Інвестування - Мойсеєнко І. П

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - ВСТУП

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Розділ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТУВАННЯ

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - 1.1. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Поняття інвестицій

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Напрямки інвестування

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Інвестиційна діяльність та інвестиційна політика підприємств

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Види інвестицій та інвестиційний процес

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - 1.2. Основи та проблеми функціонування інвестиційного ринку

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Основні напрями інвестиційної політики в Україні

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Інвестиційний ринок та його інфраструктура

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Інвестиційний клімат держави

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Шляхи активізації інвестування

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - 1.3. Учасники інвестиційного процесу: суб'єкти та об'єкти інвестування

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Суб'єкти інвестування

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Держава як учасник інвестиційного процесу

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Емітенти як учасники інвестування

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Особливі учасники інвестування

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Функціональні учасники інвестиційного процесу

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Об'єкти інвестування

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - 1.4. Сутність і завдання інвестиційного менеджменту

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Розділ 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ВИДИ ІНВЕСТИЦІЙ

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - 2.1. Основи типології напрямків інвестування

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Класифікаційні ознаки поділу інвестицій

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Класифікація інвестицій

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - 2.2. Види фондових інструментів

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Загальні положення про цінні папери

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Характеристики цінних паперів

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Основні цінні папери

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Похідні цінні папери

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Приватизаційні цінні папери

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - 2.3. Цінні папери акціонерного товариства

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Акції як пайові цінні папери

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Облігації як боргові цінні папери

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Переваги та недоліки випуску акцій та облігацій

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - 2.4. Особливості реального інвестування

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Значення реальних інвестицій у діяльності підприємства

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Форми реального інвестування

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Класифікація інвестиційних проектів підприємства

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Характеристики інвестиційних проектів

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Фінансування інвестиційного проекту

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Управління реалізацією реальних інвестиційних проектів

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - 2.5. Інтелектуальні інвестиції

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Інтелектуальна власність

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Види інтелектуальної власності

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Вкладення в інтелектуальну власність

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Договірна основа використання та захист інновацій

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Розділ 3. ОСОБЛИВОСТІ ТА НАПРЯМИ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННaЯ

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - 3.1. Іноземні інвестиції в Україні

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Характеристика проблеми іноземних інвестицій в Україні

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Поняття та особливості іноземного інвестування

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Іноземні інституційні інвестори

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - 3.2. Майнові права іноземних інвесторів в Україні

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Майнові права інвесторів

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Міжнародні конкурси (тендери)

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Права інтелектуальної власності підприємств з іноземними інвестиціями

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Інвестування майнових цінностей за межами України

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - 3.3. Спільні підприємства як форма іноземного інвестування

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Передумови спільного підприємництва в У країні

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Форми регулювання іноземного інвестування

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Спільне підприємництво в інвестиційно-інноваційній сфері

 • Інвестування - Мойсеєнко І. П. - Розділ 4. ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

 • 1