Державне регулювання економіки - Гриньова В. М

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - ВСТУП

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - Тема 1. Обгрунтування необхідності державного регулювання економіки

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 1.1. Функції держави в ринковій економіці

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 1.2. Школи державного регулювання економіки

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - Меркантилізм

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - Класична теорія невтручання в економіку

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - Кейнсіанська концепція

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - Неокласична теорія монетаристів

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 1.3. Поняття державного регулювання економіки, його основна мета і завдання

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - Тема 2. Система державного регулювання економіки

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 2.1. Зміст та основні складові системи державного регулювання економіки

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 2.2. Класифікація методів державного регулювання

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 2.3. Органи державного регулювання

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - Тема 3. Макроекономічне планування як інструмент державного регулювання

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 3.1. Основні елементи системи макроекономічного планування

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 3.2. Структура і розробка концепції, стратегії та програми економічного і соціального розвитку країни (областей)

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 3.3. Аналіз основних економічних та соціальних показників

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - Тема 4. Програмно-цільове регулювання економіки

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 4.1. Поняття та зміст державної цільової програми

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 4.2. Класифікація державних цільових програм

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 4.3. Розроблення та виконання державних цільових програм

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - Тема 5. Регулювання регіонального розвитку

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 5.1. Регіони України - об'єкти державного регулювання

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 5.2. Зміст і структура державної регіональної економічної політики

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 5.3. Вільні економічні зони як сприятливі умови економічного розвитку територій

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - Тема 6. Державне регулювання ринку праці

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 6.1. Поняття ринку праці та необхідність регулювання соціально-трудових відносин

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 6.2. Трудовий потенціал країни та класифікація трудових ресурсів

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 6.3. Методи державного регулювання ринку праці

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 6.4. Характеристика стану ринку праці в Україні та Харківській області. Перспективи розвитку

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - Тема 7. Баланси в системі державного регулювання

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 7.1. Використання балансів у системі державного регулювання. Класифікація балансів

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 7.2. Принципи та методи складання балансів

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 7.3. Етапи складання матеріальних балансів

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 7.4. Функції балансів у державному регулюванні

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 7.5. Міжгалузевий баланс виробництва та розподілу продукції

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - Тема 8. Антиінфляційна політика та державне регулювання цін

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 8.1. Необхідність державного регулювання цін

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 8.2. Формування та реалізація антиінфляційної політики

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - Тема 9. Державна підтримка інвестиційної діяльності

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 9.1. Теоретичні засади інвестиційної привабливості країни

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 9.2. Регулювання припливу іноземних інвестицій у національну економіку

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 9.3. Державне інвестування

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 9.4. Основні напрями інвестиційної політики в Україні

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - Тема 10. Бюджетно-фінансове та податкове регулювання економіки

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 10.1. Поняття бюджетної системи України та державних фінансових ресурсів

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 10.2. Функції податків у державному регулюванні

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 10.3. Забезпечення збалансованості державного бюджету та основні напрями бюджетної політики

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 10.4. Регулювання міжбюджетних відносин

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - Тема 11. Державна підтримка підприємницької діяльності

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 11.1. Обгрунтування необхідності розвитку підприємництва для національної економіки

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 11.2. Створення державою сприятливих умов для розвитку підприємництва

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 11.3. Механізм державного регулювання розвитку підприємництва

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 11.4. Фінансова основа державної підтримки підприємництва

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - Тема 12. Державні гарантії соціального розвитку

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 12.1. Поняття та зміст соціальної політики

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 12.2. Формування завдань та показників соціального розвитку

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 12.3. Регулювання доходів та витрат населення

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 12.4. Регулювання обсягу споживання матеріальних благ і послуг

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - Тема 13. Грошово-кредитне та валютне регулювання економіки

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 13.1. Грошово-кредитна політика держави та регулювання рівня інфляції

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 13.2. Інструменти та інститути регулювання грошово-кредитних відносин

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 13.3. Встановлення валютного курсу

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 13.4. Формування державної політики у галузі банківської діяльності та кредитних спілок

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - Тема 14. Забезпечення умов інноваційного розвитку економіки

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 14.1. Значення науково-технічного прогресу для забезпечення національного економічного зростання

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 14.2. Науково-технічна політика як інструмент здійснення державного регулювання інноваційної діяльності

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 14.3. Зміст державного регулювання інноваційної діяльності та органи державної влади, які здійснюють регулювання розвитку науки та техніки в Україні

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 14.4. Методи регулювання інноваційного розвитку

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 14.5. Формування пріоритетних напрямів інноваційного розвитку галузей економіки

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - Тема 15. Державне регулювання природоохоронних заходів

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 15.1. Значення охорони навколишнього природного середовища для забезпечення соціально-економічного розвитку

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 15.2. Принципи та об'єкти природоохоронних заходів

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 15.3. Державне регулювання екологічної безпеки

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 15.4. Механізм забезпечення природоохоронної діяльності

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 15.5. Формування політики охорони навколишнього природного середовища

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 15.6. Забезпечення техногенної безпеки

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - Тема 16. Державна підтримка та розвиток зовнішньоекономічної діяльності країни

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 16.1. Основні поняття регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 16.2. Платіжний баланс - основний інструмент регулювання зовнішньоекономічної діяльності країни

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 16.3. Формування зовнішньоекономічної політики держави

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - Література