Дитяча психологія - Дуткевич Т. В

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - ТЕОРЕТИЧНИЙ КУРС

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - МОДУЛЬ І. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - Тема 1. Предмет і основні поняття дитячої психології

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 1. Предмет і структура дитячої психології

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2. Поняття, що характеризують онтогенез людини (дозрівання, розвиток, формування, становлення, навчання і виховання)

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 3. Основні закономірності психічного розвитку людини

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 4. Передумови, умови і рушійні сили психічного розвитку дитини

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - Тема 2. Принципи і методи дитячої психології

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 1. Принципи вивчення психіки дитини

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2.Класифікація методів дитячої психології

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 3. Спостереження як метод дитячої психології

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 4. Експеримент у дитячій психології

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 5. Методи бесіди та вивчення продуктів діяльності дітей

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 6. Вивчення психічних особливостей дитини педагогом

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - Тема 3. Короткий огляд історії та сучасного стану дитячої психології

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 1. Зародження знань щодо психічного розвитку дитини у філософії та природознавстві

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2. Дитяча психологія в Радянському Союзі

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 3. Дитяча психологія в Україні

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 3.1. Передісторія дитячої психології в Україні

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 3.2. Розвиток дитячої психології в Україні у ХІХ-ХХ ст

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 4. Основні теорії психічного розвитку дитини за кордоном

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - Тема 4. Періодизація психічного розвитку дитини

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 1. Поняття віку та характеристика його у психології

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2. Проблема вікової періодизації психічного та особистісного розвитку дитини

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - МОДУЛЬ ІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ТА СПІЛКУВАННЯ ДОШКІЛЬНИКА

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - Тема 5. Основні закономірності психічного розвитку у дитинстві

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 1. Особливості психічного розвитку в дитинстві

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2. Психічний розвиток новонародженої дитини

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 3. Психічний розвиток дитини першого року життя

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 4. Психічний розвиток дитини раннього віку

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 5. Психічний розвиток дитини від 3 до 7 років

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - Тема 6. Особливості розвитку спілкування дорослого і дитини у дошкільному віці

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 1. Спілкування як найважливіший фактор психічного розвитку дошкільника

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2. Форми спілкування у дошкільному віці

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 3. Модель оптимального спілкування педагога з дитиною

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 4. Роль експресивних засобів у спілкуванні дитини й дорослого

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - Тема 7. Спілкування і спільна діяльність дошкільника з ровесниками

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 1. Особливості спілкування і спільної діяльності дошкільника з ровесниками та їх роль у його психічному розвитку

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 1.1. Порівняння спілкування дитини з дорослим та з ровесником

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 1.2. Вплив спілкування з ровесником на психічний розвиток дошкільника

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2. Розвиток спілкування і спільної діяльності з ровесниками у дошкільному віці

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2.1. Емоційно-практична форма спілкування немовлят

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2.2. Ситуативно-ділова форма спілкування дошкільників

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2.3. Позаситуативно - ділова форма спілкування дошкільників

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 3. Вплив групи дошкільного закладу на психічний і особистісний розвиток дитини

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - Тема 8. Психологічні особливості ігрової діяльності в дошкільному віці

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 1. Розвиток гри у дитини до 3-х років

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2. Особливості сюжетно-рольової гри дошкільника

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2.1. Природа сюжетно-рольової гри дошкільника

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2.2. Поняття про сюжет та зміст сюжетно-рольової гри

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2.3. Роль та ігрові дії дошкільника як центральний компонент сюжетно-рольової гри

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2.4. Значення ігрових предметів для забезпечення уявної ситуації у грі

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2.5. Взаємовідносини дошкільників у грі

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 3. Класифікація дитячих ігор. Характеристика творчих ігор дошкільника

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 4. Характеристика ігор з правилами

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - Тема 9. Нормативні показники та активізація сюжетно-рольової гри у дошкільному віці

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 1. Рівні розвитку сюжетно-рольової гри у дошкільника

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2.Формування передумов рольової гри

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 3. Прийоми активізації сюжетно-рольової гри

