Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - ПЕРЕДМОВА

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НОТАРІАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ, ЙОГО ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ, ФУНКЦІЇ ТА СКЛАДОВІ

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 1.1. Поняття "нотаріальний процес", "нотаріальна процедура", "нотаріальне провадження", "нотаріальна дія" та їх співвідношення

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - Поняття "нотаріальний процес" і "нотаріальна процедура" та їх співвідношення

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - Визначення поняття "нотаріальне провадження"

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 1.2. Теорія нотаріального процесу (наука про нотаріальний процес) та її складові

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 1.3. Функції теорії нотаріального процесу

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 1.4. Нотаріальний процес як галузь права: його предмет та метод правового регулювання. Місце нотаріального процесу в системі права України

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 1.5. Місце теорії нотаріального процесу в системі права України

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - Джерела теорії нотаріального процесу

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 1.6. Аналогія закону та аналогія права в нотаріальному процесі

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 1.7. Суть та значення нотаріальної процесуальної форми

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - РОЗДІЛ 2. ПРИНЦИПИ НОТАРІАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 2.1. Поняття принципів нотаріального процесу, їх система, класифікація та значення

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - Система принципів нотаріального процесу

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - Класифікація принципів нотаріального процесу

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - Значення принципів нотаріального процесу

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 2.2. Принцип верховенства права

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 2.3. Принцип доступності і гарантованості охорони фізичним та юридичним особам їх безспірних прав

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 2.4. Принцип сприяння громадянам, установам, підприємствам та організаціям, у здійсненні їхніх прав і охоронюваних законом інтересів (ст. 5 Закону)

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 2.5. Принцип забезпечення реалізації фізичними та юридичними особами їхніх безспірних прав за допомогою нотаріальної процедури

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 2.6. Принцип національної мови

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 2.7. Принцип нотаріальної таємниці

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 2.8. Принцип професійної компетентності та морально-етичних стандартів діяльності нотаріуса

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 2.9. Принцип незалежності нотаріусів

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 2.10. Принцип неупередженості нотаріусів

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 2.11. Принцип диспозитивності у нотаріальному процесі

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 2.12. Принцип рівності прав усіх суб'єктів, які беруть участь у нотаріальному процесі

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 2.13. Принцип комплексності нотаріального процесу

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 2.14. Принцип безспірності нотаріального процесу

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 2.15. Принцип безпосередності у нотаріальному процесі

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 2.16. Принцип обгрунтованості нотаріальних актів

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - РОЗДІЛ 3. НОТАРІАЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ, ОЗНАКИ, ХАРАКТЕР, СИСТЕМА ТА ЕЛЕМЕНТИ

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 3.1. Поняття нотаріальних процесуальних відносин, ознаки, характер та система

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - Ознаки нотаріальних процесуальних правовідносин

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 3.2. Підстави виникнення нотаріальних процесуальних відносин

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 3.3. Елементи нотаріальних процесуальних відносин: суб'єкти, зміст та об'єкт

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 3.3.1. Суб'єкти нотаріальних процесуальних відносин та їх загальна класифікація

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 3.3.2. Зміст та об'єкт нотаріальних процесуальних відносин

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 3.4. Нотаріальна процесуальна право - та дієздатність фізичних і юридичних осіб

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 3.5. Правосуб'єктність у нотаріальному процесі

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - РОЗДІЛ 4. СУБ'ЄКТИ НОТАРІАЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН, ЇХ ПРАВОВИЙ СТАТУС, ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 4.1. Особи, які вчиняють нотаріальні провадження, їх поняття, склад та процесуальні права та обов'язки

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 4.1.1. Нотаріус як обов'язковий суб'єкт нотаріальних процесуальних правовідносин, його права та обов'язки

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 4.1.2. Замісник приватного нотаріуса

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 4.1.3. Допоміжний персонал нотаріуса - помічник, стажист

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 4.2. Особи, які беруть участь у нотаріальному провадженні, поняття та склад

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 4.2.1. Особи, які звертаються до нотаріуса з метою охорони та захисту своїх прав та інтересів (заявники) їх процесуальні права і обов'язки

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 4.2.2. Особи, чиї права та законні інтереси зачіпаються вчинюваною нотаріальною дією (заінтересовані особи), їх процесуальні права та обов'язки

