Облік і аудит у банках - Васюренко О. В

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - Розділ 1. ОСНОВИ ПОБУДОВИ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ В БАНКАХ УКРАЇНИ

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 1.1. Сутність та основні принципи бухгалтерського обліку в банках

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 1.2. Характеристика фінансового, управлінського та податкового обліку, їх взаємозв'язок

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 1.3. Огляд фінансових звітів банку

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 1.4. Облікова політика банку

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 1.5. Організація операційної діяльності у банках

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 1.6. Документування банківських операцій

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 1.7. Аналіз операцій та правила і методи контролю реєстрації операцій в обліковій системі. Використання рахунків для збору інформації

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 1.8. Характеристика Плану рахунків комерційних банків України

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 1.9. Регістри синтетичного та аналітичного обліку

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 1.10. Порядок формування та характеристика параметрів аналітичного рахунку

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 1.11. Бухгалтерський облік за принципом нарахування

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - Розділ 2. ОБЛІК НАЯВНИХ КОШТІВ БАНКУ

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 2.1. Характеристика грошових коштів згідно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 2.2. Особливості обліку касових операцій

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 2.3. Порядок здавання та отримання банками підкріплень готівки

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 2.4. Забезпечення схоронності грошей і цінностей

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 2.5. Ревізія цінностей

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 2.6. Облік операцій з обслуговування фізичних осіб банкоматом

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 2.7. Облік коштів на кореспондентських рахунках

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - Розділ 3. ОБЛІК ВКЛАДНИХ (ДЕПОЗИТНИХ) ОПЕРАЦІЙ БАНКУ

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 3.1. Організація обліку вкладних (депозитних) операцій банку

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 3.2. Бухгалтерський облік вкладів (депозитів) суб'єктів господарювання та фізичних осіб

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 3.3. Бухгалтерський облік коштів, залучених за ощадними (депозитними) сертифікатами

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 3.4. Відображення в бухгалтерському обліку вкладних (депозитних) операцій на міжбанківському ринку

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 3.5. Бухгалтерський облік доходів та витрат за вкладними (депозитними) операціями банку

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - Розділ 4. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ БАНКУ ЗА БЕЗГОТІВКОВИМИ РОЗРАХУНКАМИ

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 4.1. Облік коштів на поточних рахунках суб'єктів господарювання та фізичних осіб

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 4.2. Основні правила бухгалтерського обліку безготівкових розрахунків

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 4.3. Бухгалтерський облік розрахунків з використанням платіжних доручень

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 4.4. Бухгалтерський облік розрахунків з використанням платіжних вимог-доручень

 • Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 4.5. Бухгалтерський облік розрахунків з використанням платіжних вимог