Криміналістика - Волобуєв А. Ф

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - ПЕРЕДМОВА

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - РОЗДІЛ І. ВСТУП ДО КРИМІНАЛІСТИКИ (ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НАУКИ)

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Глава 1. Предмет, система, завдання, методи криміналістики

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 1. Предмет і завдання криміналістики

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 2. Методи криміналістики

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 3. Система криміналістики

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 4. Зв'язок криміналістики з іншими науками та її значення у професіональній підготовці фахівців для правоохоронних органів

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Глава 2. Криміналістична ідентифікація і діагностика

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 1. Поняття і наукові засади криміналістичної ідентифікації

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 2. Об'єкти криміналістичної ідентифікації

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 3. Види, суб'єкти, форми криміналістичної ідентифікації

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 4. Поняття, об'єкти, види, суб'єкти, форми встановлення групової належності

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 5. Загальна характеристика етапів (стадій) ідентифікації та встановлення групової належності

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 6. Поняття, об'єкти, види, суб'єкти, форми криміналістичної діагностики

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 7. Значення криміналістичної ідентифікації, встановлення групової належності, криміналістичної діагностики в кримінальному судочинстві, використання їх даних у інших сферах юридичної практики

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - РОЗДІЛ II. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТЕХНІКА

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Глава 3. Загальні положення криміналістичної техніки

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 1. Поняття, система, завдання криміналістичної техніки

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Судова одорологія

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Поліграф (детектор неправди)

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 2. Поняття, класифікація техніко-криміналістичних засобів, прийомів, методів; правова регламентація і значення їх застосування в кримінальному судочинстві

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 3. Техніко-криміналістичні засоби, прийоми, методи збирання інформації про злочини та їх учасників; комплекти зазначених засобів

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 4. Загальна характеристика сутності й можливостей техніко-криміналістичних засобів, методів, що застосовуються для лабораторних досліджень речових доказів

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Глава 4. Криміналістична фотографія і відеозапис

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 1. Поняття криміналістичної фотографії і криміналістичного відеозапису; сфера їх застосування, значення для розслідування злочинів, судового розгляду справ

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 2. Загальна характеристика засобів, методів (способів, прийомів), видів криміналістичних фотографії та відеозапису

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 3. Застосування криміналістичних фотографії та відеозапису в перебігу слідчих дій; техніко-криміналістичні прийоми оформлення факту і результатів їх застосування

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 4. Експертизи: фототехнічна, криміналістична матеріалів та засобів відеозапису

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Глава 5. Криміналістична трасологія

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 1. Поняття, завдання, наукові засади криміналістичної трасології; поняття сліду в широкому розумінні, класифікація матеріальних слідів

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 2. Характеристика слідів-відображень, слідів-предметів, слідів-речовин; мікрооб'єктів

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 3. Техніко-криміналістичні прийоми, методи, засоби збирання матеріальних слідів

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 3.1. Загальні прийоми виявлення слідів

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 3.2. Прийоми і методи виявлення слідів рук

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 3.3. Загальні прийоми фіксації (закріплення) слідів

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 3.4. Загальні прийоми вилучення слідів

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 3.5. Загальні прийоми забезпечення схоронності слідів

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 4. Трасологічні дослідження: види, питання, які ними вирішуються; підготовка і оформлення матеріалів для експертиз

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 5. Значення матеріальних слідів, результатів їх дослідження для розкриття і розслідування злочинів

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Глава 6. Криміналістичне зброєзнавство

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 1. Поняття і наукові засади криміналістичного зброєзнавства, криміналістичної балістики; завдання криміналістичного зброєзнавства

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 2. Поняття і стисла характеристика об'єктів криміналістичного зброєзнавства

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 3. Техніко-криміналістичні прийоми, методи, засоби збирання об'єктів криміналістичного зброєзнавства

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 4. Дослідження об'єктів криміналістичного зброєзнавства; питання, які вирішуються; підготовка і оформлення матеріалів для експертиз

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 5. Значення результатів дослідження об'єктів криміналістичного зброєзнавства для розкриття і розслідування злочинів

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Глава 7. Криміналістичне документознавство

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 1. Поняття криміналістичного документознавства, його видів. Поняття документа. Класифікація документів, види їх підроблення

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 2. Огляд документів і криміналістичні правила поводження з документами - речовими доказами

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 3. Наукові засади криміналістичного почеркознавства і авторознавства

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 4. Почеркознавча і авторознавча експертизи

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 5. Техніко-криміналістична (технічна) експертиза документів

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Способи матеріального підроблення документів

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Види технічної експертизи документів

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Глава 8. Криміналістична габітологія

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 1. Поняття, природничо-наукові засади криміналістичної габітології, її значення для розкриття і розслідування злочинів

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 2. Поняття, елементи, ознаки зовнішнього вигляду людини, їх класифікація, властивості та ідентифікаційне значення

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 3. Джерела інформації про ознаки зовнішності людини, способи її одержання

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 4. Загальна характеристика криміналістичних методів, засобів і прийомів фіксації ознак зовнішнього вигляду людини

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 5. Криміналістична фотопортрета експертиза

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Глава 9. Криміналістичний облік

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 1. Поняття криміналістичного обліку як галузі криміналістичної техніки і практичної діяльності; мета, форми і способи формування криміналістичних обліків, використання їх даних у розслідуванні злочинів

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 2. Наукові та правові засади криміналістичного обліку

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 3. Загальна характеристика видів, призначення, реєстраційних документів криміналістичних обліків

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Криміналістичні обліки, які ведуть підрозділи інформаційних технологій

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Криміналістичні обліки, які ведуть підрозділи експертно-криміналістичної служби МВС

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Криміналістичні обліки, які ведуть підрозділи карного розшуку

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - РОЗДІЛ III. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Глава 10. Загальні положення криміналістичної тактики

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 1. Поняття криміналістичної тактики, її структура, завдання та взаємозв'язок із іншими розділами криміналістики

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 2. Тактичний прийом як одне з основних понять криміналістичної тактики, класифікація тактичних прийомів

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 3. Інші основні поняття (категорії) криміналістичної тактики

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 4. Перспективи розвитку криміналістичної тактики

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Глава 11. Тактика побудови і перевірки версій, планування розслідування

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 1. Поняття, класифікація та значення криміналістичних версій для слідчої, експертної, судової діяльності

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 2. Основні прийоми побудови і перевірки слідчих версій

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 3. Поняття, підстави, принципи, види, прийоми і значення планування розслідування

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 4. Техніка планування. Форми планів

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Глава 12. Тактика допиту

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 1. Поняття, види, завдання допиту, значення показань для розкриття і розслідування злочину

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 2. Загальні тактичні прийоми допиту на різних його етапах (стадіях)

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 3. Особливості тактики допиту свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, неповнолітньої особи

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 4. Поняття, завдання очної ставки, її тактика

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Глава 13. Тактика пред'явлення для впізнання

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 1. Поняття, сутність, види і значення результатів пред'явлення для впізнання в розкритті й розслідуванні злочинів

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 2. Тактичні прийоми підготовчого етапу пред'явлення для впізнання

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 3. Тактичні прийоми робочого етапу пред'явлення для впізнання різних об'єктів

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 4. Заключний етап пред'явлення для впізнання

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Глава 14. Тактика обшуку і виїмки

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 1. Поняття і завдання обшуку та виїмки, значення їх результатів для розкриття і розслідування злочинів, види та функції обшуку

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 2. Тактичні прийоми підготовчого, робочого етапів обшуку

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 3. Тактика підготовки і провадження виїмки

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 4. Фіксація перебігу і результатів обшуку і виїмки

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Глава 15. Тактика огляду і освідування

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 1. Поняття, завдання, види та принципи (загальні тактичні положення) огляду

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 2. Тактика огляду місця події

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 3. Тактика огляду трупа

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 4. Особливості тактики огляду предметів, документів (речових доказів)

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 5. Тактика освідування

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 6. Фіксація ходу і результатів огляду й освідування

