Фінанси підприємств - Славюк P. А

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - ПЕРЕДМОВА

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - ВСТУП

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Тема 1. ФІНАНСИ В СИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ КУРСУ "ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ"

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 1.1. СУТЬ ФІНАНСІВ. ПРЕДМЕТ КУРСУ "ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ"

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 1.2. ГРОШОВІ ВІДНОСИНИ ЯК СКЛАДОВІ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 1.3. ФУНКЦІЇ ФІНАНСІВ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Тема 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 2.1. ЗМІСТ ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 2.2. ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СЛУЖБИ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 2.3. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Тема 3. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 3.1. ГРОШОВІ РОЗРАХУНКИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 3.2. БЕЗГОТІВКОВІ ОПЕРАЦІЇ ТА РОЗРАХУНКИ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 3.3. ПРИНЦИПИ ВЕДЕННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 3.4. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СТРУКТУРА ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Визначення руху коштів унаслідок операційної діяльності

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Визначення руху коштів унаслідок інвестиційної діяльності

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Тема 4. ДОХОДИ І ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД ГОСПОДАРСЬКОЇТА ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 4.1. КЛАСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР ЗА ДЖЕРЕЛАМИ ФОРМУВАННЯ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 4.2. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 4.3. ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ПРИБУТКОВОСТІ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 4.4. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Загальні критерії визнання доходу і витрат

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Особливості визнання різних видів доходу від реалізації

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Оцінка доходу

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Класифікація доходів і витрату звіті про фінансові результати

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Розрахунок прибутку на акцію (III розділ звіту)

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Примітки до звіту про фінансові результати

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Тема 5. ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 5.1. ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 5.2. ПЛАТА ЗА РЕСУРСИ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Плата за землю

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Податок із власників транспортних засобів

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 5.3. НЕПРЯМЕ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 5.4. МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 5.5. ДОКУМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЯК ФОРМА КОНТРОЛЮ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА СТАНОМ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ БЮДЖЕТОМ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 5.6. ПОПЕРЕДНЯ ПЕРЕВІРКА СТАНУ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ БЮДЖЕТОМ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 5.7. ОСНОВНІ ПИТАННЯ ПРОГРАМИ ПЕРЕВІРКИ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 5.8. ПОРЯДОК ВІДОБРАЖЕННЯ В АКТАХ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ПЕРЕВІРОК АНАЛІЗУ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 5.9. ВИКОРИСТАННЯ НЕПРЯМИХ МЕТОДІВ ПЕРЕВІРКИ ПІД ЧАС ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ПРИБУТОК

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Тема 6. ФІНАНСИ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - 6.1. СТРУКТУРА ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

 • Фінанси підприємств - Славюк P. А. - Основний капітал