Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 1.1. Розвиток теорії фінансового посередництва

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 1.2. Сутність та класифікація фінансових послуг

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 1.3. Ринок фінансових послуг та його структура

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 1.4. Учасники ринку фінансових послуг

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - Розділ 2. РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 2.1. Органи державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 2.2. Основні форми державного регулювання діяльності з надання фінансових послуг

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 2.3. Зарубіжний досвід організації регулювання і нагляду за діяльністю фінансових посередників

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 2.4. Розвиток саморегулювання на ринку фінансових послуг

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - Розділ 3. ЛІЗИНГОВІ ПОСЛУГИ

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 3.1. Сутність та види лізингу

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 3.2. Порядок оформлення договору фінансового лізингу

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 3.3. Надання послуги фінансового лізингу

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 3.4. Розрахунок лізингових платежів

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 3.5. Оподаткування операцій фінансового лізингу

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - Податок на прибуток

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - Страхування предмета лізингу

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - Амортизація

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - Поліпшення та ремонти

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - ПДВ

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - Розділ 4. ФАКТОРИНГОВІ ПОСЛУГИ

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 4.1. Сутність і види факторингу

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 4.2. Особливості факторингового обслуговування

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 4.3. Порядок оформлення договору факторингу

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 4.4. Визначення вартості факторингових послуг

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 4.5. Розвиток факторингу в Україні

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - Розділ 5. ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ КРЕДИТНИХ СПІЛОК

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 5.1. Сутність, основні принципи та організаційні засади діяльності кредитної спілки

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 5.2. Організація залучення внесків