Організація готельного обслуговування - Мальська М. П

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - ПЕРЕДМОВА

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - Розділ 1. ІСТОРІЯ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СФЕРИ ГОСТИННОСТІ

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - 1.1. Основні історичні періоди розвитку готельної сфери в світі

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - 1.1.1. Формування перших закладів гостинності (IV тис. до н. в. - V ст. н. в.)

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - 1.1.2. Спеціалізовані засоби розміщення (VI-XV ст.). їх формування

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - 1.1.3. Готельна та ресторанна сфера в XVI - на початку XX ст

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - 1.1.4. Розвиток сучасного світового готельного господарства: функціональні та територіальні особливості

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - 1.2. Історія становлення готельної сфери в Україні

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - 1.3. Сучасний стан і перспективи розвитку готельного господарства України

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - Розділ 2. ЗАСАДИ МЕНЕДЖМЕНТУ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - 2.1. Модель та основні концепції гостинності

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - 2.2. Сутність та особливості готельних послуг

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - 2.3. Типологія готельних підприємств

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - 2.3.1. Основні принципи типології

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - 2.3.2. Засоби розміщення готельного типу

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - 2.4. Класифікація готельних підприємств

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - 2.4.1. Суть та основні принципи класифікації

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - 2.4.2. Класифікація готельних підприємств у світовій туристичній індустрії

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - 2.4.3. Класифікація готелів у країнах світу

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - 2.4.4. Класифікація готельних підприємств в Україні

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - 2.5. Міжнародна класифікація готельних номерів

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - Розділ 3. УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - 3.1. Сутність процесу управління

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - 3.2. Поняття та принципи побудови систем управління в готелях

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - 3.3. Типи організаційних структур управління

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - 3.4. Форми управління в готельній сфері

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - Розділ 4. ЯКІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ У ГОТЕЛЬНІЙ СФЕРІ

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - 4.1. Поняття й особливості якості готельних послуг

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - 4.2. Механізм управління якістю послуг

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - 4.3. Основи державного регулювання якості послуг у готельній сфері України

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - 4.4. Стандартизація якості готельних послуг

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - 4.5. Сертифікація готельних послуг

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - Розділ 5. ФОРМУВАННЯ ТАРИФІВ НА ГОТЕЛЬНІ ПОСЛУГИ

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - 5.1. Структура вартості послуг

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - 5.2. Цінова стратегія готельних підприємств

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - 5.3. Світовий досвід формування спеціальних тарифів на номери

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - Розділ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ У ГОТЕЛЯХ

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - 6.1. Технологічний цикл обслуговування клієнтів

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - 6.2. Організація та функції адміністративно-управлінської служби

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - 6.3. Служба бронювання. Організація і технологія обслуговування гостей

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - 6.4. Обслуговування гостей службою прийому та розміщення

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - 6.5. Діяльність служби номерного фонду

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - 6.6. Служба обслуговування приміщень вестибюльної групи

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - 6.7. Функціонування фінансово-комерційної служби

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - 6.8. Інженерно-експлуатаційна служба в готелях

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - 6.9. Діяльність кадрової служби

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - Розділ 7. ОБСЛУГОВУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ У ГОТЕЛЯХ

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - 7.1. Типи й особливості організації підприємств громадського харчування

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - 7.2. Класифікація закладів громадського харчування в Україні

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - 7.3. Організація й управління службою громадського харчування в готелях

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - 7.4. Надання послуг з харчування

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - Розділ 8. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНИХ СПОРУД

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - 8.1. Чинники формування архітектурних типів готелів

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - 8.2. Основні типи планування

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - 8.3. Головні типи приміщень

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - 8.3.1. Характеристика території, прилеглої до споруди готелю

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - 8.3.2. Організація адміністративно-господарських приміщень у готелях

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - 8.3.3. Приміщення вестибюльної групи в готелях

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - 8.3.4. Організація житлового поверху в готелях

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - 8.3.5. Упорядкування житлового номера в готелях

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - 8.3.6. Функціональна та планувальна організація приміщень громадського призначення

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - Запитання для самоконтролю

 • Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