Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - Вступ

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - Тема 1. НАУКОВІ ОСНОВИ І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ПОЛІТИЧНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 1.1. Предмет історії політичних та економічних вчень

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 1.2. Методи історії політичних та економічних вчень

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 1.3. Функції історії політичних та економічних вчень

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - Тема 2. ЕКОНОМІЧНА ДУМКА ТА СТАНОВЛЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ І АНТИЧНОГО СВІТУ

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 2.1. Економічна думка та погляди на державу і право цивілізацій Стародавнього Сходу

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 2.2. Державно-правова та економічна думка Стародавньої Індії та Стародавнього Китаю

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 2.3. Економічні та політичні вчення античної Греції

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 2.4. Проблеми раціональної організації рабовласницької латифундії у працях давньоримських філософів. Державно-правові вчення Стародавнього Риму

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 2.5. Становлення християнських економічних та державно-правових ідей

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - Тема 3. ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ ЕПОХИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 3.1. Економічні та політичні погляди ідеологів країн середньовічного Сходу

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - Особливості формування економічних та політичних поглядів в епоху середньовіччя

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 3.2. Економічні та політичні погляди каноністів

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 3.3. Політико-правові вчення мислителів і юристів середньовіччя

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 3.4. Економічна думка та становлення поглядів на державу та право в Україні раннього періоду Середньовіччя

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - Тема 4. ТЕОРІЇ МЕРКАНТИЛІСТІВ ТА ПОЛІТИЧНІ ВЧЕННЯ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ХV-ХVІІ ст

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 4.1. Загальні принципи та історичні умови виникнення меркантилізму. Економічні теорії раннього меркантилізму

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 4.2. Ідеї пізніх меркантилістів. Теорія торгового балансу

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 4.3. Політико-правові концепції обгрунтування абсолютизму

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 4.4. Державно-правові ідеї Реформації (Мартіна Лютера, Томаса Мюнцера, Жана Кальвіна)

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 4.5. Розвиток меркантилізму в Україні та Росії

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - Тема 5. КЛАСИЧНА ШКОЛА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ ТА ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ВЧЕННЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСВІТНИЦТВА

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 5.1. Зародження класичної політичної економії в Англії та Франції. Економічні погляди У. Петті та П. Буагільбера

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 5.2. Критика меркантилізму та захист сільського господарства в працях Р. Кантільона

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 5.3. Держава і право у вченнях мислителів Нового часуa>5.4. Економічні погляди фізіократів

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 5.5. А. Сміт та його місце в історії економічної науки

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 5.6. Д. Рікардо і класична політична економія

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - Методологія дослідження

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 5.7. Розвиток ідей класичної школи в українській політекономії

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 5.8. Політико-правові вчення західноєвропейського просвітництва

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - Основні ідеї вчення Ж.-Ж. Руссо

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - Тема 6. ЕВОЛЮЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ПОЛІТЕКОНОМІЇ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст. ЗАВЕРШЕННЯ КЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 6.1. Історичні умови виникнення пізньої класичної політичної економії на межі XVIII-XIX ст

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 6.2. Розвиток ідей класичної школи у Франції. Ж.-Б. Сей

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 6.3. Економічні погляди Т. Мальтуса

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - Теорія реалізації

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 6.4. Критика ідей класичної політекономії у працях Н. Сеніора, Ф. Бастіа, Г. Кері

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 6.5. Доктрина соціальних реформ Дж. С. Мілля та Дж. Р. Мак-Куллоха

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 6.6. Ідеї реформізму в пізній класичній політекономії С. Сісмонді. Економічне та правове вчення П. Ж. Прудона

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - Тема 7. СОЦІАЛІСТИЧНА ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ЇЇ ЕВОЛЮЦІЯ

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 7.1. Економічні ідеї раннього утопічного соціалізму

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 7.2. Економічні ідеї пізнього утопічного соціалізму

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 7.3. Революційно-демократичний напрям в економічній думці. Економічні концепції ліберального народництва

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 7.4. Історичні умови зародження і початок формування марксистської політичної економії у 40-50 рр. XIX ст. Державно-правове вчення марксизму. Розробка К. Марксом і Ф. Енгельсом економічної теорії капіталізму

