Маркетинг - Турченюк М. О

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - ПЕРЕДМОВА

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 1.1. Суть та визначення маркетингу

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 1.2. Комплекс елементів маркетингу

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 1.3. Принципи та функції маркетингової діяльності підприємства

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 1.4. Види маркетингу

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 1.5. Концепція маркетингового розвитку підприємства

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 1.6. Суб'єкти маркетингу підприємства

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 1.7. Внутрішні та зовнішні фактори маркетингу

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 1.8. Стратегічний план маркетингу підприємства

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 1.9. Процес внутрішнього стратегічного планування на підприємстві

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 1.10. План маркетингової діяльності підприємства

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 1.11. Результативність маркетингової діяльності підприємства

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 1.12. Організаційна структура служби маркетингу на підприємстві

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - Розділ 2. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 2.1. Значення інформації в маркетингу

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 2.2. Завдання і зміст маркетингових досліджень

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 2.3. Методи проведення маркетингових досліджень

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 2.4. Особливості проведення експлораторного дослідження

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 2.5. Особливості проведення дескриптивного дослідження

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 2.6. Особливості проведення каузального дослідження

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 2.7. Кількісні методи маркетингових досліджень

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 2.8. Види інформації. Маркетингові інформаційні системи

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 2.9. Бенчмаркетинг як нова функція маркетингових досліджень

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - Розділ 3. РИНОК. СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ СПОЖИВАЧІВ

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 3.1. Поняття ринку. Класифікація ринків

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 3.2. Ринкові ситуації в маркетингу

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 3.3. Основні концепції визначення попиту та етапи прийняття рішень щодо купівлі

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 3.4. Ринковий попит та його суть

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 3.5. Методи оцінки поточного попиту

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 3.6. Метод оцінки перспективного попиту

 • Маркетинг - Турченюк М. О. - 3.7. Визначення потенціалу та місткості ринку