Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - Вступ

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - Тема 1. НАУКОВІ ОСНОВИ І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ПОЛІТИЧНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 1.1. Предмет історії політичних та економічних вчень

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 1.2. Методи історії політичних та економічних вчень

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 1.3. Функції історії політичних та економічних вчень

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - Тема 2. ЕКОНОМІЧНА ДУМКА ТА СТАНОВЛЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ І АНТИЧНОГО СВІТУ

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 2.1. Економічна думка та погляди на державу і право цивілізацій Стародавнього Сходу

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 2.2. Державно-правова та економічна думка Стародавньої Індії та Стародавнього Китаю

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 2.3. Економічні та політичні вчення античної Греції

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 2.4. Проблеми раціональної організації рабовласницької латифундії у працях давньоримських філософів. Державно-правові вчення Стародавнього Риму

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 2.5. Становлення християнських економічних та державно-правових ідей

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - Тема 3. ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ ЕПОХИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 3.1. Економічні та політичні погляди ідеологів країн середньовічного Сходу

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - Особливості формування економічних та політичних поглядів в епоху середньовіччя

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 3.2. Економічні та політичні погляди каноністів

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 3.3. Політико-правові вчення мислителів і юристів середньовіччя

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 3.4. Економічна думка та становлення поглядів на державу та право в Україні раннього періоду Середньовіччя

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - Тема 4. ТЕОРІЇ МЕРКАНТИЛІСТІВ ТА ПОЛІТИЧНІ ВЧЕННЯ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ХV-ХVІІ ст

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 4.1. Загальні принципи та історичні умови виникнення меркантилізму. Економічні теорії раннього меркантилізму

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 4.2. Ідеї пізніх меркантилістів. Теорія торгового балансу

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 4.3. Політико-правові концепції обгрунтування абсолютизму

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 4.4. Державно-правові ідеї Реформації (Мартіна Лютера, Томаса Мюнцера, Жана Кальвіна)

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 4.5. Розвиток меркантилізму в Україні та Росії

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - Тема 5. КЛАСИЧНА ШКОЛА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ ТА ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ВЧЕННЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСВІТНИЦТВА

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 5.1. Зародження класичної політичної економії в Англії та Франції. Економічні погляди У. Петті та П. Буагільбера

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 5.2. Критика меркантилізму та захист сільського господарства в працях Р. Кантільона

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 5.3. Держава і право у вченнях мислителів Нового часуa>5.4. Економічні погляди фізіократів