Організація виробництва - Гриньова В. М

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - III етап. Розробка елементів системи якості

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - IV етап. Практичне відпрацьовування елементів системи якості

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - V етап. Підготовка системи якості до сертифікації

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - Тема 16. КОМПЛЕКСНА ПІДГОТОВКА ВИРОБНИЦТВА ДО ВИПУСКУ НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.1. Система створення й освоєння нової техніки

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.1.1. Сутність, зміст завдання підготовки виробництва

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.1.2. Життєвий цикл нової техніки

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.1.3. Структура процесу СОНТ

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.2. Організація науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.2.1. Роль науки в забезпеченні технічного прогресу й удосконаленні виробництва

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.2.2. Організація науково-дослідних робіт

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.2.3. Організація дослідно-конструкторських робіт

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.2.4. Роль і місце патентної та науково-технічної інформації

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.3. Організація конструкторської підготовки виробництва

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.3.1. Основні завдання, стадії та етапи проектно-конструкторської підготовки

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.3.2. Стандартизація й уніфікація в конструкторській підготовці виробництва

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.3.3. Організація креслярського господарства на підприємстві

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.3.4. Система автоматизованого проектування в конструкторській підготовці виробництва

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.3.5. Техніко-економічне обгрунтування на стадії проектування нової техніки

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.4. Організація технологічної підготовки виробництва

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.4.1. Завдання і зміст єдиної системи технологічної підготовки виробництва

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.4.2. Автоматизація технологічної підготовки виробництва

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.4.3. Організаційно-економічні шляхи прискорення технологічної підготовки виробництва

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.4.4. Техніко-економічний аналіз і обгрунтування вибору ресурсозберігаючого технологічного процесу

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.5. Організація освоєння виробництва нової техніки

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.5.1. Організація дослідного виробництва нової техніки

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.5.2. Організаційна підготовка виробництва до промислового освоєння нової техніки

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.5.3. Організація процесу освоєння виробництва нової техніки

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.5.4. Динаміка зміни техніко-економічних показників на стадії освоєння виробництва нової техніки

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.6.1. Особливості функціонально-вартісного аналізу в процесі інноваційної діяльності підприємства

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.6.2. Методика проведення ФВА

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.6.3. Опрацювання виробів на технологічність за допомогою ФВА

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 16.6.4. Організаційні передумови підвищення ефективності ФВА

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - Тема 17. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 17.1. Загальні положення та принципи формування організаційного проекту виробництва

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 17.2. Процес організаційного проектування та раціоналізації виробничих систем

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - ДОДАТОК

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - ЛІТЕРАТУРА

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - ВСТУП

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - Тема 1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ВИРОБНИЦТВА

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 1.1. Організація виробництва як самостійна сфера знань та її місце в системі наук

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 1.2. Сутність поняття "організація виробництва"

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 1.3. Закономірності, основні принципи організації виробництва. Системна концепція організації виробництва

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - Тема 2. ВИРОБНИЧІ СИСТЕМИ

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 2.1. Виробництво як відкрита система

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 2.2. Організаційні основи виробничих систем

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - Закони статики організації виробничих систем

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - Тема 3. ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО ЯК ОБ'ЄКТ ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 3.1. Підприємство як основний носій ринкових відносин

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 3.2. Організаційні форми підприємств

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 3.3. Виробничо-господарська, економічна і соціальна діяльність підприємства

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 3.4. Функціональна структура підприємства

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 3.5. Види організаційних структур управління підприємством

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 3.6. Сутність і методи організаційного проектування

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 3.7. Концептуальна модель організації виробництва на підприємстві

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - Тема 4. ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС І ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТИПИ ВИРОБНИЦТВА

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 4.1. Виробничий процес, його різновиди і структура

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 4.2. Наукові принципи організації виробничого процесу

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 4.3. Форма організації виробництва як характеристика просторово-тимчасової структури виробничого процесу

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 4.4. Загальна характеристика методів організації виробництва

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - Метод організації індивідуального виробництва

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - Метод організації потокового виробництва

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - Метод групової організації виробництва

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 4.5. Типи виробництва, їх техніко-економічні особливості

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - Тема 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ТРУДОВИХ ПРОЦЕСІВ І РОБОЧИХ МІСЦЬ

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 5.1. Трудовий процес як елемент виробничого процесу

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 5.2. Мета і завдання організації праці на підприємстві

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 5.3. Принципи організації праці

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 5.4. Організація праці на робочих місцях

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 5.5. Удосконалення організації праці

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - Тема 6. НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 6.1. Роль і місце нормування праці в ринковій економіці

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 6.2. Нормування праці як стимул зростання її ефективності

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 6.3. Нормування праці як стимул зростання оплати

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 6.4. Принципи і методи комплексного обгрунтування норм витрат праці

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 6.5. Інтенсивність праці і нормування трудових процесів

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 6.6. Досвід країн із ринковою економікою у сфері нормування праці

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - Тема 7. ПОБУДОВА ВИРОБНИЧОЇ СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 7.1. Виробнича структура і чинники, що її визначають

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 7.2. Класифікація цехів і служб підприємства

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 7.3. Удосконалення виробничої структури

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - Тема 8. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ В ЧАСІ

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 8.1. Організація руху предметів праці у виробництві

