Політологія - Гетьманчук М. П

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - ВСТУП

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - Розділ 1 ІДЕЯ ДЕРЖАВНОСТІ В ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 1.1. Державницькі та демократично-правові тенденції політичної думки України X-XVI ст

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 1.2. Ідеї національної державності у політичній

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 1.3. Проблеми держави та політичних відносин у суспільній думці України періоду національного відродження XIX - поч. XX ст

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 1.4. Концепції державності та національного відродження у політичній думці України XX ст

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - Розділ 2 ПОЛІТИКА ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ Й ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 2.1. Предмет, метод, функції політології

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 2.2. Політика як суспільне явище

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - Розділ 3 ПОЛІТИЧНА ВЛАДА І ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 3.1. Поняття, ознаки та ефективність політичної влади

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 3.2. Сутність, структура і функції політичної системи

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - Типи політичних систем

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 3.3. Особливості політичної системи України

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - Розділ 4 ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 4.1. Політичний процес

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 4.2. Політична діяльність

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 4.3. Ефективність політичного функціонування

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 4.4. Політичні технології

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - Розділ 5 ЛЮДИНА І ПОЛІТИКА

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 5.1. Політична соціалізація особи

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 5.2. Політична участь як наслідок політичної соціалізації

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - Розділ 6 ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ І ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 6.1. Політична свідомість

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 6.2. Політична культура

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 6.3. Особливості політичної культури сучасної України

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - Розділ 7 ПОЛІТИКА І ГРУПИ ІНТЕРЕСІВ

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 7.1. Суб'єкти політики

 • Політологія - Гетьманчук М. П. - 7.2. Соціальна структура суспільства