Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - ВСТУП

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - Розділ І. Юридична деонтологія: історія та сучасність

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 1. Історичний аспект становлення системи деонтологічних знань

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 1.Виникнення деонтології як науки

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 2.Становлення та розвиток юридичної деонтології

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 2. Поняття та загальна характеристика науки "юридична деонтологія"

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 3. Предмет наукового дослідження

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 4. Роль юридичної деонтології в системі гуманітарних наук

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 5. Соціальне значення юридичних деонтологічних знань

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 6. Завдання науки "юридична деонтологія"

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 7. Юридична деонтологія як навчальна дисципліна

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 8. Предмет та структура курсу юридичної деонтології

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 9. Завдання, що вирішуються навчальною дисципліною

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 10.Сучасні підходи до викладання курсу

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - Розділ II. Загальна характеристика юридичної діяльності

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 1. Методологічні підходи до розуміння (вивчення) юридичної діяльності

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 2. Юридична діяльність як різновид соціальної діяльності

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 3. Основні риси, що характеризують юридичну діяльність

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 4. Зміст юридичної діяльності

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 5. Види юридичної діяльності

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 6. Правові дії та юридична діяльність

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 7.Юридична діяльність та професійна діяльність юристів. Професія юриста

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 8. Система юридичної діяльності

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 9. Внесок римських юристів у світову юридичну теорію та юридичну практику

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 10. Тенденції розвитку юридичної ДІЯЛЬНОСТІ

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - Розділ III. Загальна характеристика юридичної науковій діяльності

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 1. Поняття юридичної науки та її структура

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 2. Функції юридичної науки

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 3. Зміст та структура юридичної науки

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 1. Теорії (доктрини, концепції, вчення)

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 2. Наукові закони

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 3.Постулати та аксіоми

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 4.Наукові проблеми

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 5. Гіпотеза

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 6. Метод

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 7. Поняття та категорії, якими оперує правознавство

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 8.Наукові факти

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 4. Рівні розвинутості систем юридичних наукових знань

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 5. Об'єкт та предмет юриспруденції

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 6. Методологія юриспруденції

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 1. Зміст методології юриспруденції

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 2. Структура методологи юриспруденції

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 3. Процедура конкретного наукового правового дослідження

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 7. Поняття та зміст світогляду, типу юридичного наукового мислення, юридичної наукової парадигми

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 1.Світогляд

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 2. Тип (стиль) домінуючого наукового мислення

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 3. Парадигми

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 8. Методологічні підходи юриспруденції

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 1. Історичний підхід

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 2. Логічний підхід

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 3. Герменевтичний підхід

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 4. Порівняльний підхід

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 5. Ціннісний (аксіологічний) підхід

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 6. Системний підхід

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 7. Синергетичний підхід

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 8. Поведінковий (біхевіористський) підхід

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 9. Гуманістичний підхід

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 10. Кібернетичний підхід

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 11. Інституціональний підхід

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 12. Структурний підхід

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 13. Функціональний підхід

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 14. Комплексний підхід

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 14. Системно-функціональний підхід

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 15. Функціонально-структурний підхід

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 9. Методи юриспруденції: види та зміст

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 1. Загальні методи

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 2. Загальнонаукові методи

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 3. Конкретно-наукові методи юриспруденції

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 4. Спеціально-наукові методи юридичних наукових дисциплін

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 10. Юриспруденція як система юридичних наук

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 11. Загальна характеристика видів юридичних наукових дисциплін

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 1. Юридичні науки

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 2. Галузеві, або нормативні юридичні наукові дисципліни

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 3. Спеціальні, або прикладні юридичні наукові дисципліни

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 4.Перспективи розвитку юриспруденції

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - Розділ IV. Юридична навчальна діяльність

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 1. Система юридичної освіти в Україні

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 1. Основні засади освіти в Україні

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 2. Основні характеристики системи і структури юридичної освіти

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 2. Основні шляхи удосконалення вищої юридичної освіти в Україні

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 3. Особливості правової освіти в Україні

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 4. Державні стандарти юридичної освіти

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 5. Освітньо-кваліфікаційні характеристики фахівця з вищою освітою за спеціальністю "Правознавство"

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 6. Освітньо-професійні програми підготовки фахівця

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 1. Нормативний зміст освітньо-професійної програми

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 7. Суб'єкти освітньої діяльності

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 1. Види вищих закладів юридичної освіти

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 2. Рівні акредитації вищих закладів юридичної освіти

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 3. Порядок створення, реорганізації, ліквідації, ліцензування, атестації та акредитації вищого закладу юридичної освіти

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 4. Завдання, права та обов'язки вищого закладу юридичної освіти

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 5. Структура вищого закладу юридичної освіти

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 6. Управління вищим закладом юридичної освіти

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 7. Студентське самоврядування

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 8. Наукова діяльність

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 9. Міжнародні зв'язки і зовнішньоекономічна діяльність

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 10. Фінансування діяльності вищих закладів юридичної освіти

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 8. Учасники навчально-виховного процесу вищих закладів юридичної освіти

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 1. Права студентів, курсантів, слухачів, стажистів, магістрів, аспірантів, докторантів

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 2. Обов'язками студентів, курсантів, слухачів, стажистів, магістрів, аспірантів, докторантів є

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 3. Права та обов'язки педагогічних та науково-педагогічних працівників

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - Розділ V. Навчальний процес у вищих закладах юридичної освіти

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 1. Навчальний процес: поняття та основні елементи

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 2. Форми навчання

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 1. Основні види навчальних занять з теоретичної підготовки та їх характеристика

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 2. Види самостійної роботи студента

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 3. Практична підготовка студентів

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 4. Контрольні заходи

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 5. Навчальний час студента

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 6. Форми навчання

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 7. Науково-методичне забезпечення навчального процесу

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 3. Переведення, відрахування, поновлення та працевлаштування студентів

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 1.Переведення студентів

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 2. Відрахування студентів

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 3.Поновлення до складу студентів

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 4.Працевлаштування випускників

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 4. Курсові, кваліфікаційні, дипломні та міністерські роботи

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 1. Організація і контроль за процесом підготовки та захисту письмових робіт

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 2. Вибір проблеми дослідження, наукового керівника теми, затвердження останніх та конкретизація завдання на проведення дослідження

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 3. Обгрунтування теми, вибір об'єкта, предмета та визначення мети дослідження

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 4. Висунення гіпотез та відпрацювання теоретичних засад дослідження

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 5. Розробка програми і методики дослідження, його проведення

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 6. Опрацювання нормативних, наукових, навчально-методичних та інших літературних джерел

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 7. Підготовка до написання та написання роботи

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 8. Основні вимоги до структури та тексту письмової роботи

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 9. Правила та вимоги оформлення письмової роботи

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 10. Рецензування, підготовка та проведення захисту письмової роботи

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - Розділ VI Юридична практична діяльність

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 1. Загальна характеристика юридичної практичної діяльності

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 2. Юридична практична діяльність і право

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 1. Основні підходи до праворозуміння

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 2. Позитивістський (нормативний) підхід

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 3. Соціологічне праворозуміння

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 4. Право і суспільство

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 5. Право і економічні та інші матеріальні суспільні відносини

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 6. Право і демократія

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 7. Висновки

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 3. Юридична практична діяльність і правова практика

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 4. Основні ознаки юридичної практичної діяльності

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 1. Професіоналізм юридичної практичної діяльності

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 2. Незалежність юридичної практичної діяльності

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 3. Компетентність юридичної практичної діяльності

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 4. Повага та непорушення прав, свобод та законних інтересів інших суб'єктів

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 5. Конфліктність юридичної практичної діяльності

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 6. Інформативність юридичної практичної діяльності

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 7. Гласність юридичної практичної діяльності

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 8. Конфіденційність юридичної практичної діяльності (або професійна таємниця)

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 9. Чесність, порядність та щирість у веденні юридичної справи

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 5. Принципи, завдання та функції юридичної практичної діяльності

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 1. Принципи юридичної практичної діяльності

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 2. Завдання та функції юридичної практичної діяльності

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 6. Обов'язки та права суб'єктів юридичної практичної діяльності

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 7. Основні вимоги та умови набуття права на здійснення юридичної практичної діяльності

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 1. Набуття якостей, необхідних для самостійного здійснення професійних юридичних функцій

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 2. Набуття права на самостійне здійснення юридичної практичної діяльності

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 3. Набуття професійних повноважень

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 4. Припинення здійснення професійних повноважень

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 8. Професійна (дисциплінарна) відповідальність юристів

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 9. Процедури, умови, прийоми та засоби здійснення юридичної практичної діяльності

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 1. Процедури

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 2. Умови здійснення юридичної практичної діяльності

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 3. Прийоми та засоби юридичної практичної діяльності

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 10. Координація і взаємодія у юридичній практичній діяльності

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 11. Гарантії юридичної практичної діяльності

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 12. Оплата праці юристів, їх правовий та соціальний захист

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 13. Основні дії юридичної практичної діяльності

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 1.Ведення юридичної справи

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 2. Тлумачення правових текстів

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 3. Консультування з правових питань

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 4. Представництво юристом інтересів суб'єкта права

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 14. Соціальні конфлікти та їх прояв у сфері юридичної діяльності

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - Розділ VII. Моральна культура юриста

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 1. Поняття моральної культури

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 2. Етична культура юристів

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 3. Причини професійної деформації співробітників правоохоронних органів

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 4. Фактори формування професійної свідомості та культури юриста

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - Розділ VIII. Характеристика окремих видів юридичної практичної діяльності

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 1. Суддівська діяльність

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 2. Прокурорська діяльність

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 3. Слідча діяльність

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 4. Адвокатська діяльність

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 5. Нотаріальна діяльність

 • Юридична деонтологія - Гусарєв С. Д. - 6. Юридична консультативна діяльність