Платіжні системи - Пиріг С. О

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - ВСТУП

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - ТЕМА 1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 1.1. Загальні поняття про платіжні системи та їх функціонування

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 1.2. Загальні поняття та порядок застосування платіжних інструментів

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 1.3. Учасники платіжної системи та їх функції

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 1.3.1. Банки-учасники платіжної системи

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 1.3.2. Процесинговий центр

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 1.3.3. Термінальне обладнання

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - ТЕМА 2. ІСТОРІЯ TA ЕТАПИ РОЗВИТКУ КАРТКОВИХ ПЛА ТІЖНИХ СИСТЕМ

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 2.1. Еволюція грошей як основа розвитку платіжних систем

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 2.2. Історія та умови розвитку карткових платіжних систем

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 2.2.1. Міжнародна платіжна система Diners Club

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 2.2.2. Міжнародна платіжна система American Express

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 2.2.3. Міжнародна платіжна система MasterCard International

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 2.2.4. Платіжна система Visa International

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - ТЕМА 3. ПЛАСТИКОВІ КАРТКИ

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 3.1. Класифікація пластикових карток

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 3.1.1. Магнітна картка

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 3.1.2. Смарт-картка

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 3.1.3. Банківська платіжна картка

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 3.2. Технологія виготовлення пластикових карток

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 3.3. Основні характеристики підроблених пластикових карток і методи їх виявлення

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - ТЕМА4. СИСТЕМИ МАСОВИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ ТА ЇХ РОЗБУДОВА В УКРАЇНІ

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 4.1. Національна система масових електронних платежів (НСМЕП)

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 4.1.1 Мета створення та структура НСМЕП

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 4.1.2. Платіжна картка НСМЕП

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 4.1.3. Система інтернет-платежів НСМЕП

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 4.1.4. Нормативна база НСМЕП

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 4.2. Платіжна система УкрКарт

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 4.2.1. Структура та функції платіжної системи УкрКарт

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 4.2.2. Процесинговий центр УкрКарт

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 4.2.3. Технології та послуги карткових продуктів

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 4.2.4. Механізм взаємодії зарплатных проектів та його переваги

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 4.2.5. Управління ризиками в платіжній системі УкрКарт

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 4.2.6. Принципи роботи УкрКарт

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - Тема 5. ЕЛЕКТРОННІ МІЖБАНКІВСЬКІ РОЗРАХУНКИ В УКРАЇНІ

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 5.1. Загальні вимоги щодо функціонування систем між банківських розрахунків

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 5.2. Система електронних міжбанківських платежів

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 5.2.1. Завдання та функції СЕП НБУ

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 5.2.2. Структура СЕП НБУ

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 5.2.3. Організація роботи внутрішньобанківської платіжної системи

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 5.2.4. Обмін платіжними документами в СЕПНБУ

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 5.2.5. Організація роботи в системі термінових переказів

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 5.2.6. Характеристика моделей обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку в СЕМП

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 5.3. Захист електронних банківських документів в СЕМИ

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 5.3.1. Криптографічний захист інформації в СЕМП

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 5.3.2. Організаційні заходи інформаційної безпеки

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 5.3.3. Контроль за виконанням вимог щодо захисту інформації у банківських установах

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - ТЕМА 6. МІЖНАРОДНІ ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 6.1. Міжнародна електронна система SWIFT

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 6.2. Міжнародна платіжна система TARGET

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 6.3. Міжнародна платіжна система TOPAZ

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 6.4. Міжнародна платіжна система INTERNET

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 6.5. Європейська міжнародна асоціація (ЄМЛ)

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 6.6. Необхідні умови ефективного функціонування платіжних систем

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - ТЕМА 7.ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ В ІНТЕРНЕТІ

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 7.1. Електронні гроші

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 7.2. Електронна платіжна система E-Gold

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 7.3. Електронна платіжна система PayPal

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 7.4. Епектронна платіжна система PayCash

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 7.5. Платіжна система WebMoney

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 7.6. Платіжна система CyberPiat

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 7.7. Системи, які використовують Smart-card

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 7.7.1. Електронна платіжна система Mondex

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 7.7.2. Електронна платіжна система VisaCash

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 7.8. Електронна комерція

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - 7.9. Правове регулювання електронної комерції

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

 • Платіжні системи - Пиріг С. О. - КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК