Державне регулювання економіки - Гриньова В. М

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - ВСТУП

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - Тема 1. Обгрунтування необхідності державного регулювання економіки

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 1.1. Функції держави в ринковій економіці

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 1.2. Школи державного регулювання економіки

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - Меркантилізм

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - Класична теорія невтручання в економіку

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - Кейнсіанська концепція

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - Неокласична теорія монетаристів

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 1.3. Поняття державного регулювання економіки, його основна мета і завдання

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - Тема 2. Система державного регулювання економіки

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 2.1. Зміст та основні складові системи державного регулювання економіки

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 2.2. Класифікація методів державного регулювання

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 2.3. Органи державного регулювання

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - Тема 3. Макроекономічне планування як інструмент державного регулювання

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 3.1. Основні елементи системи макроекономічного планування

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 3.2. Структура і розробка концепції, стратегії та програми економічного і соціального розвитку країни (областей)

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 3.3. Аналіз основних економічних та соціальних показників

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - Тема 4. Програмно-цільове регулювання економіки

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 4.1. Поняття та зміст державної цільової програми

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 4.2. Класифікація державних цільових програм

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 4.3. Розроблення та виконання державних цільових програм

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - Тема 5. Регулювання регіонального розвитку

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 5.1. Регіони України - об'єкти державного регулювання

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 5.2. Зміст і структура державної регіональної економічної політики

 • Державне регулювання економіки - Гриньова В. М. - 5.3. Вільні економічні зони як сприятливі умови економічного розвитку територій