Філософія - Петрушенко В. Л

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - ПЕРЕДНЄ СЛОВО

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - ВСТУП

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - Особливості сучасної ситуації а самовизначенням філософії

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - ТЕМА 1. ФІЛОСОФІЯ, ЇЇ ПОХОДЖЕННЯ, ПРОБЛЕМАТИКА ТА ФУНКЦІЇ

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 1.1. Особливості становища людини в світі та необхідність її самовизначення

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 1.2. Поняття та типологія світогляду. Світогляд і філософія

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 1.3. Особливості історичного виникнення філософії. Філософія і міфологія

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 1.4. Проблема визначення предмету філософії. Характерні риси філософського мислення. Співвідношення філософії, науки, релігії та мистецтва

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - ТЕМА 2. ФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 2.1. Проблема "Схід - Захід" в сучасній філософії та культурології. Особливості східного та західного типів філософствування

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 2.2. Джерела, провідні ідеї та напрями філософії Стародавньої Індії

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 2.3. Канонічні джерела, провідні ідеї та напрями філософії Стародавнього Китаю

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - ТЕМА 3. АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 3.1. Поняття античної філософії. Етапи її розвитку та загальні особливості

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 3.2. Розвиток ідей у натурфілософських ("фізичних") школах Стародавньої Греції

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 3.3. Ідеї та представники високої класики в розвитку античної філософії

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 3.4. Завершальний цикл розвитку античної філософії: школи, ідеї, представники

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - ТЕМА 4. ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 4.1. Зміни у світогляді під час переходу від античності до європейського Середньовіччя

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 4.2. Вихідні ідеї середньовічної патристики. Місце філософії у духовному житті Середньовіччя

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 4.3. Схоластика і містика як провідні напрями середньовічної філософії

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - ТЕМА 5. ФІЛОСОФІЯ ВІДРОДЖЕННЯ

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 5.1. Поняття "Відродження" та характерні риси духовного життя цієї доби

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 5.2. Провідні напрями ренесансного філософування: гуманістичний антропологізм, неоплатонізм, натурфілософія

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 5.3. Філософські ідеї пізнього Відродження

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - ТЕМА 6. ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 6.1. Панорама соціокультурних та духовних процесів у Європі Нового часу та особливості розвитку філософії

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 6.2. Методологічні пошуки Ф. Бекона, Р. Декарта та Т. Гоббса

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 6.3. Теорія пізнання Дж. Локка. Скептицизм П. Бей ля та Д. Юма, сенсуалістські максими Дж. Берклі

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 6.4. Б. Спіноза та Г. Лейбніц - тотожність і відмінність їх вчень про субстанцію

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 6.5. Б. Паскаль та філософія Просвітництва про місце і роль людини у світі та суспільні стосунки

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - ТЕМА 7. НІМЕЦЬКА КЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 7.1. Німецька класична філософія як особливий етап розвитку новоєвропейської філософії

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 7.2. Іммануїл Кант - творець німецької класичної філософії. Основні ідеї І. Канта

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 7.3. Філософські ідеї Й.-Г. Фіхте та Ф.-В.-Й. Шеллінга

 • Філософія - Петрушенко В. Л. - 7.4. Філософія Гегеля як найвище досягнення німецької класичної філософії