Юридична психологія - Александров Д. О

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - ПЕРЕДМОВА

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - ВСТУП

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - Тема 1. Теоретичні засади юридичної психології

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 1. Місце юридичної психології в системі наук, її об'єкт і предмет

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 2. Історія розвитку та сучасні напрями юридичної психології

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 3. Принципи і методи юридичної психології

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - Тема 2. Нормативна регуляція соціальної поведінки. девіантна та делінквентна поведінка особистості

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 1. Нормативна регуляція поведінки та її вплив на поведінку особистості

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 2. Психологічні аспекти правової поведінки

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 3. Психологічна характеристика девіантної поведінки

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - Тема 3. Психологія особистості злочинця

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 1. Поняття особистості злочинця та основні детермінанти її формування

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - А. Біологізаторські концепції особистості злочинця

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - В. Соціологізаторські концепції особистості злочинця

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 2. Структура особистості злочинця

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 3. Злочинна поведінка та механізми її формування

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - Тема 4. Психологічні особливості злочинних груп

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 1. Поняття злочинної групи та її психологічна характеристика

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 2. Психологічні особливості різновидів злочинних груп

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 1. Злочинні групи неповнолітніх і молоді

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 2. Злочинні групи раніше засуджених

 • Юридична психологія - Александров Д. О. - 3. Злочинні групи розкрадачів державної чи приватної власності