Облік і аудит у банках - Васюренко О. В

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - Розділ 1. ОСНОВИ ПОБУДОВИ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ В БАНКАХ УКРАЇНИ

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 1.1. Сутність та основні принципи бухгалтерського обліку в банках

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 1.2. Характеристика фінансового, управлінського та податкового обліку, їх взаємозв'язок

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 1.3. Огляд фінансових звітів банку

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 1.4. Облікова політика банку

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 1.5. Організація операційної діяльності у банках

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 1.6. Документування банківських операцій

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 1.7. Аналіз операцій та правила і методи контролю реєстрації операцій в обліковій системі. Використання рахунків для збору інформації

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 1.8. Характеристика Плану рахунків комерційних банків України

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 1.9. Регістри синтетичного та аналітичного обліку

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 1.10. Порядок формування та характеристика параметрів аналітичного рахунку

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 1.11. Бухгалтерський облік за принципом нарахування

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - Розділ 2. ОБЛІК НАЯВНИХ КОШТІВ БАНКУ

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 2.1. Характеристика грошових коштів згідно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 2.2. Особливості обліку касових операцій

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 2.3. Порядок здавання та отримання банками підкріплень готівки

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 2.4. Забезпечення схоронності грошей і цінностей

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 2.5. Ревізія цінностей

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 2.6. Облік операцій з обслуговування фізичних осіб банкоматом

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 2.7. Облік коштів на кореспондентських рахунках

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - Розділ 3. ОБЛІК ВКЛАДНИХ (ДЕПОЗИТНИХ) ОПЕРАЦІЙ БАНКУ

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 3.1. Організація обліку вкладних (депозитних) операцій банку

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 3.2. Бухгалтерський облік вкладів (депозитів) суб'єктів господарювання та фізичних осіб

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 3.3. Бухгалтерський облік коштів, залучених за ощадними (депозитними) сертифікатами

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 3.4. Відображення в бухгалтерському обліку вкладних (депозитних) операцій на міжбанківському ринку

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 3.5. Бухгалтерський облік доходів та витрат за вкладними (депозитними) операціями банку

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - Розділ 4. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ БАНКУ ЗА БЕЗГОТІВКОВИМИ РОЗРАХУНКАМИ

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 4.1. Облік коштів на поточних рахунках суб'єктів господарювання та фізичних осіб

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 4.2. Основні правила бухгалтерського обліку безготівкових розрахунків

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 4.3. Бухгалтерський облік розрахунків з використанням платіжних доручень

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 4.4. Бухгалтерський облік розрахунків з використанням платіжних вимог-доручень

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 4.5. Бухгалтерський облік розрахунків з використанням платіжних вимог

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 4.6. Бухгалтерський облік розрахунків з використанням розрахункових чеків

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 4.7. Бухгалтерський облік розрахунків з використанням акредитивів

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 4.8. Особливості відображення в обліку розрахунків з використанням платіжних карток

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - Розділ 5. ОБЛІК КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 5.1. Організація обліку кредитних операцій

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 5.2. Бухгалтерський облік кредитів, наданих клієнтам банку

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 5.3. Відображення в бухгалтерському обліку кредитних операцій у міжбанківській сфері

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 5.4. Особливості обліку окремих кредитних операцій

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 5.5. Бухгалтерський облік простроченої, сумнівно! та безнадійної заборгованості за кредитними операціями

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 5.6. Бухгалтерський облік доходів та витрат за кредитними операціями банку

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - Розділ 6. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ БАНКУ

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 6.1. Характеристика та загальні принципи оцінки та обліку цінних паперів у портфелях банку

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 6.2. Облік цінних паперів у торговому портфелі банку

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 6.3. Облік цінних паперів у портфелі банку на продаж

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 6.4. Облік цінних паперів у портфелі банку до погашення

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 6.5 Облік інвестицій в асоційовані та дочірні компанії

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 6.6. Облік боргових цінних паперів власної емісії

