Банківський нагляд - Васюренко O. B

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - ПЕРЕДМОВА

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Розділ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - 1.1. Становлення та розвиток системи банківського нагляду

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - 1.2. Принципи ефективного банківського нагляду

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Основні принципи ефективного банківського нагляду

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Передумови ефективного банківського нагляду

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - 1.3. Базельські угоди про капітал

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - 1.4. Необхідність і завдання банківського регулювання та нагляду в Україні

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - 1.5. Повноваження Національного банку України з питань фінансового моніторингу діяльності банків

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - 1.6. Система банківського регулювання та нагляду Національного банку України

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Основні етапи становлення банківського нагляду в Україні

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Організаційна структура банківського нагляду Національного банку України

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Методологічні основи банківського нагляду в Україні

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Пріоритетні напрями розвитку банківського нагляду в Україні

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Розділ 2. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВ

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - 2.1. Порядок та умови створення банків

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - 2.2. Проведення вступного контролю при реєстрації банків

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - 2.3. Створення та державна реєстрація банків з іноземним капіталом

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - 2.4. Відкриття філій, відділень та представництв банків на території України

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Відкриття відділень банків

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Особливості відкриття філій та представництв іноземних банків на території України

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Іноземний банк матиме право на відкриття філії в Україні за таких умов

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - 2.5. Створення дочірніх банків, філій та представництв українських банків на території інших держав

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Створення дочірнього банку на території інших держав

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Створення філії українського банку на території інших держав

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Створення представництва українського банку на території інших держав

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Для отримання дозволу на створення представництва банк подає до Національного банку

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - 2.6. Створення і державна реєстрація банківських об'єднань

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Вимоги та порядок формування статутного капіталу об'єднання

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Державна реєстрація банківської корпорації

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Державна реєстрація банківської холдингової групи

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - 2.7. Проведення вступного контролю при ліцензуванні банківської діяльності

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Умови отримання банківської ліцензії та письмового дозволу

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Документи, які подає банк для отримання банківської ліцензії та письмового дозволу

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Особливості видачі банківській корпорації банківської ліцензії, письмового дозволу та ліцензій на виконання окремих операцій

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Порядок розгляду Національним банком пакета документів на видачу банківської ліцензії, письмового дозволу, ліцензій на виконання окремих операцій

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Розділ 3. БЕЗВИЇЗНИЙ НАГЛЯД ТА ВИЇЗНЕ ІНСПЕКТУВАННЯ БАНКІВ

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - 3.1. Методи ефективного банківського нагляду та їх взаємозв'язок

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - 3.2. Проведення попереднього контролю на етапі безвиїзного нагляду за діяльністю банків

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - 3.3. Встановлення вимог щодо регулятивного капіталу та економічних нормативів регулювання діяльності банків

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Нормативи капіталу

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Нормативи ліквідності

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Нормативи кредитного ризику

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Нормативи інвестування

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Визначення відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - 3.4. Встановлення спеціальних значень економічних нормативів

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Порядок дотримання спеціальних значень економічних нормативів, установлених для спеціалізованих ощадних банків

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - 3.5. Контроль за дотриманням банками вимог щодо регулятивного капіталу та економічних нормативів

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Контроль за дотриманням економічних нормативів, розрахованих на підставі консолідованої фінансової звітності

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - 3.6. Проведення поточного контролю в процесі виїзного інспектування банків

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - 3.7. Порядок складання планів інспектування

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - 3.8. Проведення інспекційних перевірок банків

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Розділ 4. БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД НА ОСНОВІ ОЦІНКИ РИЗИКІВ

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - 4.1. Застосування концепції ризику в процесі банківського нагляду

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - 4.2. Підходи до оцінки ризиків згідно з Базельськими угодами про капітал

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Розрахунок капіталу під кредитний ризик

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Розрахунок капіталу під ринковий ризик

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Розрахунок капіталу під операційний ризик

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - 4.3. Нагляд за діяльністю банків на основі оцінки ризиків за рейтинговою системою CAMELS

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Критерії оцінки компонентів рейтингової системи

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Затвердження рейтингу банку

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - 4.4. Нагляд за діяльністю банків на основі оцінки ризиків за "Системою оцінки ризиків"

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Вимірювання і оцінка ризику за "Системою оцінки ризиків"

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - 4.5. Вимірювання і оцінка фінансових ризиків за "Системою оцінки ризиків"

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - 4.6. Вимірювання та оцінка нефінансових ризиків за "Системою оцінки ризиків"

