Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - Глава 1. ЗНАЧЕННЯ, ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 1.1. Роль і завдання економічного аналізу господарської діяльності підприємства

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 1.2. Типологія економічного аналізу

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 1.3. Методика економічного аналізу господарської діяльності

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 1.4. Методика факторного аналізу

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - Основні завдання факторного аналізу

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 1.5. Методи обробки економічної інформації в аналізі

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - Метод порівняння в аналізі господарської діяльності

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - Балансовий метод в аналізі господарської діяльності

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - Евристичні методи в аналізі господарської діяльності

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - Методи табличного подання аналітичних даних

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 1.6. Системи виміру впливу факторів у детермінованому аналізі

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 1.7. Способи виміру впливу факторів у стохастичному аналізі

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 1.8. Методика виявлення і підрахунку резервів

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 1.9. Організація та інформаційне забезпечення економічного аналізу господарської діяльності підприємств

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - Глава 2. АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 2.1. Значення і завдання аналізу маркетингової діяльності

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 2.2. Аналіз попиту на продукцію і формування портфеля замовлень

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 2.3. Оцінювання ризику незатребуваності продукції

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 2.4. Аналіз ринків збуту продукції

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 2.5. Аналіз цінової політики підприємства

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 2.6. Аналіз конкурентоспроможності продукції

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - Глава 3. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 3.1. Завдання та інформаційне забезпечення аналізу виробництва і реалізації продукції

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 3.2. Аналіз динаміки і виконання плану виробництва та реалізації продукції

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 3.3. Аналіз асортименту і структури продукції

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 3.4. Аналіз якості виробленої продукції

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 3.5. Аналіз ритмічності роботи підприємства

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 3.6. Аналіз факторів та резервів збільшення випуску і реалізації продукції

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - Глава 4. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 4.1. Аналіз забезпеченості підприємства персоналом

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 4.2. Аналіз соціальної захищеності членів трудового колективу

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 4.3. Аналіз використання фонду робочого часу

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 4.4. Аналіз продуктивності праці

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 4.5. Аналіз трудомісткості продукції

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 4.6. Аналіз ефективності використання персоналу підприємства

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 4.7. Аналіз фонду заробітної плати

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 4.8. Аналіз ефективності використання фонду заробітної плати

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - Глава 5. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 5.1. Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами виробництва

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 5.2. Аналіз інтенсивності й ефективності використання основних засобів

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 5.3. Аналіз використання виробничої потужності підприємства

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 5.4. Аналіз використання технологічного обладнання

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 5.5. Резерви збільшення випуску продукції, фондовіддачі і рентабельності основних засобів

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - Глава 6. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 6.1. Завдання та інформаційне забезпечення аналізу використання матеріальних ресурсів

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 6.2. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 6.3. Аналіз використання матеріальних ресурсів

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 6.4. Аналіз прибутку на гривню матеріальних витрат

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - Глава 7. АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ)

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 7.1. Значення, завдання й об'єкти аналізу собівартості продукції

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 7.2. Поняття і методика визначення суми постійних і змінних витрат

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 7.3. Аналіз загальної суми витрат на виробництво продукції

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 7.4. Аналіз витратомісткості продукції

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 7.5. Аналіз собівартості окремих видів продукції

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 7.6. Аналіз прямих матеріальних витрат

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 7.7. Аналіз прямих трудових витрат

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 7.8. Аналіз непрямих витрат

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 7.9. Аналіз витрат за центрами відповідальності

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 7.10. Визначення резервів зниження собівартості продукції

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - Глава 8. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 8.1. Завдання аналізу фінансових результатів

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 8.2. Аналіз складу і динаміки прибутку підприємства

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 8.3. Аналіз фінансових результатів від реалізації продукції, робіт і послуг

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 8.4. Асортиментна політика підприємства і її вплив на формування прибутку

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 8.5. Аналіз рівня середньореалізаційних цін

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 8.6. Аналіз інших фінансових доходів і витрат

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 8.7. Аналіз показників рентабельності підприємства

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 8.8. Методика підрахунку резервів збільшення суми прибутку і рентабельності

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - Глава 9. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 9.1. Зміст, завдання та інформаційне забезпечення аналізу використання прибутку

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 9.2 Аналіз оподатковуваного прибутку

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 9.3. Аналіз податків з прибутку

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 9.4. Аналіз формування чистого прибутку

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 9.5. Аналіз використаний чистого прибутку

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 9.6. Аналіз дивідендної політики підприємства

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - Глава 10. ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ МАРЖИНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 10.1. Поняття і значення маржинального аналізу

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 10.2. Аналіз маржі покриття (маржинального прибутку)

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 10.3. Методика маржинального аналізу прибутку

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 10.4. Методика маржинального аналізу рентабельності

