Інформаційна безпека - Остроухов В. В

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - ВСТУП

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - ЧАСТИНА 1. НЕБЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ ЛЮДИНИ

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ ДЛЯ ОСОБИСТІСНОЇ БЕЗПЕКИ ВІД ДЕСТРУКТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВПЛИВІВ

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 1.1. Інформаційно-психологічна безпека особи

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 1.2. Вплив на людину деяких фізичних факторів інформаційного середовища

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 1.2.1. Звукові феномени

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 1.2.2. Світлові феномени

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 1.3. Інформаційно-психологічний вплив

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - РОЗДІЛ 2 ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ФЕНОМЕНА "МАНІПУЛЯЦІЯ"

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 2.1. Походження та еволюція феномена "маніпуляція"

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 2.2. Визначення маніпулювання та його рівнів

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 2.2.1. Переносне значення маніпулювання

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 2.2.2. Психологічне визначення маніпулювання

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - РОЗДІЛ 3. ТЕХНОЛОГІЇ МАНІПУЛЮВАННЯ СВІДОМІСТЮ ЛЮДИНИ

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 3.1. Технології маніпулювання у міжособистісних відносинах

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Цілеспрямоване перетворення інформації

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Приховування маніпулятивного впливу

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Засоби примушення

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Мішені впливу

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Роботизація

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 3.2. Технології масового маніпулювання

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Паблік рилейшнз

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Політична реклама

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Як "продати" імідж політика?

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Прийоми та способи маніпулювання в політичній рекламі

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Політична реклама в системі політичного маркетингу

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Методи політичної реклами

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Пропаганда

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Як працює пропагандистська машина?

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Типи пропаганди

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Методи пропаганди

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - РОЗДІЛ 4. МЕХАНІЗМИ МАСОВОГО МАНІПУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 4.1. Види та процеси маніпулятивного впливу

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Маніпулювання образами ("перцептивні маріонетки")

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Конвенціональне маніпулювання (конвенціональні роботи )

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Експлуатація особистості адресата

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Маніпулювання духовністю (духовна зневага )

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Доведення до стану підвищеної покірності

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Комбінування

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 4.2. Узагальнення моделі психологічного маніпулювання

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Деструктивність маніпулятивного впливу

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - РОЗДІЛ 5. РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ МАНІПУЛЮВАННЯ СВІДОМІСТЮ

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 5.1. Маніпулювання через засоби масової інформації

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Анонімний авторитет

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Буденна розповідь

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Голодування

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - "Тримай злодія"

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Заговорювання

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Емоційний резонанс

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Ефект "бумеранга"

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Ефект "ореолу"

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Ефект присутності

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Інформаційна блокада

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Використання медіаторів

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Класифікатори

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Коментарі

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Констатація факту

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Хибна аналогія

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Зворотний зв'язок

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - "Обхід з флангу"

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Відволікання уваги

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 5.2. Маніпулювання свідомістю за допомогою реклами

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Евфемізми

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Підміна понять

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Порівняння на користь маніпулятора

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Переосмислення

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Імплантована оцінка

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Мовне скріплення

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Імплікатури

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Риторичні питання

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 5.3. Соціальні міфи та стереотипи

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Характеристика міфів та їх види

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 5.4. Поняття про сугестивні технології

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 5.5. Поради щодо протидії маніпулюванню

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - РОЗДІЛ 6. ОЗНАКИ ВИЯВЛЕННЯ МАНІПУЛЯТИВНОГО ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - РОЗДІЛ 7. ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 7.1. Гендерні дослідження, які мають значений для здійснення інформаційно-психологічного впливу на особистість та суспільство

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 7.1.1. Гендер: становлення наукової галузі досліджень

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 7.1.2. Гендер в епоху глобалізму та інформаційного суспільства

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 7.2. Гендерні стереотипи та комунікативні моделі як основа інформаційно-психологічного впливу на особистість та суспільство

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 7.3. Гендерні особливості інформаційно-комунікативної діяльності в сучасній політиці

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Маніпулятивна апологетика й критика

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Нормативне конструювання

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 7.4. Інтернет-ресурси пострадянського простору" присвячені гендерній проблематиці

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 7.5. Гендерні особливості технологій інформаційно-психологічного впливу

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - ЧАСТИНА 2. СУТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ПРОТИБОРСТВА

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ, СУСПІЛЬСТВА ТА ОСОБИ

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 1.1. Інформаційні відносини, діяльність, суверенітет і безпека

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 1.2. Інформаційна війна як форма ведення інформаційного протиборства

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Психотронна ("психофізична") зброя

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 1.3. Види, методи, сили та засоби проведення спеціальних інформаційних операцій і актів зовнішньої інформаційної агресії

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 1.4. Загрози національній безпеці держави в інформаційній сфері

