Підприємництво - Гой І. В

 • Підприємництво - Гой І. В. - ВСТУП

 • Підприємництво - Гой І. В. - РОЗДІЛ 1. ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ВИД ГОСПОДАРЮВАННЯ

 • Підприємництво - Гой І. В. - 1.1 Історія розвитку теорії підприємництва

 • Підприємництво - Гой І. В. - 1.2 Роль підприємництва в суспільстві

 • Підприємництво - Гой І. В. - 1.3 Засади підприємницької діяльності в Україні

 • Підприємництво - Гой І. В. - 1.4 Суб'єкти підприємницької діяльності. Громадянин як суб'єкт підприємництва

 • Підприємництво - Гой І. В. - 1.5 Державне регулювання підприємництва

 • Підприємництво - Гой І. В. - 1.6 Захист прав підприємців та споживачів

 • Підприємництво - Гой І. В. - 1.7 Обмеження підприємницької діяльності. Ліцензування та патентування підприємницької діяльності

 • Підприємництво - Гой І. В. - РОЗДІЛ 2. ГАЛУЗІ ТА ВИДИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Підприємництво - Гой І. В. - 2.1 Види господарської діяльності та їх класифікація

 • Підприємництво - Гой І. В. - 2.2 Підприємницька діяльність в галузях промисловості, сільського, лісового господарства, будівництва, транспорту. Інноваційна діяльність

 • Підприємництво - Гой І. В. - 2.3 Торговельне підприємництво

 • Підприємництво - Гой І. В. - Міна (бартер) у сфері господарювання

 • Підприємництво - Гой І. В. - Зберігання у товарному складі

 • Підприємництво - Гой І. В. - Комерційне посередництво (агентська діяльність)

 • Підприємництво - Гой І. В. - 2.4 Фінансове підприємництво

 • Підприємництво - Гой І. В. - 2.5 Підприємницька діяльність у сфері послуг

 • Підприємництво - Гой І. В. - РОЗДІЛ 3. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ

 • Підприємництво - Гой І. В. - 3.1 Передумови підприємництва та елементи підприємницького середовища

 • Підприємництво - Гой І. В. - 3.2 Інфраструктура підприємництва

 • Підприємництво - Гой І. В. - 3.3 Функції і модель підприємництва

 • Підприємництво - Гой І. В. - 3.4 Правова база підприємництва

 • Підприємництво - Гой І. В. - 3.5 Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні

 • Підприємництво - Гой І. В. - РОЗДІЛ 4. ВИДИ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

 • Підприємництво - Гой І. В. - 4.1 Підприємство як організаційна форма прояву підприємництва. Класифікація підприємств

 • Підприємництво - Гой І. В. - 4.2 Підприємства колективної власності. Особливості та види кооперативів

 • Підприємництво - Гой І. В. - 4.3 Державні та змішані підприємства

 • Підприємництво - Гой І. В. - 4.4 Підприємства з іноземними інвестиціями

 • Підприємництво - Гой І. В. - 4.5 Мале підприємництво

 • Підприємництво - Гой І. В. - 4.6 Організаційно-правові форми підприємництва

 • Підприємництво - Гой І. В. - 4.6.1 Одноособове володіння

 • Підприємництво - Гой І. В. - 4.6.2 Види господарських товариств

 • Підприємництво - Гой І. В. - 4.6.3 Особливості акціонерних товариств

 • Підприємництво - Гой І. В. - РОЗДІЛ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА

 • Підприємництво - Гой І. В. - 5.1 Технологія створення власної справи

 • Підприємництво - Гой І. В. - 5.2 Формування початкового капіталу. Оцінка майна

 • Підприємництво - Гой І. В. - 5.3 Найменування та торговельна марка підприємства

 • Підприємництво - Гой І. В. - 5.4 Зміст установчих документів та їх підготовка

 • Підприємництво - Гой І. В. - 5.5 Державна реєстрація підприємницької діяльності

 • Підприємництво - Гой І. В. - 5.6. Припинення підприємницької діяльності. Реорганізація та ліквідація суб'єкта господарювання. Реструктуризація підприємства

 • Підприємництво - Гой І. В. - 5.7 Типові помилки при заснуванні власної справи

 • Підприємництво - Гой І. В. - РОЗДІЛ 6. МЕНЕДЖМЕНТ У ПІДПРИЄМНИЦТВІ

 • Підприємництво - Гой І. В. - 6.1 Сутність менеджменту. Система підприємницького управління

 • Підприємництво - Гой І. В. - 6.2 Розробка стратегії та бізнес-планування підприємницької діяльності

 • Підприємництво - Гой І. В. - 6.3 Організація маркетингу

 • Підприємництво - Гой І. В. - 6.4 Організація фінансової діяльності та оптимізація оподаткування

 • Підприємництво - Гой І. В. - 6.5 Зовнішньоекономічна діяльність

 • Підприємництво - Гой І. В. - 6.6 Ризики підприємницької діяльності та економічна безпека підприємства

 • Підприємництво - Гой І. В. - 1. Стратегічні помилки в управлінні бізнесом

 • Підприємництво - Гой І. В. - 2. Помилки в організації фінансової діяльності

 • Підприємництво - Гой І. В. - 3. Помилки у керівництві поточною діяльністю підприємства

 • Підприємництво - Гой І. В. - 4. Непередбачені обставини

 • Підприємництво - Гой І. В. - РОЗДІЛ 7. ПСИХОЛОГІЯ ТА ЕТИКА ПІДПРИЄМНИЦТВА

 • Підприємництво - Гой І. В. - 7.1 Мотивація підприємницької діяльності

 • Підприємництво - Гой І. В. - 7.2 Риси характеру підприємця

 • Підприємництво - Гой І. В. - 7.3 Культура та етика підприємницької діяльності

 • Підприємництво - Гой І. В. - РОЗДІЛ 8. ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Підприємництво - Гой І. В. - 8.1 Організація договірних взаємовідносин у підприємництві

 • Підприємництво - Гой І. В. - 8.2 Державно-приватне партнерство. Соціальна відповідальність бізнесу

 • Підприємництво - Гой І. В. - 8.3 Громадські об'єднання підприємців

 • Підприємництво - Гой І. В. - 8.4 Венчурні підприємства. Офшорні фірми

 • Підприємництво - Гой І. В. - 8.5 Особливості орендної форми господарювання. Лізинг. Концесія

 • Підприємництво - Гой І. В. - 8.6 Франчайзингова форма підприємництва

 • Підприємництво - Гой І. В. - ЛІТЕРАТУРА