Теорія права і держави - Скакун О. Ф

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Частина четверта. Теорія права як соціального інституту

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Частина перша. Вступ до теорії права і держави

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Розділ 1. Теорія права і держави як юридична наука і навчальна дисципліна

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 1. Теорія права і держави, її об'єкт і предмет

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 2. Функції теорії права і держави

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 3. Методологія теорії права і держави

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 4. Методи теорії права і держави

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 5. Загальні підходи і принципи, застосовувані в теорії права і держави

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 6. Понятійно-категоріальний апарат і концепція теорії права і держави

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 7. Місце теорії права і держави в системі юридичних наук

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 8. Місце теорії права і держави в системі гуманітарних знань

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Співвідношення філософії і теорії права і держави

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Співвідношення економічної теорії і теорії права і держави

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Співвідношення соціології і теорії права і держави

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Співвідношення політології і теорії права і держави

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Співвідношення соціальної психології і теорії права і держави

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Розділ 2. Виникнення права і держави як об'єктів загальнотеоретичного пізнання

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 1. Основні теорії виникнення права

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Природно-правова теорія

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Історична школа права

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Теорія юридичного позитивізму

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Психологічна теорія права

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Марксистська теорія права

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Нормативна, або "чиста", теорія права

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Соціологічна теорія права

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Примиренська (інтегрована, інтегральна) теорія права

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 2. Основні теорії виникнення держави

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Патріархальна теорія

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Теологічна теорія

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Договірна (природно-правова) теорія

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Органічна теорія

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Теорія насильства

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Класово-матеріалістична (марксистська) теорія

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Олігархічна теорія

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 3. Соціальне нормативне регулювання в первісному суспільстві

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 4. Публічна влада в первісному суспільстві

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 5. Ознаки держави, якими вона відрізняється від публічної влади первіснообщинного ладу

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 6. Відмінності норм права від норм-звичаїв первісного суспільства

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Норми права в державі

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 7. Загальні закономірності виникнення права і держави

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 8. Особливості виникнення держави у різних народів світу

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 9. Особливості виникнення права у різних народів світу

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 10. Взаємозв'язок права і держави

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Частина друга. Людина, суспільство, право, держава

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Розділ 3. Людина, її правовий статус

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 1. Людина, особа, громадянин: співвідношення понять

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 2. Правовий статус людини, його ознаки і структура

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 3. Види правових статусів людини

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 4. Теорія поколінь прав людини

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 5. Співвідношення прав людини і прав громадянина

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 6. Поняття та ознаки основоположних прав і свобод людини і громадянина

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 7. Види основоположних прав і свобод людини і громадянина

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 8. Основні обов'язки людини і громадянина

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 9. Національні гарантії прав і свобод людини і громадянина

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 10. Міжнародні гарантії прав людини. Європейська система захисту прав людини

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Розділ 4. Громадянське суспільство, його політична система і держава

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 1. Поняття, ознаки і структура громадянського суспільства

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 2. Взаємодія громадянського суспільства і держави

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 3. Політична система громадянського суспільства і місце в ній держави

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 4. Політичні партії в політичній системі громадянського суспільства та їх правовий статус

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Розділ 5. Правосвідомість. Правова культура. Правове виховання

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 1. Поняття і ознаки правосвідомості

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 2. Структура правосвідомості

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 3. Функції правосвідомості

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 4. Види правосвідомості

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 5. Правосвідомість і право, їх взаємозалежність. Роль правосвідомості у нормотворчості і правореалізації

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 6. Деформації правосвідомості та шляхи їх переборення

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 7. Правова культура суспільства, її ознаки, структура, види

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 8. Правова культура особи, її правова активність

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 9. Правова культура професійних груп

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 10. Правова соціалізація

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 11. Правове виховання

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Частина третя. Теорія держави як соціального інституту

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Розділ 6. Поняття, типологія, сутність держави

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 1. Поняття і ознаки держави

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 2. Соціальна і державна влада. Співвідношення держави і державної влади

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 3. Суверенітет держави

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 4. Суверенітет народу і його співвідношення з суверенітетом держави

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Співвідношення суверенітету держави і суверенітету народу

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 5. Суверенітет нації і його співвідношення із суверенітетом держави

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Співвідношення суверенітету нації (в етнічному розумінні) і суверенітету держави

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Право нації на самовизначення не є тотожним праву нації на державний суверенітет

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 6. Типологія держав; формаційний і цивілізаційний підходи

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 7. Сутність держави

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 8. Функції держави

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 9. Форми здійснення функцій держави її органами

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Розділ 7. Форма держави

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 1. Форма держави, її поняття, структура

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 2. Монархія і республіка як основні форми державного правління

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Абсолютна (необмежена) монархія

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Дуалістична (подвійна) монархія

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Парламентська (обмежена) монархія

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Республіка

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Парламентська республіка

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Президентська республіка

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Змішана форма правління

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Різновиди змішаної форми правління

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Типи державного правління за принципом поділу влади

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 3. Унітарні і федеративні держави як основні форми державно-територіального устрою

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 4. Конфедерація, співдружність та інші міждержавні об'єднання

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 5. Форма державно-політичного режиму

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Розділ 8. Механізм держави і державний апарат

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 1. Механізм держави, ознаки, структура

