Криміналістика - Сабадаш В. П

 • Криміналістика - Сабадаш В. П. - ВСТУП

 • Криміналістика - Сабадаш В. П. - Модуль І. ТЕОРЕТИЧНІ, МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА НАУКОВІ ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТИКИ

 • Криміналістика - Сабадаш В. П. - Тема № 1. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І СИСТЕМА КРИМІНАЛІСТИКИ

 • Криміналістика - Сабадаш В. П. - Тема № 2. РОЗВИТОК, СТАНОВЛЕННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН КРИМІНАЛІСТИКИ В УКРАЇНІ

 • Криміналістика - Сабадаш В. П. - Тема № 3. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ КРИМІНАЛІСТИКИ

 • Криміналістика - Сабадаш В. П. - Тема № 4. КРИМІНАЛІСТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ

 • Криміналістика - Сабадаш В. П. - Модуль II. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТЕХНІКА

 • Криміналістика - Сабадаш В. П. - Тема № 5. ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ

 • Криміналістика - Сабадаш В. П. - Тема № 6. КРИМІНАЛІСТИЧНА ФОТОГРАФІЯ

 • Криміналістика - Сабадаш В. П. - Тема № 7. ТРАСОЛОГІЯ

 • Криміналістика - Сабадаш В. П. - Тема № 8. СУДОВА (КРИМІНАЛІСТИЧНА) БАЛІСТИКА

 • Криміналістика - Сабадаш В. П. - Тема № 9. ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

 • Криміналістика - Сабадаш В. П. - Тема № 10. КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПИСЬМА

 • Криміналістика - Сабадаш В. П. - Тема № 11. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЛЮДИНИ ЗА ОЗНАКАМИ ЗОВНІШНОСТІ (ГАБІТОЛОГІЯ)

 • Криміналістика - Сабадаш В. П. - Тема № 12. КРИМІНАЛІСТИЧНА РЕЄСТРАЦІЯ

 • Криміналістика - Сабадаш В. П. - Модуль III. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА

 • Криміналістика - Сабадаш В. П. - Тема № 13. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ

 • Криміналістика - Сабадаш В. П. - Тема № 14. ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ

 • Криміналістика - Сабадаш В. П. - Тема № 15. ТАКТИКА ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ

 • Криміналістика - Сабадаш В. П. - Тема № 16. ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

 • Криміналістика - Сабадаш В. П. - Тема № 17. ТАКТИКА ОБШУКУ

 • Криміналістика - Сабадаш В. П. - Тема № 18. ТАКТИКА ДОПИТУ

 • Криміналістика - Сабадаш В. П. - Тема № 19. ТАКТИКА ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ

 • Криміналістика - Сабадаш В. П. - Тема № 20. ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ

 • Криміналістика - Сабадаш В. П. - Модуль IV. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ

 • Криміналістика - Сабадаш В. П. - Тема № 21. НАУКОВІ ОСНОВИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ

 • Криміналістика - Сабадаш В. П. - Тема № 22. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ'Я ОСОБИ

 • Криміналістика - Сабадаш В. П. - Тема № 23. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ

 • Криміналістика - Сабадаш В. П. - Тема № 24. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Криміналістика - Сабадаш В. П. - Тема № 25. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Криміналістика - Сабадаш В. П. - Тема № 26. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИННИХ ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

 • Криміналістика - Сабадаш В. П. - Тема № 27. РОЗСЛІДУВАННЯ ПІДПАЛІВ І ЗЛОЧИННИХ ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ ПРОТИПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

 • Криміналістика - Сабадаш В. П. - Тема № 28. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ

 • Криміналістика - Сабадаш В. П. - ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

 • Криміналістика - Сабадаш В. П. - СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • Криміналістика - Сабадаш В. П. - Основна література

 • Криміналістика - Сабадаш В. П. - Додаткова література