Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - ВСТУП

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - Тема 1 СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БАНКАХ

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 1.1. Реформування бухгалтерського обліку і звітності в банківській системі України

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 1.2. Характеристика фінансового, управлінського та податкового обліку

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 1.3. Основні принципи бухгалтерського обліку

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 1.4. Огляд фінансових звітів банку: балансового звіту, звіту про фінансові результати. Головні елементи та облікові формули фінансових звітів

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 1.5. Основні положення та особливості побудови плану рахунків бухгалтерського обліку в банках

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 1.6. Організація аналітичного і синтетичного обліку в банках

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 1.7. Зміст і вимоги до операційної діяльності в банках

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 1.8. Організація бухгалтерського обліку в банках

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 1.9. Послідовність опрацювання облікової інформації

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - Запитання для самоконтролю

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - Тема 2. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ БАНКУ

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 2.1. Облік касових операцій банку та операцій із касового обслуговування банків установами національного банку України

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 2.2. Організація внутрішнього контролю за схоронністю грошових коштів

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 2.3. Облік коштів банку на коррахунках. Облік міжбанківських розрахунків

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - Тема 3. ОБЛІК ДЕПОЗИТІВ ТА ІНШИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 3.1. Бухгалтерський облік залучених вкладів (депозитів) клієнтів банку

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 3.2. Облік кредитних і депозитних операцій у міжбанківській сфері

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 3.2.1. Облік міжбанківських вкладів (депозитів)

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 3.2.2. Облік міжбанківських кредитів

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 3.3. Облік операцій із цінними паперами власного боргу, емітованими банком

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - Тема 4. ІНСТРУМЕНТИ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ ТА ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ЗА ЦИМИ РОЗРАХУНКАМИ

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 4.1. Загальні принципи обліку коштів на вимогу суб'єктів господарювання та фізичних осіб

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 4.2. Облік безготівкових розрахунків

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 4.3. Облік розрахунків із використанням платіжних карток

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - Тема 5. ОБЛІК КРЕДИТНИХ АКТИВІВ ТА ПОЗАБАЛАНСОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ КРЕДИТНОГО ХАРАКТЕРУ

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 5.1. Загальні принципи обліку і відображення у фінансовій звітності кредитних операцій банку

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 5.2. Бухгалтерський облік забезпечення кредитних операцій

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 5.3. Облік операцій із нарахування і сплати процентів за користування кредитами та комісійних за надання послуг кредитного характеру

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 5.4. Особливості бухгалтерського обліку окремих кредитних операцій

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 5.4.1. Облік операцій репо

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 5.4.2. Бухгалтерський облік факторингових операцій

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 5.4.3. Бухгалтерський облік операцій з урахування векселів

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 5.4.4. Особливості бухгалтерського обліку іпотечних кредитів

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 5.5. Бухгалтерський облік формування та використання спеціальних резервів на покриття можливих втрат за наданими кредитами

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 5.6. Облік лізингових операцій

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 5.6.1. Загальні вимоги щодо відображення в бухгалтерському обліку лізингу (оренди)

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 5.6.2. Облік операцій із фінансового лізингу

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 5.6.3. Особливості обліку оперативного лізингу

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - Тема 6. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 6.1. Загальні принципи оцінки та обліку цінних паперів у портфелях банку

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 6.2. Облік цінних паперів у торговому портфелі банку

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 6.3. Особливості обліку цінних паперів у портфелі банку на продаж

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 6.4. Особливості обліку цінних паперів у портфелі до погашення та інвестицій в асоційовані і дочірні компанії

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 6.5. Комісійні операції з цінними паперами та їх облік

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - Тема 7. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 7.1. Особливості відображення валютних статей у фінансовій звітності

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 7.2. Необхідність переоцінки іноземної валюти. Вимоги МСБО щодо переоцінки іноземної валюти

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 7.3. Особливості обліку обмінних операцій із готівковою іноземною валютою

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 7.4. Особливості обліку операцій із дорожніми чеками

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 7.5. Облік операцій купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 7.6. Облік операцій із банківськими металами

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - Тема 8. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ І НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 8.1. Критерії визнання необоротних активів. Структура відображення основних засобів і нематеріальних активів у плані рахунків бухгалтерського обліку

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 8.2. Облік придбання та створення основних засобів і нематеріальних активів

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 8.3. Облік витрат на поліпшення та підтримку основних засобів і нематеріальних активів у робочому стані

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 8.4. Облік необоротних активів, що утримуються для продажу

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 8.5. Облік інвестиційної нерухомості

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 8.6. Порядок нарахування та обліку амортизації основних засобів і нематеріальних активів

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 8.7. Облік вибуття основних засобів і нематеріальних активів

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 8.8. Інвентаризація основних засобів і нематеріальних активів

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - Тема 9. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 9.1. Структура капіталу і вимоги до його відображення у фінансовій звітності

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 9.2. Облік операцій із формування статутного капіталу банку

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 9.3. Облік операцій із власними акціями

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 9.4. Облік розрахунків з акціонерами

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - Тема 10. ОБЛІК ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 10.1. Доходи і витрати банку та правила їх визнання

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 10.2. Загальні правила обліку доходів і витрат

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 10.3. Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 10.4. Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку витрат

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 10.5. Порядок нарахування доходів і витрат

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 10.6. Облік формування і розподілу прибутку банку

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - Тема 11. СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 11.1. Склад та призначення фінансової звітності банків

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 11.2. Зміст приміток до фінансової звітності

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - 11.3. Інформація про звітні сегменти, ризики та інша інформація у примітках до фінансової звітності

 • Фінансовий облік у банках - Табачук Г. П. - СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