Теорія статистики - Мармоза А. Т

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - ПЕРЕДМОВА

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - Розділ 1. Предмет і метод статистичної науки

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 1.1. Поняття статистики. Предмет статистики, її розділи

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 1.2. Основні поняття в статистиці

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 1.3. Метод статистики

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 1.4. Зв'язок статистики з іншими науками

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 1.5. Завдання і організація статистики в Україні

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - Розділ 2. Статистичне спостереження

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 2.1. Поняття про статистичне спостереження. Програмно-методологічні та організаційні питання статистичного спостереження

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 2.2. Форми, види і способи статистичного спостереження

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 2.3. Помилки статистичного спостереження і способи контролю зібраних даних

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - Розділ 3. Зведення і групування статистичних даних. Статистичні таблиці

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 3.1. Поняття про статистичне зведення

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 3.2. Статистичні групування, їх зміст, завдання і види

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 3.3. Методологія статистичних групувань

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 3.4. Вторинне групування

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 3.5. Ряди розподілу

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 3.6. Статистичні таблиці

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 3.7. Абсолютні показники

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 3.8. Поняття про відносні величини, їх види

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 3.9. Показники диференціації ознак у сукупності

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - Розділ 4. Середні величини

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 4.1. Поняття про середні величини

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 4.2. Види середніх величин і способи їх обчислення

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - Середня арифметична

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - Середня гармонічна

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - Середня геометрична

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - Середня квадратична

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - Інші види середніх величин

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 4.3. Властивості середньої арифметичної. Розрахунок середньої арифметичної способом моментів

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 4.4. Мода, медіана, квартілі і децилі

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - Розділ 5. Показники варіації

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 5.1. Поняття варіації ознак. Показники варіації

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - Розмах варіації

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - Абсолютні показники варіації

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - Відносні показники варіації

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 5.2. Математичні властивості дисперсії та спрощені способи її розрахунку

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 5.3. Види дисперсій і правило їх додавання

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 5.4. Моменти статистичних розподілів

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - Розділ 6. Вибіркове спостереження

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 6.1. Поняття вибіркового спостереження та його теоретичні основи

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 6.2. Помилки вибірки

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 6.3. Способи формування вибіркових сукупностей

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 6.4. Визначення необхідної чисельності вибірки

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 6.5. Поняття статистичної оцінки. Точкова і інтервальна оцінка параметрів генеральної сукупності

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 6.6. Закони розподілу вибіркових характеристик

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - Нормальний розподіл

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - Розподіл Стьюдента

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - Розподіл Пірсона

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - Розподіл Фішера-Снедекора

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 6.7. Малі вибірки

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - Розділ 7. Перевірка статистичних гіпотез

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 7.1. Поняття про статистичні гіпотези

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 7.2. Помилки при перевірці статистична гіпотез. Статистичні критерії і критична область

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 7.3. Загальна схема перевірки статистичної гіпотези

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 7.4. Перевірка статистичних гіпотез щодо середніх величин

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 7.5. Перевірка статистичних гіпотез щодо розподілів

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 7.6. Перевірка статистичної гіпотези про істотність розбіжностей між дисперсіями

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - Розділ 8. Дисперсійний аналіз

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 8.1. Теоретичні основи і принципова схема дисперсійного аналізу

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 8.2. Дисперсійний аналіз при групуванні даних за однією ознакою

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 8.3. Застосування дисперсійного аналізу для оцінки вірогідності різниці двох середніх

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 8.4. Дисперсійний аналіз при групуванні даних за двома ознаками

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - Розділ 9. Кореляційний аналіз

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 9.1. Поняття про кореляційний аналіз

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 9.2. Парна (проста) лінійна кореляція

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 9.3. Показники тісноти зв'язку

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 9.4. Криволінійна кореляція

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 9.5. Статистична оцінка вибіркових показників зв'язку

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 9.6. Непараметричні критерії оцінки кореляційного зв'язку

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 9.7. Особливості кореляційного аналізу в рядах динаміки

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - Розділ 10. Ряди динаміки

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 10.1. Поняття про ряди динаміки і їх види. Наукові умови побудови рядів динаміки

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 10.2. Показники ряду динаміки

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 10.3. Прийоми виявлення основної тенденції розвитку в рядах динаміки

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 10.4. Факторний аналіз рядів динаміки

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 10.5. Інтерполяція і екстраполяція. Прогнозування суспільних явищ

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 10.6. Аналіз сезонних коливань

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - Розділ 11. Індекси

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 11.1. Поняття про індекси і їх роль в статистико-економічному аналізі

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 11.2. Класифікація індексів

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 11.3. Найважливіші економічні індекси і їх взаємозв'язок

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 11.4. Територіальні індекси

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 11.5. Індексний аналіз

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - Розділ 12. Статистичні графіки

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 12.1. Роль і значення графічного методу

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 12.2. Основні елементи графіка. Правила побудови статистичних графіків

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - 12.3. Види статистичних графіків і способи їх побудови

 • Теорія статистики - Мармоза А. Т. - Список рекомендованої літератури