Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - ВСТУП

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - Розділ 1. Поняття бюджетного менеджменту та його складові

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 1.1. Сутність бюджетного менеджменту

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 1.2. Система управління бюджетом

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 1.3. Складові бюджетного менеджменту

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - Розділ 2. Бюджетний процес та його учасники

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 2.1. Зміст і структура бюджетного процесу

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 2.2. Поняття та суть бюджетного календаря

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 2.3. Учасники бюджетного процесу та їх повноваження

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - Органи оперативного управління бюджетом

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - Органи нефінансового профілю

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - Державне казначейство України

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - Державна контрольно-ревізійна служба України

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - Розпорядники бюджетних коштів

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - Розділ 3. Бюджетне планування

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 3.1. Сутність бюджетного планування

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 3.2. Організація бюджетного планування

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - Розділ 4. Виконання бюджету

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 4.1. Поняття та принципи виконання бюджету

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 4.1.1. Розпис доходів і видатків

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 4.1.2. Бюджетна класифікація

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 4.1.3. Джерела формування та напрямки використання ресурсів

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 4.1.4. Системи касового виконання бюджету

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 4.2. Виконання бюджетів за доходами в Україні

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 4.2.1. Бюджетна класифікація за доходами

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 4.2.2. Порядок виконання бюджетів за доходами

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 4.2.3. Порядок казначейського обслуговування державного бюджету за доходами

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 4.2.3.1. Проведення операцій із зарахування платежів

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 4.2.3.2. Операції за надходженнями до загального фонду державного бюджету

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 4.2.3.3. Відшкодування податку на додану вартість і повернення надмірно та/або помилково сплачених платежів

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 4.2.3.4. Операції з коштами, що надходять від повернення бюджетних позичок і кредитів до загального фонду державного бюджету

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 4.2.3.5. Операції за надходженнями до спеціального фонду державного бюджету

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 4.2.3.6. Операції з коштами, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами державного бюджету

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 4.2.3.7. Операції з надходженнями до бюджету, які розподіляються між державним і місцевими бюджетами

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 4.2.3.8. Операції з коштами, тимчасово віднесеними до доходів державного бюджету, що підлягають розподілу

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 4.2.3.9. Операції з іншими надходженнями, тимчасово віднесеними до доходів державного бюджету

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 4.2.3.10. Операції з власними надходженнями бюджетних установ та організацій

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 4.2.3.11. Операції з касового виконання державного бюджету за доходами у Державному казначействі України (центральний рівень)

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 4.2.4. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за доходами

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 4.2.4.1. Операції з надходженнями до загального фонду місцевих бюджетів

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 4.2.4.2. Операції з надходженнями до спеціального фонду місцевих бюджетів

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 4.2.4.3. Операції з коштами, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 4.2.4.4. Операції з коштами, які розподіляються між рівнями місцевих бюджетів

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 4.2.4.5. Операції з коштами, тимчасово віднесеними на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 4.2.5. Взаємодія Державного казначейства, Державної податкової адміністрації та інших органів адміністрування податків і зборів у процесі обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 4.2.6. Податковий менеджмент

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 4.3. Виконання бюджетів за видатками в Україні

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 4.3.1. Бюджетна класифікація видатків

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 4.3.2. Поняття бюджетного фінансування та його організація

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 4.3.3. Методи і види фінансування з Державного бюджету

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 4.3.4. Суть казначейського обслуговування бюджетів за видатками

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 4.3.5. Функції та організація роботи Міністерства фінансів і органів Державного казначейства в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за видатками

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 4.3.6. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за видатками

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 4.4. Регулювання міжбюджетних потоків

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 4.4.1. Бюджетні потоки та їх види

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 4.4.2. Міжбюджетні трансферти

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 4.4.3. Надання позичок місцевим бюджетам за рахунок ЄКР

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 4.4.4. Операції за взаємними розрахунками

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 4.4.5. Проведення грошових взаєморозрахунків за окремими рішеннями

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 4.5. Управління фінансовими ресурсами в системі органів Державного казначейства

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 4.5.1. Оперативне управління ресурсами

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 4.5.2. Платіжна система як інструмент руху коштів, що перебувають у системі обліку єдиного казначейського рахунку

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - Розділ 5. Облік виконання бюджету

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 5.1. Поняття обліку, його види та завдання

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 5.1.1. Поняття обліку, його види, облікові вимірники

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 5.1.2. Сутність, завдання та функції бюджетного обліку

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 5.1.3. Політика, предмет, значення і метод бюджетного обліку

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 5.1.4. Державне регулювання бюджетного обліку

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 5.2. Загальні правила ведення бюджетного обліку

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 5.2.1. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 5.2.2. Аспекти обмеження ризику при проведенні операцій з виконання бюджетів

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 5.2.3. Первинні облікові документи

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - Вимоги до первинних документів

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 5.2.4. Характеристика плану рахунків

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 5.2.5. Порядок відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій з виконання бюджетів

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - Відкриття бюджетних рахунків для зарахування надходжень

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - Відкриття бюджетних рахунків для операцій клієнтів з бюджетними коштами

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - Відкриття інших бюджетних рахунків та рахунків для обліку операцій з фінансування бюджетів

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - Відкриття небюджетних рахунків

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 5.2.6. Облікові реєстри синтетичного та аналітичного обліку

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - Розділ 6. Звітність про виконання бюджету

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 6.1. Види звітності. Фінансова, статистична та управлінська звітність

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - Загальні вимоги до фінансової звітності

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - Інвентаризація активів та зобов'язань бюджетів

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - Консолідація звітності органів Державного казначейства та фінансових органів

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - Подання фінансових звітів

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - Відповідальність за достовірність фінансової звітності

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - Контроль за достовірністю звітів

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 6.2. Контроль у системі бюджетного обліку

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - Розділ 7. Контроль за виконанням бюджету

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 7.1. Суть і значення бюджетного контролю у фінансовій системі України

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 7.2. Система фінансового контролю

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 7.3. Основні засади діяльності суб'єктів фінансового контролю

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 7.4. Державний фінансовий контроль в Україні

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - 7.5. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства та відповідальність за бюджетні правопорушення

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - Список використаної та рекомендованої літератури

 • Бюджетний менеджмент - Панкевич Л. В. - Словник основних термінів до курсу "Бюджетний Менеджмент"