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 10.5. Граничний аналіз і оптимізація прибутку

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 10.6. Визначення беззбиткового обсягу продажів і зони безпеки підприємства

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 10.7. Аналіз факторів зміни беззбиткового обсягу продажів і зони безпеки підприємства

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 10.8. Визначення критичної суми постійних витрат, змінних витрат на одиницю продукції і критичного рівня ціни реалізації

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 10.9. Обгрунтування рішення про збільшення виробничої потужності. Ефект кривої досвіду

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 10.10. Аналітична оцінка рішення про прийняття додаткового замовлення за ціною, нижчою від критичного рівня

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 10.11. Вибір варіанта машин та обладнання

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 10.12. Обгрунтування рішення: виробляти чи купувати

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 10.13. Обгрунтування варіанта технології виробництва

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 10.14. Вибір рішення з урахуванням обмежень на ресурси

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 10.15. Обгрунтування ефективності толінгу

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - Глава 11. АНАЛІЗ ОБСЯГІВ І ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 11.1. Аналіз обсягів інвестиційної діяльності

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 11.2. Аналіз ефективності реальних інвестицій

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 11.3. Аналіз внутрішньої норми дохідності і дюрації інвестицій

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 11.4. Аналіз чутливості показників ефективності інвестиційних проектів

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 11.5. Аналіз ефективності фінансових вкладень

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 11.6. Аналіз ефективності інноваційної діяльності

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 11.7. Аналіз ефективності лізингових операцій

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - Глава 12. АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 12.1. Значення, завдання й інформаційне забезпечення аналізу джерел формування капіталу

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 12.2. Зміст бухгалтерського балансу. Порядок відображення в ньому господарських операцій

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 12.3. Аналіз джерел формування капіталу підприємства

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 12.4 Методика оцінювання вартості капіталу підприємства й оптимізації його структури

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - Глава 13. АНАЛІЗ РОЗМІЩЕННЯ КАПІТАЛУ Й ОЦІНЮВАННЯ МАЙНОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 13.1. Аналіз структури активів підприємства

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 13.2. Аналіз складу, структури і динаміки необоротних активів

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 13.3. Аналіз складу, структури і динаміки оборотних активів

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 13.4. Аналіз ставу запасів

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 13.5. Аналіз стану дебіторської заборгованості

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 13.6. Аналіз залишків готівки

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - Глава 14. АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 14.1. Економічна сутність грошового потоку і його види

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 14.2. Аналіз динаміки і факторів зміни обсягів грошових потоків

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 14.3. Аналіз збалансованості грошових потоків

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 14.4. Аналіз інтенсивності й ефективності грошового потоку

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 14.5. Шляхи оптимізації грошових потоків

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - Глава 15. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ Й ІНТЕНСИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 15.1. Показники ефективності й інтенсивності використання капіталу. Методика їх розрахунку й аналізу

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 15.2. Факторний аналіз рентабельності операційного капіталу

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 15.3. Аналіз рентабельності сукупного капіталу

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 15.4. Оцінювання ефективності використання позикового капіталу. Ефект фінансового важеля

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 15.5. Аналіз прибутковості власного капіталу

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 15.6. Аналіз прибутковості акціонерного капіталу

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 15.7. Аналіз оборотності капіталу

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - Глава 16. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 16.1. Поняття, значення і завдання аналізу фінансового стану підприємства і його фінансової стійкості

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 16.2. Оцінювання фінансової стійкості підприємства на основі аналізу співвідношення власного і позикового капіталу

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 16.3. Оцінювання операційного левериджу і запасу фінансової стійкості підприємства

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 16.4 Аналіз фінансової рівноваги між активами і пасивами. Оцінювання фінансової стійкості підприємства за функціональною ознакою

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 16.5. Оцінювання фінансової стійкості підприємства засноване на співвідношенні фінансових і нефінансових активів

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - Глава 17. АНАЛІЗ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ Й ЛНСВІДНОСП ПІДПРИЄМСТВА

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 17.1. Поняття платоспроможності й ліквідності підприємства

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 17.2. Аналіз ліквідності балансу

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 17.3. Оцінювання платоспроможності підприємства

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - Глава 18. ЗАГАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 18.1. Методика комплексного оцінювання фінансового стану підприємства

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 18.2. Прогнозування фінансового стану і платоспроможності суб'єкта господарювання

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 18.3. Аналіз чутливості фінансових показників до зміни виробничих ситуацій

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - Глава 19. ДІАГНОСТИКА ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 19.1. Поняття, види і причини банкрутства

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 19.2. Методи діагностики ймовірності банкрутства

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 19.3. Шляхи фінансового оздоровлення суб'єктів господарювання

 • Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - ЛІТЕРАТУРА