Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - ПЕРЕДМОВА

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НОТАРІАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ, ЙОГО ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ, ФУНКЦІЇ ТА СКЛАДОВІ

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 1.1. Поняття "нотаріальний процес", "нотаріальна процедура", "нотаріальне провадження", "нотаріальна дія" та їх співвідношення

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - Поняття "нотаріальний процес" і "нотаріальна процедура" та їх співвідношення

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - Визначення поняття "нотаріальне провадження"

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 1.2. Теорія нотаріального процесу (наука про нотаріальний процес) та її складові

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 1.3. Функції теорії нотаріального процесу

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 1.4. Нотаріальний процес як галузь права: його предмет та метод правового регулювання. Місце нотаріального процесу в системі права України

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 1.5. Місце теорії нотаріального процесу в системі права України

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - Джерела теорії нотаріального процесу

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 1.6. Аналогія закону та аналогія права в нотаріальному процесі

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 1.7. Суть та значення нотаріальної процесуальної форми

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - РОЗДІЛ 2. ПРИНЦИПИ НОТАРІАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 2.1. Поняття принципів нотаріального процесу, їх система, класифікація та значення

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - Система принципів нотаріального процесу

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - Класифікація принципів нотаріального процесу

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - Значення принципів нотаріального процесу

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 2.2. Принцип верховенства права

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 2.3. Принцип доступності і гарантованості охорони фізичним та юридичним особам їх безспірних прав

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 2.4. Принцип сприяння громадянам, установам, підприємствам та організаціям, у здійсненні їхніх прав і охоронюваних законом інтересів (ст. 5 Закону)

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 2.5. Принцип забезпечення реалізації фізичними та юридичними особами їхніх безспірних прав за допомогою нотаріальної процедури

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 2.6. Принцип національної мови

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 2.7. Принцип нотаріальної таємниці

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 2.8. Принцип професійної компетентності та морально-етичних стандартів діяльності нотаріуса

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 2.9. Принцип незалежності нотаріусів

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 2.10. Принцип неупередженості нотаріусів

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 2.11. Принцип диспозитивності у нотаріальному процесі

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 2.12. Принцип рівності прав усіх суб'єктів, які беруть участь у нотаріальному процесі

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 2.13. Принцип комплексності нотаріального процесу

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 2.14. Принцип безспірності нотаріального процесу

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 2.15. Принцип безпосередності у нотаріальному процесі

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 2.16. Принцип обгрунтованості нотаріальних актів

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - РОЗДІЛ 3. НОТАРІАЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ, ОЗНАКИ, ХАРАКТЕР, СИСТЕМА ТА ЕЛЕМЕНТИ

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 3.1. Поняття нотаріальних процесуальних відносин, ознаки, характер та система

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - Ознаки нотаріальних процесуальних правовідносин

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 3.2. Підстави виникнення нотаріальних процесуальних відносин

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 3.3. Елементи нотаріальних процесуальних відносин: суб'єкти, зміст та об'єкт

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 3.3.1. Суб'єкти нотаріальних процесуальних відносин та їх загальна класифікація

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 3.3.2. Зміст та об'єкт нотаріальних процесуальних відносин

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 3.4. Нотаріальна процесуальна право - та дієздатність фізичних і юридичних осіб

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 3.5. Правосуб'єктність у нотаріальному процесі

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - РОЗДІЛ 4. СУБ'ЄКТИ НОТАРІАЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН, ЇХ ПРАВОВИЙ СТАТУС, ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 4.1. Особи, які вчиняють нотаріальні провадження, їх поняття, склад та процесуальні права та обов'язки

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 4.1.1. Нотаріус як обов'язковий суб'єкт нотаріальних процесуальних правовідносин, його права та обов'язки

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 4.1.2. Замісник приватного нотаріуса

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 4.1.3. Допоміжний персонал нотаріуса - помічник, стажист

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 4.2. Особи, які беруть участь у нотаріальному провадженні, поняття та склад

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 4.2.1. Особи, які звертаються до нотаріуса з метою охорони та захисту своїх прав та інтересів (заявники) їх процесуальні права і обов'язки

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 4.2.2. Особи, чиї права та законні інтереси зачіпаються вчинюваною нотаріальною дією (заінтересовані особи), їх процесуальні права та обов'язки

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 4.3. Правонаступництво в нотаріальному процесі

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - Порядок вступу в нотаріальне провадження правонаступника

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 4.4. Особи, які беруть участь у нотаріальному процесі з метою охорони прав та інтересів інших осіб: представники, виконавець заповіту, охоронці та управителі спадкового майна

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 4.4.1. Загальна характеристика осіб, які беруть участь у нотаріальному процесі з метою охорони прав та інтересів інших осіб

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 4.5. Особи, які сприяють нотаріусу в здійсненні нотаріального процесу, поняття те склад

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 4.5.1. Загальна характеристика осіб, які сприяють нотаріусу в здійсненні нотаріального процесу

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 4.5.2. Процесуальне становище експерта, його процесуальні права, обов'язки та відповідальність

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 4.5.3. Спеціаліст в нотаріальному процесі

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 4.5.4. Суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання (оцінювач) в нотаріальному процесі

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 4.5.5. Процесуальне становище перекладача, його процесуальні права, обов'язки відповідальність

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 4.5.6. Сурдоперекладач у нотаріальному процесі

 • Теорія нотаріального процесу - Фурса С. Я. - 4.5.7. Свідки у нотаріальному процесі

 • 1