Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - Глава 1. ЗНАЧЕННЯ, ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 1.1. Роль і завдання економічного аналізу господарської діяльності підприємства

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 1.2. Типологія економічного аналізу

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 1.3. Методика економічного аналізу господарської діяльності

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 1.4. Методика факторного аналізу

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - Основні завдання факторного аналізу

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 1.5. Методи обробки економічної інформації в аналізі

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - Метод порівняння в аналізі господарської діяльності

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - Балансовий метод в аналізі господарської діяльності

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - Евристичні методи в аналізі господарської діяльності

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - Методи табличного подання аналітичних даних

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 1.6. Системи виміру впливу факторів у детермінованому аналізі

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 1.7. Способи виміру впливу факторів у стохастичному аналізі

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 1.8. Методика виявлення і підрахунку резервів

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 1.9. Організація та інформаційне забезпечення економічного аналізу господарської діяльності підприємств

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - Глава 2. АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 2.1. Значення і завдання аналізу маркетингової діяльності

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 2.2. Аналіз попиту на продукцію і формування портфеля замовлень

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 2.3. Оцінювання ризику незатребуваності продукції

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 2.4. Аналіз ринків збуту продукції

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 2.5. Аналіз цінової політики підприємства

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 2.6. Аналіз конкурентоспроможності продукції

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - Глава 3. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 3.1. Завдання та інформаційне забезпечення аналізу виробництва і реалізації продукції

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 3.2. Аналіз динаміки і виконання плану виробництва та реалізації продукції

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 3.3. Аналіз асортименту і структури продукції

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 3.4. Аналіз якості виробленої продукції

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 3.5. Аналіз ритмічності роботи підприємства

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 3.6. Аналіз факторів та резервів збільшення випуску і реалізації продукції

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - Глава 4. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 4.1. Аналіз забезпеченості підприємства персоналом

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 4.2. Аналіз соціальної захищеності членів трудового колективу

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 4.3. Аналіз використання фонду робочого часу

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 4.4. Аналіз продуктивності праці

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 4.5. Аналіз трудомісткості продукції

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 4.6. Аналіз ефективності використання персоналу підприємства

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 4.7. Аналіз фонду заробітної плати

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 4.8. Аналіз ефективності використання фонду заробітної плати

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - Глава 5. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 5.1. Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами виробництва

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 5.2. Аналіз інтенсивності й ефективності використання основних засобів

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 5.3. Аналіз використання виробничої потужності підприємства

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 5.4. Аналіз використання технологічного обладнання

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 5.5. Резерви збільшення випуску продукції, фондовіддачі і рентабельності основних засобів