Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - ВСТУП

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Розділ 1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 1.1. Предмет безпеки життєдіяльності

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 1.2. Історія розвитку безпеки життєдіяльності

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 1.3. Складові безпеки життєдіяльності

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 1.4. Теоретичні основи БЖД

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 1.5. Теорія небезпеки та безпеки

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Класифікація за ефектами зміни навколишніх умов

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 1.6. Культура суспільства та її захисна функція

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Розділ 2. Природні загрози, характер їхніх проявів та дії на людей, тварин, рослин, об'єкти економіки

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 2.1. Негативні фактори середовища життєдіяльності

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Класифікація негативних факторів

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 2.2. Негативні фактори активної групи

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 2.3. Ідентифікація небезпек

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Методи спостереження та контролю за станом середовища життєдіяльності людини

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Спектроскопічні методи

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Електрохімічні методи

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Хроматографічні методи

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Радіометричний аналіз

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 2.4. Надзвичайні ситуації в сучасних умовах

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 2.5. Класифікація надзвичайних ситуацій

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Причини виникнення надзвичайних ситуацій

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Надзвичайні ситуації в Україні

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 2.6. Природні надзвичайні ситуації

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Класифікація природних надзвичайних ситуацій

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Характеристика стихійних лих та природних небезпечних явищ

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Бурі та урагани

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Смерч

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Значне підвищення температури

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Суховій

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Посуха

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Пилові бурі

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Сильний дощ

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Град

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Землетруси

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Правила поводження у осередку землетрусу

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Цунамі

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Вулкани

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Зсуви

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Обвали

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Провали

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Абразія

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Селі

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Повені

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Лавини

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Ожеледі

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Снігові замети

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Пожежі

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Біологічні надзвичайні ситуації та небезпеки

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Віл/Снід

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Смог

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Блискавка

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Розділ 3. Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Типологія аварій на потенційно-небезпечних об'єктах

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 3.1. Види та причини виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 3.2. Гідродинамічні аварії

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 3.3. Аварії на пожежонебезпечних об'єктах

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 3.4. Надзвичайні ситуації на об'єктах комунального господарства

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 3.5. Транспортні надзвичайні ситуації

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 3.6. Пожежна безпека. Пожежі та причини її виникнення

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Евакуація людей при виникненні пожежі

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Засоби пожежогасіння

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Вогнегасні засоби

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 3.7. Радіаційна безпека

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Природа іонізуючого випромінювання

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Джерела іонізуючих випромінювань

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Вплив іонізуючого випромінювання на живі організми

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Визначення впливу радіаційно небезпечних подій на людину

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Норми радіаційної безпеки

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Норми зонування територій в залежності від радіоактивного забруднення

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Норми забруднення джерел води, сировини та продовольства

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Принципи забезпечення радіаційної безпеки

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 3.8. Паспортизація, ідентифікація та декларування безпеки об'єктів

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Визначення характеристик вражаючих факторів зон техногенних небезпек

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Оцінка шкоди враження ударною хвилею незахищених людей

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Розрахунок параметрів зони теплового впливу, яка може утворитися під час при пожежі

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Розрахунок характеристик зони задимлення, що утворюється при пожежі

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Оцінка хімічної обстановки під час аварій на об'єктах та транспорті

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Розділ 4. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та особливості. Соціальні та психологічні чинники ризику. Поведінкові реакції населення у НС

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 4.1. Соціальні небезпеки

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Класифікація соціальних небезпек

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Причини соціальних небезпек

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 4.2. Фізіологічні чинники забезпечення безпеки людини

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 4.3. Психологічні важелі забезпечення безпеки людини

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Психологічні принципи професійного добору

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 4.4. Небезпеки загальної інформатизації суспільства

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 4.4.1. Інформаційні засоби та способи впливу на психіку людини

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 4.4.2. Методи маніпулювання людською свідомістю

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Дезінформація як метод маніпулювання людською свідомістю

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Навіювання як спосіб маніпулювання свідомістю людини

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Гіпноз як різновид навіювання

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 4.5. Небезпека засобів масової інформації

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 4.5.1. Вплив ЗМІ на свідомість людини

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 4.5.2. Реклама та її маніпуляційні можливості

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 4.6. Нейролінгвістичне програмування

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 4.6.1. Концепція нейролінгвістичного програмування

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 4.7. Діанетика - наука про розум і мислення

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 4.8. Невідкладна допомога при нещасних випадках

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 4.8.1. Допомога при пошкодженнях

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Пошкодження

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Пошкодження кісток та суглобів

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Пошкодження органів

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Травми органів лицевого черепа

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Травми хребта і спинного мозку

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Пошкодження хребта

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 4.8.2. Кровотеча та перша допомога при кровотечах

