Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - ВСТУП

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - Розділ 1. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 1.1. Зародження економічного аналізу в умовах первісної доби і стародавніх цивілізацій

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 1.2. Економічний аналіз у добу Середньовіччя

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 1.3. Становлення та розвиток економічного аналізу в індустріальну та постіндустріальну епохи

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 1.4. Основні етапи розвитку вітчизняного економічного аналізу

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 1.5. Внесок українських вчених у розвиток економічного аналізу

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - Розділ 2. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 2.1. Поняття про економічний аналіз

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 2.2. Об'єкт, предмет, користувачі та виконавці економічного аналізу

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 2.3. Мета і завдання економічного аналізу

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 2.4. Функції і значення економічного аналізу в сучасних умовах

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - Розділ 3. ПРИНЦИПИ ТА ВИДИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 3.1. Принципи економічного аналізу

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 3.2. Основні види економічного аналізу та їх класифікація

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 3.3. Зв'язок економічного аналізу з іншими науками і навчальними дисциплінами

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - Розділ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 4.1. Основні вимоги до організації економічного аналізу

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 4.2. Етапи проведення економічного аналізу

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 4.3. Організація аналітичної роботи на підприємстві

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 4.3.1. Мета, завдання аналітичної служби підприємства

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 4.3.2. Функції аналітичної служби

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 4.3.3. Чисельність і склад аналітичної служби

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 4.3.4. Виконавці економічного аналізу

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 4.4. Планування аналітичної роботи

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 4.5. Підготовка вихідних даних та оформлення результатів аналізу

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 4.5.1. Підготовка вихідних даних для економічного аналізу

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 4.5.2. Оформлення результатів економічного аналізу

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - Розділ 5. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 5.1. Сутність інформації та інформаційної діяльності

 • Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - 5.2. Функції інформаційної діяльності та вимоги до інформаційного забезпечення економічного аналізу