Ринок праці - Чернявська О. В

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - Передмова

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - Модуль 1. Теоретичні засади функціонування ринку праці

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - Тема 1. Ринок праці в економічній системі, його суть і функції

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 1.1. Сутність ринку, підходи до його визначення

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 1.2. Визначення ринку праці

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 1.3. Особливості визначення об'єкту ринку праці

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 1.4. Структура ринку праці, його елементи

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 1.5. Класифікація та сегментація ринку праці

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 1.6. Ринок праці як складова ринкової системи

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 1.7. Функції ринку праці та необхідність його регулювання

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - Тема 2. Механізм саморегулювання ринку праці

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 2.1. Теоретичні основи саморегулювання ринку праці

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 2.2. Регулююча роль попиту та пропозиції на конкурентному ринку праці

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 2.3. Закони Хікса-Маршала. Перехресна еластичність попиту на працю

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 2.4. Класичні моделі ринку праці та особливості їх саморегулювання

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - Моделі ринку праці за участю на ньому профспілок

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - Модель двосторонньої монополії

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 2.5. Зарубіжні моделі ринків праці

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - Тема 3. Інфраструктура ринку праці

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 3.1. Необхідність, сутність та значення розвитку інфраструктури ринку праці

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 3.2. Організації та установи, що забезпечують функціонування ринку праці

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 3.3. Нормативно-правове середовище, що регулює ринок праці України

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - Тема 4. Внутрішньофірмовий ринок праці

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 4.1. Внутрішньофірмовий ринок праці (ВФРП): поняття та його елементи

 • Ринок праці - Чернявська О. В. - 4.2. Формування ВФРП