Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - ВСТУП

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - Змістовий модуль 1. Організаційні та методичні засади формування та функціонування інституту місцевих фінансів

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - Тема 1. Сутність, складові та засади організації місцевих фінансів

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - 1.1. Теоретичні засади місцевого самоврядування та розвиток місцевих фінансів

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - Становлення місцевого самоврядування

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - Розвиток місцевих фінансів

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - 1.2. Сутність, функції та роль місцевих фінансів. Інститут місцевих фінансів

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - 1.3. Нормативно-правове регулювання місцевих фінансів

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - Тема 2. Управління місцевими фінансами в Україні

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - 2.1. Бюджетний процес на місцевому рівні

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - Порядок складання проектів місцевих бюджетів

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - Проект рішення про місцевий бюджет та матеріали, що до нього додаються

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - Затвердження місцевих бюджетів

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - Виконання місцевих бюджетів

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - Особливості формування надходжень та здійснення витрат місцевого бюджету у разі несвоєчасного ухвалення рішення про місцевий бюджет

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - Звітність про виконання місцевих бюджетів

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - 2.2. Планування та прогнозування доходів і видатків місцевих бюджетів

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - Варіант співфінансування інвестиційних проектів

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - Варіант надання гарантій

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - Варіант бюджетного кредитування

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - 2.3. Органи управління місцевими фінансами

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - 2.4. Казначейська система обслуговування місцевих бюджетів

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - 2.5. Фінансовий контроль на місцевому рівні

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - Змістовий модуль 2. Механізми управління місцевими фінансами

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - Тема 3. Місцеві бюджети - основа фінансової бази місцевих органів влади

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - 3.1. Діалектичний розвиток місцевих бюджетів

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - 3.2. Сутність і складові місцевих бюджетів та їх місце в бюджетній системі

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - 3.3. Тенденції становлення місцевих бюджетів на сучасному етапі та їх роль в економічній системі держави

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - Тема 4. Формування дохідної бази місцевих органів влади

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - 4.1. Сутність фінансової незалежності місцевого самоврядування та проблеми її зміцнення

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - 4.2. Склад дохідної бази місцевих бюджетів

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - 4.3. Місцеві податки і збори в системі доходів місцевих бюджетів

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - Єдиний податок

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - Збір за місця для паркування транспортних засобів

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - Туристичний збір

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - 4.4. Цільові фонди: місце і призначення у формуванні доходів

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - 4.5. Місцеві позики і запозичення та їх роль у фінансовому забезпеченні місцевих органів влади

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - Тема 5. Система видатків місцевих бюджетів

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - 5.1. Поняття, функції та класифікація видатків місцевих бюджетів

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - Видатки, що здійснюються з бюджетів сіл, їх об'єднань, селищ, міст районного значення і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - Видатки, що здійснюються з районних бюджетів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - Видатки, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - Видатки місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - 5.2. Порядок планування та здійснення видатків установами, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - Порядок складання проектів кошторисів

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - Порядок розгляду і затвердження кошторисів

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - Основні вимоги щодо виконання кошторису

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - 5.3. Теорія і практика формування й виконання видатків місцевих бюджетів

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - 5.4. Застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - Тема 6. Фінансове вирівнювання та бюджетне регулювання

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - 6.1. Міжбюджетні відносини: сутність та моделі організації

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - 6.2. Фінансове вирівнювання та механізми бюджетного регулювання

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - 6.3. Міжбюджетні трансферти

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - 6.4. Порядок розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету України)

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - 6.5. Підходи до вдосконалення формули розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - Тема 7. Фінанси підприємств комунального господарства

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - 7.1. Комунальна власність: порядок формування, суб'єкти, об'єкти, ефективність управління

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - 7.2. Особливості функціонування підприємств комунальної власності

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - 7.3. Доходи, витрати та фінансові результати підприємств комунальної власності

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - Тема 8. Фінансова діяльність житлово-експлуатаціиного комплексу

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - 8.1. Житлово-комунальне господарство: сутність, склад, структура та проблеми розвитку в Україні

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - 8.2. Планування і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - 8.2.1. Групування витрат за видами. Планування і калькулювання собівартості житлово-комунальних послуг

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - 8.2.2. Особливості розрахунку собівартості робіт підприємств в основних підгалузях житлово-комунального господарства

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - 8.3. Механізми формування тарифів на житлово-комунальні послуги

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - 8.3.1. Порядок формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - 8.3.2. Загальні вимоги до формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - 8.3.3. Порядок формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - 8.3.4. Порядок розрахунку роздрібного тарифу на електричну енергію

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - 8.3.5. Порядок установлення роздрібних цін на природний газ для населення

 • Місцеві фінанси - Ніколаєва О. М. - Глосарій