Ринок праці - Чернявська О. В

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - Передмова

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - Модуль 1. Теоретичні засади функціонування ринку праці

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - Тема 1. Ринок праці в економічній системі, його суть і функції

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 1.1. Сутність ринку, підходи до його визначення

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 1.2. Визначення ринку праці

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 1.3. Особливості визначення об'єкту ринку праці

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 1.4. Структура ринку праці, його елементи

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 1.5. Класифікація та сегментація ринку праці

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 1.6. Ринок праці як складова ринкової системи

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 1.7. Функції ринку праці та необхідність його регулювання

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - Тема 2. Механізм саморегулювання ринку праці

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 2.1. Теоретичні основи саморегулювання ринку праці

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 2.2. Регулююча роль попиту та пропозиції на конкурентному ринку праці

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 2.3. Закони Хікса-Маршала. Перехресна еластичність попиту на працю

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 2.4. Класичні моделі ринку праці та особливості їх саморегулювання

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - Моделі ринку праці за участю на ньому профспілок

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - Модель двосторонньої монополії

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 2.5. Зарубіжні моделі ринків праці

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - Тема 3. Інфраструктура ринку праці

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 3.1. Необхідність, сутність та значення розвитку інфраструктури ринку праці

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 3.2. Організації та установи, що забезпечують функціонування ринку праці

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 3.3. Нормативно-правове середовище, що регулює ринок праці України

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - Тема 4. Внутрішньофірмовий ринок праці

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 4.1. Внутрішньофірмовий ринок праці (ВФРП): поняття та його елементи

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 4.2. Формування ВФРП

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 4.3. Особливості функціонування внутрішньофірмового ринку праці

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 4.4. Розвиток трудового капіталу підприємства як стратегічна орієнтація ВФРП

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 4.5. Пристосування ВФРП до змін на підприємстві

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - Модуль 2. Механізм функціонування ринку праці в системі забезпечення зайнятості населення

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - Тема 5. Індивідуальне пропонування на ринку праці

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 5.1. Сутність та структура індивідуального пропонування на ринку праці

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 5.2. Теорія індивідуального вибору на ринку праці. Рівновага продавця на ринку праці

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 5.3. Ефект доходу та заміщення в класичній теорії пропонування часу. Крива індивідуального пропонування на ринку праці

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 5.4. Пропонування якості та інтенсивності праці

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 5.5. Освіта як важлива характеристика індивідуального пропонування праці

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 5.6. Практичні аспекти організації індивідуального пропонування праці

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - Тема 6. Сукупна пропозиція на ринку праці

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 6.1. Людські ресурси як джерело сукупної пропозиції праці

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 6.2. Сутність сукупної пропозиції праці. Крива сукупної пропозиції праці

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 6.3. Фактори, що впливають на пропозицію праці. Закон пропозиції праці

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 6.4. Регулювання обсягу сукупної пропозиції праці

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - Тема 7. Індивідуальний та сукупний попит на робочу силу

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 7.1. Сутність індивідуального попиту на працю. Крива індивідуального попиту на працю та визначення обсягу індивідуального попиту на ринку праці

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 7.2. Короткостроковий та довгостроковий індивідуальний попит на працю

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 7.3. Сукупний попит на ринку праці. Еластичність попиту

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 7.4. Фактори впливу на попит на ринку праці. Ефекти масштабу та заміщення

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - Тема 8. Забезпечення зайнятості населення

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 8.1. Поняття зайнятості населення, основні концепції зайнятості

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 8.2. Види і форми зайнятості

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 8.3. Характеристика зайнятості в Україні

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 8.4. Світові тенденції зайнятості

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 8.5. Механізм регулювання зайнятості населення

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 8.6. Цілі та напрями реалізації політики зайнятості населення в Україні

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - Модуль 3. Проблеми формування ринку праці в сучасних умовах розвитку економіки України

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - Тема 9. Безробіття, його форми і причини

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 9.1. Сутність безробіття. Підходи до визначення його рівня

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 9.2. Вплив безробіття на стан національної економіки. Закон Оукена

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 9.3. Види та форми безробіття

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 9.4. Соціальний захист населення у випадку безробіття

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 9.5. Сучасні пріоритети соціального захисту в Україні

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - Тема 10. Гнучкий ринок праці

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 10.1. Поняття жорсткості та гнучкості ринку праці

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 10.2. Гнучкість витрат на робочу силу

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 10.3. Гнучкість форм зайнятості та використання робочого часу

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 10.4. Географічна та професійна мобільність робочої сили як елемент гнучкості ринку праці

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - Тема 11. Аналіз і прогнозування стану ринку праці

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 11.1. Теоретичні основи аналізу ринку праці України

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 11.2. Інформаційне забезпечення аналізу ринку праці України

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 11.3. Структура та показники аналізу ринку праці України

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 11.4. Основні методологічні визначення та поняття, що використовуються при аналізі ринку праці

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 11.5. Основні методи збору неофіційної інформації для дослідження ринку праці

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 11.6. Прогнозування стану ринку праці України

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - Тема 12. Особливості та етапи формування ринку праці в Україні

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 12.1. Формування ринку праці в дореволюційній Росії

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 12.2. Особливості та етапи формування ринку праці України за часів радянської влади

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 12.3. Особливості та етапи формування ринку праці України в умовах незалежності

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 12.4. Сучасний стан ринку праці в Україні

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 12.5. Вплив глобалізації на ринок праці України