Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - ВСТУП

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - РОЗДІЛ І. РОЗВИТОК ТА РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - Тема 1. ОБ'ЄКТ, ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ "ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ"

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 1.1. Теоретичні основи дисципліни

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 1.2. Мета та завдання дисципліни

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - Тема 2. ТРУДОВІ РЕСУРСИ ТА ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУСПІЛЬСТВА

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 2.1. Характеристика населення як соціально-економічної категорії

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 2.2. Відтворення та міграція населення

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 2.3. Трудовий потенціал; формування, розвиток та оцінка

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - Тема 3. СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ЯК СИСТЕМА

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 3.1. Формування та розвиток системи соціально-трудових відносин

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 3.2. Суб'єкти соціально-трудових відносин

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 3.3. Рівні, типи та принципи функціонування соціально-трудових відносин

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - Тема 4. МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН: ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 4.1. Сутність механізму функціонування системи соціально-трудових відносин

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 4.2. Регулювання соціально-трудових відносин з боку держави та підприємств

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - Тема 5. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 5.1. Сутність соціального партнерства

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 5.2. Узгодження інтересів суб'єктів соціального партнерства

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 5.3. Чинники оптимального збалансування та реалізації інтересів суб'єктів соціального партнерства

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 6.1. Сутність, функції та структура ринку праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 6.2. Сегментація ринку праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 6.3. Взаємозв'язок між попитом та пропозицією на робочу силу

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 6.4. Державне регулювання ринку праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 6.5. Особливості функціонування ринку праці в Харківській області