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 4.Організація сюжетно-рольової гри. Іграшки

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - Тема 10. Психологічні особливості побутової діяльності в дошкільному віці

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 1. Особливості побутової діяльності у дитини немовлячого віку

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2. Характеристика побутової діяльності дитини раннього віку

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 3. Побутова діяльність у дошкільному віці

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - Тема 11. Психологічні особливості дитячої праці

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 1. Елементи трудової діяльності в ранньому дитинстві

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2. Значення трудової діяльності дошкільника та розвиток її структури

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2.1. Трудова діяльність дошкільника як передумова професійного самовизначення

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2.2. Взаємозв'язок трудової діяльності та гри дошкільника

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2.3. Розвиток компонентів структури трудової діяльності дошкільника

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 3. Оволодіння дошкільником новими видами і формами праці

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 4. Розвиток співпраці дошкільника з однолітками

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - Тема 12. Психологічні особливості образотворчої та конструктивної діяльності дитини в дошкільному віці

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 1. Зародження образотворчої діяльності у дитини до 3-х років

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2. Розвиток образотворчої діяльності дошкільника

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2.1. Особливості малюнка дошкільника

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2.2. Зв'язок малювання із грою та мовленням дитини

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 3. Розвиток конструктивної діяльності в дошкільному віці

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - МОДУЛЬ III. РОЗВИТОК ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ДОШКІЛЬНИКА

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - Тема 13. Розвиток уваги дитини від народження до 7 років

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 1. Види уваги у дошкільному дитинстві

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2. Особливості уваги дитини немовлячого віку

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 3. Розвиток уваги у ранньому дитинстві

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 4. Досягнення у розвитку уваги в дошкільному віці (3-6 р.)

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 5. Психолого-педагогічні умови розвитку уваги дошкільника

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - Тема 14. Розвиток мовлення дитини від народження до 7 років

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 1. Розвиток мовлення в немовлячому віці

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 1.1. Розвиток пасивного мовлення

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 1.2. Поява активного мовлення

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2. Особливості мовлення дитини раннього віку

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2.1. Засвоєння нових форм та функцій мовлення

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2.2. Перехід від засвоєння лексики до засвоєння граматики

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 3. Характеристика мовлення дитини дошкільного віку

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 3.1. Засвоєння всіх сторін мови та функцій мовлення

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 3.2. Розвиток зв'язного мовлення дошкільника

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - Тема 15. Розвиток сенсорно-перцептивної сфери дошкільника

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 1. Початковий етап у сенсорно-перцептивному розвиткові дитини

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2. Особливості сенсорно-перцептивного розвитку дитини раннього віку

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 3. Сенсорно-перцептивный розвиток дитини від 3 до 7 р

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 3.1. Формування сенсорних еталонів у процесі орієнтувальних дій

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 3.2. Розвиток спостереження - цілеспрямованого сприймання

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 4. Розвиток різних видів сприймання дитини від народження до 7 років

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - Тема 16. Розвиток пам'яті дитини до 7 років

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 1. Початковий етап у розвитку пам'яті

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2. Розвиток пам'яті в ранньому дитинстві

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 3. Види пам'яті у дошкільному віці

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 4. Виникнення елементів довільності пам'яті

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 5. Психолого-педагогічні умови розвитку пам'яті

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - Тема 17. Особливості мислення дитини від народження до 7 років

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 1. Розвиток мислення у немовлячому віці

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2. Характеристика мислення дитини раннього віку

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 3. Основні лінії у розвитку мислення дошкільника

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 3.1. Розвиток міркувань дошкільника

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 3.2. Особливості міркувань дошкільника, пов'язаних із поясненням явищ

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 3.3. Розвиток планування діяльності та операцій мислення

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 4. Психолого-педагогічні умови розвитку мислення

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - Тема 18. Розвиток уяви дитини від народження до 7 років

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 1. Зародження уяви в ранньому дитинстві

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2. Особливості розвитку уяви у дошкільному віці

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2.1. Уява в молодшому та середньому дошкільному віці

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2.2. Уява старшого дошкільника

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 3. Психолого-педагогічні умови розвитку уяви дошкільника

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - Тема 19. Розвиток емоцій у дошкільному віці

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 1. Особливості емоційного розвитку у немовлячому віці

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2. Емоційний розвиток у ранньому дитинстві

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 3. Емоційний розвиток у віці 3-7 років

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 4. Характеристика етичних почуттів дошкільника

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 5. Розлади емоційної сфери дошкільників

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - Тема 20. Воля та система мотивів у дошкільному віці

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 1. Розвиток передумов волі у немовляти та у дитини раннього віку

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2. Розвиток волі у дошкільному віці

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 3. Виникнення системи мотивації, підпорядкування мотивів

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 4. Психолого-педагогічні умови розвитку волі

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - МОДУЛЬ IV. РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 7 РОКІВ

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - Тема 21. Становлення самосвідомості дошкільника

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 1. Розвиток передумов самосвідомості у немовлячому віці

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2. Розвиток самосвідомості в ранньому дитинстві

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 3. Розвиток самооцінки у дошкільника

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 4. Розвиток самосвідомості старшого дошкільника

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 5. Психолого-педагогогічні умови розвитку самосвідомості

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - Тема 22. Етичний розвиток у дошкільному віці

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 1. Передумови етичного розвитку у немовлячому віці

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2. Етичний розвиток у ранньому дитинстві

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 3. Розвиток моральної свідомості дитини 3-7 років

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 4. Перехід від зовні зумовленої моральної поведінки до свідомої

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 5. Психолого-педагогічні умови формування етичної свідомості та поведінки дошкільника

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 6. Недоліки етичного розвитку дошкільників

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - Тема 23. Розвиток здібностей у дошкільному дитинстві

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 1. Становлення передумов розвитку здібностей у дітей раннього віку

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2. Розвиток здібностей дошкільника

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 3. Психологічні особливості ранньої обдарованості

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - Тема 24. Темперамент у дошкільному віці

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 1. Психофізіологічні особливості темпераменту дітей від народження до 7 років

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2. Особливості поведінки дітей з різними типами темпераменту

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 3. Індивідуальний підхід у вихованні дітей різних типів темпераменту

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - Тема 25. Психологічна готовність дитини до систематичного навчання в школі

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 1. Соціальна ситуація розвитку дитини при переході із дитячого закладу в школу

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2. Мотиваційна готовність дитини до шкільного навчання

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 3. Пізнавальна готовність дошкільника до систематичного навчання

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 4. Вольова готовність дитини виконувати вимоги школи

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 5. Емоційна готовність дошкільника до входження у систему взаємовідносин шкільного середовища

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - МОДУЛЬ V. ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ НА ЕТАПІ ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - Тема 26. Психологія молодшого школяра

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 1. Психофізіологічні особливості дитини, яка вступає до школи

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2. Соціально-психологічна адаптація першокласників до умов шкільного навчання

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 3. Діяльність молодшого школяра

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 4. Пізнавальні психічні процеси молодшого школяра

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 5. Емоційно-вольові процеси молодшого школяра

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 6. Особистість молодшого школяра

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - Тема 27. Розвиток психіки та особистості у підлітковому віці

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 1. Біологічні та соціальні умови психічного розвитку підлітка

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2. Криза підліткового віку

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 3. Самосвідомість - новоутворення особистості підлітка

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 4. Взаємини підлітка з оточуючими

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 4.1. Взаємини підлітка з дорослими

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 4.2. Взаємини підлітка з ровесниками

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 5. Особливості навчальної діяльності підлітка

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 6. Розвиток пізнавальних процесів підлітка

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - ТЕМА 28. ПСИХОЛОГІЯ РАННЬОЇ ЮНОСТІ

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 1. Загальна характеристика раннього юнацького віку

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 2. Система спілкування і взаємин у старшокласників

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 3. Розвиток пізнавальних процесів старшокласника

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 4. Емоційно-вольова сфера у ранній юності

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 5. Розвиток самосвідомості старшокласника

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - СЛОВНИК ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ КУРСУ ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ

 • Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