Профілактика злочинів - Джужа О. М

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - Від авторів

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - Загальна частина

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - Розділ 1. Профілактика злочинів як основа запобігання злочинності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 1.1. Поняття та предмет профілактики злочинів

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 1.2. Мета, завдання, функції та принципи профілактики злочинів

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 1.3. Рівні, види, методи та форми профілактичної діяльності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 1.4. Правове регулювання та організаційне забезпечення профілактичної діяльності органів внутрішніх справ

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 1.5. Зарубіжний досвід профілактики злочинів

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - Розділ 2. Об'єкти профілактичної діяльності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 2.1. Злочинність як об'єкт профілактики

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 2.2. Причини та умови злочинності як об'єкта профілактики

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 2.3. Особа злочинця та жертва злочину як об'єкт профілактики

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - Розділ 3. Суб'єкти профілактичної діяльності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 3.1. Поняття та типологія суб'єктів профілактичної діяльності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 3.2. Органи державної влади і місцевого самоврядування як суб'єкти профілактичної діяльності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 3.3. Правоохоронні органи як суб'єкти профілактичної діяльності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - Органи прокуратури

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - Служба безпеки України

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - Органи охорони державного кордону

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - Митні органи України

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - Державна податкова служба України

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - Державна пенітенціарна служба України (реорганізований Державний департамент України з питань виконання покарань)

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - Органи внутрішніх справ

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 3.4. Профілактична функція суду та органів юстиції

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - Розділ 4. Загальна та індивідуальна профілактика злочинів

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 4.1. Поняття загальної профілактики злочинів

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 4.2. Класифікація та правова основа заходів загальної профілактики злочинів

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 4.3. Індивідуальна профілактика злочинів

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - Розділ 5. Віктимологічна профілактика як складова системи профілактики злочинів

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 5.1. Поняття "віктимологія"; цілі та функції віктимологічної профілактики злочинів

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 5.2. Рівні та принципи віктимологічної профілактики злочинів

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 5.3. Заходи віктимологічної профілактики злочинів

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 5.4. Напрями розвитку віктимологічного потенціалу України

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - Розділ 6. Інформаційне забезпечення та програмування профілактики злочинності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 6.1. Поняття інформаційного забезпечення профілактики злочинності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 6.2. Поняття та методологія прогнозування злочинності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 6.3. Програмування як передумова ефективної профілактичної діяльності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - Розділ 7. Участь громадськості у профілактиці злочинів

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 7.1. Профілактична діяльність громадськості

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 7.2. Взаємодія громадськості в правоохоронними органами у профілактиці злочинів