Дитяча психологія - Дуткевич Т. В

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - ТЕОРЕТИЧНИЙ КУРС

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - МОДУЛЬ І. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - Тема 1. Предмет і основні поняття дитячої психології

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 1. Предмет і структура дитячої психології

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2. Поняття, що характеризують онтогенез людини (дозрівання, розвиток, формування, становлення, навчання і виховання)

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 3. Основні закономірності психічного розвитку людини

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 4. Передумови, умови і рушійні сили психічного розвитку дитини

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - Тема 2. Принципи і методи дитячої психології

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 1. Принципи вивчення психіки дитини

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2.Класифікація методів дитячої психології

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 3. Спостереження як метод дитячої психології

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 4. Експеримент у дитячій психології

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 5. Методи бесіди та вивчення продуктів діяльності дітей

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 6. Вивчення психічних особливостей дитини педагогом

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - Тема 3. Короткий огляд історії та сучасного стану дитячої психології

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 1. Зародження знань щодо психічного розвитку дитини у філософії та природознавстві

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2. Дитяча психологія в Радянському Союзі

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 3. Дитяча психологія в Україні

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 3.1. Передісторія дитячої психології в Україні

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 3.2. Розвиток дитячої психології в Україні у ХІХ-ХХ ст

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 4. Основні теорії психічного розвитку дитини за кордоном

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - Тема 4. Періодизація психічного розвитку дитини

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 1. Поняття віку та характеристика його у психології

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2. Проблема вікової періодизації психічного та особистісного розвитку дитини

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - МОДУЛЬ ІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ТА СПІЛКУВАННЯ ДОШКІЛЬНИКА

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - Тема 5. Основні закономірності психічного розвитку у дитинстві

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 1. Особливості психічного розвитку в дитинстві

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2. Психічний розвиток новонародженої дитини

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 3. Психічний розвиток дитини першого року життя

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 4. Психічний розвиток дитини раннього віку

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 5. Психічний розвиток дитини від 3 до 7 років

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - Тема 6. Особливості розвитку спілкування дорослого і дитини у дошкільному віці

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 1. Спілкування як найважливіший фактор психічного розвитку дошкільника

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2. Форми спілкування у дошкільному віці

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 3. Модель оптимального спілкування педагога з дитиною

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 4. Роль експресивних засобів у спілкуванні дитини й дорослого

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - Тема 7. Спілкування і спільна діяльність дошкільника з ровесниками

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 1. Особливості спілкування і спільної діяльності дошкільника з ровесниками та їх роль у його психічному розвитку

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 1.1. Порівняння спілкування дитини з дорослим та з ровесником

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 1.2. Вплив спілкування з ровесником на психічний розвиток дошкільника

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2. Розвиток спілкування і спільної діяльності з ровесниками у дошкільному віці

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2.1. Емоційно-практична форма спілкування немовлят

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2.2. Ситуативно-ділова форма спілкування дошкільників

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2.3. Позаситуативно - ділова форма спілкування дошкільників

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 3. Вплив групи дошкільного закладу на психічний і особистісний розвиток дитини

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - Тема 8. Психологічні особливості ігрової діяльності в дошкільному віці

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 1. Розвиток гри у дитини до 3-х років

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2. Особливості сюжетно-рольової гри дошкільника

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2.1. Природа сюжетно-рольової гри дошкільника

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2.2. Поняття про сюжет та зміст сюжетно-рольової гри

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2.3. Роль та ігрові дії дошкільника як центральний компонент сюжетно-рольової гри

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2.4. Значення ігрових предметів для забезпечення уявної ситуації у грі

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2.5. Взаємовідносини дошкільників у грі

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 3. Класифікація дитячих ігор. Характеристика творчих ігор дошкільника

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 4. Характеристика ігор з правилами

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - Тема 9. Нормативні показники та активізація сюжетно-рольової гри у дошкільному віці

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 1. Рівні розвитку сюжетно-рольової гри у дошкільника

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2.Формування передумов рольової гри

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 3. Прийоми активізації сюжетно-рольової гри

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 4.Організація сюжетно-рольової гри. Іграшки

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - Тема 10. Психологічні особливості побутової діяльності в дошкільному віці

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 1. Особливості побутової діяльності у дитини немовлячого віку

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2. Характеристика побутової діяльності дитини раннього віку

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 3. Побутова діяльність у дошкільному віці