Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - Передмова

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - Розділ 1. Система міжнародних фінансів

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 1.1. Предмет вивчення науки про міжнародні фінанси

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 1.2. Система міжнародних фінансів та її функції

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 1.3. Суб'єкти міжнародних фінансів

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 1.4. Міжнародні фінанси у сучасному світовому господарстві

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 1.5. Міжнародна фінансова політика

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - Розділ 2. Глобалізація світового фінансового середовища. Світові фінансові кризи

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 2.1. Сутність, виміри та форми прояву фінансової глобалізації

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 2.2. Наслідки фінансової глобалізації

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 2.3. Світові фінансові кризи

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - Розділ 3. Заборгованість у системі міжнародних фінансів

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 3.1. Сутність, структура, наслідки існування зовнішнього боргу та основні показники вимірювання зовнішнього боргу

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - Показники вимірювання зовнішнього боргу

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 3.2. Міжнародні валютно-кредитні і фінансові організації у сфері управління зовнішнім боргом

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - Характеристики Лондонського та Паризького клубів кредиторів

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 3.3. Реструктуризація зовнішнього боргу в системі методів управління зовнішнім боргом

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - Розділ 4. Світова валютно-фінансова система та етапи її еволюції

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 4.1. Елементи валютно-фінансової системи

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 4.2. Етапи формування світової валютної системи

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - Етапи світової валютної кризи

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 4.3. Європейська валютна система

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - Розділ 5. Фінансова і монетарна політика європейського валютного союзу

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 5.1. Валютно-фінансова конвергенція як передумова створення Європейського валютного союзу

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 5.2. Монетарні і фіскальні аспекти інтеграції в межах Європейського валютного союзу

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - Структура Європейської системи центральних банків

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 5.3. Роль євро у міжнародній валютно-фінансовій системі

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - Розділ 6. Міжнародні розрахунки та їх організаційні засади

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 6.1. Економічні основи міжнародних розрахунків та їх організаційні засади

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 6.2. Порівняльна характеристика основних форм міжнародних розрахунків

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 6.3. Недокументарні форми міжнародних розрахунків

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 6.3.1. Авансова форма розрахунків

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 6.3.2. Розрахунки за відкритим рахунком

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 6.4. Документарні форми міжнародних розрахунків

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 6.4.1. Інкасо

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 6.4.2. Документарний акредитив

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - Види акредитивів у міжнародній практиці

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - Розділ 7. Платіжний баланс країн світу

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 7.1. Платіжний баланс як інструмент міжнародно-фінансового аналізу

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 7.2. Методика складання платіжного балансу та класифікація його статей

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 7.2.1. Методичні підходи МВФ до формування платіжного балансу

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 7.2.2. Організаційні основи складання платіжного балансу України

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 7.3. Сучасні тенденції врівноваження платіжних балансів країн світу

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 7.3.1. Аналіз основних показників платіжних балансів провідних країн світу

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - Розділ 8. Світовий фінансовий ринок та його структура

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 8.1. Фінансові ресурси світового господарства та механізм їх перерозподілу

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 8.2. Міжнародні фінансові активи та їх властивості

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 8.3. Міжнародні валютно-фінансові потоки

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 8.4. Світовий фінансовий ринок. Сутність і структура

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 8.5. Моделі фінансового ринку

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 8.6. Особливості державного регулювання фінансового ринку

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 8.7. Офшорні банківські центри

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 8.8. Міжнародні фінансові центри

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - Розділ 9. Валютні ринки та валютні операції

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 9.1. Поняття, функції та структура валютного ринку

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 9.2. Суб'єкти та види валютних ринків

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 9.3. Організаційні засади функціонування ринку "форекс"

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 9.4. Валютні операції як інструменти валютного ринку

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - Розділ 10. Міжнародний фондовий ринок

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 10.1. Сутність, значення та сучасні тенденції розвитку міжнародного фондового ринку

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 10.2. Регулювання міжнародного ринку цінних паперів

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 10.3. Особливості функціонування міжнародного ринку титулів власності

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 10.4. Міжнародний ринок боргових зобов'язань

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 10.5. Фондові біржі на світовому фондовому ринку

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - Розділ 11. Міжнародний ринок банківських кредитів

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 11.1. Міжнародний кредит як економічна категорія

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 11.2. Форми міжнародного кредиту

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 11.3. Основи організації міжнародного кредитування

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 11.4. Міжнародний лізинг

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 11.5. Міжнародний факторинг

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 11.6. Міжнародний форфейтинг

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 11.7. Сек'юритизація міжнародних кредитів

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - Розділ 12. Міжнародний ринок дорогоцінних металів

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 12.1. Значення і роль золота у міжнародній валютній системі

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 12.2. Сутність, класифікація та особливості функціонування ринку золота

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 12.3. Характеристика операцій із золотом та особливості проведення "золотих" аукціонів

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 12.4. Ринок банківських металів в Україні

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - Розділ 13. Міжнародний ринок похідних цінних паперів (деривативів)

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 13.1. Поняття, еволюція розвитку, функції та учасники міжнародного ринку деривативів

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 13.2. Характеристика похідних фінансових інструментів

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 13.2.1. Форвардні операції

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 13.2.2. Операції "своп"

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 13.2.3. Ф'ючерсні контракти

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 13.2.4. Опціони

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - Розділ 14. Фінанси транснаціональних корпорацій

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 14.1. ТНК: класифікація й види

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 14.2. Фінанси і фінансова політика ТНК

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 14.3. Джерела фінансування ТНК

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 14.4. Внутрішні фінансові ресурси транснаціональних корпорацій

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 14.5. Зовнішні джерела фінансування транснаціональних корпорацій

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - Розділ 15. Міжнародна банківська справа

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 15.1. Розвиток міжнародної банківської діяльності

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 15.2. Сучасні тенденції в міжнародній банківській справі

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 15.3. Банківська система України на тлі міжнародних тенденцій

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 15.4. Основи банківського нагляду та регулювання

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - Вимоги до капіталу

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - Врахування ризику ліквідності

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - Корпоративне управління

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - Розділ 16. Міжнародне оподаткування

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 16.1. Сутність та еволюція податкових систем світу

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 16.2. Міжнародні податкові відносини і уникнення подвійного оподаткування

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 16.3. Специфіка податкових систем країн світу

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 16.4. Офшорні зони і креативний облік

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - Розділ 17. Міжнародне страхування

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 17.1. Міжнародний досвід функціонування страхових ринків

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 17.2. Тенденції розвитку міжнародного страхового ринку

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 17.3. Місце і роль страхування в інвестиційному процесі та залученні іноземних інвестицій

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 17.4. Міжнародне перестрахування як необхідний елемент залучення українського страхового ринку в міжнародні ринки страхування і перестрахування

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - Розділ 18. Україна у світовому фінансовому середовищі

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 18.1. Еволюція та сучасні тенденції розвитку валютного ринку України

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 18.2. Ринок банківських металів в Україні

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 18.3. Оцінка позицій платіжного балансу України

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 18.4. Зовнішнє фінансування української економіки

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 18.4.1. Аналіз тенденцій зовнішньої заборгованості України

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 18.4.2. Співробітництво України з Міжнародним валютним фондом