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Кровотечі

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Долікарська допомога при зовнішній кровотечі

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Долікарська допомога при внутрішній кровотечі

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Долікарська допомога при носовій кровотечі

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 4.8.3. Долікарська реанімація

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Організаційні основи серцево-легеневої реанімації

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Елементарне підтримання життя

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Забезпечення прохідності дихальних шляхів

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Штучна вентиляція легень

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Непрямий масаж серця

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Особливості непрямого масажу серця у дітей

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 4.8.4. Транспортні аварії і катастрофи. Наслідки і профілактика

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Транспортні аварії і катастрофи

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Перша допомога

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 4.8.5. Утоплення, принципи долікарської допомоги

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Надання першої допомоги при утопленні

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 4.8.6. Ураження електричним струмом

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 4.8.7. Отруєння хімічними речовинами

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Токсикологія

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Умови дії отрути на організм людини

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Шляхи потрапляння отрути в організм

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Термін і умови зберігання

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Дози і концентрація

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Шляхи виведення отрути з організму

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Класифікація отрут і отруєнь

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - І. Корозійні отрути

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - II. Група резорбтивних отрут більш об'ємна

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Клінічний перебіг отруєнь

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Походження отруєнь

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Отруєння окремими хімічними речовинами та сполуками

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Стафілококова інтоксикація

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Харчові токсикоінфекції

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 4.9. Небезпеки у сучасному урбанізованому суспільстві та протидія їм

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 4.9.1. Тероризм

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Тероризм, його ознаки та прояви

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Чинники можливих проявів тероризму в Україні

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Світові прояви тероризму

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Ядерний тероризм

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Технологічний тероризм

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Екологічний тероризм

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Якщо ви стали заручником терористів

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 4.9.2. Менеджмент безпеки на підприємстві

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Основні поняття корпоративної безпеки

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Джерела загроз об'єкту економіки

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Війна в сфері економіки і технології

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Стратегія економічної розвідки

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Основні принципи та складові економічної розвідки

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Промислове шпигунство

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Внутрішні загрози кримінологічної безпеки об'єкта економіки

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Система забезпечення корпоративної безпеки об'єкта економіки

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Служба безпеки об'єкта економіки

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Розділ 5. Ризик. Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку. Небезпечних ситуацій

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 5.1. Ризик - як характеристика небезпеки. Концепція прийнятного ризику

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 5.1.1. Ризик

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 5.1.2. Індивідуальний ризик

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 5.1.3. Нормування ризиків

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 5.1.4. Оцінка рівня ризику

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Кількісна оцінка ризику

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Експертний метод оцінки рівня ризику

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Модельний метод оцінки рівня ризику

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 5.1.5. Принципи забезпечення безпечної життєдіяльності

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Задачі забезпечення безпеки за критеріями ризиків

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Алгоритм прийняття рішення для забезпечення безпеки для об'єкта потенційної небезпеки

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Визначення рангу заходів безпеки

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 5.1.6. Приклад обчислення соціального ризику для аеропорту

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 5.1.7. Нормативні документи, що регламентують усунення зовнішніх сталих чинників ризику особи

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Розділ 6. Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту населення на АТО у НС

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 6.1. Правове забезпечення безпеки життєдіяльності

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 6.1.1. Основи національного законодавства з безпеки життєдіяльності

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Законодавчі та нормативні акти з безпеки життєдіяльності

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 6.1.2. Управління безпекою життєдіяльності

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 6.1.3. Сиситема правового захисту та нагляду за дотриманням правової безпеки

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Економічні механізми управління ризиками

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Механізми розподілу ресурсів у соціально-економічних системах

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Ліцензування видів діяльності у сфері промислової безпеки

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Планування заходів безпеки

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 6.1.4. Контроль та нагляд

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 6.2. Загальні засади моніторингу НС та порядок його здійснення. Моніторинг небезпек життєвого середовища людини в Україні

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 6.2.1. Елементи системи моніторингу та прогнозування небезпечних подій

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Паспортизація, ідентифікація та декларування безпеки об'єктів

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Безпека людини в концепції ООН про сталий людський розвиток

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Міжнародне законодавство з безпеки життєдіяльності

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Україна в структурі європейської безпеки

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Система національної безпеки України

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - Розділ 7. Управління силами та засобами ОГ під час НС

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 7.1. Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у районах лиха

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 7.2. Особливості проведення деяких невідкладних робіт у районах лиха

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 7.3. Обеззаражування споруд, техніки, предметів та спеціальна обробка людей

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - 7.3.1. Обеззараження продовольчих та непродовольчих товарів

 • Безпека життєдіяльності - Запорожець О. І. - РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА