Регіональна економіка - Зінь Е. А

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - ВСТУП

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - ЧАСТИНА ПЕРША. СУТНІСТЬ ТА СТАН РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Розділ 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ І ЗАВДАННЯ НАУКИ "РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА"

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 1.1. Регіон як об'єкт дослідження

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 1.2. Предмет і завдання науки

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 1.3. Методологічні основи і методи науки

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Системний метод

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 1.4. Сутність державної регіональної політики

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Розділ 2. НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 2.1. Загальна характеристика стану населення регіону

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 2.2. Трудові ресурси регіону, зайнятість населення

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 2.3. Міграція населення як складний соціальний процес

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Розділ 3. ПРИРОДНІ РЕСУРСИ, ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 3.1. Загальна характеристика природних ресурсів, їх роль у розвитку продуктивних сил

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 3.2. Земельні ресурси: стан та використання

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 3.3. Водні ресурси: стан та використання

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Використання водних ресурсів

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Комунально-побутове споживання

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 3.4. Лісові ресурси: стан та використання

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 3.5. Загальнодержавні підходи до охорони природних ресурсів

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 3.6. Охорона земельних ресурсів

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 3.7. Охорона водних ресурсів

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 3.8. Охорона лісових ресурсів

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 3.9. Охорона атмосферного повітря

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 3.10. Чорнобильська катастрофа та її наслідки

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 3.11. Формування та збереження екологічно чистих територій та територій населених пунктів

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Розділ 4. ВИРОБНИЧА СФЕРА

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 4.1. Характеристика виробничої сфери - основи економічного розвитку

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 4.2. Вплив організаційно-економічних факторів на розвиток виробничої сфери

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 4.3. Загальна оцінка стану та розвитку промисловості

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 4.4. Паливно-енергетичний комплекс

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Вугільна промисловість

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Нафтогазова промисловість

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Електроенергетика

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Альтернативні види палива та електроенергії

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Енергозбереження

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 4.5. Гірничо-металургійний комплекс