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 8.2. Виробничий цикл виготовлення виробу

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 8.3. Розрахунок і аналіз тривалості виробничого циклу простого процесу

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 8.4. Розрахунок і аналіз тривалості виробничого циклу складного процесу

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - Тема 9. ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 9.1. Зміст і завдання організації технічного обслуговування виробництва

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 9.2. Стан і тенденції розвитку технічного обслуговування виробництва

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - Тема 10. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОПОМІЖНИХ ВИРОБНИЦТВ

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 10.1. Організація інструментального господарства підприємства

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 10.1.1. Значення, завдання і структура інструментального господарства

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 10.1.2. Класифікація й індексація оснащення

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 10.1.3. Планування потреб підприємства за різними видами оснащення

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - Статистичний метод розрахунку

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - Метод розрахунку за нормами оснащення

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - Метод розрахунку за нормами видачі

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 10.1.4. Організація роботи центрального інструментального складу й інструментально-видавальних комор

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - Приймання інструменту

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - Зберігання інструменту

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - Облік інструменту

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - Планування і регулювання запасу інструменту в ЦІС

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 10.1.5. Організація заточування, ремонту й відновлення інструменту

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - Організація заточування інструменту

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - Організація ремонту й відновлення

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 10.2 Організація ремонтної служби підприємства

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 10.2.1. Значення, завдання і структура ремонтної служби

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 10.2.2. Сутність і зміст системи планово-попереджувальних ремонтів

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 10.2.3. Ремонтні нормативи

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 10.2.4. Технічна й організаційна підготовка планово-попереджувальних ремонтів

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 10.2.5. Планування ремонту устаткування і роботи ремонтно-механічного цеху

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 10.2.6. Організація виконання ремонтних робіт

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 10.2.7. Техніко-економічні показники ремонтної служби

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 10.3. Організація енергетичного господарства на підприємстві

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 10.3.1. Роль, завдання і структура енергетичного господарства

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 10.3.2. Планування потреб підприємства в різних видах енергії

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 10.3.3. Основні шляхи вдосконалення роботи енергетичного господарства і його техніко-економічні показники

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - Тема 11. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУЮЧИХ ГОСПОДАРСТВ

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 11.1. Організація транспортного господарства підприємства

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 11.1.1. Значення, завдання і структура транспортного господарства

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 11.1.2. Визначення вантажообігу підприємства, маршрутів транспорту і необхідної кількості транспортних засобів

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 11.1.3. Організація, планування і диспетчеризація роботи транспортного господарства

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 11.2. Організація складського господарства підприємства

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 11.2.1. Завдання і структура складського господарства

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 11.2.2. Організація складських операцій

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 11.2.3. Розрахунок потреб підприємства у площах під складські приміщення

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 11.2.4. Особливості організації автоматизованих складів

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - Тема 12. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ У ПЕРВИННИХ ЛАНКАХ ПІДПРИЄМСТВ

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 12.1. Характеристика форм спеціалізації первинних ланок підприємств

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 12.2. Виробнича структура основних цехів підприємств

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 12.3. Особливості організації виробництва в цехах на різних стадіях виробничого процесу

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - Обробні підрозділи

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - Тема 13. ОДИНИЧНИЙ І ГРУПОВИЙ МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 13.1. Методи організації непотокового виробництва

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 13.2. Технологічна і предметна форми спеціалізації

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 13.3. Особливості організації предметно-замкнутих ділянок

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - Розрахунок розміру партії деталей кожного найменування

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - Побудова стандарт-плану ПЗД

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - Визначення середнього розміру заділів і незавершеного виробництва

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 13.4. Особливості предметно-групової і змішаної форм організації виробництва

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 13.5. Особливості організації ділянок серійного складання виробів

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - Тема 14. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОКОВОГО Й АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИРОБНИЦТВ

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 14.1. Класифікація потокових ліній

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 14.2. Особливості організації однопредметної потокової лінії

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 14.3. Особливості організації багатопредметної потокової лінії

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 14.4. Економічна ефективність потокового виробництва

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - Тема 15. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИРОБНИЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 15.1. Якість продукції, показники і методи оцінки її рівня

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 15.1.1. Якість продукції: основні поняття, терміни і визначення

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 15.1.2. Стадії формування якості продукції промислового виробництва

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 15.1.3. Зміст і методи оцінювання рівня якості продукції

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 15.2. Вітчизняний і закордонний досвід організації систем якості на підприємстві

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 15.2.1. Еволюція уявлень про якість

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 15.2.2. Вітчизняний досвід управління якістю продукції

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 15.2.3. Закордонний досвід управління якістю продукції

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 15.2.4. Концепція загального управління якістю

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 15.3. Організація управління якістю продукції і забезпечення конкурентоспроможності підприємства

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 15.3.1. Процес управління якістю на підприємстві

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 15.3.2. Стандартизація якості

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 15.3.3. Інструменти підвищення якості продукції

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 15.3.4. Організація контролю якості продукції

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - 15.3.5. Сертифікація продукції та систем якості

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - I етап. Організація робіт з удосконалення діючої па підприємстві системи якості

 • Організація виробництва - Гриньова В. М. - II етап. Обстеження виробництва конкретної продукції й аналіз нормативно-технічної документації якості