Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 1.1. Розвиток теорії фінансового посередництва

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 1.2. Сутність та класифікація фінансових послуг

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 1.3. Ринок фінансових послуг та його структура

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 1.4. Учасники ринку фінансових послуг

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - Розділ 2. РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 2.1. Органи державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 2.2. Основні форми державного регулювання діяльності з надання фінансових послуг

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 2.3. Зарубіжний досвід організації регулювання і нагляду за діяльністю фінансових посередників

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 2.4. Розвиток саморегулювання на ринку фінансових послуг

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - Розділ 3. ЛІЗИНГОВІ ПОСЛУГИ

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 3.1. Сутність та види лізингу

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 3.2. Порядок оформлення договору фінансового лізингу

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 3.3. Надання послуги фінансового лізингу

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 3.4. Розрахунок лізингових платежів

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 3.5. Оподаткування операцій фінансового лізингу

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - Податок на прибуток

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - Страхування предмета лізингу

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - Амортизація

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - Поліпшення та ремонти

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - ПДВ

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - Розділ 4. ФАКТОРИНГОВІ ПОСЛУГИ

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 4.1. Сутність і види факторингу

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 4.2. Особливості факторингового обслуговування

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 4.3. Порядок оформлення договору факторингу

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 4.4. Визначення вартості факторингових послуг

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 4.5. Розвиток факторингу в Україні

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - Розділ 5. ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ КРЕДИТНИХ СПІЛОК

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 5.1. Сутність, основні принципи та організаційні засади діяльності кредитної спілки

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 5.2. Організація залучення внесків

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 5.3. Формування та розподіл капіталу і доходів кредитної спілки

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 5.4. Фінансові нормативи та критерії якості системи управління кредитних спілок

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 5.5. Надання кредитних послуг кредитною спілкою

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - Розділ 6. ЛОМБАРДНІ ПОСЛУГИ

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 6.1. Сутність ломбардної діяльності на ринку фінансових послуг

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 6.2. Кредитні послуги ломбарду

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 6.3. Супутні послуги ломбарду

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 6.4. Вимоги до обліку й облікової та реєструючої систем ломбарду

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - Розділ 7. ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ З УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ ПРИ ФІНАНСУВАННІ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛА

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 7.1. Сутність фінансових послуг з управління майном при фінансуванні будівництва житла

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 7.2. Фінансування будівництва житла через фонди фінансування будівництва (ФФБ)

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 7.2.1. Механізм функціонування ФФБ

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 7.2.2. Укладання договору про участь у фонді фінансування будівництва

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 7.2.3. Особливості фінансування будівництва через ФФБ

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 7.3. Фонди операцій з нерухомістю (ФОН) на ринку фінансових послуг

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 7.3.1. Створення фонду операцій з нерухомістю

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 7.3.2. Функціонування фонду операцій з нерухомістю

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 7.4. Нагляд та регулювання діяльності управителів ФФБ і ФОН

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - Розділ 8. ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ З НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 8.1. Сутність та принципи недержавного пенсійного забезпечення в Україні

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 8.2. Недержавні пенсійні фонди та їх класифікація

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 8.3. Діяльність недержавного пенсійного фонду на ринку фінансових послуг

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 8.3.1. Організація діяльності недержавного пенсійного фонду

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 8.3.2. Особливості сплати пенсійних внесків та здійснення пенсійних виплат

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 8.3.3. Використання активів недержавного пенсійного фонду

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 8.3.4. Порядок припинення діяльності недержавного пенсійного фонду

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 8.4. Оцінка фінансового стану недержавного пенсійного фонду

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 8.5. Участь страхових компаній та банків у системі недержавного пенсійного забезпечення

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - Розділ 9. ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 9.1. Сутність інститутів спільного інвестування (ICI) та їх види

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 9.2. Інвестиційні фонди на ринку послуг зі спільного інвестування

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 9.2.1. Корпоративні інвестиційні фонди

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 9.2.2. Пайові інвестиційні фонди

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 9.3. Управління активами інститутів спільного інвестування

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 9.4. Діяльність інститутів спільного інвестування в Україні

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - Розділ 10. ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ З ДОВІРЧОГО УПРАВЛІННЯ

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 10.1. Сутність фінансових послуг з довірчого управління

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 10.2. Вітчизняна практика надання довірчих фінансових послуг

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 10.3. Регулювання відносин довірчого управління

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - Розділ 11. ГАРАНТІЙНІ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 11.1. Сутність та основні види гарантій

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 11.2. Порядок надання банківської гарантії

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 11.3. Поручительство

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 11.4. Гарантійні фонди: зарубіжний досвід організації діяльності

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 11.5. Гарантійні товариства на ринку фінансових послуг

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - Розділ 12. ЛОТЕРЕЙНІ ПОСЛУГИ

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 12.1. Сутність лотерейної діяльності як фінансової послуги

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 12.2. Організація випуску та проведення лотерей

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 12.3. Організація контролю за наданням лотерейних послуг

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - Розділ 13. ЕЛЕКТРОННІ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 13.1. Сутність, розвиток та особливості електронної комерції

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 13.2. Фінансові Інтернет-послуги в системі електронного бізнесу

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 13.2.1. Інтернет-банкінг

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 13.2.2. Інтернет-трейдинг

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 13.2.3. Інтернет-страхування

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - Розділ 14. ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 14.1. Особливості державної політики у сфері захисту прав споживачів небанківських фінансових послуг

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 14.2. Європейський досвід захисту прав споживачів небанківських фінансових послуг

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 14.2.1. Діяльність регуляторів у забезпеченні захисту прав споживачів фінансових послуг

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 14.2.2. Досудове вирішення спорів між споживачами та надавачами фінансових послуг

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 14.2.3. Інформування та навчання споживачів фінансових послуг

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 14.2.4. Роль асоціацій споживачів і професійних учасників ринку

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 14.3. Вітчизняна практика та перспективи розвитку системи захисту прав споживачів в Україні

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - Навчальний тренінг

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - СЛОВНИК НОРМАТИВНИХ ТЕРМІНІВ

 • Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