Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - Передмова

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - Розділ 1. Система міжнародних фінансів

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 1.1. Предмет вивчення науки про міжнародні фінанси

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 1.2. Система міжнародних фінансів та її функції

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 1.3. Суб'єкти міжнародних фінансів

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 1.4. Міжнародні фінанси у сучасному світовому господарстві

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 1.5. Міжнародна фінансова політика

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - Розділ 2. Глобалізація світового фінансового середовища. Світові фінансові кризи

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 2.1. Сутність, виміри та форми прояву фінансової глобалізації

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 2.2. Наслідки фінансової глобалізації

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 2.3. Світові фінансові кризи

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - Розділ 3. Заборгованість у системі міжнародних фінансів

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 3.1. Сутність, структура, наслідки існування зовнішнього боргу та основні показники вимірювання зовнішнього боргу

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - Показники вимірювання зовнішнього боргу

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 3.2. Міжнародні валютно-кредитні і фінансові організації у сфері управління зовнішнім боргом

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - Характеристики Лондонського та Паризького клубів кредиторів

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 3.3. Реструктуризація зовнішнього боргу в системі методів управління зовнішнім боргом

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - Розділ 4. Світова валютно-фінансова система та етапи її еволюції

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 4.1. Елементи валютно-фінансової системи

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 4.2. Етапи формування світової валютної системи

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - Етапи світової валютної кризи

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 4.3. Європейська валютна система

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - Розділ 5. Фінансова і монетарна політика європейського валютного союзу

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 5.1. Валютно-фінансова конвергенція як передумова створення Європейського валютного союзу

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 5.2. Монетарні і фіскальні аспекти інтеграції в межах Європейського валютного союзу

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - Структура Європейської системи центральних банків

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 5.3. Роль євро у міжнародній валютно-фінансовій системі

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - Розділ 6. Міжнародні розрахунки та їх організаційні засади

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 6.1. Економічні основи міжнародних розрахунків та їх організаційні засади

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 6.2. Порівняльна характеристика основних форм міжнародних розрахунків

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 6.3. Недокументарні форми міжнародних розрахунків

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 6.3.1. Авансова форма розрахунків

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 6.3.2. Розрахунки за відкритим рахунком

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 6.4. Документарні форми міжнародних розрахунків

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 6.4.1. Інкасо

 • Міжнародні фінанси - Д'яконова І. І. - 6.4.2. Документарний акредитив