Криміналістика - Волобуєв А. Ф

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - ПЕРЕДМОВА

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - РОЗДІЛ І. ВСТУП ДО КРИМІНАЛІСТИКИ (ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НАУКИ)

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Глава 1. Предмет, система, завдання, методи криміналістики

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 1. Предмет і завдання криміналістики

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 2. Методи криміналістики

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 3. Система криміналістики

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 4. Зв'язок криміналістики з іншими науками та її значення у професіональній підготовці фахівців для правоохоронних органів

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Глава 2. Криміналістична ідентифікація і діагностика

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 1. Поняття і наукові засади криміналістичної ідентифікації

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 2. Об'єкти криміналістичної ідентифікації

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 3. Види, суб'єкти, форми криміналістичної ідентифікації

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 4. Поняття, об'єкти, види, суб'єкти, форми встановлення групової належності

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 5. Загальна характеристика етапів (стадій) ідентифікації та встановлення групової належності

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 6. Поняття, об'єкти, види, суб'єкти, форми криміналістичної діагностики

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 7. Значення криміналістичної ідентифікації, встановлення групової належності, криміналістичної діагностики в кримінальному судочинстві, використання їх даних у інших сферах юридичної практики

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - РОЗДІЛ II. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТЕХНІКА

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Глава 3. Загальні положення криміналістичної техніки

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 1. Поняття, система, завдання криміналістичної техніки

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Судова одорологія

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Поліграф (детектор неправди)

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 2. Поняття, класифікація техніко-криміналістичних засобів, прийомів, методів; правова регламентація і значення їх застосування в кримінальному судочинстві

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 3. Техніко-криміналістичні засоби, прийоми, методи збирання інформації про злочини та їх учасників; комплекти зазначених засобів

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 4. Загальна характеристика сутності й можливостей техніко-криміналістичних засобів, методів, що застосовуються для лабораторних досліджень речових доказів

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Глава 4. Криміналістична фотографія і відеозапис

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 1. Поняття криміналістичної фотографії і криміналістичного відеозапису; сфера їх застосування, значення для розслідування злочинів, судового розгляду справ

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 2. Загальна характеристика засобів, методів (способів, прийомів), видів криміналістичних фотографії та відеозапису

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 3. Застосування криміналістичних фотографії та відеозапису в перебігу слідчих дій; техніко-криміналістичні прийоми оформлення факту і результатів їх застосування

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 4. Експертизи: фототехнічна, криміналістична матеріалів та засобів відеозапису

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Глава 5. Криміналістична трасологія

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 1. Поняття, завдання, наукові засади криміналістичної трасології; поняття сліду в широкому розумінні, класифікація матеріальних слідів

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 2. Характеристика слідів-відображень, слідів-предметів, слідів-речовин; мікрооб'єктів

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 3. Техніко-криміналістичні прийоми, методи, засоби збирання матеріальних слідів

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 3.1. Загальні прийоми виявлення слідів

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 3.2. Прийоми і методи виявлення слідів рук

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 3.3. Загальні прийоми фіксації (закріплення) слідів

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 3.4. Загальні прийоми вилучення слідів

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 3.5. Загальні прийоми забезпечення схоронності слідів

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 4. Трасологічні дослідження: види, питання, які ними вирішуються; підготовка і оформлення матеріалів для експертиз

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 5. Значення матеріальних слідів, результатів їх дослідження для розкриття і розслідування злочинів

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Глава 6. Криміналістичне зброєзнавство

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 1. Поняття і наукові засади криміналістичного зброєзнавства, криміналістичної балістики; завдання криміналістичного зброєзнавства

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 2. Поняття і стисла характеристика об'єктів криміналістичного зброєзнавства

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 3. Техніко-криміналістичні прийоми, методи, засоби збирання об'єктів криміналістичного зброєзнавства

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 4. Дослідження об'єктів криміналістичного зброєзнавства; питання, які вирішуються; підготовка і оформлення матеріалів для експертиз

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 5. Значення результатів дослідження об'єктів криміналістичного зброєзнавства для розкриття і розслідування злочинів

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Глава 7. Криміналістичне документознавство

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 1. Поняття криміналістичного документознавства, його видів. Поняття документа. Класифікація документів, види їх підроблення

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 2. Огляд документів і криміналістичні правила поводження з документами - речовими доказами

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 3. Наукові засади криміналістичного почеркознавства і авторознавства

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 4. Почеркознавча і авторознавча експертизи

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 5. Техніко-криміналістична (технічна) експертиза документів

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Способи матеріального підроблення документів

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Види технічної експертизи документів

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Глава 8. Криміналістична габітологія

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 1. Поняття, природничо-наукові засади криміналістичної габітології, її значення для розкриття і розслідування злочинів