Маркетинг - Турченюк М. О

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - ПЕРЕДМОВА

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 1.1. Суть та визначення маркетингу

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 1.2. Комплекс елементів маркетингу

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 1.3. Принципи та функції маркетингової діяльності підприємства

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 1.4. Види маркетингу

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 1.5. Концепція маркетингового розвитку підприємства

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 1.6. Суб'єкти маркетингу підприємства

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 1.7. Внутрішні та зовнішні фактори маркетингу

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 1.8. Стратегічний план маркетингу підприємства

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 1.9. Процес внутрішнього стратегічного планування на підприємстві

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 1.10. План маркетингової діяльності підприємства

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 1.11. Результативність маркетингової діяльності підприємства

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 1.12. Організаційна структура служби маркетингу на підприємстві

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - Розділ 2. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 2.1. Значення інформації в маркетингу

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 2.2. Завдання і зміст маркетингових досліджень

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 2.3. Методи проведення маркетингових досліджень

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 2.4. Особливості проведення експлораторного дослідження

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 2.5. Особливості проведення дескриптивного дослідження

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 2.6. Особливості проведення каузального дослідження

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 2.7. Кількісні методи маркетингових досліджень

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 2.8. Види інформації. Маркетингові інформаційні системи

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 2.9. Бенчмаркетинг як нова функція маркетингових досліджень

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - Розділ 3. РИНОК. СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ СПОЖИВАЧІВ

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 3.1. Поняття ринку. Класифікація ринків

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 3.2. Ринкові ситуації в маркетингу

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 3.3. Основні концепції визначення попиту та етапи прийняття рішень щодо купівлі

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 3.4. Ринковий попит та його суть

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 3.5. Методи оцінки поточного попиту

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 3.6. Метод оцінки перспективного попиту

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 3.7. Визначення потенціалу та місткості ринку

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 3.8. Сегментація ринку споживачів

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 3.9. Фактори сегментації ринку споживачів

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 3.10. Основні критерії вибору сегмента

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 3.11. Моделі поведінки покупців на ринку

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 3.12. Основні фактори, що впливають на поведінку покупців

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 3.13. Процес прийняття рішень щодо покупки

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 3.14. Моделі поведінки покупців на індустріальному ринку

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 3.15. Процес прийняття рішень при купівлі на індустріальному ринку

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - Розділ 4. ТОВАР. ТОВАРНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 4.1. Товар. Види товару

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 4.2. Етапи життєвого циклу товару

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 4.3. Конкурентоспроможність товарів на ринку

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 4.4. Оцінка ризику при впровадженні нового товару

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 4.5. Процес планування нової продукції

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 4.6. Інноваційна політика

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 4.7. Позиціонування товару та асортиментна політика підприємства

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 4.8. Товарні марки, класифікація товарних марок

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 4.9. Основні функції товарного знака та переваги при використанні товарного знака

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 4.10. Стратегія вибору і розробки марки товарів

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 4.11. Основні вимоги до товарного знака, правила застосування товарного знака

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 4.12. Упаковка та її функції

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 4.13. Штрихове кодування

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 4.14. Процес вибору упаковки

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 4.15. Сервісне обслуговування

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - Розділ 5. ЦІНОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА, ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО ЦІНОУТВОРЕННЯ

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 5.1. Завдання підприємства та його цінова політика

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 5.2. Види типів ринку та політика ціноутворення підприємств

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 5.3. Класифікація цін, види цін

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 5.4. Фактори, які визначають цінову в політику підприємства

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 5.5. Ціна і попит

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 5.6. Методи ціноутворення

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 5.7. Встановлення ціни на новий товар

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 5.8. Формування ціни на продукцію підприємства

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 5.9. Етапи ціноутворення

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 5.10. Види цінових стратегій

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 5.11. Державна політика регулювання цін

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - Розділ 6. ТОВАРОРУХ, КАНАЛИ ТОВАРОРУХУ

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 6.1. Функції та цілі товароруху

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 6.2. Структура каналів товароруху

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 6.3. Функції впливу на вибір каналів розподілу товарів

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 6.4. Методи збуту продукції

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 6.5. Характеристика комівояжерів

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 6.6. Характеристика та вибір посередника

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 6.7. Права та обов'язки збутових агентів

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 6.8. Критерії вибору торгових посередників

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 6.9. Основні етапи ефективного продажу товарів

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 6.10. Види угод між виробником та посередником

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 6.11. Проблеми товароруху

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 6.12. Комплексна маркетингова програма збуту продукції підприємства

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - Розділ 7. ПОСЕРЕДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА її РОЛЬ У ТОВАРНОМУ ОБІГУ

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 7.1. Характеристика посередницької діяльності та її класифікація

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 7.2. Суть та значення торгівлі

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 7.3. Оптова торгівля, класифікація та види підприємств оптової торгівлі

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 7.4 Основні функції оптової торгівлі

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 7.5. Процедура вибору оптового торговця

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 7.6. Роздрібна торгівля, її суть та функції

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 7.7. Класифікація підприємств роздрібної торгівлі

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 7.8. Послуги магазинів роздрібної торгівлі

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - Розділ 8. ПРОСУВАННЯ ТОВАРУ, СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ, ПРОПАГАНДА, ПЕРСОНАЛЬНИЙ ПРОДАЖ, РЕКЛАМА

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 8.1. Функції просування товару

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 8.2. Канали просування товарів

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 8.3. Засоби стимулювання збуту

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 8.4. Сутність поняття ФОПСТИЗ

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 8.5. Просування товару та правовий захист споживачів

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 8.6. Пабліситі (пропаганда товару)

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 8.7. Мета, завдання та організація рекламної діяльності

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 8.8. Етапи створення рекламних звернень

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 8.9. Фактори впливу на вибір засобів поширення реклами

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 8.10. Розподіл в часі передачі рекламних повідомлень

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 8.11. Канали поширення реклами

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 8.12. Результативність рекламних заходів

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 8.13 . Популярність реклами

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 8.14. Планування рекламної компанії підприємства