Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - ВСТУП

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - РОЗДІЛ І. РОЗВИТОК ТА РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - Тема 1. ОБ'ЄКТ, ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ "ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ"

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 1.1. Теоретичні основи дисципліни

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 1.2. Мета та завдання дисципліни

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - Тема 2. ТРУДОВІ РЕСУРСИ ТА ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУСПІЛЬСТВА

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 2.1. Характеристика населення як соціально-економічної категорії

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 2.2. Відтворення та міграція населення

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 2.3. Трудовий потенціал; формування, розвиток та оцінка

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - Тема 3. СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ЯК СИСТЕМА

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 3.1. Формування та розвиток системи соціально-трудових відносин

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 3.2. Суб'єкти соціально-трудових відносин

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 3.3. Рівні, типи та принципи функціонування соціально-трудових відносин

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - Тема 4. МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН: ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 4.1. Сутність механізму функціонування системи соціально-трудових відносин

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 4.2. Регулювання соціально-трудових відносин з боку держави та підприємств

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - Тема 5. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 5.1. Сутність соціального партнерства

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 5.2. Узгодження інтересів суб'єктів соціального партнерства

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 5.3. Чинники оптимального збалансування та реалізації інтересів суб'єктів соціального партнерства

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 6.1. Сутність, функції та структура ринку праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 6.2. Сегментація ринку праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 6.3. Взаємозв'язок між попитом та пропозицією на робочу силу

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 6.4. Державне регулювання ринку праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 6.5. Особливості функціонування ринку праці в Харківській області

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - Тема 7. СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ЗАЙНЯТОСТІ

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 7.1. Соціально-економічна сутність зайнятості та її види

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 7.2. Причини, види та показники безробіття

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 7.3. Державна політика у сфері зайнятості населення

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - Тема 8. МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ СФЕРИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ Й УДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 8.1. Загальні положення і принципи моніторингу соціально-трудової сфери

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - Індикатор 1. Забезпечення продуктивної зайнятості

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - Індикатор 2. Оплата праці, підвищення рівня дохідності

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - Індикатор 3. Умови праці та відпочинку

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - Індикатор 4. Соціальний захист та задоволення духовних потреб

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 8.2. Методи і моделі соціально-економічних досліджень

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - Метод ковзної середньої

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - Тема 9. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 9.1. Особливості регулювання трудової діяльності населення

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 9.2. Регулювання міграційних процесів

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - РОЗДІЛ II. УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОПЛАТИ ПРАЦІ У РИНКОВИХ УМОВАХ

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - Тема 10. ПРАЦЯ ЯК СФЕРА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВНИЙ ФАКТОР ВИРОБНИЦТВА

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 10.1. Сутність та характер праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 10.2. Класифікація видів праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 10.3. Виявлення рівня задоволення працею

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - Тема 11. ПЛАНУВАННЯ ПРАЦІ

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 11.1. Визначення потреби у робочій силі

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 11.2. Планування продуктивності праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 11.3. Прогнозування розміру коштів на оплату праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - Тема 12. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 12.1. Поняття, зміст та завдання організації праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 12.2. Організація робочих місць

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 12.3. Форми розподілу і кооперації праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 12.4. Основи організації нормування праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 12.5. Різновиди норм праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - Тема 13. ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАЦІ

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 13.1. Теоретичні аспекти продуктивності й ефективності праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 13.2. Показники і методи вимірювання продуктивності праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 13.3. Фактори і резерви підвищення продуктивності праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - Тема 14. ПОЛІТИКА ДОХОДІВ І ОПЛАТА ПРАЩ

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 14.1. Вартість робочої сили

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 14.2. Види доходів населення

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 14.3. Функції та елементи оплати праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 14.4. Форми та системи оплати праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 14.5. Державне регулювання оплати праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 14.6. Особливості оплати праці на зарубіжних підприємствах

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - Тема 15. АНАЛІЗ, ЗВІТНІСТЬ ТА АУДИТ У СФЕРІ ОПЛАТИ ПРАЦІ

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 15.1. Аналіз системи оплати праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 15.2. Звітність та аудит у сфері оплати праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - Аудит робочих місць

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - Аудит ефективності

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - Тема 16. МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ТА її ВПЛИВ НА РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 16.1. Особливості функціонування МОП

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - 16.2. Розробка програм, спрямованих на покращання умов функціонування соціально-трудових відносин

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - Запитання та завдання для самоконтролю

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B. M. - СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