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - РОЗДІЛ 2. ІСТОРІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ПРОТИБОРСТВА

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 2.1. Становлення і розвиток інформаційно-психологічного протиборства

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 2.1.1. Інформаційно-психологічне протиборство у Стародавньому Світі та епоху Середньовіччя

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 2.1.2. Інформаційно-психологічне протиборство за часів українського козацтва

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 2.1.3. Розвиток інформаційно-психологічного протиборства у воєнних конфліктах XIX ст

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 2.2. Формування основ теорії і практики інформаційно-психологічного протиборства в роки Першої світової війни та в міжвоєнний період (1919-1939)

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 2.2.1. Інформаційно-психологічне протиборство під час Першої світової війни

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 2.2.2. Діяльність політорганів Червоної армії серед військ противника в міжвоєнний період (1919-1939)

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 2.3. Інформаційно-психологічне протиборство у роки Другої світової війни (1939-1945)

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 2.3.1. Особливості ведення пропаганди Німеччиною і СРСР серед військ та населення противника в роки Другої світової війни

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 2.3.2. Ведення пропаганди США, Англією та Японією в роки Другої світової війни

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 2.4. Інформаційно-психологічне протиборство у роки "холодної війни" (1946-1991)

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 2.4.1. Психологічні операції США у війнах і збройних конфліктах (1946-1991)

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 2.4.2. Спеціальна пропаганда СРСР в Афганістані у 1979-1989 роках

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ США ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ПРОТИБОРСТВА

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 3.1. Особливості взаємозв'язку сучасної доктрини інформаційно-психологічної війни США і процесів глобалізації

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 3.1.1. Особливості чинників впливу на формування концептуальних основ і сутності "інформаційного неоколоніалізму" американського зразка

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 3.1.2. Гносеологічні корені основ теорії формування всесвітньої гегемоністської політики інформаційного неоколоніалізму США

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 3.2. Організаційно-правові аспекти державної політики США у сфері інформаційно-психологічного протиборства

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 3.2.1. Мета інформаційної війни на державному рівні

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 3.2.2. Військовий рівень реалізації концепції інформаційної війни

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 3.2.3. Особливості класифікації різновидів інформаційної війни

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 3.2.4. Інформаційна зброя

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 3.2.5. Характеристика заходів концептуального і нормативного забезпечення проведення інформаційної війни

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 3.2.6. Організаційні заходи вдосконалення механізму реалізації інформаційної війни

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 3.2.7. Характеристика виконавчих суб'єктів інформаційної війни

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - РОЗДІЛ 4. ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ПРОТИБОРСТВА

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 4.1. Теоретико-правові аспекти концептуального підходу Російської Федерації до визначення геостратегії та тактики її реалізації у сфері глобального і регіонального інформаційно-психологічного протиборства

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 4.1.1. Загальна характеристика парадигми побудови концептуальних основ теорії інформаційної війни та державної політики в умовах інформаційно-психологічного протиборства

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 4.1.2. Особливості російського бачення пріоритетів геополітичної конкуренції в сучасному інформаційному суспільстві

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 4.1.3. Загальна характеристика основних понять теорії забезпечення РФ протидії агресивному інформаційно-психологічному впливу іноземних держав, організацій і фізичних осіб

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 4.2. Теоретико-правові та організаційні принципи, формування у РФ виконавчого механізму для реалізації державної політики інформаційного протиборства

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 4.2.1. Теоретико-правові основи визначення поняття "державна система інформаційного протиборства РФ"

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 4.2.2. Організаційні особливості системи забезпечення безпеки РФ в інформаційно-психологічному протиборстві

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 4.3. Особливості функціональних обов'язків органів влади і виконавчих суб'єктів РФ щодо організації та реалізації державної політики інформаційного протиборства

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - А. Органи влади президентського рівня

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Б. Органи влади парламентського рівня

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - В. Органи влади урядового рівня

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Г. Виконавчі суб'єкти

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - РОЗДІЛ 5. ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ПРОТИБОРСТВА

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 5.1. Особливості формування концептуального підходу до забезпечення безпеки французького суспільства в інформаційно-психологічній сфері

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 5.2. Загальна характеристика системи забезпечення національної безпеки, захисту національних інтересів та інформаційного простору Франції

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 5.3. Тактичні особливості забезпечення інформаційної безпеки та реалізації національних інтересів Франції

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - РОЗДІЛ 6. ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ПРОТИБОРСТВА

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - РОЗДІЛ 7. ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ПРОТИБОРСТВА

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 7.1. Характеристика чинників впливу на формування особливостей політики Китаю

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 7.1.1. Ідеологічні основи зовнішньої політики КНР

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 7.1.2. Теоретико-методологічні основи національних інтересів і стратегії національної безпеки КНР