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - 4.7. Принципи корпоративного управління та ризик-менеджменту в банках

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Організаційне та функціональне забезпечення ризик-менеджменту в банках

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - 4.8. Оцінка систем управління ризиками банківської діяльності

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Розділ 5. ЗАХОДИ ВПЛИВУ ЗА ПОРУШЕННЯ БАНКІВСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - 5.1. Організація роботи з виявлення проблем у діяльності банків згідно з рекомендаціями Базельського комітету

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - 5.2. Застосування письмового застереження та укладення письмової угоди з банком

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - 5.3. Видання Національним банком розпоряджень

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Розпорядження про зупинення виплати дивідендів чи розподілу капіталу в будь-якій іншій формі

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Установлення для банку підвищених економічних нормативів

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Підвищення резервів на покриття можливих збитків за кредитами та іншими активами

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Обмеження, зупинення чи припинення проведення окремих видів здійснюваних банком операцій з високим рівнем ризику

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Заборона надавання бланкових кредитів

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Накладання штрафів на банки

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Заборона власнику істотної участі в банку використовувати право голосу придбаних акцій (паїв)

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Відсторонення посадової особи банку від посади

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Примусова реорганізація банку

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - 5.4. Особливості застосування заходів впливу до банків за порушення, виявлені в діяльності філій банків

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Застосування письмового застереження

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Обмеження, зупинення, припинення здійснення окремих операцій, здійснюваних банком у зв'язку з установленням порушень у діяльності філій банку

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Накладання штрафів на банки за порушення в діяльності філій

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Відсторонення керівників філій банків від посади

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - 5.5. Призначення тимчасової адміністрації

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Підстави для призначення тимчасової адміністрації

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Призначення тимчасового адміністратора

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Вимоги Національного банку до тимчасового адміністратора

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Укладення договору з тимчасовим адміністратором та винагородження його роботи

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Права та обов'язки тимчасового адміністратора

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Контроль за діяльністю тимчасового адміністратора

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Порядок надання тимчасовому адміністратору дозволу на продаж активів банку

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Порядок уведення мораторію на задоволення вимог кредиторів

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Порядок припинення діяльності тимчасового адміністратора

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - 5.6. Відкликання банківської ліцензії та ліквідація банку

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Підстави для відкликання банківської ліцензії та ініціювання Національним банком процедури ліквідації банку

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Особливості відкликання банківської ліцензії та ініціювання процедури ліквідації банку за заявою кредиторів банку про ліквідацію

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Прийняття Національним банком рішення про відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатора

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Вимоги Національного банку до ліквідатора та до осіб, залучених до ліквідації банку

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Укладання договору з ліквідатором, порядок оплати його роботи та затвердження кошторису витрат ліквідатора

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Доведення рішення Правління Національного банку до відома банку та вжиття територіальним управлінням Національного банку заходів щодо збереження активів банку

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Повідомлення про відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатора

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Порядок відкриття банку накопичувального рахунку для здійснення ліквідаційної процедури

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Наслідки призначення ліквідатора та його повноваження

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Заходи щодо закриття філій банку в разі його ліквідації

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Інвентаризація та оцінка активів банку, складання початкового балансу ліквідатора

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Підготовчі заходи, що вживаються ліквідатором для задоволення вимог кредиторів

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Складання проміжного ліквідаційного балансу

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Погодження Національним банком порядку продажу майна (активів) банку, його складу, умов та строків придбання

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Черговість задоволення вимог кредиторів. Передавання непроданих активів банку в управління визначеній Національним банком юридичній особі

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Контроль за діяльністю ліквідатора та звітність ліквідатора

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Завершення процедури ліквідації

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Особливості ліквідації банку за рішенням його власників

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Розділ 6. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ БАНКІВ

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - 6.1. Мета та принципи реорганізації та реструктуризації банків

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - 6.2. Порядок проведення реорганізації банків

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - 6.3. Реорганізація банку за рішенням його власників

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Порядок надання Національним банком дозволу на реорганізацію банку

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - 6.4. Реорганізація банку під час тимчасової адміністрації

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Порядок отримання згоди Національного банку на реорганізацію банку

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Здійснення заходів, передбачених планом реорганізації

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Завершення реорганізації

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - 6.5. Реструктуризація капіталу, активів та зобов'язань банку

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Здійснення фінансового оздоровлення банку шляхом залучення інвесторів

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Контрольні запитання та завдання

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Ситуаційні вправи

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Завдання

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - Література

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

 • Банківський нагляд - Васюренко O. B. - РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА