Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - ПЕРЕДМОВА

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - Тема 1 НЕОБХІДНІСТЬ І СУТНІСТЬ КРЕДИТУ

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 1.1. Необхідність, передумови та чинники виникнення кредиту

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 1.2. Сутність кредиту та його характерні ознаки

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 1.3. Зв'язок кредиту з іншими економічними категоріями

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 1.4. Теоретичні концепції кредиту та їх розвиток

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - Тема 2 ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ КРЕДИТУ

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 2.1 Функції кредиту та їх характеристика

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 2.2. Основні принципи кредитування

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 2.3. Роль кредиту в соціально-економічному середовищі

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - Тема 3. ФОРМИ ТА ВИДИ КРЕДИТУ

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 3.1 Форми прояву кредиту

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 3.2. Види кредиту та їх класифікація

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 3.3. Характеристика основних видів кредиту

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - Тема 4 ПОЗИЧКОВИЙ ПРОЦЕНТ ТА ЙОГО ФУНКЦІЇ

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 4.1 Сутність процента за кредит і його вимірники

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 4.2. Функції та роль процента

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 4.3. Способи нарахування процентів

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - Тема 5 ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 5.1. Походження та розвиток банків

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 5.2. Поняття, призначення та класифікація банків

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 5.3. Сучасні банківські системи та їх характеристики

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 5.4. Становлення та розвиток банківської системи України

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - Тема 6 БАНКИ ЯК СУБ'ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 6.1 Створення та реєстрація банку

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 6.2. Організаційна структура банку

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 6.3. Ліцензування банків та банківської діяльності

 • Кредит і банківська справа - Вовчак О. Д. - 6.4. Реорганізація і ліквідація банку