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 4.3. Правонаступництво в нотаріальному процесі

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - Порядок вступу в нотаріальне провадження правонаступника

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 4.4. Особи, які беруть участь у нотаріальному процесі з метою охорони прав та інтересів інших осіб: представники, виконавець заповіту, охоронці та управителі спадкового майна

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 4.4.1. Загальна характеристика осіб, які беруть участь у нотаріальному процесі з метою охорони прав та інтересів інших осіб

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 4.5. Особи, які сприяють нотаріусу в здійсненні нотаріального процесу, поняття те склад

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 4.5.1. Загальна характеристика осіб, які сприяють нотаріусу в здійсненні нотаріального процесу

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 4.5.2. Процесуальне становище експерта, його процесуальні права, обов'язки та відповідальність

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 4.5.3. Спеціаліст в нотаріальному процесі

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 4.5.4. Суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання (оцінювач) в нотаріальному процесі

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 4.5.5. Процесуальне становище перекладача, його процесуальні права, обов'язки відповідальність

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 4.5.6. Сурдоперекладач у нотаріальному процесі

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 4.5.7. Свідки у нотаріальному процесі

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 4.5.8. Особи, які підписують правочини замість сторони, що має фізичні вади

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - РОЗДІЛ 5. ПРЕДСТАВНИЦТВО У НОТАРІАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ (НОТАРІАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО)

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 5.1. Поняття, зміст та класифікація нотаріального процесуального представництва

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 5.2. Підстави виникнення та особливості здійснення представництва за законом у нотаріальному процесі. Повноваження представника за законом, документи, що їх підтверджують, та процедура їх оформлення

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 5.4. Представництво юридичних осіб у нотаріальному процесі. Документи, що підтверджують повноваження представника об'єднання підприємств, громадської організації, органу державної влади як юридичної особи

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - РОЗДІЛ 6. ДОКАЗИ ТА ДОКАЗУВАННЯ У НОТАРІАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 6.1. Поняття доказів та доказування у нотаріальному процесі. Процес доведення у нотаріальному провадженні

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 6.2. Загальна класифікація доказів у нотаріальному процесі та їх види

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 6.3. Пояснення заявників, заінтересованих осіб та їх представників

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 6.4. Письмові докази

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - І. За суб'єктом, від якого ці документи походять

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - II. За змістом

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - ІІІ. За формою виконання

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - IV. За способом та характером формування

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 6.5. Електронні докази

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 6.6. Речові докази

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 6.7. Висновок експерта (оцінщика)

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 6.7.1. Експертизи спрямовані на встановлення особи, перевірку справжності документів, які підтверджують її особистість та дійсність її підпису

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 6.7.2. Експертизи спрямовані на перевірку дійсності документів, необхідних для вчинення нотаріальної дії

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 6.7.3. Висновок суб'єкта оціночної діяльності

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 6.8. Вимоги, яким мають відповідати докази: належність, допустимість, достовірність, достатність

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 6.8.1. Належність доказів

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 6.8.2. Допустимість доказів

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 6.8.3. Достовірність доказів

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 6.8.4. Достатність доказів

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 6.9. Доказування та доведення в нотаріальному процесі: сутність та співвідношення

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 6.10. Етапи процесу доказування та доведення

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 6.11. Компетенція нотаріуса та інших учасників нотаріального процесу у процесі доказування

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 6.12. Забезпечення доказів нотаріусом

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 6.13. Приклади способів забезпечення доказів нотаріусами

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 6.14. Забезпечення електронних доказів нотаріусом: питання теорії і практики

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 6.15. Оцінка доказів

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 6.15.1. Передумови оцінки доказів - кваліфікація юридичних обставин

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 6.15.2. Оцінка доказів нотаріусом

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - РОЗДІЛ 7. НОТАРІАЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУП НОТАРІАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 7.1. Поняття нотаріального провадження та їх класифікація

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - Класифікація нотаріальних проваджень

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - І. Залежно від виконуваних нотаріатом функцій (правоохоронні та правозахисні)

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - ІІ. Правовий зміст і мета нотаріального провадження як ознака нотаріального процесу

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - ІІІ. За порядком вчинення нотаріального провадження

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - IV. За строками зберігання нотаріальних документів слід виділити такі строки

