Профілактика злочинів - Джужа О. М

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - Від авторів

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - Загальна частина

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - Розділ 1. Профілактика злочинів як основа запобігання злочинності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 1.1. Поняття та предмет профілактики злочинів

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 1.2. Мета, завдання, функції та принципи профілактики злочинів

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 1.3. Рівні, види, методи та форми профілактичної діяльності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 1.4. Правове регулювання та організаційне забезпечення профілактичної діяльності органів внутрішніх справ

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 1.5. Зарубіжний досвід профілактики злочинів

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - Розділ 2. Об'єкти профілактичної діяльності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 2.1. Злочинність як об'єкт профілактики

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 2.2. Причини та умови злочинності як об'єкта профілактики

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 2.3. Особа злочинця та жертва злочину як об'єкт профілактики

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - Розділ 3. Суб'єкти профілактичної діяльності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 3.1. Поняття та типологія суб'єктів профілактичної діяльності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 3.2. Органи державної влади і місцевого самоврядування як суб'єкти профілактичної діяльності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 3.3. Правоохоронні органи як суб'єкти профілактичної діяльності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - Органи прокуратури

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - Служба безпеки України

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - Органи охорони державного кордону

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - Митні органи України

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - Державна податкова служба України

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - Державна пенітенціарна служба України (реорганізований Державний департамент України з питань виконання покарань)

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - Органи внутрішніх справ

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 3.4. Профілактична функція суду та органів юстиції

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - Розділ 4. Загальна та індивідуальна профілактика злочинів

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 4.1. Поняття загальної профілактики злочинів

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 4.2. Класифікація та правова основа заходів загальної профілактики злочинів

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 4.3. Індивідуальна профілактика злочинів

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - Розділ 5. Віктимологічна профілактика як складова системи профілактики злочинів

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 5.1. Поняття "віктимологія"; цілі та функції віктимологічної профілактики злочинів

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 5.2. Рівні та принципи віктимологічної профілактики злочинів

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 5.3. Заходи віктимологічної профілактики злочинів

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 5.4. Напрями розвитку віктимологічного потенціалу України

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - Розділ 6. Інформаційне забезпечення та програмування профілактики злочинності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 6.1. Поняття інформаційного забезпечення профілактики злочинності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 6.2. Поняття та методологія прогнозування злочинності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 6.3. Програмування як передумова ефективної профілактичної діяльності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - Розділ 7. Участь громадськості у профілактиці злочинів

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 7.1. Профілактична діяльність громадськості

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 7.2. Взаємодія громадськості в правоохоронними органами у профілактиці злочинів

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 7.3. Правова основа профілактичної діяльності громадськості

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - Особлива частина

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - Розділ 8. Профілактика злочинів, що вчиняються неповнолітніми

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 8.1. Стан і тенденції злочинів, що вчиняються неповнолітніми

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 8.2. Причини та умови злочинів, що вчиняються неповнолітніми

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 8.3. Заходи профілактики злочинів, що вчиняються неповнолітніми

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 8.4. Роль органів внутрішніх справ у профілактиці злочинів, що вчиняються неповнолітніми

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - Розділ 9. Профілактика насильницьких злочинів

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 9.1. Поняття, стан і тенденції, насильницьких злочинів

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 9.2. Причини та умови насильницьких злочинів

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 9.3. Заходи профілактики насильницьких злочинів

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 9.4. Роль органів внутрішніх справ у профілактиці насильницьких злочинів

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - Розділ 10. Профілактика злочинів проти власності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 10.1. Стан і тенденції злочинів проти власності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 10.2. Причини та умови злочинів проти власності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 10.3. Заходи профілактики злочинів проти власності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 10.4. Роль органів внутрішніх справ у профілактиці злочинів проти власності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - Розділ 11. Профілактика рецидивної злочинності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 11.1. Поняття та сутність рецидивної злочинності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 11.2. Причини та умови рецидивної злочинності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 11.3. Заходи профілактики рецидивної злочинності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 11.4. Роль органів внутрішніх справ у профілактиці рецидивної злочинності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - Розділ 12. Профілактика професійної злочинності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 12.1. Сутність і тенденції професійної злочинності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 12.2. Причини та умови професійної злочинності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 12.3. Заходи профілактики професійної злочинності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 12.4. Роль органів внутрішніх справ у профілактиці професійної злочинності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - Розділ 13. Профілактика організованої злочинності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 13.1. Поняття, стан і тенденції організованої злочинності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 13.2. Причини та умови організованої злочинності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 13.3. Заходи профілактики організованої злочинності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 13.4. Роль органів внутрішніх справ у профілактиці організованої злочинності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - Розділ 14. Профілактика економічної злочинності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 14.1. Сутність, стан і тенденції економічної злочинності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 14.2. Причини та умови економічної злочинності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - Соціально-економічні детермінанти