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 2. Державний апарат як центральний елемент механізму держави

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 3. Державні органи як первинні елементи державного апарату

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 4. Державні підприємства і установи в механізмі держави

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 5. Принципи організації! діяльності державного апарату

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 6. Поділ влади як принцип організації і діяльності державного апарату

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 7. Система "стримувань і противаг" як умова реалізації принципу поділу влади

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 8. Загальна характеристика органів законодавчої, виконавчої, судової влади та їх функції

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 9. Місцеві державні органи і органи місцевого самоврядування

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 10. Державна служба. Державний службовець і посадова особа

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Розділ 9. Демократична, правова, соціальна держава

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 1. Поняття та ознаки демократичної держави

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 2. Форми та інститути демократії в Україні

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 3. Демократія і права меншості

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 4. Верховенство права і правова держава, їх співвідношення

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 5. Правова держава, поняття та ознаки

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 6. Соціальна держава

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 7. Правова політика держави

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Розділ 10. Утворення права в державно організованому суспільстві. Форми (джерела) права

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 1. Поняття і основні етапи (рівні) утворення права в державно-організованому суспільстві

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 3. Соціологічний

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 2. Роль наступності і запозичення (акультурації) в утворенні права

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 3. Джерело і форма права. Джерела (форми) права в державах світу і Україні

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 4. Нормативно-правовий договір

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 5. Правовий звичай

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 6. Правовий прецедент. Прецеденти Європейського Суду з прав людини

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 7. Релігійно-правовий текст

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 8. Правова доктрина. Коментарі до юридичних текстів

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Розділ 11. Право і праворозуміння

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 1. Праворозуміння, його поняття і основні типи

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 1. Природно-правовий (ідеологічний, аксіологічний)

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 2. Позитивістський (нормагивістський)

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 2. Багатозначність права; природне і позитивне, загально-соціальне і юридичне, суб'єктивне і об'єктивне

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 1. Природне право і позитивне право

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 2. Загально-соціальне право і юридичне право

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 3. Суб'єктивне і об'єктивне юридичне право

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 3. Поняття та ознаки об'єктивного права

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 4. Сутність права

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 5. Цінність права

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 6. Функції права

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 7. Принципи права

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 8. Співвідношення права і закону

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 9. Співвідношення права і економіки

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 10. Співвідношення права і політики

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Частина п'ята. Теорія правового регулювання суспільних відносин

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Розділ 12. Правове регулювання як вид соціального регулювання

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 1. Поняття і ознаки соціального та правового регулювання

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 2. Співвідношення правового регулювання і правового впливу

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 3. Предмет, сфера і межі правового регулювання

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 4. Методи і способи правового регулювання суспільних відносин

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 5. Тип правового регулювання. Режим правового регулювання

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 6. Види правового регулювання суспільних відносин

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 7. Механізм правового регулювання суспільних відносин, його стадії

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 8. Ефективність механізму правового регулювання суспільних відносин

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Розділ 13. Норми права в системі соціальних норм

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 1. Соціальні норми

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 2. Технічні і техніко-юридичні норми

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 3. Норми моралі і норми права

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 4. Норми-звичаї і норми права

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 5. Корпоративні норми і норми права

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 6. Норма права, її ознаки

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 7. Види норм права

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 8. Норми матеріального і процесуального права. Особливість процедурних норм матеріального права

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 9. Спеціалізовані (нетипові) норми права

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 10. Структура норми права і нормативно-правового припису. Особливості структури процесуальних норм і норм міжнародних договорів

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 11. Способи викладення норм права у приписах статей нормативно-правових актів. Співвідношення норми права і припису статті нормативно-правового акта

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Частина шоста. Теорія системи права і системи законодавства. Типологія правових систем світу

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Розділ 14. Право як системне утворення

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 1. Поняття системи права, її структура

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 2. Приватне і публічне право як правові спільності

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 3. Галузі права

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 4. Загальна характеристика галузей права

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 5. Інститути права. Підгалузі права

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 6. Національне і міжнародне право як взаємопов'язані системи права

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Розділ 15. Система законодавства

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 1. Поняття і ознаки системи законодавства

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 2. Співвідношення системи права і системи законодавства

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 3. Структура системи законодавства та її види

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 4. Галузі та інститути законодавства

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Розділ 16. Правова система. Основні типи (сім'ї) правових систем світу

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 1. Поняття і ознаки правової системи

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 2. Структура правової системи

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 3. Правова система і право

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 4. Поняття "тип (сім'я)" правових систем

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 5. Типи (сім'ї) правових систем світу

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 6. Романо-германський тип (сім'я) правових систем

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 7. Англо-американський тип (сім'я) правових систем

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 8. Змішаний (конвергентний) тип правових систем - скандинавська і латиноамериканська групи

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 9. Релігійний тип (сім'я) правових систем

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 10. Традиційний тип (сім'я) правових систем - далекосхідна та африканська групи

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Частина сьома. Теорія нормотворчості та систематизації нормативно-правових актів

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Розділ 17. Нормотворчість

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 1. Поняття та ознаки нормотворчості

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 2. Функції нормотворчості

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 3. Принципи нормотворчості

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 4. Види нормотворчості держави і суспільства

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 5. Нормотворчий процес

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 6. Нормотворча техніка як вид юридичної техніки

 • 1 2