Філософія родознавства - Черепанова С. О

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Передмова. Актуальний досвід національного виховання

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Вступ. Родознавство у контексті філософії освіти

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Розділ 1. ЖИТТЄВИЙ СВІТ ЛЮДИНИ У ПРОСТОРІ КУЛЬТУРИ

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - 1.1. Рід - покоління у соціокультурній традиції

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Поняття "міф" і "міфологія"

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Основні категорії міфів

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Поняття "першопредки" та "предки" у міфологічній і біблійній традиціях

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Функції "культурних героїв" і "культурних героїв-деміургів"

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Соціальний смисл зображень "чаклуна" у давньому мистецтві: Кам'яна Могила (Україна), печера "Трьох братів" (Франція)

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Давнє світосприйняття наших предків і вимір плинності часу

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Поняття "рід" у філософсько-соціологічному трактуванні

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Українознавчі джерела про "рід" і "покоління" (В. Даль, Б. Грінченко, П. Чубинський)

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Поняття "генеалогічне покоління", "когорта", "умовне, або гіпотетичне покоління", покоління "розстріляного відродження", "шестидесятників", "політичне покоління"

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Ознаки сучасного покоління як соціальної групи

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - 1.2. Соціум як культуротворчість

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Різновиди життя, властиві соціуму

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Чинники культурності українського народу (Д. Антонович)

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Історичні складники української культури

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Взаємозв'язок індоєвропейської та праслов'янської культурної спільності

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Походження української сім'ї (М. Грушевський)

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Тавро руси

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Християнство у розвитку Київської Русі

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Собор св. Софії (XI ст.) у Києві

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Соціокультурний зміст термінів "аванкулат", "аталичество", "кормильство"

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Митрополит Андрей Шептицький про українську християнську родину

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Функції покуті в українській оселі

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Ознаки психічної структури українців (Д. Чижевський)

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Тип української родини

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Стратегії життєвої поведінки у структурованому соціумі

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Дім як духовне осердя української культури

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Розділ 2. ДУХОВНІСТЬ РОДИННОГО СЕРЕДОВИЩА

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - 2.1. Цінності національної культури

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Аксіологія як наука

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Основне питання теорії цінностей

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Перша літописна згадка назви "Україна"

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Зміст термінів "українознавство", "україністика", "україніка"

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Відмінність гуманітарного та природничого підходів до вивчення етнічних явищ

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Поняття "етноцентризм"

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Етнічні стереотипи

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Знакові особливості української культури

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Т. Шевченко про основи звичаєвого виховання

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Функції духовних цінностей

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Поняття "толерантність", "культура спілкування", "національна відповідальність", їх значення в умовах глобалізації свідомості українського суспільства

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Український національний характер у контексті філософського і фольклорно-етнографічного аналізу

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - 2.2. Народна педагогіка

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Родинне середовище, ознаки його духовності

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Поняття "пестування"

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Виховне значення природи

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Усна народна творчість

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Прикмети, погода та господарська діяльність

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Загадки

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Дитячий фольклор і дитяча субкультура

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Відмінності між казкою, легендою і новелою

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Основні типи казок (В. Міллер, В. Вундт, А. Аарне) у східнослов'янському фольклорі та їх побутування в Україні

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Морфологічний аналіз казки (В. Пропп)

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Обмеженість міфологічної та міграційної теорій казки (М. Грушевський, В. Пропп)

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Ознаки спільності казки

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - 2.3. Народне мистецтво

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Основні види українського народного мистецтва

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Геометричний і природний орнамент

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Анімалістичні орнаментальні мотиви

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Відмінність між орнаментальністю та декоративністю

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Орнаментація в українському народному мистецтві

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Основні форми декоративного мистецтва в Україні

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Народна картина "Козак Мамай"

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Петриківський розпис

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Витоки української вишивки

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Мартинівський скарб

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Символіка орнаментації та кольорів писанки

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Генеза української народної іграшки й особливості їі розвитку за етнографічними регіонами

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Розділ 3. ТРАДИЦІЙНА РОДИННА ОБРЯДОВІСТЬ УКРАЇНЦІВ

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - 3.1. Витоки народної обрядовості

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Поняття "обрядовість"

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Трансформація космогонічних уявлень трипільців

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Символіка давніх аграрно-магічних дій з "живою водою"

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Зображення "чаклунок" у культурі енеоліту та неоліту

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Уявлення про Рода і рожаниць, їх значення у річному обрядовому циклі

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Род - Святовит - Збруцький ідол

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Композиція Збруцького ідола (Б. Рибаков)

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Зимовий цикл народної обрядовості: Корочун-Різдво; Сніп-Дідух-"Рай"

