Історичне джерелознавство - Калакура Я. С

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - ПЕРЕДМОВА

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - Частина І ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІСТОРИЧНОГО ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - Розділ 1 ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ІСТОРИЧНОГО ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - 1.1. Зародження та основні етапи розвитку історичного джерелознавства

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - 1.2. Предмет та методологічні засади історичного джерелознавства

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - 1.3. Завдання та функції історичного джерелознавства

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - 1.4. Джерелознавча термінологія

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - 1.5. Джерелознавчі проблеми історії України

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - Розділ 2. СТРУКТУРА ІСТОРИЧНОГО ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - 2.1.Поняття структури історичного джерелознавства

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - 2. 2. Джерелознавство в системі історичної науки

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - 2.3. Основні компоненти історичного джерелознавства

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - 2. 4. Спеціальні історичні дисципліни в структурі джерелознавства

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - Розділ 3. ПОНЯТТЯ ІСТОРИЧНОГО ДЖЕРЕЛА

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - 3.1. Визначення історичного джерела

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - 3.2. Основні етапи існування історичного джерела

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - 3.3. Об'єктивно-суб'єктивна природа джерела

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - 3.4. Джерельна інформація

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - 3.5.Джерельна база історичних досліджень

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - Розділ 4. КЛАСИФІКАЦІЯ ІСТОРИЧНИХ ДЖЕРЕЛ

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - 4.1. Поняття класифікації джерел, її завдання і значення

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - 4.2. Класифікаційні ознаки і критерії класифікації джерел

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - 4.3.Основні схеми і моделі класифікації джерел

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - 4.4. Особливості класифікації писемних джерел

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - 4.5. Класифікація джерел з історії України

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - Розділ 5. МЕТОДИКА ПОШУКУ, ОПРАЦЮВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ІСТОРИЧНИХ ДЖЕРЕЛ

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - 5.1. Поняття методики історичного джерелознавства

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - 5.2. Етапи роботи з джерелами

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - 5.3. Методика пошуку та виявлення джерел

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - 5.4. Дослідження джерел. Джерелознавча критика

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - 5. 5. Перехід до аналітичної критики як початок наукового використання досліджених джерел

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - 5.6. Методика роботи з масовими джерелами

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - Частина II ОСНОВНІ ГРУПИ ДЖЕРЕЛ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - Розділ 1. РЕЧОВІ ДЖЕРЕЛА

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - 1.1. Загальний огляд речових джерел із української історії

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - 1.2. Нумізматичні джерела

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - 1.3.Архітектурні пам'ятки

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - 1.4. Предмети озброєння

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - 1.5. Предмети одягу

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - Розділ 2. ЗОБРАЖАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - 2.1. Загальний огляд зображальних джерел з української історії

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - 2.2. Графічні книжкові зображення

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - 2.3. Портретні зображення

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - 2.4. Жанрові та історичні зображальні джерела

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - 2.5. Кінофотовідеодокументи (аудіовізуальні)

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - 2.6. Картографічні джерела

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - 2.7. Боністичні джерела (зображальний аспект)

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - 2.8. Народні картини

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - Розділ 3 УСНІ ДЖЕРЕЛА

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - 3.1. Загальний огляд усних джерел

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - 3.2. Прозові усні джерела

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - 3.3. Віршовані усні джерела

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - 3.4. Усні історичні твори

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - Розділ 4 ЛІНГВІСТИЧНІ ДЖЕРЕЛА

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - 4.1. Загальна характеристика лінгвістичних джерел

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - 4.2. Антропонімічні джерела

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - 4.3.Топонімічні джерела

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - 4.4. Слова іншомовного походження

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - Розділ 5 ПИСЕМНІ ДЖЕРЕЛА

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - 5.1. Загальний огляд писемних джерел

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - 5.2. Літописи

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - 5.3. Актові та діловодні документи

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - 5.4. Статистичні джерела

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - 5.5. Матеріали соціологічних досліджень

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - 5.6. Судово-слідчі документи

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - 5.7. Документи громадських об'єднань та політичних партій

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - 5.8. Періодична преса як історичне джерело

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - 5.9. Джерела особового походження

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - 5.10. Aгioграфічна, наукова та художня література

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - Агіографічна література

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - Висновки

 • Історичне джерелознавство - Калакура Я. С. - Термінологічний словник