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 7.5. Розвиток В. І. Леніним марксистської політичної економії

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 7.6. Економічні погляди К. Родбертуса. Ф. Лассаль і його економічна програма

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 7.7. Відображення марксизму в працях українських та російських економістів

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - Тема 8. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЛІБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ ПРО ДЕРЖАВУ ТА ПРАВО. НІМЕЦЬКА ШКОЛА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 8.1. Зародження системи національної політичної економії у Німеччині

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 8.2. Вчення про державу та право у Німеччині кінця XVIII - першій половині XIX ст. Історична школа права

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 8.3. Становлення ідей історичної школи (В. Рошер, К. Кнісс, Б. Гільдебранд)

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 8.4. Нова історична школа (Г. Шмоллер, Л. Брентано, К. Бюхер). Теорії державного регулювання економіки

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 8.5. Виникнення інституціонального напряму в німецькій політекономії

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 8.6. Соціальний напрям у політичній економії. Ідеї реформізму Р. Штаммлера і Р. Штольцмана

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - Тема 9. МАРЖИНАЛІЗМ. СТАНОВЛЕННЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 9.1. Історичні умови виникнення маржиналізму та його методологія. Й. Г. Тюнен, Ж. Дюпюї, А. Курно, Г. Госсен - попередники маржиналізму

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 9.2. Австрійська школа маржиналізму: основна проблематика досліджень

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 9.3. Кембриджська школа маржиналізму та виникнення неокласичного синтезу

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 9.4. Американська школа граничної продуктивності. Економічне вчення Дж. Б. Кларка

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 9.5. Математична школа економічної науки. Лозаннська школа маржиналізму: пошуки загальної рівноваги

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 9.6. Шведська (стокгольмська) школа маржиналізму

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 9.7. Маржиналістські ідеї в Україні

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - Тема 10. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ У ХХ ст. КЕЙНСІАНСТВО ТА ЙОГО ЕВОЛЮЦІЯ

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 10.1. Історичні передумови і основні теоретико-методологічні засади кейнсіанства. Економічне вчення Дж. М. Кейнса

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - Історичні умови виникнення кейнсіанства

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 10.2. Неокейнсіанство та його особливості

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 10.3. Особливості розвитку ідей посткейнсіанства. Розвиток кейнсіанства у СІЛА та західноєвропейських країнах

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 10.4. Кейнсіанська теорія та економічна політика

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - Тема 11. ЕВОЛЮЦІЯ НЕОКЛАСИЧНИХ ІДЕЙ. НЕОЛІБЕРАЛІЗМ І МОНЕТАРИЗМ

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 11.1. Еволюція неокласичних ідей у XX ст. Економічний лібералізм Л. Мізеса і Ф. Хаєка. Концепція Дж. Міда

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 11.2. Перегляд неокласичної концепції ринку. Теорія "соціального ринкового господарства" німецьких неолібералів

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 11.3. Особливості французького неолібералізму

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 11.4. Монетарна система М. Фрідмена

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 11.5. Теорія раціональних очікувань

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 11.6. Економіка пропозиції і її аналіз

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 11.7. Концепції неокласичного синтезу

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - Тема 12. ТЕОРІЇ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ, ДОБРОБУТУ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 12.1. Етапи виникнення та основні погляди інституціоналізму. Ранній інституціоналізм та його основні течії

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - Історичні умови виникнення інституціоналізму

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - Особливості економічних поглядів та основні положення

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 12.2. Основні положення і течії пізнього інституціоналізму

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - Історичні умови виникнення пізнього інституціоналізму

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 12.3. Неоінституціоналізм

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 12.4. Теорії глобальної промислової революції та індустріального суспільства

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 12.5. Теорії комп'ютерної революції

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 12.6. Теорії підприємницької економіки та інформаційного суспільства

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 12.7. Міждисциплінарна інтервенція і асиміляція в сучасній економічній теорії

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - 12.8. Інтегративна юриспруденція та її розвиток

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - ГЛОСАРІЙ ОСНОВНИХ ТЕЧІЙ, НАПРЯМІВ І ШКІЛ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

 • Історія політичних та економічних вчень - Любохинець Л. С. - СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