Казначейська справа - Попова Л. М

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - ВСТУП

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - Тема 1. Система державного казначейства, її становлення на Україні, структура та функції

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - 1.1. Необхідність та причини створення Державного казначейства на Україні

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - 1.2. Структура органів Державного казначейства на Україні

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - 1.3. Функції та повноваження Державного казначейства

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - Тема 2. Платіжна система виконання бюджетів

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - 2.1. Сутність платіжної системи

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - 2.2. Єдиний казначейський рахунок, його структура та значення для виконання бюджетів

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - 2.3. Відкриття бюджетних рахунків для зарахування надходжень

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - Тема 3. Організація роботи в органах Державного казначейства за доходами

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - 3.1. Основні положення про організацію роботи в органах Державного казначейства за доходами

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - 3.2. Операції за надходженнями до загального фонду бюджету

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - 3.3. Операції за надходженнями до спеціального фонду бюджету

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - 3.4. Операції за платежами, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - 3.5. Операції за платежами, які розподіляються між державним та місцевими бюджетами

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - 3.6. Операції за власними надходженнями бюджетних установ

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - Тема 4. Виконання державного бюджету за видатками в органах Державного казначейства

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - 4.1. Організація виконання державного бюджету за видатками

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - 4.2. Формування мережі розпорядників бюджетних коштів

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - 4.3. Облік бюджетних асигнувань та контроль за їх дотриманням

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - 4.4. Казначейське обслуговування одержувачів бюджетних коштів

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - 4.5. Порядок готівкового обслуговування клієнтів

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - 4.6. Облік, звітність та контроль використання коштів Державного бюджету

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - Тема 5. Особливості казначейського виконання місцевих бюджетів

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - 5.1. Призначення та необхідність переходу на казначейську систему обслуговування місцевих бюджетів

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - 5.2. Основні функції Казначейства з обслуговування місцевих бюджетів

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - 5.3. Порядок відкриття аналітичних рахунків за доходами місцевих бюджетів

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - 5.4. Операції за платежами до загального бюджету

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - 5.5. Операції за платежами спеціального фонду бюджету

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - 5.6. Операції за платежами, що розподіляються

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - 5.6.1. Операції за платежами, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами місцевих бюджетів

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - 5.6.2. Операції за платежами, які розподіляються між рівнями місцевих бюджетів

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - 5.6.3. Операції за коштами, тимчасово віднесеними на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - 5.6.4. Операції за іншими платежами, які тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - 5.7. Основні положення казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - 5.8. Облік бюджетних зобов'язань та контроль бюджетних повноважень

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - 5.9. Звітність про виконання місцевих бюджетів

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - Тема 6. Взаємодія органів Державного казначейства з державними контролюючими органами

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - 6.1. Взаємодія фінансових органів та органів Державного казначейства

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - 6.2. Співпраця Державного казначейства і Державної податкової адміністрації України

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - 6.3. Співпраця Державного казначейства та органів Державної митної служби України

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - 6.4. Взаємодія органів Державного казначейства з органами державної контрольно-ревізійної служби

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - Тема 7. Управління державним боргом

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - 7.1. Поняття державного боргу, причини виникнення, види

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - 7.2. Державні позики та їх класифікація

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - 7.3. Роль Казначейства в управління державним боргом

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - Тема 8. Облік та звітність в Державному казначействі

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - 8.1. Організація бухгалтерського обліку в Державному казначействі, його принципи, завдання

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - 8.2. Облікова політика та організація облікової служби Казначейства

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - 8.3. Синтетичний та аналітичній обліки операцій

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - 8.4. Внутрішній казначейський контроль, його види, елементи

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - 8.5. Звітність у системі Державного казначейства, вимоги до неї

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - 8.6. Склад річної звітності з виконання Державного бюджету

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - Тема 9. Інформаційно-технічне забезпечення діяльності органів Державного казначейства

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - 9.1. Основи організації інформаційно-технічного забезпечення Державного казначейства

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - 9.2. Трансакційна автоматизована система Казначейства

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - 9.3. Характеристика автоматизованої системи "Казна"

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - 9.4. Удосконалення інформаційно-технічного забезпечення Державного казначейства

 • Казначейська справа - Попова Л. М. - СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