Теорія статистики - Мармоза А. Т

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - ПЕРЕДМОВА

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - Розділ 1. Предмет і метод статистичної науки

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 1.1. Поняття статистики. Предмет статистики, її розділи

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 1.2. Основні поняття в статистиці

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 1.3. Метод статистики

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 1.4. Зв'язок статистики з іншими науками

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 1.5. Завдання і організація статистики в Україні

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - Розділ 2. Статистичне спостереження

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 2.1. Поняття про статистичне спостереження. Програмно-методологічні та організаційні питання статистичного спостереження

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 2.2. Форми, види і способи статистичного спостереження

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 2.3. Помилки статистичного спостереження і способи контролю зібраних даних

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - Розділ 3. Зведення і групування статистичних даних. Статистичні таблиці

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 3.1. Поняття про статистичне зведення

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 3.2. Статистичні групування, їх зміст, завдання і види

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 3.3. Методологія статистичних групувань

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 3.4. Вторинне групування

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 3.5. Ряди розподілу

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 3.6. Статистичні таблиці

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 3.7. Абсолютні показники

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 3.8. Поняття про відносні величини, їх види

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 3.9. Показники диференціації ознак у сукупності

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - Розділ 4. Середні величини

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 4.1. Поняття про середні величини

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 4.2. Види середніх величин і способи їх обчислення

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - Середня арифметична

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - Середня гармонічна

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - Середня геометрична

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - Середня квадратична

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - Інші види середніх величин

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 4.3. Властивості середньої арифметичної. Розрахунок середньої арифметичної способом моментів