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - Розділ 7. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ТА ЗАПАСІВ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ БАНКУ

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 7.1. Критерії визнання та правила обліку необоротних активів банку

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 7.2. Бухгалтерський облік придбання основних засобів і нематеріальних активів

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 7.3. Порядок та облік переоцінки основних засобів і нематеріальних активів

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 7.4. Порядок та облік амортизації основних засобів і нематеріальних активів

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 7.5. Бухгалтерський облік вибуття основних засобів і нематеріальних активів

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 7.6. Порядок проведення та відображення в бухгалтерському обліку результатів інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 7.7. Порядок відображення в бухгалтерському обліку запасів матеріальних цінностей банку

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - Розділ 8. ОБЛІК ЛІЗИНГОВИХ (ОРЕНДНИХ) ОПЕРАЦІЙ БАНКУ

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 8.1. Загальні вимоги щодо відображення в бухгалтерському обліку лізингу (оренди)

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 8.2. Відображення в бухгалтерському обліку операцій з фінансового лізингу (оренди)

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 8.3. Відображення в бухгалтерському обліку операцій з оперативного лізингу (оренди)

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 8.4. Особливості обліку операцій з продажу необоротних активів зі зворотною орендою

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - Розділ 9. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 9.1. Особливості відображення статей в іноземній валюті у фінансовій звітності. Правила оцінки валютних статей балансу

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 9.2. Порядок відображення в обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 9.3. Відображення в бухгалтерському обліку переоцінки активів і зобов'язань в іноземній валюті

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 9.4. Бухгалтерський облік валютообмінних операцій банків

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 9.5. Бухгалтерський облік операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів на міжбанківському валютному ринку

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - Розділ 10. ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ БАНКУ

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 10.1. Правила обліку дебіторської та кредиторської заборгованості банку

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 10.2. Структура та відображення в бухгалтерському обліку дебіторської заборгованості банку

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 10.3. Структура та відображення в бухгалтерському обліку кредиторської заборгованості банку

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 10.4. Особливості бухгалтерського обліку розрахунків з працівниками банку

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 10.5. Бухгалтерський облік сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості банку

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - Розділ 11. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 11.1. Структура капіталу банку і вимоги до його відображення у фінансовій звітності

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 11.2. Характеристика рахунків, призначених для обліку капіталу

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 11.3. Облік операцій з формування капіталу

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 11.4. Облік операцій з власними акціями при їх викупі та перепродажу

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 11.5. Облік результатів поточного року та розподілу прибутку

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 11.6. Облік нарахування і виплати дивідендів

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 11.7. Облік інших джерел капіталу банку

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - Розділ 12. ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ БАНКІВ

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 12.1. Загальні правила бухгалтерського обліку доходів і витрат та відображення їх у фінансовій звітності

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 12.2. Структура і характеристика 6-го і 7-го класів Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 12.3. Особливості відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 12.4. Особливості ведення податкового обліку

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - Розділ 13. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ БАНКІВ

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 13.1. Порядок складання фінансової звітності банків

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 13.2. Особливості складання квартальної фінансової звітності банків

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 13.3. Особливості складання річної фінансової звітності в банках України

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 13.4. Особливості складання консолідованої фінансової звітності банків

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 13.5. Порядок подання банками фінансової звітності до Національного банку України та її оприлюднення

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - Розділ 14. ВНУТРІШНІЙ АУДИТ У БАНКАХ

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 14.1. Внутрішній аудит

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 14.2. Організаційна структура та вимоги до служби внутрішнього аудиту

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 14.3. Основні завдання, функції та обов'язки служби внутрішнього аудиту банку

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 14.4. Типи аудиту та їх характеристика

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 14.5. Стандарти внутрішнього аудиту

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 14.6. Основні елементи аудиторського висновку

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 14.6.1. Види аудиторських висновків та їх зміст

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 14.7. Кодекс професійної етики внутрішніх аудиторів

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