Конфліктологія - Орлянський B. C

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - Передмова

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - Лекція 1. Розвиток конфліктології як науки і навчальної дисципліни

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - 1. Об'єкт і предмет конфліктології

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - 2. Принципи і методи конфліктології

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - 3. Зв'язок з іншими науками

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - 4. Становлення конфліктології

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - Лекція 2. Природа конфлікту

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - 1. Конфлікт - феномен соціального явища

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - 2. Структурна модель конфлікту

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - 3. Границі конфліктів

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - 4. Функції конфліктів

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - Лекція 3. Динаміка конфлікту і механізми його розвитку

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - 1. Суб'єктивні й об'єктивні причини конфліктів

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - 2. Етапи і фази конфлікту

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - 3. Поводження людей у конфліктах

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - Лекція 4. Класифікація конфліктів

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - 1. Класифікація конфліктів

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - 2. Внутрішньоособисті конфлікти

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - 3. Міжособисті конфлікти

 • Конфліктологія - Орлянський B. C. - 4. Міжгрупові конфлікти