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - Нормативно-правові детермінанти

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - Організаційно-управлінські детермінанти

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 14.3. Заходи профілактики економічної злочинності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 14.4. Діяльність правоохоронних органів щодо профілактики економічної злочинності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - Розділ 15. Профілактика злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотиків

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 15.1. Поняття, ознаки, сучасний стан і тенденції злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотиків

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 15.2. Детермінанти злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотиків

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 15.3. Заходи профілактики злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотиків

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 15.4. Роль органів внутрішніх справ у профілактиці злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотиків

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - Розділ 16. Екологічна злочинність та її профілактика

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 16.1. Стан і тенденції екологічної злочинності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 16.2. Детермінанти екологічної злочинності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 16.3. Профілактика екологічної злочинності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 16.4. Профілактика екологічних злочинів органами внутрішніх справ

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - Розділ 17. Профілактика необережної злочинності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 17.1. Рівень, структура, динаміка необережної злочинності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 17.2. Причини та умови необережної злочинності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 17.3. Заходи профілактики необережної злочинності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 17.4. Діяльність органів внутрішніх справ щодо запобігання необережній злочинності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - Розділ 18. Профілактика нелегальної міграції

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 18.1. Поняття та характеристика нелегальної міграції

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 18.2. Причини та умови нелегальної міграції

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 18.3. Заходи профілактики нелегальної міграції

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 18.4. Роль органів внутрішніх справ у профілактиці нелегальної міграції

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - Розділ 19. Профілактика злочинів в установах виконання покарань

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 19.1. Стан злочинності та оперативної обстановки в установах виконання покарань, типологія засуджених

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 19.2. Причини та умови злочинів в установах виконання покарань

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 19.3. Поняття, зміст та організаційні засади профілактики злочинів в установах виконання покарань

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 1. Спеціально-кримінологічні запобіжні заходи

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 2. Кримінально-виконавчі заходи профілактики

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 19.4. Загальна та індивідуальна профілактика злочинів в установах виконання покарань

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 1. Організаційно-управлінські заходи профілактики злочинів та інших правопорушень в УВП

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 2. Оперативно-режимні заходи профілактики злочинів в УВП

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 3. Профілактичні заходи виховного впливу

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 4. Профілактичні заходи в процесі виробничо-господарської діяльності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 5. Профілактичні заходи у сфері матеріально-побутового та медичного забезпечення засуджених

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - Розділ 20. Профілактика злочинів, що вчиняються жінками

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 20.1. Жіноча злочинність: поняття, стан і тенденції

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 20.2. Причини та умови злочинів, що вчиняються жінками

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 20.3. Заходи профілактики злочинів, що вчиняються жінками

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 20.4. Роль органів внутрішніх справ у профілактиці жіночої злочинності

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - Розділ 21. Профілактика негативних соціальних явищ, пов'язаних зі злочинністю

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 21.1. Поняття негативних соціальних явищ, пов'язаних зі злочинністю

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - Пияцтво та алкоголізм

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 21.2. Причини та умови існування негативних соціальних явищ" пов'язаних зі злочинністю

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - Наркоманія

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - Бродяжництво

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 21.3. Заходи профілактики негативних соціальних явищ, пов'язаних зі злочинністю

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - Проституція

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 21.4. Роль органів внутрішніх справ у профілактиці негативних соціальних явищ, які пов'язані зі злочинністю

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - Розділ 22. Профілактика злочинів серед засуджених до покарань, не пов'язаних із позбавленням волі

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 22.1. Стан і тенденції злочинності серед засуджених до покарань, не пов'язаних із позбавленням волі

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 22.2. Причини й умови злочинності серед засуджених до покарань, не пов'язаних із позбавленням волі

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 22.3. Загальносоціальні та спеціально-кримінологічні заходи профілактики злочинів щодо засуджених до покарань, не пов'язаних із позбавленням волі

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - 22.4. Поняття "індивідуальна профілактика" та її заходи щодо засуджених до покарань, не пов'язаних із позбавленням волі

 • Профілактика злочинів - Джужа О. М. - Висновки