Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В

 • Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В. - ВСТУП

 • Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В. - ТЕМА1.СУТЬ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

 • Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В. - 1.1. Виникнення внутрішнього аудиту та його необхідність

 • Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В. - 1.2. Сутність внутрішнього аудиту

 • Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В. - 1.3. Внутрішній аудит у корпоративному керуванні

 • Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В. - 1.4. Місце внутрішнього аудиту в системі контролю

 • Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В. - ТЕМА 2. ПРЕДМЕТ, МЕТОД ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ТА ЙОГО КЛАСИФІКАЦІЯ

 • Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В. - 2.1. Предмет та метод внутрішнього аудиту

 • Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В. - 2.2. Принципи внутрішнього аудиту

 • Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В. - 2.3. Аудиторські докази

 • Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В. - 2.4. Види внутрішнього аудиту

 • Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В. - ТЕМА 3. ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

 • Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В. - 3.1. Стандарти внутрішнього аудиту

 • Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В. - 3.2. Права, обов'язки внутрішніх аудиторів та їх етичні принципи

 • Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В. - 3.3. Планування роботи внутрішнього аудитора

 • Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В. - 3.4. Робочі документи внутрішнього аудитора

 • Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В. - 3.5. Узагальнення результатів внутрішнього аудиту

 • Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В. - Запитання до самоконтролю

 • Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В. - ТЕМА 4. СЛУЖБА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ПІДПРИЄМСТВА

 • Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В. - 4.1. Особливості та організаційні заходи при створенні служби внутрішнього аудиту на підприємстві

 • Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В. - 4.2. Структура та вимоги до штату внутрішніх аудиторів

 • Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В. - 4.3. Управління службою внутрішнього аудиту

 • Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В. - 4.4. Стан та ефективність служби внутрішнього аудиту на підприємстві

 • Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В. - 4.5. Правила поведінки при перевірці

 • Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В. - ТЕМА 5. ВИЯВЛЕННЯ ПОМИЛОК, ШАХРАЙСТВА ТА ЇХ ЗАПОБІГАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

 • Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В. - 5.1. Заходи боротьби по відмиванню грошей та існуючі випадки (ризики) шахрайства, правопорушень в Україні

 • Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В. - 5.2. Помилки та шахрайство

 • Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В. - 5.3. Процедури внутрішнього аудитора, необхідні для виявлення ознак шахрайства або помилки та його дії

 • Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В. - 5.4. Виправлення помилок і зміни в облікових оцінках

 • Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В. - 5.5. Зловживання в комп'ютерному середовищі. Заходи аудитора щодо зниження ризику шахрайства за допомогою комп'ютера

 • Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В. - ТЕМА 6. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

 • Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В. - 6.1. Загальні поняття про систему внутрішнього контролю в компанії

 • Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В. - 6.2. Організація внутрішньої аудиторської перевірки ефективності СВК бізнес-процесів компанії

 • Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В. - 6.3. Проведення аудиторських процедур

 • Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В. - 6.4. Робота СВА з матеріалами аудиту після затвердження остаточної редакції "Аудиторського звіту"

 • Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В. - ТЕМА 7. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ОКРЕМИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 • Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В. - 7.1. Методика проведення внутрішнього аудиту системи менеджменту якості на підприємстві

 • Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В. - 7.2. Організація і проведення маркетингового аудиту

 • Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В. - 7.2.1. Загальні положення маркетингового аудиту

 • Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В. - 7.2.2. Організація та планування маркетингового аудиту

 • Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В. - 7.3. Методика проведення логістичного аудиту

 • Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В. - 7.3.1. Методика проведення внутрішнього аудиту лої істинної системи

 • Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В. - 7.3.1.1. Алгоритм логістичного аудиту

 • Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В. - 7.3.2. Логістичний аудит за технологією LFA

 • Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В. - 7.4. Внутрішній аудит системи управління персоналом на практиці: основні елементи

 • Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В. - 7.4.1. Кадровий аудит: основні елементи

 • Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В. - 7.4.2. Внутрішній аудит системи управління персоналом на практиці

 • Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В. - Запитання для самоконтролю

 • Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В. - ЛІТЕРАТУРА

 • Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В. - Додаток 1. ИЗУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ХОДЕ АУДИТА

 • Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В. - Додаток 2. ИЗУЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

 • Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В. - Додаток 3. Договір про призначення аудитора

 • Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В. - Додаток 4. Положення про відділ внутрішнього аудиту