Конфліктологія - Орлянський B. C

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - Передмова

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - Лекція 1. Розвиток конфліктології як науки і навчальної дисципліни

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - 1. Об'єкт і предмет конфліктології

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - 2. Принципи і методи конфліктології

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - 3. Зв'язок з іншими науками

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - 4. Становлення конфліктології

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - Лекція 2. Природа конфлікту

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - 1. Конфлікт - феномен соціального явища

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - 2. Структурна модель конфлікту

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - 3. Границі конфліктів

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - 4. Функції конфліктів

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - Лекція 3. Динаміка конфлікту і механізми його розвитку

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - 1. Суб'єктивні й об'єктивні причини конфліктів

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - 2. Етапи і фази конфлікту

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - 3. Поводження людей у конфліктах

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - Лекція 4. Класифікація конфліктів

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - 1. Класифікація конфліктів

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - 2. Внутрішньоособисті конфлікти

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - 3. Міжособисті конфлікти

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - 4. Міжгрупові конфлікти

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - Лекція 5. Сфери розгортання конфліктів

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - 1. Рольові конфлікти

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - 2. Політичний конфлікт

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - Типологія політичних конфліктів

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - 3. Соціальний конфлікт

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - 4. Сімейні конфлікти

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - 5. Етнонаціональний конфлікт

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - 6. Міжконфесійні конфлікти

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - 7. Конфлікт культур і духовних цінностей

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - 8. Юридичний конфлікт

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - 9. Економічний конфлікт

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - Основні лінії суперечностей

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - Лекція 6. Керування конфліктами

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - 1. Сутність керування конфліктами та їх діагностика

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - 2. Методи регулювання конфліктів

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - 3. Моделі і стилі виходу з конфліктів

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - Лекція 7. Методи форми керування конфліктами

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - 1. Технології врегулювання конфліктів

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - 2. Переговори і стилі їх проведення

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - 3. Консенсусні технології вирішення конфліктів

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - Зобов'язуючий арбітраж

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - Рекомендаційний арбітраж

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - Арбітраж "кінцевої пропозиції"

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - Обмежений арбітраж

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - Посередницький арбітраж

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - Третейський суд

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - 4. Кофліктний медіаторинг

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - 5. Тактика уникання конфлікту й універсальні засоби для вирішення конфлікту

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - Негативні методи

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - Позитивні методи

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - Лекція 8. Технології попередження конфліктів

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - 1. Профілактика конфлікту як спосіб його попередження

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - 2. Концепції і технології превентивної діяльності

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - Превентивна дипломатія

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - Економічні заходи

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - 3. Сучасний менеджмент профілактики конфліктів

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - 4. Співробітництво як спосіб попередження конфліктів

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - Лекція 9. Профілактика конфліктів в організаціях

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - 1. Конфлікт в організаціях і його специфіка

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - 2. Сутність, підходи і напрямки профілактики конфліктів в організаціях

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - 3. Профілактика конфліктів за допомогою стратегії управління персоналом

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - 4. Використання управлінських методів для профілактики конфліктів

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - 5. Керівник у конфліктній ситуації

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - Словник термінів

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - Список використаної літератури