Страхування - Плиса В. Й

 • Страхування - Плиса В. Й. - ВСТУП

 • Страхування - Плиса В. Й. - 1.Сутність, принципи і роль страхування

 • Страхування - Плиса В. Й. - 1.1. Необхідність страхового захисту

 • Страхування - Плиса В. Й. - 1.2. Історія розвитку страхових відносин

 • Страхування - Плиса В. Й. - 1.3. Страхування як економічна категорія

 • Страхування - Плиса В. Й. - 1.4. Страховий фонд

 • Страхування - Плиса В. Й. - 1.5. Страховики та страхувальники

 • Страхування - Плиса В. Й. - 1.6. Принципи страхування

 • Страхування - Плиса В. Й. - 2. Класифікація страхування. Перестрахування і співстрахування

 • Страхування - Плиса В. Й. - 2.1. Поняття класифікації, її наукове та практичне значення

 • Страхування - Плиса В. Й. - 2.2. Комерційне та соціальне страхування

 • Страхування - Плиса В. Й. - 2.3. Форми проведення страхування

 • Страхування - Плиса В. Й. - 2.4. Системи страхування. Франшиза

 • Страхування - Плиса В. Й. - 2.5. Перестрахування і співстрахування

 • Страхування - Плиса В. Й. - 3. Страховий ринок

 • Страхування - Плиса В. Й. - 3.1. Загальна характеристика страхового ринку

 • Страхування - Плиса В. Й. - 3.2. Суб'єкти страхового ринку

 • Страхування - Плиса В. Й. - 3.3. Товариства взаємного страхування

 • Страхування - Плиса В. Й. - 3.4. Інститут аварійного комісара

 • Страхування - Плиса В. Й. - 3.5. Об'єднання страховиків

 • Страхування - Плиса В. Й. - 3.5.1. Авіаційне страхове бюро

 • Страхування - Плиса В. Й. - 3.5.2. Моторне (транспортне) страхове бюро

 • Страхування - Плиса В. Й. - 3.5.3. Морське страхове бюро

 • Страхування - Плиса В. Й. - 3.5.4. Ядерний страховий пул

 • Страхування - Плиса В. Й. - 3.5.5. Українське Актуарне Товариство

 • Страхування - Плиса В. Й. - 3.5.6. Українське медичне страхове бюро

 • Страхування - Плиса В. Й. - 3.6. Страховий ринок України: проблеми становлення, перспективи розвитку та інтеграції у світовий страховий простір

 • Страхування - Плиса В. Й. - 4. Державне регулювання страхової діяльності

 • Страхування - Плиса В. Й. - 4.1. Необхідність і значений державного регулювання страхової діяльності

 • Страхування - Плиса В. Й. - 4.2. Система державного нагляду за страховою діяльністю в Україні

 • Страхування - Плиса В. Й. - 4.3. Ліцензування страхової діяльності в Україні

 • Страхування - Плиса В. Й. - 4.4. Єдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків) України

 • Страхування - Плиса В. Й. - 5. Договір страхування

 • Страхування - Плиса В. Й. - 5.1. Поняття і зміст договору страхування

 • Страхування - Плиса В. Й. - 5.2. Правила страхування

 • Страхування - Плиса В. Й. - 5.3. Процедура укладання договору страхування

 • Страхування - Плиса В. Й. - 5.4. Права та обов'язки суб'єктів страхової угоди

 • Страхування - Плиса В. Й. - 5.5. Порядок припинення дії договору страхування

 • Страхування - Плиса В. Й. - 5.6. Порядок та умови ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя

 • Страхування - Плиса В. Й. - 5.7. Особливості забезпечення правонаступництва за укладеними договорами страхування у разі реорганізації страховиків

 • Страхування - Плиса В. Й. - 6. Актуарні розрахунки

 • Страхування - Плиса В. Й. - 6.1. Суть, особливості, задачі та класифікація актуарних розрахунків

 • Страхування - Плиса В. Й. - 6.2. Склад та структура тарифної ставки. Витрати на ведення справи

 • Страхування - Плиса В. Й. - 6.3. Показники страхової статистики

 • Страхування - Плиса В. Й. - 6.4. Страховий внесок. Види страхових премій

 • Страхування - Плиса В. Й. - 6.5. Кваліфікаційні вимоги до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками

 • Страхування - Плиса В. Й. - 7. Особисте (особове) страхування

 • Страхування - Плиса В. Й. - 7.1. Страхування життя

 • Страхування - Плиса В. Й. - 7.2. Обов'язкове державне страхування спортсменів вищих категорій

