Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - ВСТУП

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - Змістовий модуль 1. Організаційні та методичні засади формування та функціонування інституту місцевих фінансів

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - Тема 1. Сутність, складові та засади організації місцевих фінансів

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - 1.1. Теоретичні засади місцевого самоврядування та розвиток місцевих фінансів

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - Становлення місцевого самоврядування

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - Розвиток місцевих фінансів

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - 1.2. Сутність, функції та роль місцевих фінансів. Інститут місцевих фінансів

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - 1.3. Нормативно-правове регулювання місцевих фінансів

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - Тема 2. Управління місцевими фінансами в Україні

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - 2.1. Бюджетний процес на місцевому рівні

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - Порядок складання проектів місцевих бюджетів

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - Проект рішення про місцевий бюджет та матеріали, що до нього додаються

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - Затвердження місцевих бюджетів

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - Виконання місцевих бюджетів

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - Особливості формування надходжень та здійснення витрат місцевого бюджету у разі несвоєчасного ухвалення рішення про місцевий бюджет

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - Звітність про виконання місцевих бюджетів

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - 2.2. Планування та прогнозування доходів і видатків місцевих бюджетів

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - Варіант співфінансування інвестиційних проектів

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - Варіант надання гарантій

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - Варіант бюджетного кредитування

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - 2.3. Органи управління місцевими фінансами

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - 2.4. Казначейська система обслуговування місцевих бюджетів

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - 2.5. Фінансовий контроль на місцевому рівні