ОБ'ЄКТИ ІНВЕСТУВАННЯ

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 2.1. Інвестор - самостійний суб'єкт підприємницької діяльності

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 2.2. Суб'єкти інвестиційної діяльності

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 2.2.1. Фінансово-кредитні установи

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 2.3. Інвестиційний ринок та його основні складові

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 2.4. Оцінка інвестиційного ринку

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 2.4.1. Макроекономічні показники розвитку інвестиційного ринку

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 2.4.2. Оцінка інвестиційної привабливості галузей економіки

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 2.4.3. Інвестиційна привабливість регіонів

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 2.5. Фактори та умови формування інвестиційної привабливості підприємства

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 2.6. Методика оцінки інвестиційної привабливості підприємства

 • Інвестування - Гриньова В. М. - Розділ 3. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 3.1. Рішення про інвестування у фінансові активи на основі розрахунку ризику і дохідності

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 3.1.1. Критерії оцінки ризику і дохідності окремих фінансових активів

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 3.1.2. Ризик портфеля інвестицій

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 3.1.3. Оцінка дохідності окремих видів фінансових активів

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 3.2. Фінансовий ринок та його розвиток в Україні

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 3.3. Класифікація та характеристика інвестиційних якостей основних цінних паперів

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 3.4. Управління портфелем цінних паперів

 • Інвестування - Гриньова В. М. - Розділ 4. ІНВЕСТИЦІЇ В ЗАСОБИ ВИРОБНИЦТВА

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 4.1. Інвестиції на макро - та мікрорівнях

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 4.2. Реальні інвестиції та особливості управління ними

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 4.3. Оцінка доцільності реконструкції цеху

 • Інвестування - Гриньова В. М. - Розділ 5. ІННОВАЦІЙНА ФОРМА ІНВЕСТИЦІЙ

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 5.1. Інвестиції та інновації

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 5.2. Сучасний стан інноваційних процесів в Україні

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 5.3. Підтримка розвитку інноваційної діяльності

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 5.4. Податкова система та інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств

 • Інвестування - Гриньова В. М. - Розділ 6. ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 6.1. Іноземні інвестиції в Україні

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 6.2. Інвестиційна безпека України

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 6.3. Кредитна політика міжнародних фінансових організацій

 • Інвестування - Гриньова В. М. - Розділ 7. ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 7.1. Оцінка ефективності реальних інвестиційних проектів

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 7.1.1. Вартість грошових потоків та інфляція

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 7.2. Методи оцінки інвестиційних проектів

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 7.2.1. Оцінка чутливості інвестиційного проекту

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 7.3. Показники ефективності інвестиційного проекту за моделлю простих та складних процентів

 • Інвестування - Гриньова В. М. - Розділ 8. ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 8.1. Види інвестиційних проектів та вимоги до їх розробки

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 8.2. Бізнес-планування інвестиційного проекту

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 8.2.1. Зміст розділів бізнес-плану інвестиційного проекту

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 8.3. Вимоги міжнародних фінансових організацій до бізнес-плану інвестиційного проекту

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 8.3.1. Критерії кредитора до одержувача позики і його характеристика

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 8.3.2. Вимоги до інвестиційного проекту

 • Інвестування - Гриньова В. М. - Розділ 9. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 9.1. Характеристика джерел інвестиційних ресурсів

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 9.2. Ресурси інвестиційної стратегії підприємства

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 9.3. Кредитування інвестиційної діяльності підприємства

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 9.4. Промислово-фінансові групи та рух інвестиційних ресурсів

 • Інвестування - Гриньова В. М. - Розділ 10. МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 10.1. Вибір підприємства для інвестування

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 10.2. Фінансова звітність підприємства з інвестиційної діяльності

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 10.3. Управління грошовими потоками щодо інвестиційної діяльності підприємства

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 10.3.1. Фінансова звітність про рух грошових коштів

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 10.3.2. Методичні підходи аналізу руху грошових коштів

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 10.3.3. Аналіз грошових потоків інвестиційної діяльності підприємства

 • Інвестування - Гриньова В. М. - Розділ 11. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ СУБ'ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 11.1. Інвестиційне середовище в Україні

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 11.2. Правове регулювання інвестиційної діяльності

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 11.3. Регулювання розвитку інвестиційного ринку

 • Інвестування - Гриньова В. М. - Розділ 12. ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 12.1. Інвестиційний потенціал підприємства

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 12.2. Методика аналізу використання інвестиційного потенціалу підприємства

 • Інвестування - Гриньова В. М. - 12.3. Використання інвестицій в Україні