 • Страхування - Плиса В. Й. - 7.4. Добровільне страхування від нещасних випадків

 • Страхування - Плиса В. Й. - 7.5. Добровільне медичне страхування

 • Страхування - Плиса В. Й. - 8. Майнове страхування

 • Страхування - Плиса В. Й. - 8.2. Обов'язкове страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків

 • Страхування - Плиса В. Й. - 8.3. Страхування повітряних суден

 • Страхування - Плиса В. Й. - 8.4. Страхування електронних баз даних та програм комп'ютерних систем

 • Страхування - Плиса В. Й. - 8.5. Добровільне страхування майна підприємств, установ, організацій (крім вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ)

 • Страхування - Плиса В. Й. - 8.6. Добровільне страхування будівель, що належать громадянам

 • Страхування - Плиса В. Й. - 8.7. Добровільне страхування майна сільськогосподарських підприємств і фермерів

 • Страхування - Плиса В. Й. - 8.8. Добровільне страхування майна, що належить громадянам

 • Страхування - Плиса В. Й. - 9.Страхування відповідальності

 • Страхування - Плиса В. Й. - 9.1. Механізм, принципи та історія страхування відповідальності

 • Страхування - Плиса В. Й. - 9.2. Обов'язкове страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків лід час перевезення небезпечних вантажів

 • Страхування - Плиса В. Й. - 9.3. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду

 • Страхування - Плиса В. Й. - 9.4. Обов'язкове страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам

 • Страхування - Плиса В. Й. - 9.8. Добровільне страхування відповідальності суб'єкта підприємницької діяльності перед третіми особами за заподіяну їм шкоду внаслідок реалізації продукції

 • Страхування - Плиса В. Й. - 9.9. Страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за шкоду, заподіяну третім особам

 • Страхування - Плиса В. Й. - 9.10. Страхування відповідальності повітряного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, пошті, вантажу

 • Страхування - Плиса В. Й. - 10. Страхові резерви

 • Страхування - Плиса В. Й. - 10.1. Страхові резерви: види, порядок формування і використання

 • Страхування - Плиса В. Й. - 10.2. Механізм формування резервів зі страхування життя

 • Страхування - Плиса В. Й. - 10.3. Розміщення страхових резервів зі страхування життя

 • Страхування - Плиса В. Й. - 10.4. Механізм формування, облік та напрями розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя

 • Страхування - Плиса В. Й. - 11. Соціальне страхування

 • Страхування - Плиса В. Й. - 11.1. Поняття соціального страхування

 • Страхування - Плиса В. Й. - 11.2. Поняття, види та принципи загальнообов'язкового державного соціального страхування

 • Страхування - Плиса В. Й. - 11.3. Об'єкти та суб'єкти загальнообов'язкового державного соціального страхування

 • Страхування - Плиса В. Й. - 11.4. Управління загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням

 • Страхування - Плиса В. Й. - 11.5. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

 • Страхування - Плиса В. Й. - 11.6. Організаційно-економічний механізм функціонування загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

 • Страхування - Плиса В. Й. - 11.7. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням

 • Страхування - Плиса В. Й. - Короткий тлумачний словник основних страхових понять і термінів

 • Страхування - Плиса В. Й. - ДОДАТКИ

 • Страхування - Плиса В. Й. - Додаток 1. ВИМОГИ ДО ЕКОНОМІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ ЗАПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИКА

 • Страхування - Плиса В. Й. - Додаток 2. ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАПЛАНОВАНОЇ ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВОГО (ПЕРЕСТРАХОВОГО) БРОКЕРА

 • Страхування - Плиса В. Й. - Додаток З. КЛАСИФІКАЦІЯ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

 • Страхування - Плиса В. Й. - Додаток 4. ТИПОВИЙ ДОГОВІР ОБОВ'ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 • Страхування - Плиса В. Й. - Додаток 5. ТИПОВИЙ ДОГОВІР ОБОВ'ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

 • Страхування - Плиса В. Й. - Додаток 6. ТИПОВИЙ ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ СОБАК

 • Страхування - Плиса В. Й. - Список літератури

 • Страхування - Плиса В. Й. - 7.3. Обов'язкове страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції

 • Страхування - Плиса В. Й. - 8.1. Обов'язкове страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності

 • Страхування - Плиса В. Й. - 9.5. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру

 • Страхування - Плиса В. Й. - 9.6. Обов'язкове страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів

 • Страхування - Плиса В. Й. - 9.7. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї