Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - ВСТУП

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - Розділ 1. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 1.1. Зародження економічного аналізу в умовах первісної доби і стародавніх цивілізацій

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 1.2. Економічний аналіз у добу Середньовіччя

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 1.3. Становлення та розвиток економічного аналізу в індустріальну та постіндустріальну епохи

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 1.4. Основні етапи розвитку вітчизняного економічного аналізу

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 1.5. Внесок українських вчених у розвиток економічного аналізу

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - Розділ 2. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 2.1. Поняття про економічний аналіз

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 2.2. Об'єкт, предмет, користувачі та виконавці економічного аналізу

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 2.3. Мета і завдання економічного аналізу

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 2.4. Функції і значення економічного аналізу в сучасних умовах

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - Розділ 3. ПРИНЦИПИ ТА ВИДИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 3.1. Принципи економічного аналізу

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 3.2. Основні види економічного аналізу та їх класифікація

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 3.3. Зв'язок економічного аналізу з іншими науками і навчальними дисциплінами

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - Розділ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 4.1. Основні вимоги до організації економічного аналізу

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 4.2. Етапи проведення економічного аналізу

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 4.3. Організація аналітичної роботи на підприємстві

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 4.3.1. Мета, завдання аналітичної служби підприємства

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 4.3.2. Функції аналітичної служби

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 4.3.3. Чисельність і склад аналітичної служби

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 4.3.4. Виконавці економічного аналізу

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 4.4. Планування аналітичної роботи

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 4.5. Підготовка вихідних даних та оформлення результатів аналізу

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 4.5.1. Підготовка вихідних даних для економічного аналізу

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 4.5.2. Оформлення результатів економічного аналізу

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - Розділ 5. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 5.1. Сутність інформації та інформаційної діяльності

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 5.2. Функції інформаційної діяльності та вимоги до інформаційного забезпечення економічного аналізу

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 5.3. Класифікація інформації

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 5.4. Сучасні автоматизовані інформаційні системи та їх використання в економічному аналізі й управлінні

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - Розділ 6. ІНФОРМАЦІЯ, ВІДНЕСЕНА ДО ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 6.1. Поділ та характеристика інформації за режимом доступу

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 6.2. Віднесення інформації до державної таємниці

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 6.3. Державна політика щодо державної таємниці та її охорона

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 6.4. Контроль за забезпеченням охорони державної таємниці та нагляд за додержанням законодавства про державну таємницю

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 6.5. Відповідальність за порушення законодавства про державну таємницю

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - Розділ 7. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНА ІНФОРМАЦІЯ

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 7.1. Розвиток, значення та сутність комерційної таємниці

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 7.2. Охорона комерційної таємниці органами державної влади

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 7.3. Правовий захист комерційної таємниці

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 7.4. Відповідальність за порушення законодавства про комерційну таємницю

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - Розділ 8. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 8.1. Види та класифікація джерел інформації для аналізу

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 8.2. Звітність підприємства як основне джерело інформації

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 8.2.1. Фінансова звітність підприємства

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 8.2.2. Статистична звітність підприємства

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 8.2.3. Податкова звітність підприємства

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - Розділ 9. МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 9.1. Сутність методу і методики в економічному аналізі

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 9.2. Загальні поняття системи. Економічна система

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 9.3. Системний підхід в аналізі економічних явищ і процесів

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 9.4. Сутність і значення узагальнюючих показників в економічному аналізі

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - Розділ 10. ТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ ОБРОБКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 10.1. Абсолютні, відносні і середні величини

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 10.1.1. Абсолютні величини

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 10.1.2. Відносні величини

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 10.1.3. Середні величини

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 10.2. Групування

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 10.3. Табличний метод

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 10.4. Побудова рядів динаміки

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 10.5. Графічний метод

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 10.6. Балансовий метод

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 10.7. Метод деталізації

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 10.8. Порівняння

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 10.9. Методи порівняльної комплексної оцінки

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - Розділ 11. МЕТОДИ ДЕТЕРМІНОВАНОГО ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 11.1. Індексний метод

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 11.2. Метод різниць

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 11.3. Інтегральний метод

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 11.4. Методи пропорційного ділення та часткової участі

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 11.5. Метод логарифмування

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - Розділ 12. МЕТОДИ СТОХАСТИЧНОГО ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 12.1. Дисперсійний аналіз

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 12.2. Регресійний аналіз

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 12.3. Кореляційний аналіз

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 12.4. Кластерний аналіз

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - Розділ 13. МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОКАЗНИКІВ

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 13.1. Метод дерева рішень

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 13.2. Програмування

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 13.3. Аналіз чутливості

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 13.4. Метод Монте-Карло

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 13.5. Теорія ігор

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 13.6. Теорія масового обслуговування

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - Розділ 14. ЕВРИСТИЧНІ МЕТОДИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ЕКОНОМІЧНОМУ АНАЛІЗІ

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 14.1. Сутність і групування евристичних методів

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 14.2. Метод мозкового штурму

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 14.3. Методи експертних оцінок

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 14.4. Методи асоціацій та аналогій

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 14.5. Інші евристичні методи

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - Розділ 15. АНАЛІЗ РЕЗЕРВІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 15.1. Поняття і класифікація резервів

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 15.2. Принципи виявлення та мобілізації резервів

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 15.3. Методика вимірювання та оцінки резервів

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - Розділ 16. ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНИЙ АНАЛІЗ

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 16.1. Сутність, завдання та сфера застосування функціонально-вартісного аналізу

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 16.2. Функції об'єкта та їх класифікація

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 16.3. Принципи функціонально-вартісного аналізу

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 16.4. Послідовність та методика проведення функціонально-вартісного аналізу

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - ГЛОСАРІЙ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - Перелік основних нормативних актів України, якими слід керуватися при проведенні економічного аналізу

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - Список використаної літератури