Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - ПЕРЕДМОВА

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - Тема 1 НЕОБХІДНІСТЬ І СУТНІСТЬ КРЕДИТУ

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 1.1. Необхідність, передумови та чинники виникнення кредиту

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 1.2. Сутність кредиту та його характерні ознаки

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 1.3. Зв'язок кредиту з іншими економічними категоріями

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 1.4. Теоретичні концепції кредиту та їх розвиток

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - Тема 2 ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ КРЕДИТУ

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 2.1 Функції кредиту та їх характеристика

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 2.2. Основні принципи кредитування

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 2.3. Роль кредиту в соціально-економічному середовищі

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - Тема 3. ФОРМИ ТА ВИДИ КРЕДИТУ

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 3.1 Форми прояву кредиту

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 3.2. Види кредиту та їх класифікація

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 3.3. Характеристика основних видів кредиту

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - Тема 4 ПОЗИЧКОВИЙ ПРОЦЕНТ ТА ЙОГО ФУНКЦІЇ

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 4.1 Сутність процента за кредит і його вимірники

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 4.2. Функції та роль процента

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 4.3. Способи нарахування процентів

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - Тема 5 ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 5.1. Походження та розвиток банків

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 5.2. Поняття, призначення та класифікація банків

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 5.3. Сучасні банківські системи та їх характеристики

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 5.4. Становлення та розвиток банківської системи України

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - Тема 6 БАНКИ ЯК СУБ'ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 6.1 Створення та реєстрація банку

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 6.2. Організаційна структура банку

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 6.3. Ліцензування банків та банківської діяльності

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 6.4. Реорганізація і ліквідація банку

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 6.5. Банківські об'єднання: порядок створення та їх типи

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - Тема 7 НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ: ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ, МЕРЕЖА ТА СТРУКТУРА

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 7.1. Організаційно-правові основи функціонування Національного банку України

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 7.2. Функції та операції Національного банку України

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 7.3. Структура та форми управління Національного банку України

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - Тема 8 БАНКІВСЬКІ РЕСУРСИ ЯК ОСНОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКУ

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 8.1. Банківські ресурси, їх види та класифікація

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 8.2. Капітал банку, його склад, структура, джерела формування та напрями використання

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 8.3. Залучений капітал банку: суть, значення та загальна характеристика

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 8.4. Запозичені банківські ресурси: суть, значення та загальна характеристика

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - Тема 9 РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 9.1. Регулювання банківської діяльності, його суть та форми

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 9.2. Регулятивний капітал банку: призначення та порядок визначення

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 9.3. Економічні нормативи капіталу банку

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 9.4. Економічні нормативи ліквідності

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 9.5. Нормативи кредитного ризику

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 9.6. Нормативи інвестування

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - Тема 10 КЛАСИФІКАЦІЯ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ І ПОСЛУГ

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 10.1. Основи класифікації банківських операцій і послуг

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 10.2. Пасивні банківські операції та їх характеристика

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 10.3. Активні банківські операції та їх характеристика

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 10.4. Характеристика банківських послуг

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - Тема 11 ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОШОВОГО ОБІГУ В БАНКАХ

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 11.1. Характеристика платіжного обігу

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 11.2. Банківське обслуговування готівкового обігу

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 11.3. Безготівкові розрахунки: суть, значення, класифікація та принципи організації

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 11.4. Характеристика міжбанківських розрахунків

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 11.5. Система електронних банківських послуг населенню

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - Тема 12 БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ ЯК ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 12.1. Суть, призначення та функції кредиту. Класифікація банківських кредитів

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 12.2. Порядок видачі та погашення банківських кредитів юридичним особам

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 12.3. Банківське споживче кредитування

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 12.4. Форми забезпечення повернення банківських кредитів

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 12.5. Поняття кредитної політики банку

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - Тема 13 ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 13.1. Суть, значення та класифікація банківських інвестицій

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 13.2. Інвестиційний портфель банку та його класифікація

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 13.3. Концепція формування інвестиційного портфеля банку

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - Тема 14 БАНКІВСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 14.1. Суть, значення та загальна характеристика валютних операцій банку

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 14.2. Неторговельні операції банків в іноземній валюті

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 14.3. Характеристика основних форм міжнародних розрахунків

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 14.4. Порядок здійснення міжнародних розрахунків за експортно-імпортними операціями

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 14.5. Відкрита валютна позиція банку та методика її розрахунку

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - Тема 15 ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 15.1. Інформаційне забезпечення фінансово-економічного аналізу банків

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 15.2. Аналіз пасивів банку

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 15.3. Аналіз активів банку

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 15.4. Аналіз доходів, витрат і прибутку банку

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 15.5. Основні показники ефективності діяльності банку

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - Тема 16 УЗАГАЛЬНЮЮЧА ОЦІНКА ФІНАНС0В0Г0 СТАНУ БАНКУ

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 16.1. Рейтингові системи оцінки банків

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 16.2. Основні компоненти рейтингової системи CAMELS

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - Тема 17 БАНКІВСЬКИЙ МАРКЕТИНГ

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 17.2. Процес розробки стратегії банківського маркетингу

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - Тема 18 БАНКІВСЬКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 18.1. Основи менеджменту в банку

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 18.2. Функції та елементи фінансового менеджменту в банку

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 18.3. Методи управління активами та пасивами банку

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 18.4. Управління банківськими ризиками

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - ПЕРЕЛІК ПІДСУМКОВИХ ПИТАНЬ З КУРСУ "КРЕДИТ І БАНКІВСЬКА СПРАВА"