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - V. Кількісний склад учасників нотаріального процесу має

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 7.2. Загальна характеристика провадження з посвідчення безспірного права та теоретичний аналіз його складових

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 7.3. Загальна характеристика провадження а посвідчення та засвідчення безспірних фактів та теоретичний аналіз його складових

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 7.4. Загальна характеристика провадження з надання документам виконавчої сили та теоретичний аналіз його складових

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 7.5. Загальна характеристика нотаріального провадження з охоронних дій та теоретичний аналіз його складових

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 7.6. Одноетапні та багатоетапні нотаріальні провадження: теорія і практика

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 7.7. Об'єднання та роз'єднання нотаріальних проваджень

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - РОЗДІЛ 8. НОТАРІАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА ЙОГО СТАДІЇ

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 8.1. Право особи на звернення до нотаріуса за вчиненням нотаріального провадження

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 8.2. Теоретична модель нотаріального процесу: етапи, стадії та їх співвідношення

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 8.3. Стадії нотаріального процесу та їх ускладнення

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 8.3.1. Загальна характеристика стадій нотаріального процесу

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 8.3.2. Стадія відкриття нотаріального провадження

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 8.3.3. Стадія підготовки до вчинення нотаріального провадження

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 8.3.4. Ускладнення на стадії підготовки до вчинення нотаріального провадження: підстави та процесуальне оформлення

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 8.3.5. Стадія безпосереднього вчинення нотаріального провадження, посвідчення та видача нотаріального акта

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 8.3.6. Ускладнення на стадії безпосереднього вчинення нотаріального провадження

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 8.3.7. Процесуальне оформлення ускладнень у нотаріальному процесі

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - РОЗДІЛ 9. ПРОЦЕДУРА ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 9.1. Поняття нотаріальної процедури: проблеми теорії та практики

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 9.2. Співвідношення нотаріальної форми та процедури

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 9.3. Принципи та вимоги, яким має відповідати нотаріальна процедура

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - Принцип секретності взаємодії нотаріуса з іншими правоохоронними органами

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 9.4. Складові елементи процедури вчинення нотаріальних проваджень

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 9.5. Проблеми формування процедури вчинення нотаріальних проваджень у новій редакції Закону України "Про нотаріат"

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 9.6. Функції та ознаки нотаріальної процедури. Класифікація правил вчинення нотаріальних проваджень

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 9.7. Проблемні питання загальних правил вчинення нотаріальних дій та їх відповідність нотаріальній процедурі

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 9.7.1. Визначення місця вчинення нотаріального провадження

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 9.7.2. Строки вчинення нотаріального провадження

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 9.7.3. Встановлення особи, яка звертається за вчиненням нотаріального провадження та (чи) її представника

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 9.7.4. Перевірка цивільної дієздатності фізичної особи

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 9.7.5. Перевірка цивільної право - та дієздатності юридичної особи

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 9.7.6. Встановлення намірів особи (сторін) вчинити правочин

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 9.7.7. Оплата вчинюваних нотаріальних дій

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 9.8. Нотаріальне діловодства як одна із складових нотаріальної процедури

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 9.8.1. Актуальні проблеми теорії і практики нотаріального діловодства

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 9.8.2. Мова нотаріального діловодства

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 9.8.3. Організація нотаріального діловодства

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 9.8.4. Система засобів оформлення нотаріального діловодства

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 9.8.5. Електронний підпис в діяльності нотаріусів

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 9.9. Фіксація нотаріальних проваджень як одна із складових нотаріальної процедури

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 9.9.1. Фіксація нотаріального процесу технічними засобами як одна із умов його достовірності

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - РОЗДІЛ 10. ПРАВОВА ПРИРОДА НОТАРІАЛЬНОГО АКТУ

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 10.1. Поняття нотаріального акту

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 10.2. Види нотаріальних актів

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 10.3. Законність та обгрунтованість нотаріальних актів

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 10.4. Оформлення нотаріальних актів

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 10.5. Усунення недоліків нотаріального акту

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 10.6. Межі дії нотаріально посвідченого акту

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 10.7. Виконавча сила нотаріальних актів

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - ІІ. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ТА ПРОЦЕДУРА ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТ. 34 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО НОТАРІАТ": ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - РОЗДІЛ 11. ПРОВАДЖЕННЯ З ПОСВІДЧЕННЯ БЕЗСПІРНОГО ПРАВА

