Політологія - Гетьманчук М. П

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - ВСТУП

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - Розділ 1 ІДЕЯ ДЕРЖАВНОСТІ В ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 1.1. Державницькі та демократично-правові тенденції політичної думки України X-XVI ст

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 1.2. Ідеї національної державності у політичній

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 1.3. Проблеми держави та політичних відносин у суспільній думці України періоду національного відродження XIX - поч. XX ст

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 1.4. Концепції державності та національного відродження у політичній думці України XX ст

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - Розділ 2 ПОЛІТИКА ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ Й ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 2.1. Предмет, метод, функції політології

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 2.2. Політика як суспільне явище

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - Розділ 3 ПОЛІТИЧНА ВЛАДА І ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 3.1. Поняття, ознаки та ефективність політичної влади

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 3.2. Сутність, структура і функції політичної системи

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - Типи політичних систем

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 3.3. Особливості політичної системи України

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - Розділ 4 ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 4.1. Політичний процес

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 4.2. Політична діяльність

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 4.3. Ефективність політичного функціонування

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 4.4. Політичні технології

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - Розділ 5 ЛЮДИНА І ПОЛІТИКА

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 5.1. Політична соціалізація особи

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 5.2. Політична участь як наслідок політичної соціалізації

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - Розділ 6 ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ І ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 6.1. Політична свідомість

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 6.2. Політична культура

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 6.3. Особливості політичної культури сучасної України

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - Розділ 7 ПОЛІТИКА І ГРУПИ ІНТЕРЕСІВ

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 7.1. Суб'єкти політики

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 7.2. Соціальна структура суспільства

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 7.3. Групи інтересів

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 7.4. Нація як суб'єкт політики

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - Розділ 8 ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА І ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 8.1. Еліта як суб'єкт політики

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - Визначення еліти засновниками теорії еліт

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 8.2. Політичне лідерство: теорії, концепції, механізм рекрутування

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - Розділ 9 ДЕРЖАВА ТА ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 9.1. Держава як політична організація суспільства: сутність, походження та функції

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 9.2. Форми держави

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 9.3. Правова держава і громадянське суспільство

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - Розділ 10 ФОРМИ ПРАВЛІННЯ В СУЧАСНИХ ДЕМОКРАТИЧНИХ ДЕРЖАВАХ

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 10.1. Демократія як ідеал і політична дійсність

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 10.2. Основні ознаки демократичного політичного режиму

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 10.3. Типологія демократичних режимів (моделі демократії)

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 10.4. Форми демократичного правління

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 10.5. Сучасні концепції демократії

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - Розділ 11 НЕДЕМОКРАТИЧНІ ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ТРАНСФОРМУВАННЯ В НАПРЯМКУ ДЕМОКРАТІЇ

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 11.1. Тоталітаризм: ознаки та види

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 11.2. Авторитаризм

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 11.3. Трансформація недемократичних режимів

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 11.3.1. Глобальний процес демократизації

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 11.3.2. Делегітимізація та лібералізація недемократичних режимів як передумова і підготовчий етап переходу до демократії

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 11.3.3. Типи переходу до демократії

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 11.3.4. Особливості та фази трансформації посткомуністичних суспільств

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 11.3.5. Особливості та труднощі переходу до демократії в Україні

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - Розділ 12 СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 12.1. Конституція України - основний закон держави

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 12.2. Органи державної влади

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - Законодавча влада

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - Виконавча влада

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - Судова влада

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 12.3. Система стримувань і противаг

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 12.4. Система місцевого самоврядування

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - Розділ 13 ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ТА ПАРТІЙНІ СИСТЕМИ

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 13.1. Сутність, передумови виникнення, ознаки та функції політичних партій

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 13.2. Типологія партійних систем

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 13.3. Становлення та розвиток багатопартійності в Україні

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - Розділ 14 ВИБОРИ І ВИБОРЧІ СИСТЕМИ

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 14.1. Поняття та типологія виборів

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 14.2. Демократичні принципи виборів

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 14.3. Типологія виборчих систем

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 14.4. Характеристика виборів і виборчої системи України

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - Розділ 15 ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 15.1. Міжнародні відносини та зовнішня політика держави: сутність, види, принципи та суб'єкти

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 15.2. Міжнародні конфлікти: поняття, причини, засоби та методи врегулювання

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 15.3. Україна в системі міжнародних відносин

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - Розділ 16 НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 16.1. Поняття та структура національної безпеки України

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 16.2. Система забезпечення національної безпеки України

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - Розділ 17 ПРАВОВА ПОЛІТИКА

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 17.1. Сутність правової політики

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 17.2. Суб'єкти й основні форми реалізації правової політики

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - Розділ 18 ПРАВООХОРОННА ПОЛІТИКА

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 18.1. Сутність, особливості та механізми реалізації правоохоронної політики держави

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 18.2. Правоохоронні, правозахисні, судові органи та їх роль у реалізації державної правоохоронної політики (державної політики у сфері правоохорони)

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - Розділ 19 ПОЛІЦІЯ (МІЛІЦІЯ) В ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 19.1. Історичне підгрунтя розуміння поліції

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 19.2. Розуміння поняття "поліції" у контексті ОВС

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 19.3. Розуміння поняття "міліції" у контексті ОВС

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 19.4. Рівень забезпечення міліцією прав і свобод громадян

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - Розділ 20 ПРОТИДІЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 20.1. Посилення міжнародної злочинності - один із негативних наслідків глобалізації

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 20.2. Міжнародні політико-правові підстави протидії транснаціональній злочинності

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 20.3. Основні види міжнародної злочинності, їх витоки та різнорівневий політичний вплив. Компетенції та завдання ОВС, інших правоохоронних органів України у протидії міжнародній злочинності

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - ЛІТЕРАТУРА

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - СЛОВНИК НАЙБІЛЬШ УЖИВАНИХ ТЕРМІНІВ