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Традиції величання (О. Потебня, М. Грушевський)

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Вертепна вистава

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Весняний цикл обрядовості

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Символіка обрядовості Великодня

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Ритуальні вогнища у період весняного рівнодення і літнього сонцестояння

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Символіка сонця-колеса в обрядовості Купала

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - 3.2. Весілля

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Правові засади і норми регулювання шлюбних відносин в Русі-Україні

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Ідея родючості та весільна обрядовість

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - 3.3. Народини

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Ідея "зерна родючості", світосприйняття та пластика трипільців

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Символіка Сабатинівського святилища

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Магічно-релігійне, морально-психологічне, суспільне значення допологових звичаїв і обрядів, пологів, післяпологової обрядовости

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Передумови народження здорової дитини

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Негативний вплив на здоров'я дитини куріння, вживання алкоголю, наркотиків батьками, передусім вагітною жінкою

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Законодавчі засади зниження куріння у країнах Європи й Україні

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Соціокультурні, правові, морально-етичні аспекти "сурогатного материнства"

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - "Сімейний кодекс України" про обов'язки і відповідальність батьків за виховання дітей

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - 3.4. Поховання

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Символіка "світового дерева" у контексті міфологічної моделі світу

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Культ смерті в ацтеків і майя

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Традиційна побутова культура та поховальні звичаї (інгумація, кремація)

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Еволюція праслов'янської поховальної обрядовості

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Тризна у давніх слов'ян

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - "Добрий пастир" - провідний мотив ранньохристиянського мистецтва

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Смисл хреста у християнстві

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Плач Ярославни ("Слово о полку Ігоревім")

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Смерть і безсмертя у християнстві (інших релігіях)

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Філософські, психологічні, морально-етичні аспекти смерті та безсмертя

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Розділ 4. ФОРМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ТА РОДОВОЇ ПАМ'ЯТІ

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - 4.1. Українські імена і прізвища

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Філософський аналіз імені, річ та ім'я (О. Лосєв)

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Імена як духовні форми культури (П. Флоренський)

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - І. Франко про значення історичних матеріалів з ономастики

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Характерні складники українських імен

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Традиції ім'янаречення в Україні

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Джерела творення українських прізвищ

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Законодавчі акти, які регулюють надання імені, прізвища, зміну імені, прізвища в Україні

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - 4.2. Соціалізація поколінь. Повноліття

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Поняття "соціалізація"

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Освіта і соціалізація особистості

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Цінності демократії, свободи, культури, мистецтва та соціалізація особистості

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Форми соціалізації поколінь, звичаї й обряди повноліття в українській культурі

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Форми соціалізації поколінь і традиції повноліття в японській культурі

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Законодавчі засади повноліття в Україні ("Конституція України", "Сімейний кодекс України")

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Повноліття - сучасна форма соціалізації молоді, набуття прав, обов'язків і відповідальності громадянина та людини

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Розділ 5. РОДОВІД ЯК ДІАЛОГІЧНА ФОРМА ЗНАННЯ

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - 5.1. Теоретичні аспекти генеалогії

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Поняття "генеалогія"

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Теоретико методологічні підходи до вивчення генеалогій цілісний, системний, комплексний

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Філософський і моральний сенс генеалогії (П. Флоренський)

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Педагогічно-виховне значення генеалогії (В. Вернадський, П. Флоренський)

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Початки історичної генеалогії наших предків

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Труповий портрет родини Святослава (Ізборник Святослава 1073)

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Перші зображення княгині Ольги в мистецтві

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Груповий портрет родини Ярослава Мудрого (собор св. Софії у Києві)

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Герби українських земель

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Традиції родовідних (генеалогічних) дерев

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Історичні традиції державної символіки незалежної України

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - 5.2. Методи дослідження Родоводу

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Поняття "метод"

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Методи генеалогічних досліджень: історичний, біографічний, інформаційний, бесіда, опитування старших поколінь родини, аналіз зібраних даних

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Цілісність біографії (П. Флоренський

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Універсальність "Я-Ти зв'язку" (М. Вубер)

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Організаційно-педагогічні аспекти дослідження родоводу: суб'єкт-суб'єктні відносини, особистісно орієнтоване, культуровідповідне, полікультурне навчання

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Програма родознавчих досліджень. Педагогічний досвід

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Педагогогічний досвід

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - ПІСЛЯМОВА

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Використана література

 • Філософія родознавства - Черепанова С. О. - Морально-етичний і соціально-правовий смисл сучасних явищ: "шлюбний кліринг", "громадянське партнерство", "сексуальне рабство", "міжнаціональний шлюб", "шлюбний контракт"