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Глава 16. Тактика відтворення обстановки та обставин події

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 1. Поняття, сутність, цілі відтворення обстановки і обставин події, значення результатів для розкриття і розслідування злочинів

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 2. Сутність відтворення обстановки і обставин події у формі перевірки показань на місці й тактика його підготовчого та робочого етапів

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 3. Сутність та види відтворення обстановки і обставин події у формі слідчого експерименту, тактика його підготовчого та робочого етапів

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 4. Заключний етап відтворення обстановки і обставин події

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Глава 17. Тактика використання спеціальних знань

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 1. Поняття, сутність, мета і форми використання спеціальних знань у судочинстві; їх значення

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 2. Поняття, сутність, види судової експертизи; поняття експерта, судово-експертні установи в Україні

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 3. Тактика призначення експертизи

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 4. Оцінка висновку експерта і використання отриманих даних в кримінальному та інших видах судочинства

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Глава 18. Тактика взаємодії слідчого з органами дізнання, підприємствами і установами, громадськістю та засобами масової інформації

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 1. Поняття і мета взаємодії слідчого з іншими суб'єктами при розслідуванні злочинів

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 2. Принципи взаємодії слідчого з іншими суб'єктами при розслідуванні злочинів

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 3. Організаційні форми і тактичні прийоми взаємодії слідчого з іншими суб'єктами при розслідуванні злочинів

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - РОЗДІЛ IV. КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Глава 19. Загальні положення криміналістичної методики

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 1. Поняття криміналістичної методики, її структура, завдання та взаємозв'язок із іншими розділами криміналістики, значення для практики розкриття й розслідування злочинів

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 2. Сутність та класифікація окремих криміналістичних методик

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 3. Структура окремих криміналістичних методик

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 3.1. Криміналістична характеристика

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 3.2. Обставини, що піддягають установленню, доказуванню в розглядуваній категорії злочинів

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 3.3. Порушення кримінальної справи та початковий етап розслідування

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 3.4. Наступний етап розслідування

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 3.5. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 3.6. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні окремої групи, виду злочинів

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Глава 20. Методика розслідування вбивств

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 1. Криміналістична характеристика вбивств

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 2. Особливості порушення кримінальних справ за ознаками вбивства і початкового етапу розслідування

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 3. Особливості наступного етапу розслідування вбивств

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Глава 21. Методика розслідування крадіжки

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 1. Криміналістична характеристика крадіжки

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 2. Особливості порушення кримінальних справ за ознаками крадіжки та початкового етапу розслідування

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 3. Особливості наступного етапу розслідування крадіжки

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Глава 22. Методика розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 1. Криміналістична характеристика привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 2. Особливості порушення кримінальних справ за ознаками привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та початкового етапу їх розслідування

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 3. Особливості наступного етапу розслідування привласнення/ розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Обшук та виїмка

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Слідчий огляд документів

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Слідчий огляд носіїв електронної інформації

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Допит свідків, підозрюваних (обвинувачених)

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Призначення судових експертиз

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Глава 23. Методика розслідування злочинів проти безпеки виробництва

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 1. Криміналістична характеристика злочинів проти безпеки виробництва

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Слідова картина злочину

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Характеристика особи потерпілого

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Характеристика особи злочинця

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 2. Особливості порушення кримінальних справ за ознаками злочинів проти безпеки виробництва та початкового етапу розслідування

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 3. Особливості наступного етапу розслідування злочинів проти безпеки виробництва

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Огляд місця події

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Допит свідків, потерпілих, підозрюваних (обвинувачених)

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Виїмка і огляд документів

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Призначення експертиз

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Глава 24. Методика розслідування злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 1. Криміналістична характеристика злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Сліди злочинів

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Особа злочинця

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 2. Особливості порушення кримінальної справи і початкового етапу розслідування

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 3. Особливості наступного етапу розслідування

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - 4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Огляд місця затримання

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Допит підозрюваного

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Обшук

 • Криміналістика - Волобуєв А. Ф. - Бібліографічний список