Фінанси підприємств - Славюк P. А

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - ПЕРЕДМОВА

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - ВСТУП

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Тема 1. ФІНАНСИ В СИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ КУРСУ "ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ"

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 1.1. СУТЬ ФІНАНСІВ. ПРЕДМЕТ КУРСУ "ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ"

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 1.2. ГРОШОВІ ВІДНОСИНИ ЯК СКЛАДОВІ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 1.3. ФУНКЦІЇ ФІНАНСІВ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Тема 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 2.1. ЗМІСТ ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 2.2. ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СЛУЖБИ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 2.3. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Тема 3. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 3.1. ГРОШОВІ РОЗРАХУНКИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 3.2. БЕЗГОТІВКОВІ ОПЕРАЦІЇ ТА РОЗРАХУНКИ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 3.3. ПРИНЦИПИ ВЕДЕННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 3.4. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СТРУКТУРА ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Визначення руху коштів унаслідок операційної діяльності

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Визначення руху коштів унаслідок інвестиційної діяльності

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Тема 4. ДОХОДИ І ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД ГОСПОДАРСЬКОЇТА ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 4.1. КЛАСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР ЗА ДЖЕРЕЛАМИ ФОРМУВАННЯ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 4.2. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 4.3. ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ПРИБУТКОВОСТІ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 4.4. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Загальні критерії визнання доходу і витрат

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Особливості визнання різних видів доходу від реалізації

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Оцінка доходу

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Класифікація доходів і витрату звіті про фінансові результати

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Розрахунок прибутку на акцію (III розділ звіту)

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Примітки до звіту про фінансові результати

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Тема 5. ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 5.1. ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 5.2. ПЛАТА ЗА РЕСУРСИ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Плата за землю

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Податок із власників транспортних засобів

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 5.3. НЕПРЯМЕ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 5.4. МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 5.5. ДОКУМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЯК ФОРМА КОНТРОЛЮ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА СТАНОМ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ БЮДЖЕТОМ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 5.6. ПОПЕРЕДНЯ ПЕРЕВІРКА СТАНУ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ БЮДЖЕТОМ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 5.7. ОСНОВНІ ПИТАННЯ ПРОГРАМИ ПЕРЕВІРКИ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 5.8. ПОРЯДОК ВІДОБРАЖЕННЯ В АКТАХ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ПЕРЕВІРОК АНАЛІЗУ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 5.9. ВИКОРИСТАННЯ НЕПРЯМИХ МЕТОДІВ ПЕРЕВІРКИ ПІД ЧАС ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ПРИБУТОК

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Тема 6. ФІНАНСИ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 6.1. СТРУКТУРА ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Основний капітал

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Власний капітал (чиста вартість підприємства)

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 6.2. ЕМІСІЙНА ПОЛІТИКА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 6.3. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Зміни статутного капіталу

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 6.4. РОЗРАХУНОК ДИВІДЕНДІВ ЗА АКЦІЯМИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Тема 7. УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ФІНАНСАМИ. ФІНАНСОВА ТА ІНША ЗВІТНІСТЬ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 7.1. ПОВНОВАЖЕННЯ І КОМПЕТЕНЦІЯ СУБ'ЄКТІВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 7.2. ОБЛІК ЦІННИХ ПАПЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. РЕЄСТРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Опис процедур внесення записів про перехід прав власності

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 7.3. ФІНАНСОВА ТА ІНША ЗВІТНІСТЬ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Інша звітність акціонерного товариства

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Тема 8. ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 8.1. СУТЬ МАЛОГО БІЗНЕСУ ТА ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 8.2. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ МАЛОГО БІЗНЕСУ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 8.3. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 8.4. ОРГАНІЗАЦІЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 8.5. ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА МАЛОГО БІЗНЕСУ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Тема 9. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 9.1. ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 9.2. ПОЛІТИКА ФОРМУВАННЯ ВЛАСНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 9.3. НОРМУВАННЯ ВЛАСНИХ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Тема 10. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 10.1. КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ І ДЖЕРЕЛА ЇХНЬОГО ФІНАНСУВАННЯ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 10.2. ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 10.3. ФІНАНСОВА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 10.4. ФІНАНСОВА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ В ЦІННІ ПАПЕРИ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 10.5. ЛІМІТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Тема 11. КРЕДИТУВАННЯ І РОЗРАХУНКИ ПІДПРИЄМСТВ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 11.1. СУТЬ І ФОРМИ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ БАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 11.2. МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ КРЕДИТУ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 11.3. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ ЗА ДЕПОЗИТНИМИ І КРЕДИТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Обчислення звичайних, комерційних, точних процентів

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Тема 12. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ І ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ. МЕТОДИ І ПРИЙОМИ ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ ТА ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 12.1. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ФІНАНСОВОГО Й УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ І ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 12.2. СУТЬ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 12.3. ЕКСПРЕС-АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 12.4. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ'ЄКТ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Якісні характеристики фінансової звітності

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Тема 13. СТРУКТУРА БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 13.1. ПРИЗНАЧЕННЯ БАЛАНСУ ТА ЙОГО СТРУКТУРА

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 13.2. ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ В БАЛАНСІ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 13.3. СКЛАД, ОЦІНКА ТА ВІДОБРАЖЕННЯ В БАЛАНСІ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 13.4. СТРУКТУРА ПАСИВІВ БАЛАНСУ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Тема 14. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ АКТИВІВ ТА ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 14.1. ВНУТРІШНІЙ АНАЛІЗ СТАНУ АКТИВІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 14.2. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ КОРОТКОСТРОКОВОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 14.3. АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ДЖЕРЕЛ КОШТІВ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 14.4. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ОБОРОТНОСТІ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 14.5. АНАЛІЗ РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Модель Баумола

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Модель Міллера - Орра

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 14.6. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 14.7. АНАЛІЗ ОБОРОТНОСТІ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 14.8. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ ФІНАНСОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 14.9. ПЕРСПЕКТИВИ ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ РОЗРАХУНКІВ І ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Тема 15. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 15.1. ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 15.2. РОЗРАХУНОК ПОТРЕБИ В МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСАХ ПІД ЧАС СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 15.3. ВИБІР ВАРІАНТА КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 15.4. РОЗРАХУНОК СУМИ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 15.5. РОЗРАХУНОК СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 15.6. РОЗРАХУНОК СУМИ КАПІТАЛУ НА ПРИРІСТ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 15.7. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ТА БАЛАНСУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 15.8. ЗНАЧЕННЯ І ЗМІСТ ОПЕРАТИВНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Тема 16. СТРАХУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ І ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 16.1. ОСОБЛИВОСТІ СТРАХОВОГО ЗАХИСТУ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 16.2. СТРАХОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І СТРАХОВА ОЦІНКА МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 16.3. СТРАХОВИЙ ЗАХИСТ ПІД ЧАС ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 16.4. УСТАНОВЛЕННЯ ВЕЛИЧИНИ СТРАХОВОГО ТАРИФУ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 16.5. СТРАХОВІ СУМИ І СТРАХОВІ ПРЕМІЇ ЯК ОБ'ЄКТ СТРАХОВИХ ВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВА ЗІ СТРАХОВОЮ КОМПАНІЄЮ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 16.6. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ І ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Тема 17. ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВУ ПІДПРИЄМСТВА. БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 17.1. СУТЬ І ДОЦІЛЬНІСТЬ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЗІ СКЛАДНИМ ФІНАНСОВИМ СТАНОМ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 17.2. ОЦІНКА ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ ФІНАНСОВОЇ НЕСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 17.3. ФІНАНСОВІ ДЖЕРЕЛА САНАЦІЇ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 17.4. ОЦІНКА ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ТА ПІДСТАВИ ДЛЯ ПОРУШЕННЯ СПРАВИ ПРО БАНКРУТСТВО

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Оцінка ймовірності банкрутства підприємства на основі Z-рахунку Альтмана

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Оцінка фінансового стану підприємства за методикою Бівера

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Метод рейтингової оцінки фінансового стану підприємства (рейтингове число)

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - R-модель прогнозу ризику банкрутства

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Прогнозна модель Таффлера

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Модель Фулмера

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Модель Спрингейта

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Узагальнена модель, побудована на основі дискримінантної функції

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Модель PAS-коефіцієнта

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Методи прогнозування банкрутства, засновані на використанні порівняльного аналізу

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Методика якісного аналізу В. В. Ковальова

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Метод Аргенті (А-рахунок)

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Методика компанії ERNST &; WHINNEY

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Метод Скоуна

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 17.5. ПОРЯДОК ОГОЛОШЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА БАНКРУТОМ І МЕХАНІЗМ РОЗПОДІЛУ КОНКУРСНОЇ МАСИ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Питання для самоконтролю

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - ТЕСТИ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - ЗАДАЧІ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - ЗАДАЧА ДЛЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