Організація виробництва - Гриньова В. М

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - III етап. Розробка елементів системи якості

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - IV етап. Практичне відпрацьовування елементів системи якості

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - V етап. Підготовка системи якості до сертифікації

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - Тема 16. КОМПЛЕКСНА ПІДГОТОВКА ВИРОБНИЦТВА ДО ВИПУСКУ НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.1. Система створення й освоєння нової техніки

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.1.1. Сутність, зміст завдання підготовки виробництва

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.1.2. Життєвий цикл нової техніки

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.1.3. Структура процесу СОНТ

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.2. Організація науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.2.1. Роль науки в забезпеченні технічного прогресу й удосконаленні виробництва

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.2.2. Організація науково-дослідних робіт

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.2.3. Організація дослідно-конструкторських робіт

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.2.4. Роль і місце патентної та науково-технічної інформації

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.3. Організація конструкторської підготовки виробництва

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.3.1. Основні завдання, стадії та етапи проектно-конструкторської підготовки

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.3.2. Стандартизація й уніфікація в конструкторській підготовці виробництва

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.3.3. Організація креслярського господарства на підприємстві

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.3.4. Система автоматизованого проектування в конструкторській підготовці виробництва

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.3.5. Техніко-економічне обгрунтування на стадії проектування нової техніки

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.4. Організація технологічної підготовки виробництва

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.4.1. Завдання і зміст єдиної системи технологічної підготовки виробництва

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.4.2. Автоматизація технологічної підготовки виробництва

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.4.3. Організаційно-економічні шляхи прискорення технологічної підготовки виробництва

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.4.4. Техніко-економічний аналіз і обгрунтування вибору ресурсозберігаючого технологічного процесу

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.5. Організація освоєння виробництва нової техніки

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.5.1. Організація дослідного виробництва нової техніки

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.5.2. Організаційна підготовка виробництва до промислового освоєння нової техніки

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.5.3. Організація процесу освоєння виробництва нової техніки

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.5.4. Динаміка зміни техніко-економічних показників на стадії освоєння виробництва нової техніки

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.6.1. Особливості функціонально-вартісного аналізу в процесі інноваційної діяльності підприємства

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.6.2. Методика проведення ФВА

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.6.3. Опрацювання виробів на технологічність за допомогою ФВА

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.6.4. Організаційні передумови підвищення ефективності ФВА

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - Тема 17. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 17.1. Загальні положення та принципи формування організаційного проекту виробництва

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 17.2. Процес організаційного проектування та раціоналізації виробничих систем

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - ДОДАТОК

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - ЛІТЕРАТУРА

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - ВСТУП

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - Тема 1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ВИРОБНИЦТВА

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 1.1. Організація виробництва як самостійна сфера знань та її місце в системі наук

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 1.2. Сутність поняття "організація виробництва"

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 1.3. Закономірності, основні принципи організації виробництва. Системна концепція організації виробництва

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - Тема 2. ВИРОБНИЧІ СИСТЕМИ

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 2.1. Виробництво як відкрита система

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 2.2. Організаційні основи виробничих систем

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - Закони статики організації виробничих систем

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - Тема 3. ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО ЯК ОБ'ЄКТ ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 3.1. Підприємство як основний носій ринкових відносин