Охорона праці - Третьяков O. B

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - ВСТУП

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - Тема 1.ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - 1.1. Органи державного управління та їх компетенції

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - Система управління охороною праці

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - 1.2. Служба охорони праці підприємства

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - Комісія з питань охорони праці підприємства

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - Навчання та інструктажі з охорони праці

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - 1.3. Державний нагляд за охороною праці

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - 1.4. Громадський контроль за охороною праці

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - Тема 2. АНАЛІЗ, ПРОГНОЗУВАННЯ, ПРОФІЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМУ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ. ПЕРША ДОЛІКАРСЬКА ДОПОМОГА

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - 2.1. Методи вивчення та профілактики виробничого травматизму

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - 2.2. Надання першої долікарської допомоги

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - Тема 3. ЗАКОНОДАВСТВО В ГАЛУЗІ ГІГІЄНИ ПРАЦІ. МІКРОКЛІМАТ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - 3.1. Положення законодавства щодо санітарних норм

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - 3.2. Мікроклімат і мікрокліматичні умови

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - Тема 4. ОСВІТЛЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ. ШУМ, ВІБРАЦІЯ, УЛЬТРАЗВУК ТА ІНФРАЗВУК

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - 4.1. Основні світлотехнічні поняття та одиниці

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - Основні вимоги до виробничого освітлення

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - Види виробничого освітлення

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - Методи розрахунку штучного освітлення

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - 4.2. Параметри та види вібрації, її дія на організм людини

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - Нормування вібрації

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - Заходи та засоби захисту від вібрації

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - 4.3. Шум та його види

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - Вплив шуму на організм людини

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - Нормування та вимірювання шуму

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - Заходи та засоби захисту від шуму

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - Інфразвук

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - Ультразвук

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - Тема 5. ПРИРОДНІ ТА ШТУЧНІ ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ (ЕМП) ТА ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - 5.1. Характеристика іонізуючих випромінювань та заходи радіаційної безпеки

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - 5.2. Основні властивості ЕМП

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - Тема 6. БЕЗПЕКА ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМ ПІД ТИСКОМ І КРІОГЕННОЇ ТЕХНІКИ. ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - 6.1. Експлуатаційна безпека виробничого процесу та устаткування

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - Причини аварій і нещасних випадків при експлуатації систем, що працюють під тиском

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - Вимоги безпеки до посудин, що працюють під тиском

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - Контрольно-вимірювальні прилади, запобіжні пристрої та арматура

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - Безпека під час експлуатації котельних установок

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - Безпека під час експлуатації компресорних установок

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - Безпека під час експлуатації трубопроводів

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - 6.2. Засоби індивідуального захисту

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - Тема 7. ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - 7.1. Електротравматизм та дія електричного струму на організм людини

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - Види електричних травм. Причини летальних наслідків від дії електричного струму

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - Чинники, що впливають на наслідки ураження електричним струмом

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - Допустимі значення струмів і напруг

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - 7.2. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - 7.3. Системи засобів і заходів безпечної експлуатації електроустановок

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - Технічні способи та засоби захисту при нормальних режимах роботи електроустановок

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - Технічні способи та засоби захисту при переході напруг на нормально неструмовідні частини електроустановок

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - Електрозахисні засоби та запобіжні пристосування

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - Організаційні і технічні заходи електробезпеки

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - 7.4. Кваліфікаційні групи з електробезпеки електротехнічного персоналу

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - Захист від атмосферної електрики (блискавки)

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - Тема 8. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОЦЕС ГОРІННЯ. ПОКАЗНИКИ ПОЖЕЖОВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНОСТІ РЕЧОВИН ТА МАТЕРІАЛІВ

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - 8.1. Види горіння

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - Показники пожежовибухонебезпечності речовин та матеріалів

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - 8.2. Оцінка об'єктів щодо їх вибухопожежонебезпеки

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - Категорії приміщень та будівель за вибухопожежною та пожежною небезпекою

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - Класифікація вибухо - та пожежонебезпечних приміщень (зон)

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - 8.3. Евакуація людей із будівель та приміщень

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - 8.4. Способи і засоби гасіння та виявлення пожеж

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - Способи припинення горіння та основні вогнегасні речовини

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - Установки та засоби гасіння пожеж

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - 8.5. Організація забезпечення пожежної безпеки

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - Правова основа забезпечення пожежної безпеки

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - Загальні принципи організації пожежної безпеки

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - Державний пожежний нагляд

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - Завдання та види пожежної охорони

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - Література

 • Охорона праці - Третьяков O. B. - Додаток. ТЕСТОВИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ТЕМ САМОСТІЙНОГО ЗАСВОЄННЯ