Прикладна етика - Аболіна Т. Г

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - ВСТУП

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - Розділ 1. Теоретичні та соціокультурні передумови виникнення прикладної етики

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - 1.1. У витоків етики як практичної філософії

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - 1.2. Методологічні підстави прикладної орієнтації етики

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - 1.3. Прикладна етика як нова стадія розвитку етики

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - 1.4. Основні принципи етичної регуляції в сучасному суспільстві

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - Розділ 2. Біоетика

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - 2.1. Історія становлення біоетики

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - Передумови становлення

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - Біоетика як академічна дисципліна

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - Біоетика як соціальний інститут

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - З історії становлення етичних комітетів

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - Україна

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - Росія

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - Естонія

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - Румунія

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - Чеська Республіка

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - 2.2. Предмет та основні принципи біоетики

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - 2.3. Дилеми біоетики: аборт, евтаназія, трансплантологія

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - Аборт

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - Аргументи, котрі не допускають аборту

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - З історії легалізації аборту

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - Евтаназія

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - Коротка історія суспільної та правової легітимації евтаназії

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - Аргументи на користь евтаназії

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - Аргументи "проти" евтаназії

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - Трансплантологія

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - Коротка історія трансплантології

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - Моральні проблеми трансплантології

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - Розділ 3. Екологічна етика

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - 3.1. Історія виникнення та становлення екологічної етики

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - 3.2. Поняття та предмет екологічної етики

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - 3.3. Концептуальні основи екологічної етики

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - Вчення В. Вернадського про ноосферу

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - "Коеволюція людини і природи" М. Моїсеєва

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - 3.4. Основні напрями та принципи екологічної етики

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - "Етика Землі" О. Леопольда

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - "Етика благоговіння перед життям" А. Швейцера

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - 3.5. Сучасні екологічні рухи та громадські організації: етико-правовий аспект

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - 3.6. Відкриті питання екологічної етики: цінності "внутрішні" та "зовнішні"

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - Матеріальні цінності

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - Нематеріальні цінності

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - 3.7. Відповідальність як підгрунтя екологічної етики

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - Розділ 4. Економічна етика

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - 4.1. Поняття та предмет економічної етики

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - Виникнення та становлення етико-економічного знання

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - 4.2. Економічна етика як теорія фактичної економічної поведінки

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - Поняття економічної культури та господарського етосу

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - Етичні цінності західноєвропейської економічної культури

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - 4.3. Економічна етика як нормативна теорія господарства

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - Нормативні вимоги економіки та моралі в сучасних процесах раціоналізації господарського життя

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - "Топос" моралі в умовах сучасної економіки: індивідуальна та інституціональна етика

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - Ціннісно-нормативні орієнтири сучасного "суспільства добробуту"

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - Імперативно-ціннісні засади прийняття рішень щодо управління господарчими процесами

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - 4.4. Соціальна відповідальність суб'єктів господарства

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - Моральний статус корпорації як колективного суб'єкта

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - Етичні кодекси корпорацій як механізм соціальної відповідальності

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - Міжнародні нормативні документи та їх значення для реалізації корпоративної соціальної відповідальності

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - Методи підвищення моральної компетенції персоналу та соціальні ініціативи компаній

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - Розділ 5. Політична етика

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - 5.1. Політична етика - виклик соціально-політичної кризи

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - 5.2. Політика і мораль: схоже у відмінному

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - 5.3. Політична етика: пошуки визначення

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - 5.4. Влада як фокус взаємин моралі та політики

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - 5.5. Політика і чесність: чи можливо моральне виправдання політичної брехні

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - 5.6. Мораль у політичних конфліктах

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - Розділ 6. Етика соціолога

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - 6.1. Професійна діяльність соціолога в контексті актуалізації професійної етики

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - Поняття професіоналізму. Етичний аспект професіоналізму

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - Професійна етика

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - Моральнісна культура особистості

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - Відповідальність особи

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - Конкретність професійної етики

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - 6.2. Етика соціолога у світлі ціннісних вимог до наукової діяльності

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - Особливості наукової діяльності. Основні ціннісні принципи науки

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - 6.3. Проблема професіоналізму соціолога в умовах соціальних трансформацій в Україні

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - Українська соціологія доперебудовного періоду

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - Соціологія в умовах українських суспільних трансформацій

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - 6.4. Морально-правова регламентація професійної діяльності соціологів

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - Розділ 7. Етика юриста

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - 7.1. Предмет етики юриста

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - 7.2. Мораль і право: спільне і відмінне

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - Релігійні концепції походження моралі

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - Натуралістичні концепції походження моралі

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - Соціально-історичні концепції походження моралі

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - 7.3. Моральні якості судді

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - 7.4. Моральні якості прокурора

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - Основні вимоги до професійної поведінки прокурора

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - Основні вимоги до поведінки прокурора у межах судочинства

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - Основні вимоги до позаслужбової поведінки прокурора

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - 7.5. Моральні якості адвоката

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - Норми адвокатської етики, визнані і закріплені у міжнародній практиці

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - Норми адвокатської етики, закріплені в національному законодавстві

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - Норми адвокатської етики, які здобули визнання у документах, що не мають нормативно-правового характеру - кодексах, положеннях, правилах і т. п

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - Етичні норми адвокатської діяльності, не закріплені в офіційних документах

 • Прикладна етика - Аболіна Т. Г. - 7.6. Поняття фрустрації. Проблема професійних деформацій