Регіональна економіка - Зінь Е. А

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - ВСТУП

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - ЧАСТИНА ПЕРША. СУТНІСТЬ ТА СТАН РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Розділ 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ І ЗАВДАННЯ НАУКИ "РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА"

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 1.1. Регіон як об'єкт дослідження

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 1.2. Предмет і завдання науки

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 1.3. Методологічні основи і методи науки

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Системний метод

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 1.4. Сутність державної регіональної політики

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Розділ 2. НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 2.1. Загальна характеристика стану населення регіону

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 2.2. Трудові ресурси регіону, зайнятість населення

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 2.3. Міграція населення як складний соціальний процес

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Розділ 3. ПРИРОДНІ РЕСУРСИ, ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 3.1. Загальна характеристика природних ресурсів, їх роль у розвитку продуктивних сил

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 3.2. Земельні ресурси: стан та використання

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 3.3. Водні ресурси: стан та використання

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Використання водних ресурсів

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Комунально-побутове споживання

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 3.4. Лісові ресурси: стан та використання

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 3.5. Загальнодержавні підходи до охорони природних ресурсів

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 3.6. Охорона земельних ресурсів

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 3.7. Охорона водних ресурсів

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 3.8. Охорона лісових ресурсів

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 3.9. Охорона атмосферного повітря

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 3.10. Чорнобильська катастрофа та її наслідки

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 3.11. Формування та збереження екологічно чистих територій та територій населених пунктів

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Розділ 4. ВИРОБНИЧА СФЕРА

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 4.1. Характеристика виробничої сфери - основи економічного розвитку

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 4.2. Вплив організаційно-економічних факторів на розвиток виробничої сфери

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 4.3. Загальна оцінка стану та розвитку промисловості

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 4.4. Паливно-енергетичний комплекс

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Вугільна промисловість

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Нафтогазова промисловість

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Електроенергетика

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Альтернативні види палива та електроенергії

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Енергозбереження

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 4.5. Гірничо-металургійний комплекс

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 4.6. Машинобудування, хімічна та деревообробна галузі економіки

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Машинобудування

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 4.7. Стан та розвиток агропромислового комплексу

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Рослинництво

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Тваринництво

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 4.8. Стан та розвиток транспорту та зв'язку

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Загальна характеристика та регіональні особливості розвитку транспорту

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Залізничний транспорт

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Промисловий залізничний транспорт

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Автомобільний транспорт

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Водний транспорт

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Авіаційний транспорт

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Транспорт міст

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Зв'язок

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 4.9. Інноваційна та інвестиційна діяльність

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Інноваційна діяльність

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Інвестиційна діяльність

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 4.10. Послуги. Мале підприємництво

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Розділ 5.СОЦІАЛЬНА СФЕРА

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 5.1. Характеристика соціальної сфери

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 5.2. Стан та розвиток освіти

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Система і структура освіти

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Стан освіти

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 5.3. Охорона здоров'я

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Стан захворювання людей на окремі хвороби

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Оцінка стану закладів охорони здоров'я

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 5.4. Соціальний захист та соціальне забезпечення людей

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Оплата праці як соціальна гарантія для забезпечення необхідних умов для життя, як фактор економічної стабільності

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Соціальний захист пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, пенсійне забезпечення та пенсійне страхування

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Соціальний захист дітей війни

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям та одиноким особам

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Молодіжна соціальна політика

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Соціальний захист дитинства та заходи щодо запобігання безпритульності

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 5.5. Культура і мистецтво

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Театри та театральна справа

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Музеї

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Бібліотеки і бібліотечна справа

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Кіномистецтво

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Охорона культурної спадщини

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 5.6. Туризм

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 5.7. Готельне господарство

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 5.8. Житлово-комунальне господарство та побутове обслуговування

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Характеристика стану житлового фонду та його використання

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Розділ 6. СПЕЦІАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ: СТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 6.1. Сутність спеціальних економічних зон

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 6.2. Характеристика спеціальних економічних зон

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 6.3. Оцінка виробничої діяльності в умовах спеціальних економічних зон

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Розділ 7. МАЛІ МІСТА ЯК ОБ'ЄКТИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 7.1. Характеристика малих міст

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 7.2. Основні напрями соціально-економічного розвитку малих міст

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - ЧАСТИНА ДРУГА. УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ ЕКОНОМІЧНИМ І СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Розділ 8. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ В РЕПОНІ

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 8.1. Сутність регіонального управління та місцевого самоврядування

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 8.2. Склад та структура органів регіонального управління та місцевого самоврядування

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 8.3. Повноваження представницьких органів влади

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Повноваження міських, сільських, селищних рад

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Повноваження обласних та районних рад

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 8.4. Повноваження виконавчих органів влади

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Повноваження виконавчих органів місцевого самоврядування

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Повноваження щодо управління комунальною власністю

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Повноваження у галузі будівництва

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Повноваження у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Повноваження місцевих державних адміністрацій

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 8.5. Підготовка кадрів для органів регіонального управління

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Функція планування

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Функція організаційна

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Функція мотиваційна

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Функція координаційна

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Функція контрольна

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Функція освітня

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 8.6. Основні напрями вдосконалення системи регіонального управління

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Розділ 9. ПЛАНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ - ОСНОВА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 9.1 Планування - центральна функція управління. Сутність поняття планування

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Форми планування. Види платежів

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 9.2. Теоретичні основи планування розвитку регіональних соціально-економічних процесів

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 9.3. Характеристика програм соціально-економічного розвитку регіону

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Розділ 10. ФІНАНСОВА ОСНОВА РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 10.1. Сутність місцевих бюджетів

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 10.2. Принципи формування місцевих бюджетів

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 10.3. Доходи місцевого бюджету

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 10.4. Видатки місцевого бюджету

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - 10.5. Норматив бюджетної забезпеченості. Міжбюджетні трансферти

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Контрольні запитання та завдання для самоперевірки

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Список літератури

 • Регіональна економіка - Зінь Е. А. - Стислий термінологічний словник