Теорія права і держави - Скакун О. Ф

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Частина четверта. Теорія права як соціального інституту

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Частина перша. Вступ до теорії права і держави

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Розділ 1. Теорія права і держави як юридична наука і навчальна дисципліна

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 1. Теорія права і держави, її об'єкт і предмет

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 2. Функції теорії права і держави

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 3. Методологія теорії права і держави

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 4. Методи теорії права і держави

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 5. Загальні підходи і принципи, застосовувані в теорії права і держави

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 6. Понятійно-категоріальний апарат і концепція теорії права і держави

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 7. Місце теорії права і держави в системі юридичних наук

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 8. Місце теорії права і держави в системі гуманітарних знань

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Співвідношення філософії і теорії права і держави

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Співвідношення економічної теорії і теорії права і держави

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Співвідношення соціології і теорії права і держави

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Співвідношення політології і теорії права і держави

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Співвідношення соціальної психології і теорії права і держави

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Розділ 2. Виникнення права і держави як об'єктів загальнотеоретичного пізнання

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 1. Основні теорії виникнення права

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Природно-правова теорія

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Історична школа права

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Теорія юридичного позитивізму

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Психологічна теорія права

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Марксистська теорія права

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Нормативна, або "чиста", теорія права

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Соціологічна теорія права

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Примиренська (інтегрована, інтегральна) теорія права

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 2. Основні теорії виникнення держави

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Патріархальна теорія

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Теологічна теорія

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Договірна (природно-правова) теорія

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Органічна теорія

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Теорія насильства

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Класово-матеріалістична (марксистська) теорія

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Олігархічна теорія

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 3. Соціальне нормативне регулювання в первісному суспільстві

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 4. Публічна влада в первісному суспільстві

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 5. Ознаки держави, якими вона відрізняється від публічної влади первіснообщинного ладу

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 6. Відмінності норм права від норм-звичаїв первісного суспільства

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Норми права в державі

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 7. Загальні закономірності виникнення права і держави

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 8. Особливості виникнення держави у різних народів світу

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 9. Особливості виникнення права у різних народів світу

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 10. Взаємозв'язок права і держави

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Частина друга. Людина, суспільство, право, держава

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Розділ 3. Людина, її правовий статус

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 1. Людина, особа, громадянин: співвідношення понять

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 2. Правовий статус людини, його ознаки і структура

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 3. Види правових статусів людини

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 4. Теорія поколінь прав людини

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 5. Співвідношення прав людини і прав громадянина

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 6. Поняття та ознаки основоположних прав і свобод людини і громадянина

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 7. Види основоположних прав і свобод людини і громадянина

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 8. Основні обов'язки людини і громадянина

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 9. Національні гарантії прав і свобод людини і громадянина

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 10. Міжнародні гарантії прав людини. Європейська система захисту прав людини

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Розділ 4. Громадянське суспільство, його політична система і держава

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 1. Поняття, ознаки і структура громадянського суспільства

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 2. Взаємодія громадянського суспільства і держави

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 3. Політична система громадянського суспільства і місце в ній держави

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 4. Політичні партії в політичній системі громадянського суспільства та їх правовий статус

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Розділ 5. Правосвідомість. Правова культура. Правове виховання

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 1. Поняття і ознаки правосвідомості

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 2. Структура правосвідомості

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 3. Функції правосвідомості

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 4. Види правосвідомості

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 5. Правосвідомість і право, їх взаємозалежність. Роль правосвідомості у нормотворчості і правореалізації

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 6. Деформації правосвідомості та шляхи їх переборення

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 7. Правова культура суспільства, її ознаки, структура, види

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 8. Правова культура особи, її правова активність

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 9. Правова культура професійних груп

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 10. Правова соціалізація

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 11. Правове виховання

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Частина третя. Теорія держави як соціального інституту

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Розділ 6. Поняття, типологія, сутність держави

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 1. Поняття і ознаки держави

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 2. Соціальна і державна влада. Співвідношення держави і державної влади

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 3. Суверенітет держави

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 4. Суверенітет народу і його співвідношення з суверенітетом держави

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Співвідношення суверенітету держави і суверенітету народу

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 5. Суверенітет нації і його співвідношення із суверенітетом держави

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Співвідношення суверенітету нації (в етнічному розумінні) і суверенітету держави

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - Право нації на самовизначення не є тотожним праву нації на державний суверенітет

 • Теорія права і держави - Скакун О. Ф. - 6. Типологія держав; формаційний і цивілізаційний підходи

 • 1