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 7.2. Організаційно-правові особливості побудови системи національної безпеки Китаю і функціонування її механізмів

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 7.2.1. Загальна характеристика органів державної і політичної влади Китаю

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 7.2.2. Керівні органи розвідувальної спільноти КНР

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 7.2.3. Виконавчі структури розвідувальної спільноти КНР

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 7.2.4. Організаційно-правові аспекти системи безпеки Китаю у сфері сучасного інформаційно-психологічного протиборства

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - ЧАСТИНА 3. ЗАГРОЗИ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - РОЗДІЛ 1. ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА НЕУРЯДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ЗАСІБ ВПЛИВУ НА ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 1.1. Характеристика інформаційного впливу через ЗМІ

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 1.2. Характеристика окремих видів ЗМІ

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 1.2.1. Друковані ЗМІ

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 1.2.2. Телебачення

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 1.2.3. Радіо

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 1.2.4. Інформаційні агентства

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 1.3. Однобічний характер використання свободи слова у діяльності ЗМІ

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 1.4. Фактори впливу на діяльність ЗМІ

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - РОЗДІЛ 2. ЧОРНИЙ ТА БІЛИЙ ПІАР, "БРУДНІ" ТЕХНОЛОГІЇ ЯК МЕХАНІЗМИ МАСОВОГО ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 2.1. Чорний піар: зміст, підходи, прийоми

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 2.2. Чорний піар і чорна риторика

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 2.2.1. Чорна риторика як одна з маніпулятивних технологій чорного піару

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 2.2.2. Принципи і правила чорної риторики

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 2.3. Чорний піар і "брудні" виборчі технології

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 2.3.1. 3 історії "брудних" виборчих технологій і чорного піару на пострадянському просторі

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 2.3.2. Чорний піар і "брудні" технології у виборчих кампаніях

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 2.3.3. Дезінформація й підкуп виборців як прийоми чорного піару у виборчих кампаніях

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - РОЗДІЛ 3. ДУХОВНО-РЕЛІГІЙНА СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - РОЗДІЛ 4. ТЕХНОЛОГІЇ МАНІПУЛЮВАННЯ СВІДОМІСТЮ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В НЕОКУЛЬТАХ ТА ДЕСТРУКТИВНИЙ ВПЛИВ ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 4.1. Класифікація, загальні ознаки і причини виникнення неокультів

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 4.2. Особливості технологій впливу на свідомість у неокультах

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 4.3. Основні напрями захисту національної безпеки держави від деструктивної діяльності неокультів

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - РОЗДІЛ 5. ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ТЕРОРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - РОЗДІЛ 6. СПЕЦІАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ В ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОТИБОРСТВІ

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - РОЗДІЛ 7. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 7.1. Нормативно-правові засади системи забезпечення інформаційної безпеки України як необхідна передумова законності її функціонування

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 7.2. Нормативні акти, які закріплюють концептуальні положення інформаційної безпеки України

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 7.3. Нормативні акти конституційного напрямку, які закріплюють визначальні положення щодо забезпечення інформаційної безпеки України

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 7.4. Нормативні акти вищих та центральних органів виконавчої влади, які регулюють діяльність у сфері забезпечення інформаційної безпеки України

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - РОЗДІЛ 8. СИСТЕМА ДЕРЖАВНИХ СУБ'ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Президент України

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Верховна Рада України

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Кабінет Міністрів України

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Місцеві державні адміністрації

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Прокуратура України

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Збройні сили України

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Служба безпеки України

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - Міністерство внутрішніх справ України

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - РОЗДІЛ 9. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 9.1. Системно-структурний аналіз підготовки фахівців у сфері інформаційної безпеки у провідних країнах світу

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 9.1.1. Актуальність проблеми підготовки фахівців у сфері інформаційної безпеки в умовах розвитку інформаційного суспільства

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 9.1.2. Аналіз підготовки фахівців з інформаційної безпеки у США

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 9.1.3. Аналіз підготовки фахівців з інформаційної безпеки у Російській Федерації

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 9.1.4. Аналіз підготовки фахівців з інформаційної безпеки у КНР

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 9.1.5. Аналіз підготовки фахівців з інформаційної безпеки в Україні

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 9.2. Напрями удосконалення системи підготовки фахівців у сфері інформаційної безпеки в Україні

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 9.2.1. Організаційні засади удосконалення безперервної багаторівневої системи підготовки фахівців у сфері інформаційної безпеки

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 9.2.2. Особливості професійного відбору та психолого-педагогічного супроводження підготовки фахівців у сфері інформаційної безпеки

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - 9.2.3. Удосконалення адаптації населення України до інформаційного суспільства в контексті інформаційної безпеки держави

 • Інформаційна безпека - Остроухов В. В. - ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА