Релігієзнавство - Мозговий Л. І

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - Передмова

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - Розділ 1. Основи теорії релігії та її історична генеза

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - Тема 1. Основи теорії релігії

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - 1. Релігієзнавство як наука та навчальна дисципліна. Теологічно-філософський, психологічний та соціологічний підходи до дослідження релігії

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - 2. Елементи та структура релігії

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - 3. Функції та роль релігії в суспільстві

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - Тема 2. Первісні форми релігії

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - 1. Загальна характеристика первісних форм релігії

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - 2. Ранньоісторичні форми релігії та родоплемінні культи: фетишизм, тотемізм, табу, магія, анімізм

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - 3. Шаманізм

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - Тема 3. Етнічні релігії

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - 1. Характерні риси етнічних релігій

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - 2. Види етнічних релігій

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - Тема 4. Буддизм як світова релігія

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - 1. Поняття світової релігії

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - 2. Життя Гаутами Будди

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - 3. Буддійське віровчення та культ. Поширення буддизму. Основні напрями в буддизмі

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - Тема 5. Іслам як світова релігія

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - 1. Соціально-історичні причини виникнення ісламу

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - 2. Коран і кораністика

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - 3. Мусульманська догматика і культова практика

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - 4. Мусульманська філософія. Поширення ісламу. Іслам в Україні

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - Розділ 2. Християнство як світова релігія та його роль в історії і сьогоденні

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - Тема 6. Християнство:загальна характеристика

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - 1. Становлення християнства. Основні етапи розвитку та географія поширення християнства. Біблія як священна книга християн і культурно-історичний феномен

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - Тема 7. Православ'я

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - 1. Загальна характеристика православ'я

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - 2. Віросповідні і культові особливості православ'я. Вплив православ'я на розвиток загальнолюдської та національної культури

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - Тема 8. Католицизм

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - 1. Віра єдина - дві гілки (спільне та відмінне в католицизмі та православ'ї)

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - 2. Сучасна соціальна доктрина католицької церкви

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - 3. Онтологія віри в працях найвидатніших теоретиків християнства

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - Тема 9. Протестантизм

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - 1. Протестантизм як історичний феномен

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - 2. Історія протестантизму: етапи зародження та розвитку

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - Кальвінізм

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - Англіканство

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - Баптизм

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - 3. Теологія протестантизму

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - Тема 10. Релігія і церква в україні сьогодні

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - 1. Загальна релігійна ситуація в Україні

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - Українська православна церква (УПЦ-мп)

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - Українська православна церква (УПЦ-кп)

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - Українська автокефальна православна церква (УАПЦ)

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - Українська греко-католицька церква (УГКЦ)

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - Римо-католицька церква (РКЦ)

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - 2. Сучасний стан українського християнства

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - Іудаїзм

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - Караїзм

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - Розділ 3. Релігія та інші вияви духовної культури

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - Тема 11. Суспільство, релігія і право: функціональна взаємодія в сучасній україні

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - 1. Релігія і політика: трансформації співвідношення

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - 2. Функціональна взаємодія релігії, держави і права

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - 3. Правове регулювання забезпечення релігійної діяльності

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - 4. Релігія і суспільство в контексті глобалізаційних реалій сьогодення

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - Тема 12. Релігія та мораль

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - 1. Місце моралі та релігії в системі духовних вимірів людства

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - 2. Кореляція опозицій релігійність - духовність, моральність - мораль

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - 3. Природа, внутрішня структура та функції моралі й релігії

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - Тема 13. Наука та релігія

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - 1. Наука і релігія як специфічні способи засвоєння реальності

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - 2. Історичні типи співіснування науки та релігії

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - 3. Сучасна метанаукова парадигма

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - 4. Релігієзнавство як пошук нових форм співіснування релігійних і світських елементів

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - 5. Наукові принципи класифікації релігій

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - Тема 14. Містицизм як духовно-релігійний феномен. Давні містерії і таємні спілки

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - 1. Містицизм, його типологія, особливості та проблеми вивчення як ненауково-наукового феномена

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - 2. Містерії як форми освоєння трансцендентної реальності (містерії друїдів Британії та Галлії, культ Мітри, гностицизм, містерії Асар-Хапі, містерії Одіна)

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - Містерії друїдів Британії та Галлії

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - Культ Мітри

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - Гностицизм

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - Містерії Асар-Хапі

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - Містерії Одіна

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - Тема 15. Релігія та вільнодумство у вияві людської духовності

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - 1. Сутність і форми вільнодумства

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - 2. Основні етапи розвитку вільнодумства

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - Тема 16. Сучасні нетрадиційні релігії

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - 1. Проблеми визначення і класифікації нетрадиційних релігій

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - 2. Причини виникнення і ознаки нетрадиційних релігій

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - Церква уніфікації

 • Релігієзнавство - Мозговий Л. І. - 3. Неорелігії в Україні