Інвестування - Мойсеєнко І. П

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - ВСТУП

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Розділ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТУВАННЯ

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - 1.1. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Поняття інвестицій

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Напрямки інвестування

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Інвестиційна діяльність та інвестиційна політика підприємств

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Види інвестицій та інвестиційний процес

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - 1.2. Основи та проблеми функціонування інвестиційного ринку

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Основні напрями інвестиційної політики в Україні

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Інвестиційний ринок та його інфраструктура

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Інвестиційний клімат держави

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Шляхи активізації інвестування

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - 1.3. Учасники інвестиційного процесу: суб'єкти та об'єкти інвестування

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Суб'єкти інвестування

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Держава як учасник інвестиційного процесу

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Емітенти як учасники інвестування

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Особливі учасники інвестування

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Функціональні учасники інвестиційного процесу

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Об'єкти інвестування

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - 1.4. Сутність і завдання інвестиційного менеджменту

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Розділ 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ВИДИ ІНВЕСТИЦІЙ

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - 2.1. Основи типології напрямків інвестування

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Класифікаційні ознаки поділу інвестицій

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Класифікація інвестицій

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - 2.2. Види фондових інструментів

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Загальні положення про цінні папери

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Характеристики цінних паперів

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Основні цінні папери

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Похідні цінні папери

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Приватизаційні цінні папери

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - 2.3. Цінні папери акціонерного товариства

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Акції як пайові цінні папери

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Облігації як боргові цінні папери

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Переваги та недоліки випуску акцій та облігацій

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - 2.4. Особливості реального інвестування

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Значення реальних інвестицій у діяльності підприємства

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Форми реального інвестування

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Класифікація інвестиційних проектів підприємства

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Характеристики інвестиційних проектів

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Фінансування інвестиційного проекту

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Управління реалізацією реальних інвестиційних проектів

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - 2.5. Інтелектуальні інвестиції

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Інтелектуальна власність

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Види інтелектуальної власності

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Вкладення в інтелектуальну власність

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Договірна основа використання та захист інновацій

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Розділ 3. ОСОБЛИВОСТІ ТА НАПРЯМИ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННaЯ

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - 3.1. Іноземні інвестиції в Україні

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Характеристика проблеми іноземних інвестицій в Україні

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Поняття та особливості іноземного інвестування

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Іноземні інституційні інвестори

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - 3.2. Майнові права іноземних інвесторів в Україні

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Майнові права інвесторів

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Міжнародні конкурси (тендери)

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Права інтелектуальної власності підприємств з іноземними інвестиціями

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Інвестування майнових цінностей за межами України

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - 3.3. Спільні підприємства як форма іноземного інвестування

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Передумови спільного підприємництва в У країні

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Форми регулювання іноземного інвестування

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Спільне підприємництво в інвестиційно-інноваційній сфері

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Розділ 4. ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - 4.1. Поняття та сутність інноваційної діяльності

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Інноваційна діяльність як складова інвестиційної діяльності

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Об'єкти і суб'єкти інноваційної діяльності

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Поняття та класифікація інновацій

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Інноваційні проекти, інноваційна продукція

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Правове регулювання інноваційної діяльності

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - 4.2. Загальна характеристика інноваційних процесів

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Поняття і класифікація їх видів

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Вплив інноваційних процесів на виробництво

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Методика обчислення показників

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Технічний розвиток підприємства, суть і основні форми

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Технічний розвиток підприємства

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Управління технічним розвитком підприємства

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - 4.3. Організаційно-правові форми впровадження інновацій

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Організаційно-правові форми інноваційних підприємств

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Інноваційна інфраструктура

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Інноваційні договори

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Розділ 5. СТРУКТУРА КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА: ОЦІНКА ТА ОПТИМІЗАЦІЯ

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - 5.1. Сутність капіталу підприємства і принципи його формування

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Економічна сутність і класифікація капіталу підприємства

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Принципи формування капіталу підприємства

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - 5.2. Вартість капіталу і принципи його оцінки

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Поняття вартості капіталу

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Принцип оцінки капіталу підприємства

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - 5.3. Оптимізація структури капіталу

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Послідовність аналізу структури капіталу

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Етапи оптимізації структури капіталу

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - 5.4. Основні методи аналізу використання капіталу підприємства (на прикладі ВАТ)

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Фінансовий леверідж

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Модель Дюпона

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Розділ 6.ПОЗИКОВІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - 6.1. Позичковий капітал підприємства

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Формування фінансових зобов'язань підприємства

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Класифікація залучених позичкових коштів

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Процес залучення позичкового капіталу

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - 6.2. Використання банківського кредиту

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Види банківського кредиту

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Політика залучення банківського кредиту

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - 6.3. Фінансовий лізинг як джерело фінансування інвестицій

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Кредитні аспекти фінансового лізингу

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Класифікація видів фінансового лізингу

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Процес управління фінансовим лізингом

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - 6.4. Формування позикових коштів за рахунок випуску облігацій

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Умови емісії облігацій

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Класифікація облігацій підприємства

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - 6.5. Сучасні міжнародні кредитні відносини

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Розділ 7. ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - 7.1. Формування власних коштів підприємства

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Поняття капіталу підприємства

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Джерела формування власних коштів

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Політика формування власних фінансових ресурсів

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Етапи формування власних фінансових ресурсів

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Оцінка вартості окремих елементів власного капіталу

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - 7.2. Управління власними ресурсами підприємства

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Базові елементи оцінки та управління вартістю власного капіталу

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Фінансові механізми управління формуванням операційного прибутку

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Дивідендна політика

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Емісійна політика

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Розділ 8. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - 8.1. Ефективність реальних інвестицій

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Підходи до оцінки ефективності інвестицій

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Показники ефективності інвестицій

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Підходи до розрахунку дохідності інвестиційних проектів

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - 8.2. Вартість та дохідність акцій

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Акції та їх дохідність

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Дохідність простих та привілейованих акцій

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Методи розрахунку вартості акцій

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Визначення курсу акцій

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Дохідність операцій з акціями

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - 8.3. Визначення дохідності облігацій

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Облігації та їх дохідність

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Курс та ціна облігації

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Купонна, поточна та повна дохідність облігацій

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Річна ставка дохідності облігацій

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Розділ 9. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - 9.1. Види інвестиційних ризиків

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Поняття інвестиційного ризику

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Типологія інвестиційних ризиків

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - 9.2. Методи фінансового ризику

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Експертний метод оцінки ризиків

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Статистичний метод оцінки ризиків

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Нормативний метод оцінки ризиків

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Рейтинговий метод оцінки ризиків

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Оцінка ризиків інвестиційного проекту

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - 9.3. Управління фінансовими ризиками

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Етапи процесу управління ризиками

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Моделі управління ризиками

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Розділ 10. ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛШНЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОРТФЕЛЕМ ПІДПРИЄМСТВА

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - 10.1. Формування інвестиційного портфеля підприємства

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Цілі формування інвестиційного портфеля

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Типи інвестиційних портфелів

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Завдання формування інвестиційного портфеля

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Етапи формування інвестиційного портфеля

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Побудова класичного консервативного портфеля

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - 10.2. Оптимізація фондового портфеля

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Методи диверсифікації активів інвестиційного портфеля

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Формування оптимального інвестиційного портфеля

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Стратегії оптимізації інвестиційного портфеля

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - 10.3. Моделювання дохідності та ризику портфеля

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Модель Марковіца

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Модель Шарпа

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Модель квазі-Шарпа

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - 10.4. Проблеми формування фондового портфеля

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Проблеми загального характеру

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Взаємодія клієнтів та довірчих керуючих

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Проблеми моделювання

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Вибір моделей формування портфеля

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Аналіз процесу формування та управління інвестиційним портфелем

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Розділ 11. ФОРМУВАННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - 11.1. Основи теорії прийняття управлінських рішень

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Фактори формування управлінських рішень

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Основні моделі прийняття рішень

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - 11.2. Процес прийняття управлінських рішень

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Підходи до прийняття управлінських рішень

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Етапи прийняття управлінських рішень

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Методи творчого пошуку альтернативних варіантів

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - 11.3. Методи обгрунтування управлінських рішень

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Класифікація методів

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - 11.4. Фундаментальний аналіз інвестиційної ситуації

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Аналіз загальноекономічної ситуації

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Етапи аналізу стану емітента

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Ринковий аналіз при формуванні фондового портфеля

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Детальний аналіз фінансового стану

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - 11.5. Моніторинг фінансово-господарської діяльності підприємства

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Значення моніторингу діяльності підприємства

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Моніторинг у системі контролінгу

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Функціонування системи контролінгу

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Фінансовий моніторинг

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Моніторинг стану підприємства

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Розділ 12. ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ОБ'ЄКТА ІНВЕСТУВАННЯ

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - 12.1. Дослідження підприємства як об'єкта інвестування

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Методи вивчення підприємства як об'єкта інвестування

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Фінансова звітність як основа фінансового аналізу

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - 12.2. Експрес-аналіз фінансового стану підприємства

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Особливості розрахунку фінансових показників

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Основні розділи методики

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Дослідження структури і динаміки фінансового стану

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Показники оцінки майнового стану

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Аналіз фінансової стійкості підприємства

 • 1 2