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 11.1. Видача свідоцтва про право на спадщину

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 11.1.1. Правова природа та значення свідоцтва про право на спадщину

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 11.1.2. Процесуальний порядок видачі свідоцтва про право на спадщину

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 11.2. Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя за життя подружжя та осіб, які проживають однією сім'єю, але не перебувають у зареєстрованому шлюбі

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 11.2.1. Видача свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя на підставі спільної заяви

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 11.2.2. Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя у випадку наявності заборони відчуження або арешту на майно

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 11.2.3. Про видачу свідоцтва про право власності на частку у спільному майні жінки та чоловіка, які проживають однією сім'єю, але не перебувають у зареєстрованому шлюбі

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 11.3. Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - Факти процесуальні

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - Факти матеріально-правові

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 11.4. Видача свідоцтва про придбання майна э прилюдних торгів (аукціонів)

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 11.4.1. Процедура проведення публічних торгів (аукціонів)та нормативно-правова база, яка її визначає

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 11.4.2. Процесуальний порядок та процедура вчинення нотаріального провадження щодо видачі свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів)

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 11.4.3. Стадії нотаріального провадження з видачі свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів)

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 11.5. Видача свідоцтва про придбання майна стягувачем, якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися (С. Ф. - не відбулися двічі та стягувач виявив бажання залишити непродане майно за собою)

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 11.5.1. Процедура і наслідки проведення прилюдних торгів (аукціонів), які не відбулися

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 11.5.2. Порядок видачі нотаріусом свідоцтва стягувачеві, якщо публічні торги не відбулися

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - РОЗДІЛ 12. НОТАРІАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ З ПОСВІДЧЕННЯ ТА ЗАСВІДЧЕННЯ БЕЗСПІРНИХ ФАКТІВ

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 12.1. Посвідчення безспірних фактів

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 12.1.1. Посвідчення факту, що фізична чи юридична особа є виконавцем заповіту (п. 13 ст. 34 Закону) та видача про це свідоцтва

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 12.1.2. Посвідчення фактів, що фізичне особа є живою (п. 14 ст. 34 Закону) та перебування фізичної особи у певному місці (п. 18 от. 34 Закону)

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 12.1.3. Посвідчення факту часу пред'явлення документів

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 12.1.4. Посвідчення факту про передачу заяв фізичних і юридичних осіб, нотаріуса іншим фізичним і юридичним особам (п. 17 ст. 34 Закону)

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 12.1.5. Посвідчення факту прийняття у депозит нотаріуса грошових сум та цінних паперів

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 12.1.6. Вчинення морських протестів

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 12.1.7. Посвідчення правочинів

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 12.1.8. Посвідчення заповітів

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 12.1.9. Посвідчення довіреностей

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 12.2. Засвідчення безспірних фактів

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 12.2.1. Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів та витягів із них

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 12.2.2. Засвідчення справжності підпису (зокрема електронного) на документах

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 12.2.3. Засвідчення вірності перекладу з однієї мови на іншу

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 12.2.4. Видача дублікатів нотаріальних документів, що зберігаються у справах нотаріуса

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - РОЗДІЛ 13. НОТАРІАЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО НАДАННЯ ДОКУМЕНТАМ ВИКОНАВЧОЇ СИЛИ

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 13.1. Пред'явлення чеків до платежу та посвідчення неоплат чеків

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 13.1.1. Матеріальна природа чеків

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 13.1.2. Процесуальний порядок вчинення нотаріальної дії прийняття чеків для пред'явлення до платежу і посвідчення неоплати чеків

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 13.2. Провадження з опротестування векселів

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 13.2.1. Поняття векселя, його види, вимоги, яким повинні відповідати векселі

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 13.2.2. Порядок оплати за векселем

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 13.2.3. Види протестів векселів

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 13.2.4. Процесуальний порядок вчинення нотаріусом протесту векселя

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 13.3. Процесуальний порядок вчинення виконавчих написів нотаріусом та його стадії

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 13.3.1. Особливості вчинення виконавчих написів за видами заборгованості

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - РОЗДІЛ 14. ОХОРОННІ НОТАРІАЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ

 • 1 2