Юридична психологія - Александров Д. О

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - ПЕРЕДМОВА

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - ВСТУП

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - Тема 1. Теоретичні засади юридичної психології

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 1. Місце юридичної психології в системі наук, її об'єкт і предмет

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 2. Історія розвитку та сучасні напрями юридичної психології

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 3. Принципи і методи юридичної психології

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - Тема 2. Нормативна регуляція соціальної поведінки. девіантна та делінквентна поведінка особистості

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 1. Нормативна регуляція поведінки та її вплив на поведінку особистості

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 2. Психологічні аспекти правової поведінки

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 3. Психологічна характеристика девіантної поведінки

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - Тема 3. Психологія особистості злочинця

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 1. Поняття особистості злочинця та основні детермінанти її формування

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - А. Біологізаторські концепції особистості злочинця

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - В. Соціологізаторські концепції особистості злочинця

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 2. Структура особистості злочинця

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 3. Злочинна поведінка та механізми її формування

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - Тема 4. Психологічні особливості злочинних груп

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 1. Поняття злочинної групи та її психологічна характеристика

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 2. Психологічні особливості різновидів злочинних груп

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 1. Злочинні групи неповнолітніх і молоді

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 2. Злочинні групи раніше засуджених

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 3. Злочинні групи розкрадачів державної чи приватної власності

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 4. Злочинні групи, що вчиняють пограбування та розбійні напади з метою заволодіння державною та приватною власністю

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 5. Злочинні групи, що вчиняють насильницькі злочини

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 3. Психологічні аспекти організованої злочинності

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 4. Високий рівень професіоналізму учасників злочинної організації

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - Teмa 5. Психологічна характеристика масовидної поведінки

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 1. Специфіка та основні види масовидних форм активності громадян

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 2. Психологічна характеристика чинників, що впливають на формування агресивного натовпу

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 3. Склад агресивного натовпу та основні етапи його розвитку

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 4. Заходи соціально-психологічного впливу на поведінку натовпу

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - Тема 6. Психологічна характеристика екстремальних ситуацій у правоохоронній діяльності

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 1. Характер і види екстремальних ситуацій. Психологічний вплив екстремальних ситуацій на особистість працівника правоохоронних органів

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 2. Напрями та форми забезпечення особистої безпеки працівників правоохоронних органів

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 3. Психологічна підготовка працівників правоохоронних органів до дій в екстремальних умовах

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - Тема 7. Психологічна характеристика юридичної діяльності

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 1. Психологічна структура юридичної діяльності

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 2. Психологічні особливості юридичної діяльності

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - Teмa 8. Правова психологія

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 1. Психологічні аспекти правової соціалізації особистості

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 2. Психологічна характеристика правосвідомості

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 2.1. Правова ідеологія

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 2.2. Правова психологія

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - Правова психологія особистості (індивідуальна правова психологія)

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 2.3. Правова культура

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - Тема 9. Психологія слідчої діяльності

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 1. Функціонально-психологічний аналіз слідчої діяльності

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 2. Психологічна характеристика інформаційно-пошукових слідчих дій

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 2.1. Психологічні чинники огляду місця події

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 2.2. Психологічна сутність пред'явлення для впізнання

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 2.3. Урахування психологічних чинників відтворення обстановки та обставин події

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 2.4. Психологічні особливості проведення обшуку

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 3. Психологічна характеристика інформаційно-комунікативних слідчих дій

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 3.1. Психологічні особливості допиту

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 3.2. Психологічні аспекти очної ставки

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - Тема 10. Психологічні та організаційно-правові засади судово-психологічної експертизи

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 1. Загальна характеристика судово-психологічної експертизи

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 2. Особливості проведення комплексних судово-психологічних експертиз

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 3. Організаційно-правові засади проведення судово-психологічної експертизи

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - Тема 11. Психологічні засади адвокатської діяльності

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 1. Психологічна структура адвокатської діяльності

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 2. Психологічна підготовленість адвоката

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 3. Психологічні аспекти захисної промови адвоката

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - Тема 12. Психолого педагогічні засади профілактичної діяльності

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 1. Функціонально-психологічна характеристика профілактичної діяльності

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 2. Психологічні особливості профілактичної діяльності

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 3. Психологічний зміст та опосередкування функціональних обов'язків дільничного інспектора міліції

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - Тема 13. Пенітенціарна психологія

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 1. Психологічна характеристика особистості засуджених та їх адаптаційних можливостей

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 2. Психологічні особливості мікросередовища засуджених

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - Тема 14. Психологія управлінської діяльності

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 1. Функціонально-психологічна характеристика діяльності керівника правоохоронних органів України

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 2. Психологічна специфіка елементів системи управління в правоохоронних органах України

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 2.1. Психологія особистості суб'єкта управління

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 2.2. Психологічні особливості об'єкта управління в правоохоронних органах