Основи охорони праці - Атаманчук П. С

 • Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - ПЕРЕДМОВА

 • Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - РОЗДІЛ І. Лабораторні роботи з основ охорони праці та безпеки життєдіяльності

 • Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - РОБОТА № 1. Дослідження параметрів, що описують вологість в навчальних приміщеннях

 • Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - РОБОТА № 2. Визначення швидкості повітряних потоків на робочому місці

 • Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - РОБОТА № 3. Моніторинг радіаційної небезпеки в контексті цивільної оборони

 • Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - РОБОТА № 4. Визначення рівня шумів у лабораторіях та кабінетах

 • Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - РОБОТА № 5. Основи електробезпеки. Вимірювання опору захисного заземлення

 • Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - РОБОТА № 6. Дослідження освітленості навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень

 • Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - РОБОТА № 7. Засоби пожежної безпеки. Первинні засоби пожежогасіння

 • Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - Вимоги до вогнегасників

 • Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - РОБОТА № 8. Організація цивільної оборони установи. Способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях

 • Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - РОБОТА № 9. Визначення вмісту нітратів в продуктах харчування

 • Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - РОБОТА № 10. Надання долікарської допомоги при виникненні надзвичайних ситуацій

 • Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - Правила надання домедичної допомоги

 • Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - РОБОТА № 11. Визначення рівнів вібраційних навантажень

 • Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - I. Цільова програма

 • Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - РОБОТА № 12. Основні заходи та засоби електробезпеки. Методи визначення опору заземлення

 • Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - РОБОТА № 13. Визначення стану електробезпеки. Вимірювання опору ізолюючих матеріалів

 • Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - РОБОТА № 14. Захист від статичної електрики. Розрахунок блискавкозахисних пристроїв

 • Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - РОБОТА № 15. Перевірка працездатності приладу срп-88 та проведення дозиметричних вимірювань

 • Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - РОБОТА № 16. Методи визначення працездатності людини

 • Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - РОБОТА № 17. Дослідження рН характеристик природних розчинів і вплив показника рН на життєдіяльність людини

 • Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - РОБОТА № 18. Вимірювання мікрокліматичних параметрів. Розслідування нещасних випадків

 • Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - РОБОТА № 19. Вплив небезпечних та шкідливих факторів середовища. проведення вимірювань за допомогою фотоколориметра

 • Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - РОБОТА № 20. Ергономічна оцінка навчального середовища

 • Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - IV. Технологія і техніка виконання експериментів

 • Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - РОБОТА № 21. Вимірювання електромагнітного забруднення середовища

 • Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - ІІ. Підготовка до роботи

 • Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - ІV. Технологія і техніка виконання експериментів

 • Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - РОЗДІЛ ІІ. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 • Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - ТЕМА № 1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності визначення рівня комунікабельності людини

 • Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - ТЕСТ № 1

 • Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - ТЕСТ № 2

 • Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - ТЕМА № 2. Визначення та оцінка рівня стресового навантаження

 • Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - Тест № 1. Тестування стійкості людини до дії стресових подразників

 • Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - Тест № 2. Визначення рівня психологічного здоров'я людини

 • Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - Тест № 3. Ви людина емоційно врівноважена чи навпаки?

 • Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - Тест № 4. Як уникнути стресу?

 • Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - Тест № 5. Визначення рівня виснаження адаптативних резервів і загрози депресивного дистресу

 • Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - ТЕМА № 3. Визначення біоритмічного типу працездатності і критичних днів людини

 • Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - ТЕМА № 4. Захист населення в умовах надзвичайних ситуацій. Cкладання плану та схеми для евакуації людей

 • Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - ІV. Технологічні аспекти проведення заняття

 • Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - ТЕМА № 5. Спеціальне розслідування нещасних випадків

 • Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - ІІІ. Теоретичні відомості

 • Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - ТЕМА № 6. Професійні захворювання та отруєння

 • Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - І. Цільова програма

 • Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - ІІ. План практичного заняття

 • Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - III. Теоретичні відомості

 • Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - IV. Технологічні аспекти проведення заняття

 • Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - Науково-дослідні завдання з охорони праці та безпеки життєдіяльності

 • Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА